Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak

Oddziały

• Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci (parter)

• Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru
(I i II piętro)

• Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej (III piętro)

Lokalizacja ul. Borowska 213, budynek D

Kontakt Telefon

Sekretariat (07:30 - 14:35) 

Sekretariat - e-mail

(71) 733 27 00

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rejestracja (11:30 - 14:35) (wtorki 11:30 - 17:00) (71) 733 27 10
Koordynator ds. transplantacji (71) 733 27 70
Lada Pielęgniarska

(71) 733-2885 (przeszczepowy)
(onkologia)

(71) 733-2886 (przeszczepowy)

(71) 733-2333 (po przeszczepowy)

(71) 733-2785 (oddział hematologii I)

(71) 733-2780 (pediatryczny)

Pielęgniarka Oddziałowa

(71) 733-2806 (przeszczepy)

(71) 733-2705 (pediatria i onkologia)

Lekarz dyżurny 885 852 282 (onkologia)
 
(pon.-pt. 15.05-7.30, weekendy i święta 24/7), w dni powszednie:
w godz. 11.00-13.00 telefony obsługują sekretarki Kliniki)
885 852 283
(przeszczepy)
  
Hotel (71) 733 27 12
  


Jedna z największych w Polsce, wysokospecjalistycznych placówek, która leczy dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz schorzeniami układu krwiotwórczego. W klinice, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod terapii, wyleczalność ostrych białaczek limfoblastycznych i chłoniaków nieziarniczych wynosi ponad 80 proc., a chłoniaków ziarniczych ponad 95 proc.

W ośrodku wykorzystywane są także innowacyjne metody leczenia niedokrwistości aplastycznych, przewlekłych małopłytkowości o immunologicznym podłożu, zespołów niedoboru odporności i chorób metabolicznych. Placówka obejmuje opieką dzieci z hemofilią z Dolnego Śląska, zapewniając im kompleksowe leczenie i rehabilitację.

Placówka dysponuje 85 łóżkami szpitalnymi - rocznie hospitalizuje około 6 tys. dzieci i udziela około 7 tys. porad medycznych. Przy klinice działa hotel dla rodziców i opiekunów małych pacjentów.

Klinika - jako pierwsza i jedyna w kraju - otrzymała certyfikat, który pozwala leczyć dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną za pomocą terapii genowej CAR-T.

Ośrodek odpowiada za ogólnopolską koordynację diagnostyki i leczenia: mięsaków, guzów Wilmsa, chłoniaków nieziarniczych, zespołów mielodysplastycznych, wznów białaczek limfoblastycznych i przewlekłej białaczki szpikowej.

W 1994 r. w klinice powstał trzyłóżkowy Oddział Transplantacji Szpiku. W latach 1999-2000 (dzięki wsparciu fundacji „Porozumienie bez barier” oraz „Polsat dzieciom”) został on powiększony o kolejnych dziewięć stanowisk, stając się największym pediatrycznym odziałem przeszczepowym w Polsce i jednym z największych w Europie (rocznie wykonuje około 80-90 transplantacji). Od 2015 r. już w budynku Przylądka Nadziei pacjenci oddziału mają do dyspozycji 17 stanowisk oraz trzyłóżkową salę do aferez/fotoferez.

Od 1994 r. w klinice wykonano: 1676 przeszczepień, w tym: 1193 allogenicznych i 483 autologiczne. Wśród allogenicznych transplantacji wykonano: 299 od zgodnego dawcy rodzinnego, 746 od dawcy niespokrewnionego i 148 od dawcy haploidentycznego.

Dzięki współpracy z Laboratorium Biologicznym w Heildelbergu, pacjenci kliniki oraz współpracujących z nią pediatrycznych ośrodków onko- i hematologicznych - w przypadku wznowy lub lekooporności pierwotnej nowotworów - mogą zostać zbadani w systemie INFORM (ang. Individualized Therapy For Relapsed Malignancies in Children), który umożliwia wykonanie badań molekularnych w celu ewentualnego zastosowania terapii celowanej.


Najważniejsze osiągnięcia:

• pierwszy w Polsce przeszczep od dawcy niespokrewnionego dla dziecka (2000);
• pierwszy w Polsce, zakończony sukcesem, przeszczep haploidentyczny u dziecka z wrodzonym niedoborem odporności SCID po selekcji pozytywnej komórek CD34+ (1999);
• pierwszy przeszczep komórek hematopoetycznych w chorobach metabolicznych (m.in. pierwszy w Europie przeszczep w chorobie Pelizaeusa-Merzbachera);
• pierwsze w Polsce podanie komórek mezenchymalnych oraz komórek CIK (cytokine-induced killer cells);
• największa liczba przeszczepów komórek macierzystych układu krwiotwórczego w Polsce;
• największa liczba przeprowadzonych zabiegów ECP w Polsce;
• trzecie miejsce w liczbie transplantacji szpiku w Europie;
• pierwszy w Polsce przeszczep komórek CAR-T u dziecka.


Oferta komercyjna:

Dla pacjentów bez ubezpieczenia Klinika oferuje terapię CAR-T u dzieci z oporną i nawrotową postacią ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych B. Zgłoszenia na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Historia Kliniki

Największy obecnie w Polsce ośrodek hematologii i onkologii dziecięcej stworzyła prof. Janina Bogusławska-Jaworska (1930-2002). Jego początki sięgają 1973 r., kiedy w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej przy ul. Wrońskiego 13 powstał Oddział Hematologii, a prof. Bogusławska-Jaworska została jego kierownikiem, pracując nad badaniami pozwalającymi udoskonalić diagnostykę i metody leczenia nowotworów. Ich wyleczalność u dzieci była wówczas na poziomie 15 proc. W 1981 r. oddział został przekształcony w samodzielną Klinikę Hematologii Dziecięcej, a w 2002 r. w Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Gdy w siedzibie przy ul. Wrońskiego zaczęło brakować miejsc dla rosnącej liczby pacjentów, prof. Bogusławskiej-Jaworskiej udało się pozyskać budynek przy ul. Bujwida 44, w którym przed wojną mieściła się Królewska Klinika Neurologiczna, pod kierownictwem Aloisa Alzheimera. Profesor powołała i stanęła na czele Społecznego Komitetu Budowy, dzięki któremu w 1989 r. klinika przeniosła się do wyremontowanego i największego w Polsce centrum hematologii i onkologii pediatrycznej, którym prof. Janina Bogusławska-Jaworska kierowała do 2000 r. Na stanowisku zastąpiła ją uczennica i wychowanka, prof. Alicja Chybicka. 1 października 2021 r. nowym kierownikiem został Prof. Krzysztof Kałwak.

W listopadzie 2015 r. - po wieloletnich staraniach kierownictwa kliniki i władz Uniwersytetu Medycznego - otwarty został „Przylądek Nadziei” przy ul. Borowskiej 213. Pieniądze na budowę nowoczesnej siedziby kliniki pochodziły z funduszy unijnych (85 mln zł), budżetu Ministerstwa Zdrowia (10 mln zł) oraz zbiórki Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” (10 mln zł).

Skład osobowy Kliniki

Kierownik

Prof. dr hab. Krzysztof Kałwak (lekarz kierujący)

Z-ca lekarza kierującego:
prof. dr hab. Bernarda Kazanowska

Lekarze kliniczni:

lek. Jolanta Bonar
dr Iwona Dachowska-Kałwak
dr Grzegorz Dobaczewski
dr Jowita Frączkiewicz
dr Zuzanna Gamrat
lek. Katarzyna Gul
lek. Aneta Kaczorowska
lek. Justyna Kwaśnicka
dr Elżbieta Latos-Grażyńska
dr Monika Mielcarek-Siedziuk
dr Igor Olejnik
dr Joanna Owoc-Lempach
dr Anna Panasiuk
dr Wojciech Pietras
lek. Anna Rodziewicz-Konarska
dr Beata Rosińska
dr hab. Małgorzata Salamonowicz-Bodzioch
dr Dorota Sęga-Pondel
lek. Dorota Sokalla
lek. Agnieszka Sokół
lek. Bogna Ukielska-Hoffmann
prof. dr hab. Marek Ussowicz

dr Jadwiga Węcławek-Tompol
dr hab. Grażyna WróbelRezydenci:
lek. Sara Antas
lek. Magdalena Banaszewska
lek. Tomasz Brutkowski
lek. Natalia Kaze
lek. Marta Hetman
lek. Michalina Horochowska
dr Małgorzata Janeczko-Czarnecka
lek. Agnieszka Kwella
lek. Maria Kunecka
lek. Karolina Liszka
lek. Paweł Marschollek
lek. Małgorzata Moj-Hackemer
Alicja Pobudejska
lek. Agnieszka Pomykała-Słupianek
lek. Dawid Przystupski
lek. Tetiana Slesarenko
lek. Elżbieta Wawrzyniak-Dzierżek
lek. Katarzyna Wilczyńska

Pielęgniarki (ogólna liczba 86):
mgr Monika Czyrniańska
pielęgniarka oddziałowa

mgr Jolanta Krukowska-Bartnickak
pielęgniarka oddziałówa

Irena Gil
pielęgniarka oddziałowa

Joanna Pieniążczak
pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek


Rehabilitacja
mgr Ewa Andrzejewska
mgr Maria Klimek


Koordynator ds. transplantacji/Asystent budżetowy
mgr Anna Jodłowska-Kopacz


Koordynator ds. organizacyjnych
mgr Natalia Kusztal


Sekretariat Kliniki:

Dominika Świątek

mgr Renata Błądkowska-Gorczycka


Sekretariat Z-cy lekarza kierującego
mgr Karolina Pawłowska


Rozliczenia:
mgr Aleksandra Wójcik
Karolina Trynkos
Julia Olejniczak


Archiwum:
mgr Anna Dobras


Rejestracja:
Grażyna Ptaszyńska
mgr Edyta Januszewicz


Administrator hotelu :
Sylwia Pawlicka


Informatyk :
mgr inż. Bogusław Tompol


Data Manager–Kurier:
Tomasz Zaleski

 

 

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg