Witamy na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.


 


 


Obejrzyj film o Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=HnGvfbeyKns

 

 


 

 


Raport z działalności Szpitala za 2013 rok

  

      

Tysiące ortopedów we Wrocławiu

 

Już w środę 17 września rusza we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej - 40. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Tematem sesji naukowych i wykładów jest m.in. leczenie schorzeń kręgosłupa,
.....

 

 

Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

 

Działając na podstawie Art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz.159) oraz §75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 252 poz. 1697 z późniejszymi zmianami) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, indywidualna dokumentacja medyczna z lat 1981 - 1993 Kliniki Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej we Wrocław ul. Traugutta 57/59 po upływie okresów przechowywania, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji.

Prosimy zatem aby osoby zainteresowane odbiorem własnej indywidualnej dokumentacji medycznej zgłaszały się do Archiwum Zakładowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 do dnia 30 września 2014 roku z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem w dniach: środa i czwartek, w godz. od 8 do 14 po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonicznym (71) 733 16 10.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).


Z-ca dyrektora ds. sprzedaży
Iwona Drelichowska - Stopa
 
Laparoskopowy przeszczep rodzinny w USK

 

Lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w lipcu wykonali pierwszą na Dolnym Śląsku operację pobrania nerki od żywego dawcy metodą laparoskopową. W ten sposób pozyskaną nerkę chirurdzy wszczepili biorcy.

 

  

Letnia akcja krwiodawstwa w USK

 

W imieniu organizatorów "Letniej akcji honorowego krwiodawstwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym" serdecznie dziękujemy wszystkim którzy oddali krew!
Akcję „Twoja krew – moje życie” organizuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy Borowskiej we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

 

    

Chirurdzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przeszczepili kolejną wątrobę

 

53-letnia pacjentka jest już dobę po przeszczepie i lekarze informują, że czuje się bardzo dobrze jak na tak długi i cięzki zabieg. - Operacja była skomplikowana i trwała kilkanaście godzin – mówi dr Paweł Chudoba z Klinki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej USK, który kierował zespołem operatorów.

 

    

USK: skuteczna metoda leczenia bólu

 

W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK lekarze zaczęłi stosować sprawdzoną metodę „blokowania” bólu u pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe.

 

      


Drodzy Pacjenci,

 

   w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi reakcji personelu na zachowanie osoby towarzyszącej pacjentowi na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym naszego Szpitala, pragniemy wyjaśnić, że o kolejności przyjęć decyduje stan pacjenta, a nie czas jego oczekiwania. Pomoc jest udzielana w pierwszej kolejności pacjentom w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Podczas dyżuru z 16 na 17 maja 2014r., zostało przyjętych 127 pacjentów, z czego aż 81, z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia, przyjęto do hospitalizacji.


   Rolą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, będącego częścią Centrum Urazowego jest głównie zapewnienie opieki medycznej w stanach nagłych dla najcięższych przypadków z terenu Polski południowo-zachodniej. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia zadaniem takich oddziałów jest ratowanie zdrowia i życia.


   Tymczasem z różnych przyczyn, niezależnych od nas, na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszają się także osoby, które takiej pomocy nie wymagają, Osoby te, mimo że nie spełniają kryteriów przyjęcia, otrzymują wsparcie medyczne w pierwszym możliwym terminie. Zwracamy się zatem o zrozumienie sytuacji, gdy czas oczekiwania na konsultację medyczną, która może być wykonana w ramach leczenia ambulatoryjnego oraz przygotowanie dokumentacji medycznej jest dłuższy od oczekiwań pacjenta. Ma to miejsce w szczególności, gdy lekarz musi zająć się przywiezionym przez pogotowie ratunkowe pacjentem, który niezwłocznie wymaga udzielenia niezbędnej pomocy.


   Pragniemy zaapelować o wyrozumiałość dla pracy personelu naszego szpitala- w szczególności, gdy specyfika pracy na tym oddziale wymaga pełnego skupienia i uwagi przy wykonywanych czynnościach medycznych. Niewątpliwy stres pacjentów związany z chorobą, który towarzyszy również ich bliskim, nie powinien być odreagowany na personelu medycznym. Wywieranie nacisków przez osoby oczekujące na udzielenie pomocy jak i osoby im towarzyszące nie tylko destabilizuje pracę w strefie ratowania życia, ale również rodzi niepotrzebne emocje. Zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń pracowników pomoże w lepszej organizacji pracy oddziału i przyspieszy czas udzielania świadczeń.


   Jak w każdej instytucji, występują jednak zdarzenia, że wymagana i niezbędna jest interwencja pracowników ochrony wobec osób, które przebywają w miejscu do tego nieuprawnionym albo nie stosują się do wydawanych im poleceń. Takie zachowania wpływają negatywnie na pracę, a przez to utrudniają udzielanie pomocy naprawdę potrzebującym pacjentom. Zatem dla dobra wszystkich pacjentów takie zachowania nie mogą być akceptowane.


   Dlatego też apelujemy, aby do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłaszali się pacjenci w stanach nagłych, gdy ich życie i zdrowie jest faktycznie zagrożone, a będąc w szpitalu współpracowały z personelem, co pozwoli na ograniczenie liczby sytuacji konfliktowych.


   Przede wszystkim apelujemy o rozważenie możliwości skorzystania w porze nocnej i w dni świąteczne z opieki ambulatoryjnej zapewnianej przez podmioty wyznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla pacjentów z terenu Wrocławia są to:
- NZOZ Ośrodek Medyczny ZIEMO-VITA przy ul. Ziemowita 1/9, tel. 71 784 90 35
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, tel.71 395 76 07
- Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Traugutta 112, tel.71 342 27 86
- "Przychodnia Kosmonautów", ul. Horbaczewskiego 35, tel. 71 351 28 43, 95Pracownicy Szpitala

   


Pacjentka ma szansę odzyskać mowę

 

Prof. Tomasz Kręcicki z Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wszczepił protezę głosową pacjentce, której z powodu nowotworu usunięto wcześniej krtań. To pierwsza tego typu operacja otolaryngologiczna w USK.

 

  


Joanna Pogorzała pielęgniarką roku 2013!

 

W II etapie konkursu „Pielęgniarka Roku 2013” organizowanym przex Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa pierwsze miejsce ex aequo zajęła Joanna Pogorzała z Kliniki Chirurgii Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

 
Drugi anioł w czepku

 

 Marta Fularz, położna z Kliniki Ginekologii i Położnictwa USK zajęła drugie miejsce w plebiscycie „Anioł w czepku” zorganizowanym przez redakcję Gazety Wrocławskiej, firmę REGO oraz Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

 

  


Akcja: muzycy dla rodziców

 

 We wtorek o godz. 16:45 zapraszamy rodziców (dziadków i opiekunów) naszych małych pacjentów do Kliniki Nefrologii Pediatrycznej na bezpłatne warsztaty śpiewu. „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato” to projekt realizowany przez Filharmonię Wrocławską.

 

 Sukces naszych chirurgów szczękowych

 

Dr Klaudiusz Łuczak, dr Wojciech Pawlak, dr Kamil Nelke oraz dr Henryk Kaczkowski i dr Barbara Warych przygotowali i wykonali skomplikowany zabieg rekonstrukcyjny u 32-letniego pacjenta.
Chodzi o wadę czaszkowo-szczękowo-zgryzową.

 
Znany artysta hip-hopowy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

Wrocławski muzyk  L.U.C (Łukasz Rostkowski) trafił w weekend do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK przy ul. Borowskiej. L.U.C  uległ wypadkowi podczas kręcenia nowego videoclipu.
 
ZOO w szpitalu

 

Pracownicy wrocławskiego ZOO odwiedzili w czwartek małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy Borowskiej i przywieźli ze sobą oryginalną niespodziankę.
Nanotechnologia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym21 lutego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK miał miejsce zabieg usunięcia guzów nowotworowych trzustki przy użyciu nowatorskiego sprzętu medycznego.

Telewizja BBC w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we WrocławiuEkipa najbardziej znanej brytyjskiej stacji BBC kręciła wczoraj zdjęcia do swojego programu w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej.

Zapraszamy do składania Deklaracji wyboru Lekarza Rodzinnego w naszej Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Więcej informacji pod nr tel. 71 733 16 00.

Deklaracja wyboru Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Naszą misją jest maksyma:


"Jesteśmy po to,
żeby leczyć,
kształcić kadry
i rozwijać wiedzę medyczną"

Nasz Szpital jest wiodącą, wielospecjalistyczną jednostką opieki zdrowotnej województwa dolnośląskiego, dla której organem założycielskim jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Placówka udziela świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej i specjalisycznej opieki zdrowotnej, wykonując zadania badawczo-naukowe, uczestnicząc w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną zakupioną w ramach inwestycji centralnej budżetu Pañstwa. Centrum Kliniczne obejmuje swoją powierzchnią ponad 15 hektarów i są w nim zlokalizowane 22 kliniki z 29 oddziałami, 28 poradni specjalistycznych, 15 pracowni, a ponadto stacje dializ i szpitalny oddział ratunkowy wraz z lądowiskiem dla helikopterów. Od roku 2010 możemy się pochwalić nowoczesnym działem rehabilitacji, a w 2011 roku szkołą rodzenia dla młodych matek.

W tym samym roku zakoñczyliśmy konsolidację klinik i jesteśmy w stanie zapewnić naszym pacjentom pełną profesjonalną obsługę w jednym miejscu, co znacznie skraca czas przeprowadzania badañ oraz zapewnia komfort psychiczny przez uniknięcie transportowania po różnych obiektach. W przeciągu 3 lat hospitalizowaliśmy 180 tyś. osób, wykonaliśmy ok. 36 tyś. zabiegów oraz ponad 4 mln. badañ laboratoryjnych. Posiadamy jeden z najnowocześniejszych i największych obiektów szpitalnych na terenie Dolnego Śląska.

Dyrektor Naczelny

Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie pacjentom Dolnego Śląska wszystkich świadczeñ zdrowotnych na jak najwyższym poziomie w oparciu o doświadczenie i profesjonalizm zatrudnionych w nim pracowników naukowych, specjalistów oraz całego personelu medycznego z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu leczniczego, procedur i metod zabiegowych.