Numer/data Temat Termin
DZP.242.34.2020
z dnia 2020-02-20
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych 2020-03-02
DZP.242.26.2020 *
z dnia 2020-02-19
Dostawa produktów leczniczych - Tisagenlecleucel2020-03-05
DZP.242.25.2020 *
z dnia 2020-02-19
Dostawa leków hematologicznych i onkologicznych2020-03-04
DZP.242.20.2020
z dnia 2020-01-31
Dostawę, montaż i uruchomienie unitu stomatologicznego wraz z kompresorami i pompami ssącymi w Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 2020-02-12
DZP.242.18.2020
z dnia 2020-02-04
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego i patomorfologicznego – powtórzenie pakietu nr 1 podpakiet 7,9 oraz pakiet nr 2 podpakiet 1,7,9
Nowy termin składania ofert: 2020-02-11
2020-02-10
DZP.242.17.2020 *
z dnia 2020-02-17
Dostawa leków hematologicznych i onkologicznych2020-03-19
DZP.242.16.2020 *
z dnia 2020-02-17
Dostawa stentgraftów branchowanych dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej2020-03-23
DZP.242.13.2020 *
z dnia 2020-02-11
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz mat. zużywalnych wraz z dzierżawą na obu obszarach dla Laboratoriów Analitycznych 2020-03-13
DZP.242.12.2020 *
z dnia 2020-02-06
Dostawa sprzętu medycznego dla PCCE- ponowienie2020-03-12
DZP.242.11.2020
z dnia 2020-02-03
Usługi przeglądów i napraw modułów do kapnografii w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2020-02-14
2020-02-13
DZP.242.9.2020 *
z dnia 2020-02-04
Dostawa mięsa drobiowego i wieprzowego2020-03-06
DZP.242.8.2020
z dnia 2020-02-14
Dostawa środków dezynfekcyjnych2020-02-28
DZP.242.7.2020
z dnia 2020-02-19
Dostawę implantów ślimakowych dla Kliniki Otolaryngologii - przetarg roczny 2020-03-23
DZP.242.6.2020
z dnia 2020-01-31
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej- ponowienie
Nowy termin składania ofert: 2020-02-14
2020-02-12
DZP.242.2.2020 *
z dnia 2020-01-03
Usługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy KAMSOFT2020-01-20
DZP.242.1.2020
z dnia 2020-01-02
Przebudowa i remont części budynku D, Oddziału i poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami i Pracowni Medycyny Nuklearnej USK we Wrocławiu (Wybrzeże L. Pasteura 4)
Nowy termin składania ofert: 2020-01-30
2020-01-23
USK/DZP/PN-481/2019 *
z dnia 2020-01-07
Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50 -556 Wrocław
Nowy termin składania ofert: 2020-02-28
2020-01-16
USK/DZP/PN-480/2019 *
z dnia 2020-01-22
Dostawa leków z programów lekowych2020-02-24
USK/DZP/PN-479/2019 *
z dnia 2020-01-27
Dostawa leków z programów lekowych - Agalsidasum
Nowy termin składania ofert: 2020-02-11
2020-02-07
DZP.242.478.2019 *
z dnia 2020-01-31
Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem aparatury medycznej oraz regeneracją narzędzi chirurgicznych dla Działu Bloków Operacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu według pakietów 1 - 36
Nowy termin składania ofert: 2020-03-02
2020-02-12
USK/DZP/PN-477/2019 *
z dnia 2020-02-04
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu , Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej 2020-03-05
USK/DZP/PN-476/2019 *
z dnia 2020-01-27
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Hemodynamiki2020-02-28
USK/DZP/PN-472/2019 *
z dnia 2020-02-11
Dostawa sprzętu do sprawowania opieki pielęgniarskiej2020-03-18
USK/DZP/PN-471 /2019
z dnia 2020-01-24
Dostawa leku- Dichlorek Radu 233, 2020-02-05
USK/DZP/PN-470/2019
z dnia 2020-01-13
Dostawa medycznego sprzętu kardiomonitorów - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2020-01-29
2020-01-21
USK/DZP/PN-469/2019
z dnia 2019-12-17
Realizacja usługi wdrożenia systemu do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznych
Nowy termin składania ofert: 2020-01-03
2020-01-02
USK/DZP/PN-467/2019
z dnia 2020-01-13
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 107- powtórzenie III2020-01-24
USK/DZP/PN-464/2019
z dnia 2020-02-18
Dostawa fabrycznie nowych samochodów dostawczych na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu 2020-02-28
USK/DZP/PN-463/2019 *
z dnia 2020-02-14
Dosprzętowienie Działu Diagnostyki Endoskopowej i Kliniki Pediatrii , Gastroenterologii i Żywienia2020-03-03
USK/DZP/PN-460/2019
z dnia 2020-02-17
Doposażenie dla Inspektora Ochrony Radiologicznej w sprzęt medyczny 2020-02-28
USK/DZP/PN-458/2019
z dnia 2020-01-13
Realizacja usługi przeglądów i napraw Gamma Kamery w okresie 36 miesięcy - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2020-02-10
2020-01-24
USK/DZP/PN-457/2019
z dnia 2020-01-28
Dostawa pieluch, pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2020-02-10
2020-02-07
USK/DZP/PN-456/2019 *
z dnia 2020-01-16
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą do diagnostyki przy łóżku chorego (POCT) na obu obszarach oraz DMSO i Testu Bocznego2020-02-20
USK/DZP/PN-453/2019
z dnia 2020-01-17
Dostawa, montaż i uruchomienie chłodziarek laboratoryjnych dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu.2020-01-27
USK/DZP/PN-452/2019 *
z dnia 2019-12-27
Dostawa stentgraftów dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej 2019-01-29
USK/DZP/PN-450/2019 *
z dnia 2019-12-17
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Nowy termin składania ofert: 2020-01-27
2020-01-21
USK/DZP/PN-449/2019 *
z dnia 2019-12-18
Usługa kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących 2019-12-30
USK/DZP/PN-448/2019
z dnia 2019-12-06
Dostawa zastawek aortalnych do implantacji przezskórnej – przetarg dwuletni 2019-12-19
USK/DZP/PN-447/2019
z dnia 2019-11-29
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z USK - zabezpieczenie na okres 3 miesięcy i 3 tygodni
Nowy termin składania ofert: 2019-12-12
2019-12-09
USK/DZP/PN-446/2019 *
z dnia 2019-12-13
Dostawa leków z programów lekowych - Cladribinum, Ocrelizumabum2019-12-27
USK/DZP/PN-442/2019
z dnia 2019-12-27
Dostawa mieszanek mlecznych
Nowy termin składania ofert: 2020-01-27
2020-01-09
USK/DZP/PN-441/2019 *
z dnia 2019-12-13
Dostawa leków z programów lekowych - Nusinersenum
Nowy termin składania ofert: 2020-01-10
2019-12-27
USK/DZP/PN-438/2019 *
z dnia 2019-12-18
Usługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy KAMSOFT2019-12-30
USK/DZP/PN-437/2019 *
z dnia 2019-12-05
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- dogrywka II
Nowy termin składania ofert: 2020-01-14
2020-01-08
USK/DZP/PN-435/2019 *
z dnia 2020-01-07
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii 2020-02-07
USK/DZP/PN-434/2019
z dnia 2020-01-02
Dostawa materiałów opatrunkowych (2)2020-01-15
USK/DZP/PN-433/2019
z dnia 2019-12-06
Dostawa odczynników dla Laboratorium Analitycznego (dwa obszary)- Wyczerpanie II2019-12-18
USK/DZP/PN-431/2019
z dnia 2019-11-28
Przebudowa i remont części budynku D, Oddziału i poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami i Pracowni Medycyny Nuklearnej USK we Wrocławiu (Wybrzeże L. Pasteura 4)2019-12-18
USK/DZP/PN-429/2019
z dnia 2020-01-31
Realizacja usługi przeglądów i napraw angiografu RTG
Nowy termin składania ofert: 2020-02-17
2020-02-11
USK/DZP/PN-426/2019 *
z dnia 2019-12-17
Dostawa endoprotez dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki 2020-01-17
USK/DZP/PN-420/2019
z dnia 2020-01-21
Dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego – powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2020-02-04
2020-01-31
USK/DZP/PN-414/2019
z dnia 2020-01-29
Wymiana chłodnicy wentylatorowej (dry coolera) agregatu GEA obsługującego budynki A i FA nr sprawy: USK/DZP/PN-414/2019
9. Termin WIZJI LOKALNEJ: 03.02.2020 r., godzina 11:00 - ul. Borowska 213, 50 – 556 Wrocław,( punkt informacyjny w hallu głównym) Wizja lokalna będzie przeprowadzona w obecności pracownika Działu Utrzymania Obiektu, tel. 662-232-525
2020-02-10
USK/DZP/PN-411/2019 *
z dnia 2019-11-26
Dostawa produktów leczniczych - Tisagenlecleucel
Nowy termin składania ofert: 2019-12-17
2019-12-09
USK/DZP/PN-410/2019
z dnia 2019-12-12
Dostawa mleka i przetworów mlecznych2019-12-23
USK/DZP/PN-408/2019
z dnia 2020-01-31
Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem i instalacją dla Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-02-14
2020-02-12
USK/DZP/PN-407/2019 *
z dnia 2019-12-06
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca
Nowy termin składania ofert: 2019-01-23
2019-01-09
USK/DZP/PN-405/2019 *
z dnia 2019-11-18
Dostawa produktów leczniczych2019-12-19
USK/DZP/PN-403/2019 *
z dnia 2019-12-30
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki na okres 12 miesięcy wg pakietów 1 – 12
Nowy termin składania ofert: 2020-01-17
2020-01-08
USK/DZP/PN-402/2019
z dnia 2019-11-04
Dostawa lampy PERFORMIC 160A ECO oraz płyty generatora do angiografu RTG, typ. INNOVA 2100-IQ, SN: EZ24253-2A (601184BU5) – 1672VA02, rok produkcji: 2011
Nowy termin składania ofert: 2019-11-15
2019-11-13
USK/DZP/PN-400/2019
z dnia 2019-11-21
Dostawa sprzętów do sterylizacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-12-02
2019-11-29
USK/DZP/PN-399/2019 *
z dnia 2019-12-11
Dostawa odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego oraz Molekularnego z dzierżawą aparatów2020-01-14
USK/DZP/PN-397/2019 *
z dnia 2019-12-18
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Bloku Centralnego 2020-01-21
USK/DZP/PN-396/2019 *
z dnia 2019-12-05
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii.
Nowy termin składania ofert: 2020-02-05
2020-01-07
USK/DZP/PN-393/2019
z dnia 2019-12-31
Usługi przeglądów i napraw przeglądów i napraw modułów do kapnografii w okresie 36 miesięcy2020-01-10
USK/DZP/PN-391/2019
z dnia 2020-01-17
Dostawa pasków do glukometrów wraz z dzierżawą glukometrów i systemu zarządzania badaniami POCT 2020-01-28
USK/DZP/PN-389/2019 *
z dnia 2020-01-09
Usługa przeglądów i napraw sprzętu medycznego produkcji Aesculap i B. Braun w pakietach od 1 do 2 w okresie 36 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2020-02-27
2020-02-07
USK/DZP/PN-385/2019 *
z dnia 2020-01-31
Doposażenie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu wg pakietów 1–42020-03-02
USK/DZP/PN-384/2019
z dnia 2019-10-29
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki (3)2019-11-08
USK/DZP/PN-380/2019
z dnia 2019-11-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2019-12-03
2019-11-29
USK/DZP/PN-376/2019 *
z dnia 2019-12-09
Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport na dializoterapię, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i inny
Nowy termin składania ofert: 2020-01-21
2020-01-09
USK/DZP/PN-374/2019 *
z dnia 2019-11-20
Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej2019-12-23
USK/DZP/PN-372/2019
z dnia 2019-12-04
Dostawa odczynników do badań serologii krwi metodą żelową i klasyczną z dzierżawą urządzeń wraz z oprogramowaniem dla Banków Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznych2020-01-08
USK/DZP/PN-367/2019
z dnia 2019-12-11
Realizacja usługi przeglądów i napraw aparatów do znieczulenia ogólnego w pakietach od 1 do 6 w okresie 36 miesięcy“
Nowy termin składania ofert: 2020-01-10
2019-12-20
USK/DZP/PN-363/2019 *
z dnia 2019-11-21
Wykonywanie przeglądów serwisowych i usuwanie awarii dźwigów w okresie 3 lat zainstalowanych w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 oraz przy ul. M. C. Skłodowskiej. 2020-01-03
USK/DZP/PN-342/2019 *
z dnia 2019-09-26
Dostawa sprzętu medycznego dla PCCE2019-10-31
USK/DZP/PN-28/2019
z dnia 2019-04-03
Dostawa materiałów eksploatacyjnych elektrycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2019-04-25
USK/DZP/PN-36/2017
z dnia 2017-04-05
Dostawa materiałów eksploatacyjnych elektrycznych dla USK2017-04-13