Projekty współfinansowane Ministerstwa Zdrowia
Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Diagnostyki Endoskopowej oraz Kliniki Neurochirurgii.

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjnego w 2022 r.

Nazwa zadania: Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 063 606,44 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 054 246,70 zł

Udział własny USK wynosi: 9 359,74 zł


W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) aparat RTG ramię C z torem wizyjnym ze stołem przeziernym – 1 szt.,
2) generator lezji do zabiegów neurochirurgicznych w leczeniu bólu, padaczki oraz stereo EEG wraz z akcesoriami – 1szt.


Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK. Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, poprawi komfort pracy personelu medycznego, wpłynie na poprawę komfortu leczonych pacjentów.

Zakup generatora lezji wraz z oprzyrządowaniem pozwoli na dalszy rozwój minimalnie inwazyjnych operacyjnych metod leczenia pacjentów z bólem nienowotworowym (neuralgie) oraz nowotworowym oraz pacjentów z padaczką oraz pozapiramidowymi zaburzeniami ruchowymi. Zapotrzebowanie na nowoczesne terapie w wymienionych powyżej przypadkach jest bardzo duże. Dołączenie operacji z użyciem generatora lezji poszerzy istotnie zakres wykonywanych w Klinice Neurochirurgii operacji funkcjonalnych.

Natomiast do Działu Diagnostyki Endoskopowej zakupiony został nowy aparat RTG ramię C z torem wizyjnym ze stołem przeziernym, który umożliwi istotną poprawę jakości obrazowania rtg i przez to poprawę bezpieczeństwa procedur endoskopowych wymagających promieniowania rtg. W Pracowni wykonuje się obecnie ok. 900 zabiegów z użyciem promieniowania rtg rocznie. Nowy sprzęt umożliwi też poszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów o procedury łączące techniki endoskopowe ECPW z EUS- ultrasonografią endoskopową, np. drenaże zbiorników, zespolenia żółciowo-dwunastnicze i żółciowo-żołądkowe oraz cholangio- i pankreatoskopię.
 
Dotacja celowa na zakup kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi.

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


Nazwa programu: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne.

Nazwa zadania: Dotacja celowa na zakup kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 509 840,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 496 553,41 zł

Udział własny USK wynosi: 13 286,59 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. kardiomonitory zintegrowany z systemami informatycznymi – 9 szt.


Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi doposażenie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. System informatyczny zintegrowany ze stanowiskiem monitorowania pacjenta otwiera nieograniczone możliwości również budowania algorytmów terapeutycznych na bazie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. System umożliwia bieżące zbieranie i archiwizację danych nie tylko z kardiomonitora przyłóżkowego pacjenta, ale również ze wszystkich urządzeń peryferyjnych, respiratora, pomp infuzyjnych, urządzeń do CRRT etc. , dodatkowo stacja będzie skomunikowana ze szpitalnym system informatycznym co umożliwi zaciąganie danych laboratoryjnych, mikrobiologicznych i radiologicznych. Na bazie tych informacji można będzie budować algorytmy wspomagające z wyprzedzeniem diagnostykę, prognozowanie rozwoju choroby czy wreszcie rokowanie. Może to również być podstawą na przykład do fenotypowania sepsy. Wiadomo, bowiem, że przebieg sepsy zależy od bardzo wielu czynników nie tylko związanych z zakażeniem, ale również wiekiem, stanem immunologicznym pacjenta, obecnością schorzeń dodatkowych i bardzo wielu innych czynników.

W przyszłości rozwiązania tego typu umożliwią także stosowanie medycyny precyzyjnej np. opartej na sterowanej podaży leków podawanych w ciągłych infuzjach na zasadzie pętli zwrotnej.

Stacja monitorowania umożliwia prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej jej archiwizację oraz bieżące prowadzenie terapii. Pozwoli również na całkowite wyeliminowanie dokumentacji papierowej.
 
Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

Nazwa programu:
Narodowa Strategia Onkologiczna Nazwa zadania: "Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 535 853,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 531 313,04 zł

Udział własny USK wynosi: 4 539,96 zł


W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1. kardiomonitor ze stacją do centralnego monitorowania – 1 zestaw,
2. termocykler – 1 szt.,
3. komora laminarna – 2 szt.,
4. kriostat – 1 szt.,
5. separator komórkowy – 2 szt.,
6. wirówka laboratoryjna – 3 szt.


Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi cenne doposażenie Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, które poprawi jakość diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory hematologiczne.

Kardiomonitory ze stacją centralnego monitorowania umożliwią stworzenie jednego centralnego punktu monitorowania parametrów życiowych pacjentów bez konieczności wchodzenia na salę, skracając czas reakcji w razie konieczności interwencji. Możliwość monitorowania centralnego parametrów życiowych pozwoli również na zmniejszenie ryzyka zakażeń chorych w immunosupresji pozostających w warunkach tzw. „odwróconej izolacji”.

Komory laminarne, kriostat oraz separatory komórkowe pozwolą na optymalizację procedur transplantacyjnych, tym samym zwiększą dostępność do procedur chorym zakwalifikowanym do transplantacji komórek krwiotwórczych lub zaawansowanych terapii komórkowych. Termocykler i wirówki umożliwią wprowadzenie nowych metod diagnostycznych w celu podwyższenia jakości diagnostyki oraz monitorowania chorych na nowotworowy układu krwiotwórczego i chłonnego.
 
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Flaga Godło


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na inwestycję budowlaną.

Nazwa Funduszu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania: „Wykonanie rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej na potrzeby Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych – w związku z COVID-19”

Całkowita wartość zadania wynosi: 197 500,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 197 500,00 zł

Okres realizacji: 2022 r.

Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie oferty leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową dzięki zastosowaniu terapii wysokoprzepływowej tlenem. Doprowadzenie tlenu do budynku, w którym zlokalizowana jest Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych zwiększy możliwości Kliniki i znacząco wpłynie na czas udzielania świadczeń dla pacjentów wymagających suplementacji tlenu. Klinika z poradnią specjalistyczną jest ponadregionalnym centrum diagnostyki i leczenia chorób infekcyjnych, gorączek nawrotowych o etiologii autozapalnej oraz niezakaźnych chorób wątroby u dzieci i młodzieży. Klinika odgrywa priorytetową rolę w Polsce w kształceniu podyplomowym lekarzy i pielęgniarek w zakresie chorób zakaźnych u dzieci i młodzieży oraz profilaktyki zakażeń metodą szczepień.

W ramach przyznanej dotacji wykonane zostaną kompleksowe prace budowlane polegające na modernizacji źródła tlenu na potrzeby klinik przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a, wykonaniu rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej.

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości i niezawodności działania źródła tlenu dla instalacji tlenowej w budynku przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a. Utrzymanie odpowiedniej wydajności i ciągłości zaopatrzenia w tlen niezależnie od wielkości i zmienności poboru z instalacji, a także uniezależnienie od terminowości i szybkości wymiany butli stanowiących aktualnie źródło tlenu. Dzięki realizacji budynek zostanie wyposażony w niezawodne źródło podstawowe, rezerwowe i awaryjne.


 
Narodowa Strategia Onkologiczna

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”

Całkowita wartość zadania wynosi: 997 219,99 zł

Dofinansowanie z Ministra Zdrowia wynosi: 897 055,00 zł

Udział własny USK wynosi: 100 164,99 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
 
1)robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem – 2 szt.,
2)urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki – 3 szt.,
3)multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn – 3 szt.,
4)mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną – 4 szt.,

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które umożliwią prowadzenie terapii pacjentów z deficytami funkcjonalnymi na skutek leczenia antynowotworowego w obrębie kończyn górnych, dolnych i tułowia oraz biofeedback elektromiograficzny i elektrostymulację dna miednicy. Zakupione urządzenia będą wykorzystane u pacjentów onkologicznych w stanach po zabiegach chirurgicznych, w stanach po chemio i radioterapii, po długotrwałym unieruchomieniu, po mastektomii, po prostatektomii, w przypadku neuropatii na skutek leczenia cytostatykami oraz u pacjentów z deficytami neurologicznymi na skutek leczenia guzów mózgu.

Pozyskany sprzęt zdecydowanie usprawni pracę personelu oraz opiekę rehabilitacyjną nad pacjentami onkologicznymi w Oddziałach Klinicznych USK oraz w opiece ambulatoryjnej.

Realizacja zadania zapewnieni najwyższą jakości rehabilitacji u pacjentów w trakcie i po leczeniu nowotworowym, co wpłynie również na znaczną poprawę jakości życia leczonych pacjentów.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 3

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg