Konkursy 2018
DZH/115/XI/2018/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/115/XI/2018/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w Klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego . Praca w systemie zmianowym 80-200 godz./m-c
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/114/XI/2018/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/114/XI/2018/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz innych komórkach medycznych, w systemie pracy zmianowej 80-200 godz./m-c.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/113/XI/2018/KDW

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/113/XI/2018/KDW

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ NA ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII PLASTYCZNEJ W KLINICE DERMATOLOGII, WENEROLOGII I ALERGOLOGII ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz. ( w tym zabezpieczenie Poradni).
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/112/XI/2018/ZRN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/112/XI/2018/ZRN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU RADIOLOGII LUB RADIOLOGII PEDIATRYCZNEJ – REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII LUB/I W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ I PEDIATRYCZNEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM . Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy, dyżury medyczne, konsultacje lub/i wykonywanie badań i opisów.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/111/XI/2018/KLK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/111/XI/2018/KLK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie echokardiografii – REALIZOWANYCH W KLINICE KARDIOLOGII ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury medyczne.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DPR-3/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

OGŁOSZENIE O
KONKURSIE OFERT
DPR-3/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU


W ZAKRESIE:

DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu


Załącznik 1 - wzór oferty
Załącznik 2 - Oświadczenia
Warunki Techniczne
Formularz ofertowy
Umowa
Umowa powierzenia RODO
Zarządzenie nr 82/2018

 

 Informacja o wyborze ofert

 
 
DZH/110/X/2018/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/110/X/2018/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY - REALIZOWANYCH W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ . Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/109/X/2018/UPS/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/109/X/2018/UPS/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ REHABILITACJI LUB LEKARZA SPECJALISTĘ BOLNEOLOGII LUB ORTOPEDII - REALIZOWANYCH W PORADNI REHABILITACYJNEJ I INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy ok. 160 godz./m-c, konsultacje.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/108/X/2018/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/108/X/2018/KOL

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII – REALIZOWANYCH W KLINICE OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI ORAZ W PORADNI W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury medyczne.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/107/X/2018/KCD

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/107/X/2018/KCD

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ – REALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ ORAZ W PORADNI W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury medyczne.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/106/X/2018/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/106/X/2018/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII I ONKOHEMATOLOGII – REALIZOWANYCH W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ORAZ W PORADNI W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury medyczne.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/105/X/2018/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/105/X/2018/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA WEDŁUG PAKIETÓW:

pakiet nr 1 – usługa pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla dorosłych i dla dzieci,
pakiet nr 2 – usługa pielęgniarstwa operacyjnego,
pakiet nr 3 – usługa pielęgniarstwa zachowawczego dla dorosłych i dla dzieci,
pakiet nr 4 – usługa pielęgniarstwa chirurgicznego dla dorosłych i dla dzieci,
pakiet nr 5 – usługa pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego,
pakiet nr 6 – usługa pielęgniarstwa w zakresie intensywnej terapii noworodkowej (ITN)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
Kod CPV – 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego

  

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/104/X/2018/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/104/X/2018/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – REALIZOWANYCH W KLINICE
ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ W PORADNI LECZENIA BÓLU. Praca w podstawowej ordynacji
czasu pracy do 176 godz./m-c, dyżury medyczne oraz konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta 31/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w DZIALE KSIĘGOWOŚCI na stanowisko:

  • KIEROWNIK DS. MAJĄTKU


 

Szczegóły oferty
 
Ogłoszenie z dn. 12.10.2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

OGŁOSZENIE O
KONKURSIE OFERT
z dnia 12.10.2018

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE BADAN Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA RZECZ PACENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.
 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

PYTANIA - 16.10.2018
pytania i odpowiedzi do konkursu z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
pytania szpital Łódź

Zakład Diagnostyki Medycznej , Poznań: pytanie | odpowiedź


Załącznik 1 - wzór oferty
Załącznik 2 - Oświadczenia
Załącznik 3 - warunki techniczne
Załącznik 4 - formularz ofertowy
Umowa
Umowa powierzenia RODO
Zarządzenie nr 67/2018

rozstrzygnięcie konkursu z 12.10.2018 z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

 

 
 
DZH/103/X/2018/IP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/103/X/2018/IP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Lekarza w trakcie specjalizacji z Chorób Wewnętrznych, Medycyny Ratunkowej po zakończeniu 3 roku specjalizacji - realizowanych w Centralnej Izbie Przyjęć dla Dorosłych - realizowanych w ramach dyżurów medycznych (zgodnie z potrzebami USK - 16 godz. 25 min. w dni robocze, 24 godz. w dni ustawowo wolne od pracy i/lub w systemie 12 godz., dopuszczalne 24 godz.).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/102/X/2018/IP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/102/X/2018/IP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Lekarza Specjalistę z zakresu Chorób Wewnętrznych, Medycyny Ratunkowej w Centralnej Izbie Przyjęć dla Dorosłych  - realizowanych w ramach dyżurów medycznych (zgodnie z potrzebami USK - 16 godz. 25 min. w dni robocze, 24 godz. w dni ustawowo wolne od pracy i/lub w systemie 12 godz., dopuszczalne 24 godz.).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/101/X/2018/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/101/X/2018/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii (powyżej 2 roku spec.) - realizowanych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z wszystkimi jej zadaniami w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Dyżury medyczne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/100/X/2018/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/100/X/2018/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Lekarza Specjalistę z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii - realizowanych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z wszystkimi jej zadaniami w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy, dyżury medyczne .

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/99/X/2018/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/99/X/2018/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w Klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Praca w systemie zmianowym 80-200 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/98/X/2018/OITD

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/98/X/2018/OITD

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w systemie pracy zmianowej 80-200 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/97/X/2018/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/97/X/2018/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz innych komórkach medycznych , w systemie pracy zmianowej 80-200 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta 30/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Sprzedaży na stanowisko:

  • Inspektor/specjalista ds. rozliczeń z NFZ


 

Szczegóły oferty
 
DZH/96/X/2018/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/96/X/2018/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ REHABILITACJI – REALIZOWANYCH W PORADNI REHABILITACYJNEJ
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy ok. 160 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/95/X/2018/KCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/95/X/2018/KCS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOCHIRURGII – REALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII SERCA ORAZ W PORADNI W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy co najmniej do 160 godz./m-c, dyżury medyczne, gotowość.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/94/X/2018/KCU

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/94/X/2018/KCU

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – REALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII URAZOWEJ I CHIRURGII RĘKI ORAZ W PORADNI W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy co najmniej 80 godz./m-c, dyżury medyczne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta 29/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Utrzymania Obiektu na stanowisko:

  • specjalista ds. technicznych


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 28/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Projektów Rozwojowych na stanowisko:

  • Specjalista ds. kontraktów


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 27/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Utrzymania Obiektu na stanowisko:

  • konserwator urządzeń technicznych (elektryk, tleniarz)


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 26/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Utrzymania Obiektu na stanowisko:

  • konserwator obiektu (malarz, stolarz)


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 25/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Utrzymania Obiektu na stanowisko:

  • inspektor/specjalista ds. energetycznych


 

Szczegóły oferty
 
Strona 1 z 5