Z ostatniej chwili
Światowy Tydzień Jaskry 10 - 16 marca
 

Jaskra to druga najczęstsza, przyczyna ślepoty w krajach wysokorozwiniętych. Schorzenie prowadzi do ograniczenia pola widzenia, obniżenia ostrości wzroku, a w konsekwencji do całkowitej i nieodwracalnej jego utraty. Wykrywane jest często w zaawansowanym stadium, gdy na uratowanie wzroku jest już za późno.

W Polsce zgodnie z szacunkami ekspertów na jaskrę cierpi ok. 800 tys. osób. We Wrocławiu to ponad 16 tys. osób, z czego tylko połowa została zdiagnozowana. Według prof. dr hab. n. med. Marty Misiuk-Hojło, kierownika Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przyczynę takiego stanu rzeczy należy upatrywać w niskiej świadomości społecznej na temat jaskry, czynników jej ryzyka, jak również w bezobjawowym, wieloletnim przebiegu choroby.

- Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że jest to choroba, której nie możemy wyleczyć a jedynie zatrzymać jej postęp. Jedyną szansą na zachowanie wzroku jest wczesne wykrycie choroby i podjęcie odpowiedniego leczenia – dodaje prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Badania w kierunku jaskry są badaniami bezpłatnymi i znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Aby je wykonać należy uzyskać skierowanie do okulisty. - Okulista na podstawie krótkiego wywiadu jest w stanie ocenić stopień ryzyka i zlecić pakiet specjalistycznych badań, które wykluczą lub potwierdzą chorobę. Do tych badań zaliczamy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, analizę budowy dna oka oraz nerwu wzrokowego, a także zbadanie pola widzenia komentuje prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło.

Kto może zachorować na jaskrę? Każdy! Nie jest to choroba przypisana ludziom starszym – chociaż tak się powszechnie sądzi. W grupie podwyższonego ryzyka zachorowania są już osoby po 35 roku życia. Również osoby cierpiące na krótkowzroczność, palące papierosy, cierpiące na zaburzenia gospodarki tłuszczowej, a także takie u których występują objawy naczyniowo-skurczowe tzw. zimne stopy oraz dłonie. – Szczególną czujność muszą zachować osoby, u których w rodzinie, w pierwszej linii pokrewieństwa wystąpiła jaskra. Takie osoby powinny przynajmniej raz w roku wykonywać kontrolnie badania okulistyczne, ponieważ dziedziczność 8-krotnie zwiększa ryzyko zachorowania.podkreśla prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło. Pamiętajmy jaskra nie boli – kradnie wzrok – dodaje profesor.

 


 
MegaMoc! maluje szpital
 

Grupa TAURON wspiera kolejny projekt wolontariatu. Pracownicy firmy odnawiają szpitalne sale w województwach śląskim, małopolskim i dolnośląskim.


W weekend 2-3 marca pomalowana została poczekalnia do poradni pediatrycznej, przy ul. Chałubiń-skiego 2-2a mierząca 60m2 będąca częścią Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Wnętrze wypełniły ciepłe barwy wzbogacone obrazkami.

- Kliniki przy ul. Chałubińskiego i Marii Curie – Skłodowskiej wymagają wielomilionowych nakładów inwestycyjnych – mówi Monika Kowalska, rzecznik szpitala. - Prace remontowe, które prowadzi szpital skupiają się głownie na zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów. Dzięki zaangażo-waniu pracowników Grupy Tauron możemy zrobić coś więcej - stworzyć małym pacjentom przyja-zną przestrzeń. Teraz dzieci będą czekały na wizytę u kardiologa czy alergologa w poczekalni przy-pominającej salę zabaw, to dla nas duże wsparcie, za które dziękujemy.

Fundacja ISKIERKA od wielu lat remontuje i doposaża dziecięce oddziały szpitalne, dlatego zaprosiła wolontariuszy Grupy Tauron do współpracy przy odmalowaniu pomieszczenia. 27.02.2019 roku trafi tam bowiem wysoko specjalistyczne urządzenie do badań USG, na które fundacja pomogła pozy-skać środki.

Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Fundacji ISKIERKA mówi - Zakup tego specjalistycznego sprzętu to efekt współpracy i zaangażowania zarówno ze strony szpitala, jak i Urzędu Miasta. Cie-szę się bardzo, że po raz kolejny możemy liczyć na wsparcie pracowników Grupy Tauron. Tym ra-zem zakasują rękawy i malują, a kilka lat temu tworzyli np. Chór Energetyków towarzyszący Dzie-cięcej Orkiestry Onkologicznej na naszym koncercie.

Przez placówki medyczne w obszarze działania Grupy TAURON, co miesiąc przewijają się setki małych pacjentów. Jedni wychodzą po kilku dniach, dla innych szpitalne sale to smutna codzien-ność, w których spędzają tygodnie i miesiące. W świecie białych fartuchów, zielonych kafli i steto-skopów brakuje nierzadko poczucia bezpieczeństwa. MegaWolontariusze TAURONA zmieniają kil-ka sal, tak że stają się one przytulne, ciepłe i nasycone energią kolorów i ludzkich serc.

Aktywność pracowników podsumowuje Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia: Nasi pracownicy to ludzie tak kompetentni, jak wrażliwi, oddani i wspierające różnorakie szlachetne inicjatywy. Nowa inicjatywa naszych pracowników to malowanie szpitalnych sal. My jako firma sta-ramy się również i tę aktywności wspierać.

 


 
Badanie systemu monitorowania
 

Badanie systemu monitorowania, leczenia oraz opieki nad pacjentami z cukrzycą z punktu widzenia pacjenta, personelu medycznego i placówek służby zdrowia


Z danych epidemiologicznych wynika, iż obecnie na cukrzycę cierpi około 3 miliony Polaków. W ostatnim dziesięcioleciu liczba chorych z cukrzycą gwałtownie wzrasta. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych oraz dzieci. Spora cześć populacji ma również cukrzycę niewykrytą co stawia tę chorobę na szczycie chorób cywilizacyjnych XXI w., jeśli chodzi o ilość pacjentów.

Fundacja Urszuli Jaworskiej zaprasza do udziału w badaniu. Wyniki posłużą do opracowania raportu i staną się fundamentem do stworzenia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia nowego kompleksowego modelu opieki nad pacjentem diabetologicznym.

Badanie wśród pacjentów prowadzone są wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków oraz fundacją Diabeciaki

Badanie obejmuje również innych profesjonalistów medycznych w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i edukatorów diabetologicznych oraz pacjentów. Poniżej załączamy linki do ankiet.

ANKIETA – LEKARZ SPECJALISTA DIABETOLOG

ANKIETA – LEKARZ SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

ANKIETA – PIELĘGNIARKA/EDUKATOR DIABETOLOGICZNY

ANKIETA – DOROSŁY PACJENT DIABETOLOGICZNY (CUKRZYCA TYP I i II)


 
Nabór placówek POZ – profilaktyka w zakresie raka skóry
 
 
Profilaktyka w zakresie raka skóry
 
 
Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej
 
 
Lekarze z USK w gronie najbardziej wpływowych w polskiej medycynie
 

Lekarze z USK w gronie najbardziej wpływowych w polskiej medycynie


18 lutego poznaliśmy wyniki plebiscytu „Pulsu Medycyny” LISTA STU 2018. Wśród wyróżnionych znaleźli się lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławia.

Za najbardziej wpływową osobę w polskiej medycynie jury uznało prof. Mirosława Wielgosia - rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czwarte miejsce w plebiscycie zajął prof. Piotr Ponikowski, kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, pełniący obowiązki rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na liście znaleźli się także: prof. Ewa Jankowska z Kliniki Chorób Serca USK, prof. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK, dr Adam Domanasiewicz, z Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz prof. Włodzimierz Jarmundowicz z Kliniki Neurochirurgii

Za osobę mającego największy wpływ na system ochrony zdrowia jury uznało ministra Łukasza Szumowskiego.

Od 16 lat „Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 4 lat także tych, którzy przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Kandydaci oceniani byli przez kapitułę konkursu w trzech kategoriach: osiągnięcia i dokonania w 2018 roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku oraz siła publicznego oddziaływania.

Źródło: Puls Medycyny


 
Leczenie ostatniej szansy
 

Leczenie ostatniej szansy


W poniedziałek 11. lutego br. w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej odbyło się jedno z dwóch szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, zespołu Banku Komórek Krwiotwórczych i farmaceutów z prowadzenia terapii CAR-T – przełomowego leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u pacjentów, dla których wykorzystano już wszystkie dostępne formy leczenia. Do programu zaproszono zespół przeszczepowy kierowany przez prof. Krzysztofa Kałwaka. W Polsce żaden ośrodek nie stosował tej metody.

Immunoterapia jest dziedziną nauki, która w ostatnich latach niezwykle dynamicznie się rozwija. – Metoda CAR-T jest ostatnią nadzieją dla pacjentów bez nadziei – uważa prof. Alicja Chybicka, kierownik „Przylądka Nadziei”. – Polega ona na pobraniu od chorego limfocytów T (komórek odpornościowych), które są zamrażane i przekazywane do laboratorium w celu ich zmodyfikowania do efektywnego zwalczania komórek nowotworowych” – wyjaśnia prof. Krzysztof Kałwak. Nowa terapia musi być indywidualnie dobrana dla każdego pacjenta. Zmodyfikowane genetycznie limfocyty T będą przeszczepiane w Klinice we Wrocławiu po uzyskaniu akredytacji ośrodka, co powinno nastąpić w drugiej połowie roku.

Terapia CAR-T została po raz pierwszy użyta w 2012 roku u Amerykanina leczonego w Filadelfii, który walczył z oporną na leczenie wznową ostrej białaczki limfoblastycznej. Od tamtego momentu stosuje się ją w wielu miejscach na świecie (m.in. w USA, Chinach, Norwegii czy Belgii). – W dotychczasowych próbach uzyskano odpowiedzi na leczenie (remisje choroby) sięgające 82 proc., zarówno u dzieci, jak i dorosłych” – tłumaczy prof. Kałwak. Istnieje nadzieja, że metoda ta pozwoli na wyleczenie wielu chorych, dla których aktualnie nie ma ratunku.


 
Ogłoszenie o naborze w ramach projektu "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!"
 

OGŁOSZENIE


o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod hasłem "Skóra nie dla raka"

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach1.

1Nabór przeprowadzany jest zgodnie ze Stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie procedury naboru placówek POZ w programach polityki zdrowotnej finansowanych w ramach POWER

Termin składania ofert od dnia opublikowania ogłoszenia do momentu osiągnięcia wymaganej liczny placówek POZ określonej we wniosku o dofinansowanie przez Zamawiającego. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do niniejszego Naboru należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w formie plików załączonych do korespondencji, faxem, za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 50-368 Wrocław ul. T. Chałubińskiego 1, z dopiskiem: oferta placówki POZ projekt "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!"

Ogłoszenie : pobierz
Formularz oferty : pobierz
Wzór umowy z załącznikami : pobierz


 
Zakaz_odwiedzin

Zakaz odwiedzin pacjentów

przebywających w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

 

W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowania na wirus grypy AH1N1 informujemy,

że aby zachować wszelkie możliwe środki ostrożności, do odwołania wprowadzamy

zakaz odwiedzin pacjentów na terenie całego szpitala przy ul. Borowskiej 213.

 

Dodatkowo z uwagi na potwierdzone badaniami przypadki zachorowań wstrzymujemy wszystkie planowe przyjęcia do Kliniki Kardiologii oraz Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej,

o czym poinformujemy telefonicznie zainteresowane osoby. Pacjenci obu klinik w miarę możliwości będą wypisywani do domu. Osoby, które trafią do szpitala w ramach SOR, a wymagać będą hospitalizacji w Klinice Kardiologii lub Nefrologii będą przekierowane do innych placówek.

 

Personel szpitala zachowa szczególną czujność w identyfikacji pacjentów z objawami

grypopodobnymi. Osoby, którzy mają zaplanowaną hospitalizację, a występują u nich objawy grypopodobne proszone są o kontakt z Kliniką, w której mają zaplanowaną hospitalizację

i zmianę terminu planowego zabiegu.

 

Bogusław Beck

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 
Nowy ultrasonograf
 

Nowy ultrasonograf


Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zyskała nowy wysokospecjalistyczny sprzęt do diagnostyki chorób układu dokrewnego oraz cukrzycy Zakup ultrasonografu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 30 tys. zł Fundacji PGE oraz środkom własnym USK (70 tys. zł).

We wrocławskiej klinice hospitalizowanych jest rocznie 2500 pacjentów – wielu z nich musi mieć przeprowadzone badanie USG tarczycy oraz innych narządów.

Monika Kowalska
rzecznik prasowy
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 
Wirus AH1N1

 

Środki Ostrożności w związku z wirusem grypy AH1N1W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowania na wirus grypy AH1N1 informujemy, że aby zachować wszelkie możliwe środki ostrożności, do odwołania wprowadzamy zakaz odwiedzin w Klinice Kardiologii USK przy ul. Borowskiej.

 

Dodatkowo wstrzymujemy wszystkie planowe przyjęcia do Kliniki Kardiologii, o czy poinformujemy telefonicznie zainteresowane osoby. Pacjenci kliniki w miarę możliwości będą wypisywani do domu. Osoby, które trafią do szpitala w ramach SOR, a wymagać będą hospitalizacji w Klinice Kardiologii będą przekierowane do innych placówek.

 

Personel szpitala zachowa szczególną czujność w identyfikacji pacjentów z objawami grypopodobnymi. W przypadku podejrzenia grypy, niezwłocznie wdroży diagnostykę, która jest wykonywana na miejscu w Laboratorium Biologii Molekularnej USK, a w przypadku dodatniego wyniku, zgodnie z procedurami wdroży leczenie.

 

Funkcjonowanie innych Klinik w USK odbywa się bez zakłóceń.

 

 

Bogusław Beck

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa .

 
Piotr Pobrotyn Menedżerem Roku 2018 w Ochronie Zdrowia
 

Piotr Pobrotyn Menedżerem Roku 2018 w Ochronie ZdrowiaW konkursie "Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” organizowanym przez wydawnictwo Termedia tytuł "Menedżera Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne" przyznano Piotrowi Pobrotynowi, dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Statuetki przyznano w dziewięciu kategoriach, a wręczano je podczas uroczystej gali w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 10 stycznia br., z udzialem m.in. ministra zdrowia i prezesa NFZ

– Zarządzanie dużym uniwersyteckim szpitalem to duże wyzwanie, niezmiernie trudno być w takim miejscu kapitanem – mówił Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, który w swojej laudacji posłużył się żeglarską metaforyką. – Można jednak być świetnym nawigatorem i takim właśnie jest nasz laureat. 12 lat temu przejął flotyllę kilku statków, płynących pod jedną banderą, ale niekoniecznie w tym samym kierunku. Udało mu się je z powodzeniem scalić w jeden okręt. Mówiąc językiem żeglarskim do motocyklisty: tak trzymaj!

Fedorowski zauważył także, że Piotr Pobrotyn odszedł od modelu zarządzania oddziałowego na rzecz zarządzania procesowego, z korzyścią dla kierowanej przez siebie jednostki i pacjentów.

Dziękując za wyróżnienie Piotr Pobrotyn podkreślał, że jest to sukces wszystkich pracowników USK.

– 12 lat temu USK był najbardziej zadłużonym szpitalem w Polsce, dziś jest na plusie – mówił dyrektor USK, przytaczając także przykłady sukcesów medycznych, wśród nich spektakularnych zabiegów i terapii, które tutejsi lekarze wykonywali jako pierwsi na świecie. Zdaniem Piotra Pobrotyna źródłem tych sukcesów są konsekwencja i determinacja.

Piotr Pobrotyn od 12 lat kieruje USK we Wrocławiu. Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, doktorem nauk medycznych, ma również wykształcenie ekonomiczne. Należy do grona doradców Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP.  


Zdjęcia: Wydawnictwo Termedia

Relacja Filmowa Tutaj


 
Nowy oddział psychiatrii we Wrocławiu
 

Nowy oddział psychiatrii we Wrocławiu9 stycznia w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Pasteura 10 otwarty został całodobowy oddział kliniczny psychiatryczny i psychogeriatryczny. Remont wyniósł 1,7 mln. złotych. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci 1 lutego. Oddział będzie dysponował 28 łóżkami.

– Idea jest taka by pacjent nie leżał w szpitalu tygodniami, ale został dobrze zdiagnozowany i po ustaleniu programu terapeutycznego był przekazany do leczenia w swoim środowisku – mówi prof. Joanna Rymaszewska, kierująca Kliniką Psychiatrii USK. - Czasami chorzy wymagają wieloletniego leczenia. Zależy nam, by jak najszybciej odbywało się ono w środowisku pacjenta.

Klinika Psychiatrii usytuowana jest w zabytkowym budynku, który przeszedł gruntowny remont, otacza go piękny ogród z fontanną. Korytarze nie przypominają szpitala, są na nich kwiaty i wygodne kanapy. Pacjenci mają do dyspozycji małe przytulne sale, część z nich wraz z łazienkami oraz pokój wypoczynkowy. Wszystko po to, by czuli się bardziej komfortowo i szybciej wracali do zdrowia.

- Liczymy na to, że staniemy się odziałem referencyjnym na Dolnym Śląsku - mówi Piotr Pobrotyn, dyrektor USK. - Dzięki przyłączeniu w ubiegłym roku Kliniki Psychiatrii do struktur Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu możemy zapewnić pacjentom wysokospecjalistyczną diagnostykę, którą dysponuje szpital oraz intensywne leczenie. Jak podkreśla prof. Rymaszewska z uwagi na prowadzone badania kliniczne pojawiła się możliwość wprowadzania nowych metod leczenia takich jak głęboka stymulacja mózgu (Deep Brain Stimulation) w lekoopornej nerwicy natręctw, którą realizuje razem z zespołem dr hab. Pawła Tabakowa z Kliniki Neurochirurgii USK. - Wyniki są na tyle obiecujące, że szpital chce wystąpić o duży grant w tym zakresie - dodaje.

Pacjenci w ramach badań klinicznych będą mogli także skorzystać z leczenia nowatorską metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation), która w Polsce nie jest jeszcze popularna, ale ma obiecujące wyniki m.in. w leczeniu schizofrenii oraz depresji.

Obecnie w Klinice Psychiatrii działają dwa oddziały dzienne – ogólny oraz leczenia nerwic a także Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego. W ramach kliniki pracuje także zespół psychiatryczno-psychologiczny, który konsultuje pacjentów hospitalizowanych we wszystkich oddziałach USK.

 

 
Prezydent przekazał szpitalowi nowoczesny sprzęt

Prezydent przekazał szpitalowi nowoczesny sprzętAparaturę medyczną za ponad 100 tys. złotych przekazał dzisiaj Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Sprzęt trafił do kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego.
- To już tradycja, że tuż po świętach Bożego Narodzenia nasza klinika otrzymuje wsparcie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – mówi prof. Lidia Hirnle, kierownik  kliniki Ginekologii i Położnictwa USK przy ul. Chałubińskiego. - Dzięki temu wrocławianki mogą korzystać z najnowszego sprzętu medycznego. Ratujemy coraz mniejsze noworodki. Wskaźnik umieralności okołoporodowej jest coraz niższy, zwłaszcza że liczba kobiet z patologią ciąży rośnie, bo matkami zostają coraz starsze kobiety.
W tym roku wrocławski magistrat ufundował zakup trzech aparatów do KTG w tym do ciąży bliźniaczej oraz nowoczesny aparat do telemetrii. W ubiegłych latach szpital otrzymał także nowoczesny aparat do USG oraz inkubator.
W sumie we Wrocławiu w latach 2008-2018 miasto wsparło opiekę nad mamami i dziećmi, w ramach programu "Zdrowa matka i dziecko", kwotą 5 mln zł.
- Opieka nad kobietami w ciąży i noworodkami jest na Dolnym Śląsku coraz lepsza – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Szpitale m. in. dzięki wsparciu samorządów dysponują coraz lepszym sprzętem diagnostycznym. Dzięki temu wady, które niedawno były trudne do wykrycia, są obecnie leczone jeszcze w trakcie trwania ciąży.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny ma dwie kliniki ginekologiczne o najwyższym III stopniu referencyjności: przy ul. Chałubińskiego oraz w szpitalu przy ul. Borowskiej. Oddziały te zapewniają pełną diagnostykę i opiekę nad pacjentkami podczas najbardziej skomplikowanych porodów. W sumie w obu klinikach ginekologicznych USK rocznie na świat przychodzi blisko 4 tys. dzieci.
- To dzięki umiejętności, wiedzy i zaangażowaniu lekarzy, w naszym szpitalu przyszło na świat dziecko, które przez 55 dni podtrzymywane było w łonie matki, która była w stanie śmierci mózgowej – mówi Piotr Pobrotyn, dyrektor USK. - W naszym szpitalu na pomoc mogą także liczyć rodzice, dzieci z wadami letalnymi, którym pomagamy przejść przez dramat związany z narodzinami nieuleczalnie chorego dziecka.
W tym roku miasto dofinansowało również zakup 2 specjalistycznych łóżek do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK przy ul. Borowskiej.
 

 
Bezpłatne badania w kierunku tętniaka aorty brzusznej
 

Bezpłatne badania w kierunku tętniaka aorty brzusznejW Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu pacjenci mogą zbadać się pod kątem tętniaka aorty brzusznej.

Badania prowadzone są u pacjentów powyżej 65 roku życia, u których stwierdzono co najmniej trzy spośród czynników ryzyka układu sercowo-naczyniowego:
- palenie papierosów,
- nadciśnienie tętnicze,
- otyłość,
- chorobę wieńcową,
- hiperlipidemię,
- płeć meską.

Tętniak aorty brzusznej (TAB) stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. Powstaje wskutek osłabienia ściany tętnicy głównej. Występuje pięciokrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet. TAB wykrywa się u około 3-6% mężczyzn w wieku ponad 65 lat. Choroba często przebiega bezobjawowo.

Badania prowadzone w USK realizowane są w ramach programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w latach 2018-2020”. Badanie pozwala wykryć chorobę w jego wczesnym stadium, co pozwala na monitorowanie zmian i kierowanie pacjentów na operację w odpowiednim czasie.

Program rozpoczął się już w grudniu br. i potrwa dwa lata - do końca 2020 roku.

Na badania obowiązują zapisy. Wizytę można umówić dzwoniąc pod jeden z numerów telefonu:

1) 71 733 20 03 (nr tel. do sekretariatu Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej USK)
2) 22 417 13 25 (nr tel. ogólnopolskiej infolinii)

 
Bajkowa energia dotarła na Borowską

Bajkowa energia dotarła na BorowskąGrupa TAURON wraz z Polskim Radiem Katowice i Wydawnictwem Skrzat zrealizowała niezwykły projekt „Energia dobrych słów”. Niezwykły dlatego, że jeszcze przed świętami wywoła uśmiech na twarzach wielu małych pacjentów. 20 grudnia audiobook z bajkami, które czytali m.in. górnicy i elektromonterzy trafił także do dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

- Nasi pacjenci słuchając nagranych audiobooków będą mogli przenieść się ze szpitalnych łóżek do radosnego bajkowego świata. Uśmiechnąć się słuchając wyjątkowych nagrań, ucieszyć nimi ucho i umysł to piękne prezenty na zbliżające się święta. Dziękujemy – mówi prof. Alicja Chybicka, kierownik kliniki Przylądek Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Świąteczny audiobook składa się z siedmiu bajek, które opowiadają między innymi o tym, dlaczego nie trzeba bać się nocnych potworów i kto stoi za psikusami robionymi Świętemu Mikołajowi. Magiczne historie, nie tylko świąteczne, zostały przekazane przez krakowskie wydawnictwo Skrzat, a dla chorych dzieci czytali je pracownicy Grupy TAURON w siedzibie Polskiego Radia Katowice.

Jak przyznali była to dla nich niezwykła przygoda. Są również dumni z tego, że ich głos został utrwalony na płycie, która w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy powędruje w świat. Audiobooki trafią bowiem zarówno do hospicjów, jak i szpitali, chorych dzieci i ich rodziców. Otrzymają je mali pacjenci z województwa śląskiego, opolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego.

- Działamy na południu Polski i tutaj dzielimy się owocami naszej pracy. Nasi pracownicy poświęcili to, czego w dzisiejszych czasach brakuje nam wszystkim najbardziej – swój czas, a także dobrą energię, która płynie z tych ciepłych opowiadań – mówi Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Energia dobrych słów jest kolejnym adresowanym do dzieci projektem z zakresu społecznej odpowiedzialności TAURONA, jego niezwykłość polega w znacznej mierze na tym, że został zrealizowany w znacznej mierze przez samych pracowników Grupy. - Bajki czytali: Joanna Kwiatkowska, Marta Wachowska, Barbara Kuzoń, Ewelina Boguszewska, Adam Bugiel, Małgorzata Rzepa, Sebastian Pandzich, Katarzyna Nowak, Ewa Gawlik, Marta Gurska, Wioleta Łabędź, Anna Suchy, Agnieszka Indyka, Jarosław Kocot, Sabina Pająk, Mateusz Orłowski, Katarzyna Tajchman, Jan Świdroń, Grzegorz Konopka.

W ubiegłym tygodniu dobrą energią dzieliły się nią również dzieci, które w Radiu Katowice składały świąteczne życzenia swoim chorym kolegom przebywających w szpitalach.

Zaangażowanie firmy w „Energię dobrych słów” wypływa ze „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025”. Firma od lat realizuje autorskie programy społeczne, w tym również te dedykowane dzieciom. W ramach różnorakich akcji, TAURON m.in. pomaga w kompleksowym wyposażaniu pracowni do nauki przyrody w szkołach, wspiera młodych sportowców zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach, szkoli z szeroko pojętego bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem energii elektrycznej.

 
Diagnostyka i leczenie amyloidozy

Diagnostyka i leczenie amyloidozy4 grudnia odbyło się kolejne multidyscyplinarne spotkanie poświęcone diagnostyce i leczeniu amyloidozy. 1 grudnia 2018 r. w Klinice Hematologii i Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku USK we Wrocławiu rozpoczął się projekt gromadzenia danych na temat tej choroby.

Osoby zainteresowane projektem, proszone są o kontakt z członkami zespołu: dr Magdaleną Olszewską - Szopą (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) i prof. Lidią Usnarską - Zubkiewicz (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Prosimy o zgłaszanie do członków zespołu wszystkich przypadków podejrzeń amyloidozy (uogólnionej, zlokalizowanej) wysuniętych w ramach opieki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Prof. Tomasz Wróbel
Kierownik Kliniki Hematologii i Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku USK

 


 
Piotr Pobrotyn Menedżerem Roku 2018 w Ochronie Zdrowi

Piotr Pobrotyn Menedżerem Roku 2018 w Ochronie Zdrowia

Znamy już wyniki konkursu "Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny". Tytuł "Menedżera Roku 2018 w Ochronie Zdrowia - placówki publiczne" został przyznany Piotrowi Pobrotynowi, dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. "Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia" składa się z dziesięciu kategorii. Wśród laureatów osiemnastej edycji przedsięwzięcia są także między innymi prof. Marian Zembala, Paweł Żuk i Artur Prusaczyk oraz Dawid Ciemięga. Zwieńczeniem konkursu będzie okolicznościowa gala, która odbędzie się 10 stycznia 2019 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Piotr Pobrotyn od 12 lat kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, największym szpitalem publicznym w Polsce. Jest lekarzem, absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ma tytuł doktora nauk medycznych, ma również wykształcenie ekonomiczne. Należy do grona doradców Narodowej Rad Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP. Jest uczestnikiem Sejmowych Komisji Zdrowia. Od wielu lat jest także ekspertem i trenerem w zakresie praktycznego zarządzania w ochronie zdrowia, ekspertem w zakresie restrukturyzacji controlingu i budżetowania w placówkach ochrony zdrowia.


 
Defibrylator dla pacjentów USK

Defibrylator dla pacjentów USK

Kolejny zakup dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w ramach wsparcia z Funduszu Prewencyjnego przyznanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

PZU SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych, wsparło szpital kwotą 40 000 zł. Spółka w ramach „Zadania prewencyjnego mającego na celu ograniczenie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi i innymi wypadkami w życiu codziennym oraz mającego na celu ograniczenie ich rozmiarów i następstw”, dofinansowała zakup defibrylatora dla Zespołu Wczesnego Reagowania w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.


 
Strażackie Mikołajki!

Strażackie Mikołajki!

W sobotę 8. grudnia Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce zorganizowali dla dzieci leczonych na oddziałach pediatrycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu niespodziankę z okazji Mikołajek.
Impreza rozpoczęła się od wjazdu Mikołajów po drabinie strażackiej na balkon. Później grupa podzieliła się na dwie mniejsze – jedna wraz z Mikołajem rozdawała prezenty w „Przylądku Nadziei”, kolejna odwiedziła inne oddziały pediatryczne w USK – okulistykę, nefrologię, ortopedię oraz otolaryngologię. Strażacy dotarli z upominkami do wszystkich małych pacjentów leczonych w naszym szpitalu. Po zakończeniu tej części – wszyscy zgromadzili się w sali konferencyjnej – prof. Krzysztof Kałwak podziękował za pięknie zorganizowaną imprezę. Później wszyscy zaśpiewali kilka kolęd przy akompaniamencie granym
na keyboardzie przez jednego z pacjentów. Później strażacy udali się na zewnątrz
i uformowali świecące serce przed kliniką. Na zakończenie imprezy korowód samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej przejechał na sygnale  wokół „Przylądka Nadziei”. 


 
Superbohaterowie z prezentami

Superbohaterowie z prezentami

8 grudnia Klinikę Nefrologii Pediatrycznej USK odwiedzili Superbohaterowie wraz z przedstawicielami grupy Partnerstwo dla Gaju, którzy ufundowali dla pacjentów m.in. niezbędny sprzęt AGD. Na potrzeby m.in. oddziałowej szkoły i świetlicy  przekazali także odtwarzacz muzyki. Środki na zakup sprzętu zostały zebrane podczas  kiermaszu świątecznego 29 listopada w Centrum Handlowym Ferio Gaj.

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników akcji:

Szkoły Podstawowej nr 90, Zespołu  Szkolno - Przedszkolnego 21,  Przedszkola 49, Rady Osiedla Gaj, Centrum Handlowego Ferio Gaj, MOPS-u ZTP nr 5, Fundacji Bajkowy Świat, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Wrocławskiego Fanklubu Gwiezdnych Wojen. Szczególne podziękowania dla Violetty Ogrodowicz oraz Agaty Pacholskiej..


 
Dzieci z Przylądka odwiedziły Papieża Franciszk

Dzieci z Przylądka odwiedziły Papieża Franciszka

3 grudnia 2018 r. zakończyła pielgrzymka do Rzymu pacjentów z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W piątek 30 listopada dzieci spotkały się z Ojcem Świętym w Watykanie. To piąta pielgrzymka małych pacjentów – wcześniej spotkały się z Janem Pawłem II oraz Benedyktem XVI.

- Wasza życiowa droga jest trudna, bo musicie się leczyć, pokonać chorobę lub żyć z nią. Nie jest to łatwe - powiedział Ojciec Święty podczas audiencji w Watykanie w Sali Klementyńskiej. - Pomyślcie o tym, nie ma w życiu trudności, których nie można przezwyciężyć. Zwycięstwo jest inne dla każdej osoby, każdy wygrywa na swój sposób, ale zwycięstwo jest zawsze ideałem, horyzontem, by iść naprzód - dodał papież Franciszek.
- Każdemu z nas Bóg dał anioła stróża, od dzieciństwa aż do chwili, gdy jesteśmy starzy. Bóg dał go, by pomagał nam w życiu. Każdy ma swojego. Przyzwyczajcie się do tego, by rozmawiać z waszym aniołem; niech was strzeże, niech daje wam inspirację i niech prowadzi was zawsze do zwycięstwa w życiu – powiedział Ojciec Święty, którego słowa dodały dzieciom mnóstwo pozytywnej energii
– To było piękne mistyczne przeżycie – mówi prof. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu.


 
Zakończenie działalności dwóch klinik przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 66
 

Zakończenie działalności dwóch klinik przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 66


FW związku ze zmianami organizacyjnymi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu informujemy, że:

Od 1 grudnia 2018 r. zostaje zakończona działalność Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej oraz Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej 66 we Wrocławiu.

Zakres działalności tych klinik będzie realizowany w szpitalu przy ul. Borowskiej 213:

a.       Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej w ramach Kliniki Chirurgii Małoinwazyjnej.

b.       Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Poradnia Chirurgii Ogólnej realizuje świadczenia z zachowaniem ciągłości w dotychczasowej lokalizacji tj. przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 66.

Także pacjenci ze skierowaniem na badanie endoskopowe przewodu pokarmowego mogą zgłaszać się na realizację świadczenia, tak jak dotychczas, do Pracowni Endoskopowej przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 66 tel. 71 784 21 98, 71 784 21 99.

Pacjenci, którzy mieli ustalony termin przyjęcia do szpitala od 1 grudnia 2018 r. do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej oraz Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej 66 we Wrocławiu będą informowani o terminie planowanego przyjęcia przez sekretariaty kliniki, które przejmą listy oczekujących na hospitalizację pacjentów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie proszę o kontakt pod numerem tel. 71 733-10-47, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 
6000 dawczyni z bazy Fundacji DKMS oddała szpik potrzebującemu pacjentowi, dając mu szansę na życie
 

6000 dawczyni z bazy Fundacji DKMS oddała szpik potrzebującemu pacjentowi, dając mu szansę na życieW środę, 28 listopada, w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, 43 – letnia pani Dorota - oddała szpik dla małego pacjenta z  Włoch, dając mu tym samym szasnę na wyzdrowienie. Polska jest drugim największym rejestrem dawców szpiku w  Europie, liczącym ponad półtora miliona ludzi, deklarujących chęć podzielenia się cząstką siebie z chorym, dla którego przeszczepienie szpiku jest jedyną szansą na życie.
Tylko ułamek z potencjalnych dawców szpiku zostanie dawcą faktycznym, ponieważ szansa na znalezienie „bliźniaka genetycznego” wynosi w najlepszym przypadku 1:20 000, a w sytuacji posiadania rzadkiego genotypu - nawet 1 do kilku milionów. Dzięki pani Dorocie, sześciotysięcznej dawczyni z  Fundacji DKMS, kolejny Pacjent dostanie szansę na wyzdrowienie.
W Polsce co godzinę - a na świecie co 35 sekund - ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę lub inny nowotwór krwi. Na świecie odnotowuje się coraz więcej zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego, w  leczeniu których nie zawsze pomagają dostępne leki – nawet te najnowszej generacji. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych, jednak tylko 25 procent pacjentów znajduje swojego „bliźniaka genetycznego” w rodzinie - pozostali muszą liczyć na pomoc dawców niespokrewnionych. Takiej pomocy nie odmówiła pani Dorota.
- Dołączyłam do bazy dawców Fundacji DKMS w marcu 2015 roku, a telefon zadzwonił po 3. latach od rejestracji mówi. - Odrzuciłam połączenie sądząc, że to reklama lub jakaś oferta kredytowa. Kolejnego telefonu też nie mogłam odebrać, aż w końcu mąż poinformował mnie, że Fundacja DKMS pilnie prosi mnie o kontakt- wspomina pani Dorota. - Pan, po drugiej stronie słuchawki powiedział, że jest pacjent, który potrzebuje właśnie mojej pomocy i zapytał, czy nadal podtrzymuję decyzję oddaniu szpiku. Oczywiście zgodziłam się bez namysłu, chociaż w głowie kłębiło się wiele myśli. Wszystko mi wytłumaczono, ale z przejęcia i  nadmiaru emocji nic do mnie nie dotarło. W głowie miałam tylko pierwszy termin oddania krwi - do wstępnego badania -  to było wtedy najważniejsze – powiedziała pani Dorota.
Badania, poprzedzające oddanie szpiku, wypadły pomyślnie, a pani Dorota została zakwalifikowana do donacji metodą pobrania z talerza kości biodrowej. Pobranie szpiku odbyło się w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Istnieją dwie metody pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych: z krwi obwodowej (ok. 80 procent przypadków) oraz z talerza kości biodrowej (20 procent). O metodzie pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych decyduje zawsze lekarz, prowadzący pacjenta, ale jest to również każdorazowo ustalane z  dawcą. Metodę wybiera się pomiędzy pobraniem materiału z krwi obwodowej lub z talerza kości biodrowej. Lekarz bierze pod uwagę to, jakie właściwości powinien mieć materiał do przeszczepienia.
O tym, jak wygląda zabieg pobrania szpiku z talerza kości biodrowej, mówi dr hab. Anna Czyż:
- Zabieg trwa od około 45 minut do 1 godziny i odbywa się w znieczuleniu ogólnym. dawca przyjmowany jest na oddział dzień wcześniej, a wypisywany jest kolejnego dnia po zabiegu. Komórki pobiera się za pomocą igły punkcyjnej. W tym celu konieczne jest wykonanie dwóch niewielkich wkłuć nad kolcami biodrowymi tylnymi górnymi. Podczas zabiegu, strzykawkami zostaje pobrany szpik - do około 1-1,5 l. Ilość pobranego materiału przeliczana jest zawsze odpowiednio do masy ciała dawcy. Po zabiegu dawca zazwyczaj odczuwa lekki ból miejscowy, a powrót do formy trwa zwykle około tygodnia, natomiast szpik kostny odnawia się u dawcy w ciągu 2-3 tygodni po zabiegu.
W przypadku pani Doroty pobranie szpiku nastąpiło z talerza kości biodrowej, a biorcą jest chłopiec z  Włoch, któremu decyzja pani Doroty może uratować życie. Jak, po pobraniu, czuje się dawczyni?
Jeśli chodzi o samo pobranie, to odczuwalny jest pewien ból, ale jest on niewspółmierny z cierpieniem Pacjentów, których spotkałam na oddziale hematologii, dlatego bez wahania – zrobiłabym to jeszcze raz. We wszystkim bardzo wspierał mnie mąż, który jest ze mnie niesamowicie dumny oraz moja rodzina. Na co dzień słyszy się o historiach dawców, ale nie przypuszczałam, że będę jednym z nich. Czuję wielką radość, że mogę komuś pomóc i – mam nadzieję – uratować życie. Moim wielkim marzeniem jest poznanie w przyszłości mojego „bliźniaka genetycznego”, bo chciałabym osobiście życzyć mu dużo zdrowia. Od teraz już na zawsze będzie łączyć nas jakaś tajemnicza nić. Zachęcam wszystkich do rejestracji w bazie dawców szpiku, bo to niesamowite uczucie mieć świadomość, że gdzieś tam, na świecie, jest osoba, która właśnie dzięki mnie otrzyma szansę na życie – podsumowała pani Dorota.

Pakiety rejestracyjne można zamówić na stronie: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca
 


 
Bajkowo w Przylądku

Bajkowo w Przylądku


28. listopada 2018 r. w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Fundacja DKMS zorganizowała imprezę dla dzieci leczonych w „Przylądku Nadziei”. Każdy z małych pacjentów otrzymał upominek. Dodatkową atrakcją były postacie bajowe takie, jak  np. Star Wars czy Minionki, z którymi maluchy bardzo chętnie się fotografowały i bawiły.
Z kolei w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego  Szpitala Klinicznego we Wrocławiu został pobrany szpik od 6000 dawcy szpiku zarejestrowanego w bazie DKMS.
 

 
PZU Życie przekazało 30 tys. złotych na zakup fantoma dla USK
 

PZU Życie przekazało 30 tys. złotych na zakup fantoma dla USK


Fantom będzie wykorzystywany w trakcie szkoleń z resuscytacji krążeniowo‐oddechowej, które co roku obowiązkowo muszą przechodzić pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, zgodnie ze standardami Centrum Monitorowania Jakości. 

Fantom do nauki i treningu podstawowych czynności resuscytacyjnych ufundowany został przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie z  funduszu prewencyjnego, w ramach działań mających na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych.

Zakup został zrealizowany dzięki pomocy zespołu Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii:  Elżbiecie Ostrowskiej pielęgniarce oddziałowej i oraz Tomaszowi Ramusiowi pielęgniarzowi koordynującemu, który prowadzi szkolenia z resuscytacji  dla personelu szpitala. 
IX Konferencja Żywienie, zdrowie i choroby
 

IX Konferencja Żywienie, zdrowie i choroby


Szanowni Państwo,

Z ogromną satysfakcją zapraszam na IX już edycję konferencji „Żywienie Zdrowie i Choroby”. Spotkamy się 24 listopada w Hotelu Ibis Styles, Plac Konstytucji 3 Maja 3 we Wrocławiu .

IX Konferencja Żywienie, zdrowie i choroby porusza interdyscyplinarne zagadnienia przydatne specjalistom w każdej z powiązanych dziedzin.

TEMATY WIODĄCE
- dieta i łuszczyca,
– wyniki badań PURE,
– aktywność fizyczna,
– dieta wegetariańska,
– mikrobiota jelitowa i oś mózgowo-jelitowa,
– dieta i choroby przewodu pokarmowego,
– najnowsze doniesienia z dietetyki.

Szczegółowy program konferencji i rejestracja na stronie www.zywienie.com.pl

Prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka
Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii

  
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach w USK
 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach w Uniwersyteckim

Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 21.11.2018 r.W środę 21 listopada, w godz. od 9:00 do 13:00, w holu głównym szpitala przy ul. Borowskiej 213 odbędzie się akcja informacyjna dla pacjentów propagująca właściwe przyjmowanie antybiotyków, zgodnie z przepisem lekarza. Wiedza o antybiotykach pomaga utrzymać ich skuteczność. W związku z akcją będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji: z lekarzem, farmaceutą, psychologiem. Wykonamy również bezpłatne pomiary poziomu stężeń glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego.

Zapraszamy

Olga Fedorowicz
kierownik Zespołu Farmacji Klinicznej

Monika Kowalska
rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

  
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 15 z 20

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg