Studenci materiały szkoleniowe i informacje

Studenci materiały szkoleniowe i informacje
Zasady organizowania pomocy w przypadku zasłabnięcia pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, odwiedzających, pracowników


Zasady organizowania pomocy w przypadku zasłabnięcia pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, odwiedzających, pracowników


Procedury epidemiologiczne


Dekalog na czas epidemii SARS-CoV-2


Higiena rąk


Zasady stosowania środków ochrony osobistej



Załącznik nr 1 do procedury "Gospodarka odpadami w USK" - Klasyfikacja odpadów