Wrocławska Szkoła Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

 

 Zajęcia w Szkole Rodzenia zawieszone do odwołania.

 


 

Inicjatywa utworzenia Szkół Rodzenia przy oddziałach położniczych wrocławskich szpitali powstała na początku bieżącego roku. Celem ich uruchomienia przy oddziałach jest umożliwienie wrocławiankom przygotowania się do porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem/niemowlęciem w warunkach szpitala, w których kobieta planuje urodzić swoje dziecko.

 

Wrocławska Szkoła Rodzenia przy Klinice Ginekologii i Położnictwa
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy
ul. Borowskiej 213 została otwarta w dniu 29.04.2011 roku.

Centrum Rehabilitacji Budynek J, III piętro.

Zapisy do Wrocławskiej Szkoły Rodzenia pod numerem telefonu: 885 852 272

w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 14:00 do 15:00


Z zajęć w szkole rodzenia będą mogły korzystać kobiety ciężarne, wraz z osobami towarzyszącymi, od 26 tygodnia ciąży mieszkające we Wrocławiu. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy będzie trwał 10 tygodni, średnio 40 godzin.


Zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne obywać się będą w nowocześnie wyposażonych salach i prowadzone będą przez doświadczone położne, lekarzy specjalistów i rehabilitantów. Podczas 10 - tygodniowego kursu w programie zaplanowane są spotkania z ginekologiem, neonatologiem, stomatologiem oraz psychologiem. Program edukacyjny realizowany będzie zgodnie z opracowanymi przez ekspertów standardami edukacji przedporodowej dla kobiet.


Edukacja przedporodowa jest najefektywniejszą metodą przygotowania kobiet do dbania o zdrowie własne i dziecka, budowania pozytywnych relacji pomiędzy rodzicami i dzieckiem podczas ciąży i po porodzie.


Program zajęć obejmuje przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad noworodkiem/niemowlęciem, promocję zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny, przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu i połogu, naukę nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem, naukę świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji, praktyczną naukę pielęgnowania noworodka/niemowlęcia, przygotowanie do karmienia piersią, kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, rodzicami i dzieckiem, uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny w okresie poporodowym.


Udział w zajęciach edukacyjnych umożliwi kobiecie poznanie miejsca, w którym odbędzie się poród oraz personelu medycznego, który będzie sprawował opiekę podczas porodu i w okresie poporodowym, jednocześnie złagodzi lęk i niepokój związany z hospitalizacją.


Uczestnicy Szkoły Rodzenia pełnią jednocześnie rolę grupy wsparcia. Podczas zajęć następuje wymiana doświadczeń, rozbudzanie potrzeb i zainteresowania przyszłych rodziców, jest miejscem, w którym realizowana jest szeroko rozumiana promocja zdrowia rodziny, świadomego macierzyństwa i ojcostwa. Wiedza i umiejętności nabyte przez rodziców powinny przyczynić się do zmniejszania liczby porodów przedwczesnych, śmiertelności okołoporodowej noworodków i śmiertelności niemowląt.


Z budżetu Miasta Wrocławia przekazane zostały środki finansowe na wyposażenie szkoły tj. zakup mebli, nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i gimnastycznego oraz materiały i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Dofinansowana będzie również bieżąca działalność szkół.


Otwierając Wrocławską Szkołę Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w okresie beatyfikacji Ojca Św. Jana Pawła II, pragniemy podkreślić pamięć o polskim Papieżu i Jego roli w kształtowaniu świadomości rodzicielskiej, więzi rodzinnych i społecznych.>>Wyprawka do szpitala dla mamy i dziecka<<


Galeria zdjęć ...


 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje2.jpg

Badanie opinii pacjentów

1.jpg

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg

Medycyna Nuklearna
Unicef

USK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg