Konkursy 2013


Konkurs 33/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

33/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE INSTRUMENTOWANIA DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH NA SALACH OPERACYJNYCH I ZABIEGOWYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII ORAZ W INNYCH PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

2. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ TERAPII W DZIALE ANESTEZJOLOGII DLA DOROSŁYCH, ZESPOŁACH ANESTEZJOLOGICZNYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII, ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, ODDZIALE NEONATOLOGII ORAZ NA INNYCH ODDZIAŁACH, DZIAŁACH PRACOWNIACH W KTÓRYCH STAN PACJENTA BĘDZIE WYMAGAŁ INTENSYWNEJ TERAPII LUB ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

3. POŁOŻNE NA BLOKU PORODOWYM-PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

4. PIELĘGNIARKI NA STACJI DIALIZ- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWY

5. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, PRACOWNIACH, PORADNIACH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

6. TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII –NA ZABEZPIECZENIE USŁUG OD PON. DO PT. W GODZ. 22.00-8.00 ORAZ W SOBOTY I DNI WOLNE OD PRACY OD 08.00-08.00 DNIA NASTĘPNEGO NA RZECZ PACJENTÓW ZAKŁADU RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURADIOLOGII ORAZ WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI CODZIENNIE OD 22:00 DO 08:00 ORAZ W GODZINACH OD 08:00 DO 22:00 W RAZIE POTRZEB ORAZ W PRACOWNI ENDOWASKULARNEJ OD GODZ. 08:00 DO 13.00 W RAZIE POTRZEB - REALIZOWANYCH W KLINIKACH/PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

7. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM


 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy
Dane oferenta
Oświadczenie oferenta
 
Konkurs 32/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

32/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE INSTRUMENTOWANIA DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH NA SALACH OPEARACYJNYCH I ZABIEGOWYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII ORAZ W INNYCH PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

2. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ TERAPII W DZIALE ANESTEZJOLOGII DLA DOROSŁYCH, ZESPOŁACH ANESTEZJOLOGICZNYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII, ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, ODDZIALE NEONATOLOGII ORAZ NA INNYCH ODDZIAŁACH, DZIAŁACH PRACOWNIACH W KTÓRYCH STAN PACJENTA BĘDZIE WYMAGAŁ INTENSYWNEJ TERAPII LUB ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

3. POŁOŻNE NA BLOKU PORODOWYM-PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

4. PIELĘGNIARKI NA STACJI DIALIZ- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWY

5. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, PRACOWNIACH, PORADNIACH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

6. TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII –NA ZABEZPIECZENIE USŁUG OD PON. DO PT. W GODZ. 22.00-8.00 ORAZ W SOBOTY I DNI WOLNE OD PRACY OD 08.00-08.00 DNIA NASTĘPNEGO NA RZECZ PACJENTÓW ZAKŁADU RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURADIO LOGII ORAZ WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI CODZIENNIE OD 22:00 DO 08:00 ORAZ W GODZINACH OD 08:00 DO 22:00 W RAZIE POTRZEB ORAZ W PRACOWNI ENDOWASKULARNEJ OD GODZ. 08:00 DO 13.00 W RAZIE POTRZEB - REALIZOWANYCH W KLINIKACH/PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

7. LEKARZA Z II STOPNIEM SPECJALIZACJI Z ZAKRESU PATOMORFOLOGII LUB LEKARZA SPECJALISTY PATOMORFOLOGA W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

8. LEKARZA DIABETOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI DIABETOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

9. LEKARZA SPACJALISTY Z ZAKRESU PEDIATRII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

10. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII NACZYNIOWEJ - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH ŁĄCZNIE Z MOŻLWIOŚCIĄ WYKONYWANIA PROCEDUR PRZESZCZEPOWYCH NEREK I WĄTROBY W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

11. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

12. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOORDYNATORA PODODDZIAŁU TORAKOCHIRURGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU

13. LEKARZA SPECJALISTY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH/ODDZIAŁACH/PORADNIACH ORAZ PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

14. LEKARZA SPECJALISTY KARDIOLOGA – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH/ODDZIAŁACH/ PORADNIACH ORAZ PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

15. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU NEUROLOGII- REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

16. LEKARZA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW UNIEWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

17. LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE OKULISTYKI - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH, LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH ORAZ WYKONYWANIE ZABIEGÓW OPERACYJNYCH PO GODZINACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

18. WYKONYWANIE ZABIEGÓW OPERACYJNYCH - REALIZOWANYCH PO GODZINACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY PRZEZ LEKARZY ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE OKULISTYKI W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

19. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII-REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH OD PN. DO PT. W GODZ. 15.05 DO 7.30 ORAZ W SOBOTY I DNI WOLNE OD PRACY 24H/DOBĘ LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

20. LEKARZA WYKONUJĄCEGO ZABIEGI Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII, DYSPONUJĄCEGO DOŚWIADCZENIEM ZGODNIE Z ZALECENIAMI ESC ODNOŚNIE SZKOLENIA, POTWIERDZONYM PRZEZ OŚRODEK REFERENCYJNY W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGOCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Oferta pracy 6/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

31/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Głównego Energetyka


 

Czytaj o ofercie ... 
Konkurs 30/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

30/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY W KLINICE CHIRURGII NACZYNIOWEJ, OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

2. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYMCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Konkurs 29/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

29/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na:

  BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013r.


 

Oferta na badanie bilansu (.pdf)
Oferta na badanie bilansu (.jpg)
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 7