Wrocławska Szkoła Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

 Inicjatywa utworzenia Szkół Rodzenia przy oddziałach położniczych wrocławskich szpitali powstała na początku bieżącego roku. Celem ich uruchomienia przy oddziałach jest umożliwienie wrocławiankom przygotowania się do porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem/niemowlęciem w warunkach szpitala, w których kobieta planuje urodzić swoje dziecko.

 

Wrocławska Szkoła Rodzenia przy Klinice Ginekologii i Położnictwa
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy
ul. Borowskiej 213 została otwarta w dniu 29.04.2011 roku.

Centrum Rehabilitacji Budynek J, III piętro.

Zapisy do Wrocławskiej Szkoły Rodzenia pod numerem telefonu: 885 852 272

w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 14:00 do 15:00


Z zajęć w szkole rodzenia będą mogły korzystać kobiety ciężarne, wraz z osobami towarzyszącymi, od 26 tygodnia ciąży mieszkające we Wrocławiu. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy będzie trwał 10 tygodni, średnio 40 godzin.


Zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne obywać się będą w nowocześnie wyposażonych salach i prowadzone będą przez doświadczone położne, lekarzy specjalistów i rehabilitantów. Podczas 10 - tygodniowego kursu w programie zaplanowane są spotkania z ginekologiem, neonatologiem, stomatologiem oraz psychologiem. Program edukacyjny realizowany będzie zgodnie z opracowanymi przez ekspertów standardami edukacji przedporodowej dla kobiet.


Edukacja przedporodowa jest najefektywniejszą metodą przygotowania kobiet do dbania o zdrowie własne i dziecka, budowania pozytywnych relacji pomiędzy rodzicami i dzieckiem podczas ciąży i po porodzie.


Program zajęć obejmuje przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad noworodkiem/niemowlęciem, promocję zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny, przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu i połogu, naukę nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem, naukę świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji, praktyczną naukę pielęgnowania noworodka/niemowlęcia, przygotowanie do karmienia piersią, kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, rodzicami i dzieckiem, uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny w okresie poporodowym.


Udział w zajęciach edukacyjnych umożliwi kobiecie poznanie miejsca, w którym odbędzie się poród oraz personelu medycznego, który będzie sprawował opiekę podczas porodu i w okresie poporodowym, jednocześnie złagodzi lęk i niepokój związany z hospitalizacją.


Uczestnicy Szkoły Rodzenia pełnią jednocześnie rolę grupy wsparcia. Podczas zajęć następuje wymiana doświadczeń, rozbudzanie potrzeb i zainteresowania przyszłych rodziców, jest miejscem, w którym realizowana jest szeroko rozumiana promocja zdrowia rodziny, świadomego macierzyństwa i ojcostwa. Wiedza i umiejętności nabyte przez rodziców powinny przyczynić się do zmniejszania liczby porodów przedwczesnych, śmiertelności okołoporodowej noworodków i śmiertelności niemowląt.


Z budżetu Miasta Wrocławia przekazane zostały środki finansowe na wyposażenie szkoły tj. zakup mebli, nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i gimnastycznego oraz materiały i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Dofinansowana będzie również bieżąca działalność szkół.


Otwierając Wrocławską Szkołę Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w okresie beatyfikacji Ojca Św. Jana Pawła II, pragniemy podkreślić pamięć o polskim Papieżu i Jego roli w kształtowaniu świadomości rodzicielskiej, więzi rodzinnych i społecznych.>>Wyprawka do szpitala dla mamy i dziecka<<


Galeria zdjęć ...