Kariera i Konkursy
Oferta 10/2021

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

  • HYDRAULIK


Szczegóły oferty
 
Oferta 9/2021

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

  • ELEKTRYK


Szczegóły oferty
 
DZH/102/X/2021/PA

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/102/X/2021/PA

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI LUB SPECJALISTĘ, W TYM Z ZAKRESU PEDIATRII W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM – NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC AMBULATORYJNA - LOKALIZACJA STRZELIN. ZABEZPIECZENIE NOCEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY AMBULATORYJNEJ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
Załącznik 5 - Wzór faktury
 
DZH/101/X/2021/KCU

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/101/X/2021/KCU

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W KLINICE CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, PROCEDURY – WADY ROZSZCZEPOWE TWARZOCZASZKI, PROCEDURY OSTRO-DYŻUROWE Z CHIRURGII DZIECIĘCEJ.A SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM W LOKALIZACJI STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY DO 160 h/m-c, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
DZH/100/X/2021/AIT

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/100/X/2021/AIT

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM W LOKALIZACJI STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY DO 160 h/m-c , DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
DZH/99/X/2021/KN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/99/X/2021/KN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU NEONATOLOGII W ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGICZNYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W LOKALIZACJI STRZELIN DO 160H/M-C. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE. Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
DZH/98/X/2021/KN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/98/X/2021/KN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
DZH/97/X/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/97/X/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

 Lekarza specjalistę z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Podstawowa ordynacja czasu pracy do 160 h/m-c, dyżury medyczne, konsultacje w poradni ortopedycznej i ortopedyczne konsultacje specjalistyczne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/96/X/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/96/X/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych posiadającego kwalifikacje w zakresie wykonywania badań z zakresu ultrasonografii naczyniowej tętnic obwodowych - potwierdzone certyfikatem. Praca w zakresie wykonywania badań ultrasonografii naczyniowej tętnic obwodowych.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/95/X/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/95/X/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji Borowska, M.C. Skłodowska i Strzelin. Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
Faktura ratownik medyczny
Opis merytoryczny faktury
Wykaz - grafik
 
DZH/94/X/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/94/X/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarkę/pielęgniarza - w zakresie opieki pielęgniarskiej w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji Borowska, M.C. Skłodowskiej, Strzelin. Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
Faktura pielęgniarka/pielęgniarz
Opis merytoryczny faktury
Wykaz - grafik
 
DZH/93/X/2021/KCNO

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/93/X/2021/KCNO

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ W KLINICE CHIRURGII NACZYNIOWEJ, OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY DO 160 GODZ/M-C, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/92/IX/2021/P

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/92/IX/2021/P

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZ SPECJALISTA LUB LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z ZAKRESU MEDYCYNY RODZINNEJ, LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ORAZ PEDIATRI W PORADNI POZ, LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU NEUROLOGII W PORADNI NEUROLOGICZNEJ, LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU KARDIOLOGII W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ, LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU OKULISTYKI W PORADNI OKULISTYCZNEJ, LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU UROLOGII W PORADNI UROLOGICZNEJ, LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU LARYNGOLOGII W PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ , LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU DIABETOLOGII W PORADNI DIABETOLOGICZNEJ, LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU W PORADNI ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU HEMATOLOGII W PORADNI HEMATOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, KONSULTACJE. CZAS PRACY DO 160 GODZ/ M-C

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 
DZH/91/IX/2021/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/91/IX/2021/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE LUB LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESUCHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII DZIECIĘCEJ, KARDIOLOGII, ANESTEZJOLOGI I CHIRURGI OGÓLNEJ. DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 
DZH/90/IX/2021/ICHS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/90/IX/2021/ICHS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

TECHNIK Z ZAKRESU ABLACJI ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH W INSTYTUCIE CHORÓB SERCA – PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, DYŻURY MEDYCZNE

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 
DZH/89/IX/2021/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/89/IX/2021/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ LUB LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO ORAZ W LOKALIZACJI STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, KONSULTACJE I GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 
DZH/85a/IX/2021/KN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/85a/IX/2021/KN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU NEONATOLOGII LUB BEZ SPECJALIZACJI W ODDZIALE KLINICZNYM NEONATOLOGICZNYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE W LOKALIZACJI CHAŁUBIŃSKIEGO 3.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/88/IX/2021/ZROZIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/88/IX/2021/ZROZIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, PROCEDURY, KONSULTACJE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/87/VI/2021/ZROZIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/87/VI/2021/ZROZIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, PROCEDURY, KONSULTACJE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta 8/2021

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

  • SPECJALISTY DS. PRAWNYCH


Szczegóły oferty
 
DZH/86/VIII/2021/KP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/86/VIII/2021/KP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

PSYCHOLOGA W KLINICE PSYCHIATRII I PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, KONSULTACJE, W TYM POZA KLINIKĄ PSYCHIATRII.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/85/VIII/2021/KN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/85/VIII/2021/KN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU NEONATOLOGII LUB BEZ SPECJALIZACJI W KLINICE NEONATOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

  
DZH/84/VII/2021/OP-SCM

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/84/VII/2021/OP-SCM

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU MEDYCYNY PALIWTYWNEJ W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W LOKALIZACJI STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, KONSULTACJE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy


Przesuniecie terminu składania oraz otwarcia ofert
 
DZH/83/VII/2021/NIŚPM-SCM

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/83/VII/2021/NIŚPM-SCM

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII LUB BEZ SPECJALIZACJI W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY MEDYCZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W LOKALIZACJI STRZELIN. DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy


Przesuniecie terminu składania oraz otwarcia ofert
 
DZH/82/VII/2021/PC-SCM

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/82/VII/2021/PC-SCM

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ W CAŁODOBOWYM AMBULATORIUM CHIRURGICZNYM - PORADNI CHIRURGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W LOKALIZACJI STRZELIN. WYKONYWANIE BADAŃ USG DOPPLER.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/81/VII/2021/PCN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/81/VII/2021/PCN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU CHIRURGII NACZYNIOWEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ W PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/80/VII/2021/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/80/VII/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

Położną/położnego - w zakresie opieki położniczej w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji Wrocław i Strzelin. Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

 

Załącznik 2 - do-Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych - FAKTURA POŁOŻNA POŁOŻNIK
Załącznik 3 - do Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych - WYKAZ GRAFIK

 

Opis merytoryczny faktury

 

 

 
 
DZH/79/VII/2021/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/79/VII/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

Pielęgniarkę/pielęgniarza - w zakresie opieki pielęgniarskiej w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji Wrocław i Strzelin.
Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

 

Załącznik 2 - do Umowy o udzielanie świadczen zdrowotnych - FAKTURA PIELĘGNIARKA PIELĘGNIARZ
Załącznik 3 - do Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych - WYKAZ GRAFIK

 

Opis merytoryczny faktury

 

 

 
 
DZH/78/VII/2021/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/78/VII/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji Wrocław i Strzelin.
Praca w systemie zmianowym..

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

 

Załącznik 2 - do Umowy o udzielanie świadczen zdrowotnych - FAKTURA RATOWNIK MEDYCZNY
Załącznik 3 - do Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych - WYKAZ GRAFIK

 

Opis merytoryczny faktury

 

 

 
 
DZH/77/VII/2021/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/77/VII/2021/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. KONSULTACJE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/76/VII/2021/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/76/VII/2021/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ ODDZIALE ANEZJOLOGII W LOKALIZACJI STREZLIN UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO ŚWIADCZENIA USŁUG.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy


Przesuniecie terminu składania oraz otwarcia ofert
 
Oferta 7/2021

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

  • TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII


 

Szczegóły oferty
 
DZH/75/VII/2021/KWG

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/75/VII/2021/KWG

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ALERGOLOGII W KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ALERGOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PROCEDURY AMBULATORYJNE, POBYTY JEDNODNIOWE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/74/VI/2021/ZROZIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/74/VI/2021/ZROZIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, PROCEDURY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 45

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg