Projekty współfinansowane POISUniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 17 listopada 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0059/16 pn. "Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 506 154,21 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 719 766,84 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 4 011 801,81 PLN

Dotacja celowa: 707 965,03 PLN.

   
Więcej o Projekcie
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 13 listopada 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0047/16 pn. "Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 831 440,67 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 315 654,50 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 3 668 306,32 PLN

Dotacja celowa: 647 348,18 PLN.

 

Więcej o Projekcie
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 11 października 2019 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0157/19 pn. "Przebudowa i modernizacja Kliniki Kardiologii i Oddziału Onkologii w celu podniesienia skuteczności terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 155 056,58 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 793 522,68 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 958 704,53 PLN

Dotacja celowa: 3 834 818,15 PLN

Więcej o Projekcie
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu w dniu 28 maja 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0208/21 pn. „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”. Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 29 636 517,63 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 26 394 588,00 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 22 435 399,80 PLN

Dotacja celowa: 3 959 188,20 PLN

Więcej o projekcie