Kariera i Konkursy
Oferta 32/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Kucharz (lokalizacja Brochów)


 

Szczegóły oferty




 
Oferta 31/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Pomoc kuchenna (lokalizacja Brochów)


 

Szczegóły oferty




 
Oferta 30/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Magazynier (lokalizacja Brochów)


 

Szczegóły oferty




 
Oferta 29/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Inspektora ochrony przeciwpożarowej


 

Szczegóły oferty




 
Oferta 28/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Pomocnik Magazyniera


 

Szczegóły oferty




 
Oferta 27/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Magazyniera w aptece szpitalnej


 

Szczegóły oferty




 
Oferta 26/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • magazyniera


 

Szczegóły oferty




 
DZH/51/V/2023/KCO/ODDZIAŁ TORAKOCHIRURGII

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/51/V/2023/KCO/ODDZIAŁ TORAKOCHIRURGII

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, Z ZAKRESU CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ W KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I ONKOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, PROCEDURY WSYSOKOSPECJALISTYCZNE, KONSULTACJE..

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne




Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta




 
Oferta 25/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Pracownik Gospodarczy


 

Szczegóły oferty




 
Oferta 24/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych


 

Szczegóły oferty




 
Oferta 23/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych


 

Szczegóły oferty




 
Oferta 22/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Inspektor Nadzoru - branża budowlana


 

Szczegóły oferty




 
DZH/52/V/2023/PNiŚ

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/52/V/2023/PNiŚ

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

GWARANTOWANYCH W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIATECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ OFERENTA POSIADAJACEGO CO NAJMNIEJ JEDEN ZESPÓŁ LEKARSKO – PIELEGNIARSKI.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne




Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

Na podstawie punktu 9.8 Szczegółowych warunków konkursu nr DZH/52/V/2023/PNiŚ
z dnia 19.05.2022r. Udzielający Zamówienia, odwołuje niniejsze postępowanie konkursowe

 




 
DZH/50/V/2023/KGP2

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/50/V/2023/KGP2

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA W KLINICE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA II UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJACEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne





 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta



 
DZH/48/V/2023/KPI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/48/V/2023/KPI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII W KLINICE PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.PODSTAWOWA DYŻURY MEDYCZNE, WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJACEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne





 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta



 
Oferta 21/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Specjalista ds. Rachunku kosztów


 

Szczegóły oferty




 
DZH/41/IV/2023/KNE

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/41/IV/2023/KNE

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJACEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne





 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta



 
Oferta 20/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Specjalista ds. Badań Klinicznych


 

Szczegóły oferty




 
DZH/49/V/2023/DDE

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/49/V/2023/DDE

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ II STOPNIA, POSIADAJĄCY CERTYFIKATY PTGE GASTROSKOPIA + KOLONOSKOPIA W DZIALE DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO, ORDYNACJA PODSTAWOWA, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ DO 160 H/M-C Z MOŻLIWOŚCIĄ ZWIĘKSZENIA ILOŚCI GODZIN.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne





 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta



 
Oferta 19/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • inspektora budowlanego


 

Szczegóły oferty




 
DZH/47/IV/2023/ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/47/IV/2023/ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE MEDYCYNY PALIATYWNEJ

LUB

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE MEDYCYNY PALIATYWNEJ

LUB

LEKARZA LEGITYMUJĄCEGO SIĘ DOKUMENTEM UKOŃCZENIA KURSU ZGODNEGO Z PROGRAMEM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE MEDYCYNY PALIATYWNEJ,
DOTYCZĄCEGO PROBLEMATYKI BÓLU, OBJAWÓW SOMATYCZNYCH I PSYCHICZNYCH, ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
LUB WYŻSZĄ UCZELNIĘ MEDYCZNĄ POSIADAJĄCĄ UPRAWNIENIA DO KSZTAŁCENIA PRZEDDYPLOMOWEGO LUB
PODYPLOMOWEGO LEKARZY LUB JEDNOSTKĘ POSIADAJĄCĄ AKREDYTACJĘ DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE MEDYCYNY PALIATYWNEJ.


WYKONYWANE CZYNNOŚCI: PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE – NA ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ USK W STRZELINIE .

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne





Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta




 
DZH/46/IV/2023/PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/46/IV/2023/PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII LUB GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

ALBO

LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ I ROZRODCZOŚCI

ALBO

LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PERINATOLOGII

ALBO

LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ I STOPNIA W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

ALBO

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII LUB GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

ALBO

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ I ROZRODCZOŚCI

ALBO

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PERINATOLOGII

WYKONYWANE CZYNNOŚCI: KONSULTACJE W PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ USK W STRZELINIE .

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne






Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta




 
DZH/45/IV/2023/PORADNIA ONKOLOGIICZNA STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/45/IV/2023/PORADNIA ONKOLOGIICZNA STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE ONKOLOGII KLINICZNEJ LUB CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ LUB GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ LUB RADIOTERAPII LUB RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ LUB CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW. KONSULTACJE W PORADNI ONKOLOGICZNEJ USK W STRZELINIE

ALBO

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE ONKOLOGII KLINICZNEJ LUB CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ LUB GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ LUB RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ. KONSULTACJE W PORADNI ONKOLOGICZNEJ USK W STRZELINIE .

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne






Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta




 
DZH/44/V/2023/ICHS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/44/V/2023/ICHS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOCHIRURGII W KLINICE KARDIOCHIRURGII INSTYTUTU CHORÓB SERCA. DYZURY MEDYCZNE, PROCEDURY, KONSULTACJE .

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne






Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta




 
DZH/43/IV/2023/UPS PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/43/IV/2023/UPS PORADNIA KARDIOLOGICZNA

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJACEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne





 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta



 
DZH/40/IV/2023/ONK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/40/IV/2023/ONK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ONKOLOGII KLINICZNEJ W KLINICE HEMATOLOGII, NOWOTWORÓW KRWI I TRANSPLANTACJI SZPIKU – ODDZIAŁ ONKOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, KONSULTACJE, WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJACEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne




Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta




 
DZH/38/IV/2023/KLINIKA PSYCHIATRII

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/38/IV/2023/KLINIKA PSYCHIATRII

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

PSYCHOLOGA W KLINICE PSYCHIATRII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, KONSULTACJE, WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJACEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne





 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta



 
DZH/37/IV/2023/KLU

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/37/IV/2023/KLU

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU UROLOGII W KLINICE UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJACEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne






Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta




 
DZH/36/IV/2023/KLINIKA ANESTEZJOLOGI I INTENSYWNEJ TERAPII

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/36/IV/2023/KLINIKA ANESTEZJOLOGI I INTENSYWNEJ TERAPII

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJACEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne






Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta




 
DZH/35/IV/2023/Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/35/IV/2023/Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU HEMATOLOGII, W KLINICE HEMATOLOGII, NOWORÓW KRWII I TRANSPLANTACJI SZPIKU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY,KONSULTACJE, WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJACEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne






Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta




 
Oferta 18/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Radca Prawny


 

Szczegóły oferty




 
DZH/34/IV/2023/MEDYCYNA PRACY

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/34/IV/2023/MEDYCYNA PRACY

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W PORADNI MEDYCYNY PRACY UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. KONSULTACJE WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJACEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne






Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta




 
DZH/33/IV/2023/ICHS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/33/IV/2023/ICHS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII W INSTYTUCIE CHORÓB SERCA. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, KONSULTACJE I PROCEDURY, PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne





 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta



 
DZH/32/IV/2023/RM

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/32/IV/2023/RM

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika Medycznego - w zakresie Ratownictwa Medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacjach: Borowska 213, MCS, Strzelin. Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne





 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta



 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 43

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Odwołanie wizyty

1.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

USK pomaga Ukrainie



PICT_6251.jpg