BIP

 Ogłoszenia

Data

Temat ogłoszenia

12.10.2023

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na:


Sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z budynkami szpitala oraz infrastrukturą towarzyszącą i ruchomymi środkami trwałymi należącymi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, znajdującymi się w Strzelinie przy ul. Wrocławskiej 46

Więcej informacji w linkach poniżej:

 

 

 

  Status prawny

 

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Adres: ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław


skrzynka e-Puap: /USKWroclaw/domyslna

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Regon: 000289012

NIP: 898-18-16-856

Księga rejestrowa Wojewody Dolnośląskiego: 000000018589 (link do dokumenu)

KRS: 0000136478 (link do dokumenu)

Status: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Podstawy prawne funkcjonowania

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.). i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 479 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 206 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z póź. zm.).
 • Ustawa o z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).
 • Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu (tekst jednolity) z dnia 31 marca 2021r.).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.217) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008  r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr  174, poz. 1039 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.  z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2004, Nr 144, poz. 1529 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.159 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1570 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 ze zm.),
 • Ustawa o z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.),
 • Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu (tekst jednolity) z dnia 29 czerwca 2023).

Dokumenty

 

 
 
 
 
 
- KRS USK (nr 0000136478)- link do wyszukiwarki: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
 
 
 

Projekty

 
 
 
 

Informacje finansowe


 
 
 
 
Administrator BIP:  Kamila Zadrożna-Ciećko
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_420.jpg