Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej

,,Przylądek Nadziei”

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. Alicja Chybicka
Oddziały

• Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci (parter)

• Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej (I piętro)

• Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru
(II piętro)

• Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej (III piętro)

Lokalizacja ul. Borowska 213, budynek D

Kontakt Telefon

Sekretariat (07:30 - 15:05)

Sekretariat - FAX

71-733 27 00

71-733 27 09


Rejestracja (07:30 - 15:05)
71-733 27 10
  
Lekarz dyżurny 885 852 282
(pon.-pt. 15.05-7.30, weekendy i święta 24/7) 885 852 283
  
Hotel 71-733 27 12
  
Psycholog 71-733 27 08


Kierownik: Prof. dr hab. Alicja Chybicka
Skład osobowy Kliniki

Kierownik

Prof. dr hab. Alicja Chybicka (kierownik oddziału)

Z-ca kierownika:
prof. dr hab. Bernarda Kazanowska
(kieruje oddziałem)

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak

Lekarze kliniczni:
lek. Jolanta Bonar
lek. Iwona Dachowska
dr Grzegorz Dobaczewski
lek. Jowita Frączkiewicz
dr hab. Ewa Gorczyńska
lek. Katarzyna Gul
lek. Aneta Kaczorowska
lek. Justyna Kwaśnicka
dr Elżbieta Latos-Grażyńska
dr Monika Mielcarek-Siedziuk
dr Igor Olejnik
dr Joanna Owoc-Lempach
dr Anna Panasiuk
dr Wojciech Pietras
dr Beata Rosińska
dr Małgorzata Salamonowicz
dr Dorota Sęga-Pondel
lek. Agnieszka Sokół
dr Krzysztof Szmyd
lek. Bogna Ukielska-Hoffmann
dr hab. Marek Ussowicz
dr Jadwiga Węcławek-Tompol
dr hab. Grażyna WróbelRezydenci:
lek. Magdalena Banaszewska
lek. Maria Czajkowska
lek. Małgorzata Janeczko-Czarnecka
lek. Agnieszka Kwella
lek. Joanna Krukowska-Jaros
lek. Izabella Miśkiewicz
lek. Justyna Miśkiewicz-Bujna
lek. Małgorzata Moj
lek. Kamila Ospa
lek. Agnieszka Pomykała
lek. Anna Rodziewicz
lek. Monika Rosa
lek. Mateusz Stachowiak
lek. Dorota Sokalla
lek. Katarzyna Sierżega-Staykov
lek. Barbara Tokar
lek. Elżbieta Wawrzyniak-Dzierżek
lek. Katarzyna Wilczyńska

Laboratorium „Przylądek Nadziei”
tech. Dorota Bandarek
mgr Dominika Gałkowska
tech. Dorota Grzanka
mgr Ewa Kawecka
tech. Joanna Korlaga
mgr Barbara Majka
mgr Halina Pela
dr n. med. Blanka Rybka
mgr Renata Ryczan-Krawczyk

Pielęgniarki (ogólna liczba 87):
mgr Monika Czyrniańska
– pielęgniarka koordynująca i nadzorująca
pracę innych pielęgniarek

mgr Urszula Górecka
– pielęgniarka koordynująca i nadzorująca
pracę innych pielęgniarek

Bożena Hajok
– p.o. pielęgniarki oddziałowej

mgr Jolanta Krukowska-Bartnicka
– pielęgniarka koordynująca i nadzorująca
pracę innych

mgr Katarzyna Mazurek
– pielęgniarka oddziałowa

mgr Julia Peszyńska
– przełożona pielęgniarek klinik pediatrycznych
Rehabilitacja
mgr Ewa Andrzejewska
mgr Maria Klimek

Sekretariat Kliniki:
mgr Natalia Kusztal – Specjalista ds. Organizacyjnych
mgr Ewelina Lach

Sekretariat Hematologia I:
mgr Karolina Pawłowska

Asystent budżetowy:
mgr Anna Jodłowska-Kopacz

Rozliczenia:
Julia Olejniczak
mgr Aleksandra Wójcik

Archiwum:
mgr Anna Dobras

Rejestracja:
Grażyna Ptaszyńska

Administrator hotelu :
Sylwia Pawlicka

Informatyk :
mgr inż. Bogusław Tompol

Data Manager – Kurier :
Tomasz Zaleski


Działalność lecznicza:

 • W latach 1991–2015 klinika miała swoją siedzibę przy ul. Bujwida 44.


1. Diagnostyka i terapia


 • Leczenie dzieci chorych na nowotwory (onkologia – guzy lite prof. B. Kazanowska;
  chłoniaki – prof. B. Kazanowska, dr hab. G. Wróbel;
  białaczka – prof. E. Gorczyńska.
  Leczenie chorych na choroby układu krwiotwórczego: skazy krwotoczne dr G. Dobaczewski;
  małopłytkowości dr hab. G. Wróbel.
  Koordynacja ogólnopolska MDS dr hab. M. Ussowicz.
 • Pod opieką kliniki pozostaje 2000 dzieci.

2. Przeszczepianie komórek macierzystych układu krwiotwórczego


Od 1994 roku do chwili obecnej wykonano: 1467 przeszczepień, w tym: 1028 allogenicznych i 439 autologicznych. Wśród allogenicznych transplantacji wykonano: 272 od zgodnego dawcy rodzinnego, 626 od dawcy
niespokrewnionego i 130 od dawcy haploidentycznego.

 • 23.11.2015 roku Oddział został przeniesiony w przyjazne nowe mury Przylądka Nadziei USK, gdzie dzieci mają do dyspozycji 17 stanowisk oraz trójłóżkową salę do aferez/fotoferez. Zespół kliniki przeprowadził pionierski przeszczep komórek hematopoetycznych w chorobach metabolicznych
  (min. pierwszy w Europie przeszczep w chorobie Pelizaeusa-Merzbachera)

W roku 2016 w Klinice wykonano rekordową liczbę 89 transplantacji u dzieci, co plasuje nas na pierwszym miejscu w Europie. Nasza Klinika wykonała również najwięcej w Polsce zabiegów ECP (dr hab. M.Ussowicz), przeprowadziła pierwsze w Polsce podanie komórek mezenchymalnych (Prof. K. Kałwak, dr M.Mielcarek) i pierwsze w Polsce podanie komórek CIK (cytokineinducedkillercells) (Dr M.Mielcarek, Prof. K.Kałwak).

 • Wrocławski ośrodek jest w trakcie uzyskiwania akredytacji na leczenie terapią CAR-T. Metoda polega na pobraniu od chorego limfocytów T (komórek odpornościowych), które są zamrażane i przekazywane do laboratorium w celu ich zmodyfikowania. Nowa terapia musi być indywidualnie dobrana dla każdego pacjenta.


Historia Kliniki :

W 1973 roku utworzono w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu Oddział Hematologii w siedzibie przy ul. Wrońskiego 13.
Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oddział w 1981 roku zyskał status
Kliniki Hematologii Dziecięcej, od roku 1988 szyld znów zmieniono – na Klinikę Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci AM. W roku 2000 przyjęto kolejną nazwę – Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którą zmieniono w 2002 roku na Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
Dzisiaj Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” jest jedyną specjalistyczną placówką na Dolnym Śląsku, która prowadzi leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi i układu krwiotwórczego. Rocznie hospitalizowanych jest ~ 6300 dziecii udziela się tutaj 7 tysięcy porad konsultacyjnych. Od 1976 roku Klinika prowadzi także szpital dzienny, który przyjmuje około 6 tysięcy dzieci rocznie.Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod terapii osiągnięto znaczącą poprawę w leczeniu nowotworów. Wyraźny jest wzrost wyleczeń ostrych białaczek limfoblastycznych i nieziarniczych chłoniaków złośliwych – z zerowej do 80-procentowej skuteczności.

W ziarnicy złośliwej skuteczność sięga 98 proc. Wprowadzono nowe metody leczenia niedokrwistości aplastycznych, przewlekłych małopłytkowości
o immunologicznym podłożu oraz zespołów niedoboru odporności. Obejmując opieką wszystkie dzieci z hemofilią na terenie Dolnego Śląska stworzono podstawy organizacyjne dla kompleksowego leczenia i rehabilitacji dzieci
z wrodzonymi skazami krwotocznymi. We wrześniu 1989 roku Klinika przeniosła się do wyremontowanego budynku przy ul. Bujwida 44 we Wrocławiu, w którym przed wojną mieściła się Królewska Klinika Neurologiczna. Jej kierownikiem był Alois Alzheimer.

W 1994 roku otwarty został 3 stanowiskowy, zbudowany i wyposażony przez Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” oraz szwajcarską Fundację GIGAX, oddział transplantacji szpiku kostnego. Dzięki Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” w roku 1999 Oddział powiększono o kolejne
3 stanowiska. W 2000 roku dzięki Fundacji „Polsat Dzieciom” Małgorzaty Żak Oddział powiększył się o kolejne
6 stanowisk.

W 1994 roku powstał w Klinice trzyłóżkowy Oddział Transplantacji Szpiku (Prof. E. Gorczyńska, Dr J.Toporski). Do Zespołu w 1995 roku dołączył Prof. K. Kałwak. W latach 1999-2000 Oddział powiększył się o kolejne 9 stanowisk, stając się największym oddziałem pediatrycznym w kraju i jednym z większych w Europie (wykonującym do 79 transplantacji rocznie). W 1999 roku wykonano tu pierwszy w Polsce zakończony sukcesem przeszczep haploidentyczny u dziecka z wrodzonym niedoborem odporności SCID po selekcji pozytywnej komórek CD34+ (CliniMACS). W roku 2000 przeprowadzono pierwszy w Polsce przeszczep od dawcy niespokrewnionego.

W 2002 roku otwarto wyjazdowe hospicjum dla dzieci, które w późniejszym czasie usamodzielniło się. Przy Klinice działał również Wyjazdowy Zespół Opieki Paliatywnej. Dzieci przebywają w Klinice pod opieką matek. Klinika współpracowała ściśle ze Szpitalem Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla Dzieci „ORLIK” w Kudowie Zdroju. Klinika dysponuje nowoczesnym wyposażeniem.

Aktualna struktura organizacyjna „PRZYLĄDKA NADZIEI”:

Przez wiele lat kierownictwo Kliniki i Uniwersytetu medycznego apelowały o wsparcie w budowie nowego obiektu dla ciężko chorych dzieci. To, co parę lat temu było tylko marzeniem 23.11.2015 r. stało się faktem. Dzięki ogromnym staraniom wielu ludzi dobrej woli udało się zebrać pieniądze umożliwiające sfinansowanie projektu budowy Kliniki „Przylądek Nadziei”: 85 mln, pochodziło z funduszy unijnych, 15 mln to środki z Ministerstwa Zdrowia, 10 mln zebrała fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową.

Pod opieką kliniki jest 2 tys. dzieci. Skuteczność leczenia nowotworów w placówce to ponad 85 %.

Dziś przy ul. Borowskiej 213 jest 85 miejsc. Znajdują się następujące jednostki:

 • Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii Dla Dzieci;
 • Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej
 • Oddział Kliniczny Onkologii I Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru;
 • Bank Komórek Krwiotwórczych;
 • Pracownia Cytogenetyki Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej;
 • Poradnia Przykliniczna Onkologiczna dla Dzieci;
 • Poradnia Przykliniczna Hematologiczna dla Dzieci;
 • Poradnia Przykliniczna Transplantologii dla Dzieci;
 • Poradnia Przykliniczna Skaz Krwotocznych u Dzieci


Działalność naukowa:

 • Klinika przez wszystkie lata zajmowała wysoką lokatę w uczelni między (1. a 6. miejscem);
 • Prace publikowane były w renomowanych czasopismach zagranicznych - m.in.: "Pediatric Hematology and Oncology", "Bone Marrow Transplantation", "Blood", "Pediatric Transplantology", "Pediatric Blood Cancer", "Advances Clinical Experimental Medicine" "European. Journal of Cancer", "Journal of Clinical Immunology", "Advances in Medical Sciences", "Cancer Resources" i wielu innych.
 • Dorobek naukowy Zespołu przeszczepowego jest olbrzymi i zawiera publikacje w znakomitych czasopismach jak: Blood, BBMT, BMT, JACI, Haematologica, Leukemia i wiele innych.


Punktacja Działalności Naukowej Jednostki za 2017/2018 – Ranking:

( z Gazety Uczelnianej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nr 6 czerwiec 2019):

 • 4. miejsce: Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej:
  - punktacja: 2415,25;
  - pracownicy – złożone oświadczenia do zaliczenia do liczby N w 2017 r. i 2018 r.: 37.3
  - punkty na pracownika: 64,75
  - Impact Factor: 158,252

 • 5. miejsce: Impact Factor:
  - punktacja: 2415,25;
  - pracownicy – złożone oświadczenia do zaliczenia do liczby N w 2017 r. i 2018 r.: 37.3
  - punkty na pracownika: 64,75
  - Impact Factor: 158,252


Punktacja Działalności Naukowej Jednostki za 2017/2018 – Ranking wg pracowników:

 • 15. miejsce:
  - punktacja: 2415,25;
  - pracownicy – złożone oświadczenia do zaliczenia do liczby N w 2017 r. i 2018 r.: 37.3
  - punkty na pracownika: 64,75
  - Impact Factor: 158,252


Działalność w zakresie kształcenia kadry naukowej:


Doktoraty (promotorzy):
 • Janina Bogusławska-Jaworska: 10
 • Alicja Chybicka: 18
 • Krzysztof Kałwak: 2
 • Ewa Gorczyńska: 1
 • Bernarda Kazanowska: 1

Uzyskane habilitacje:
 • Alicja Chybicka – 1994
 • Bernarda Kazanowska – 2004
 • Ewa Gorczyńska – 2005
 • Krzysztof Kałwak – 2006
 • Grażyna Wróbel – 2013
 • Marek Ussowicz – 2014


Uzyskane tytuł naukowe profesora:
 • Alicja Chybicka – 1999
 • Krzysztof Kałwak – 2014
 • Bernarda Kazanowska – 2018


Działalność dydaktyczna:


 • Katedra i klinika od lat organizowała dwa razy roku dla lekarzy kursy („Onkologia dzieci”) wybierających specjalizacje z pediatrii, którzy musieli je zaliczyć, żeby zakończyć specjalizację.
 • Katedra prowadzi wykłady dla studentów Uniwersytetu Medycznego, a także szkolenia podyplomowe i egzaminy specjalizacyjne z zakresu pediatrii.
 • Klinika prowadzi także Studium Doktoranckie w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej, transplantologii klinicznej. Przy Katedrze prężnie działa Studenckie Koło Naukowe prowadzone w latach 1991-2000 przez prof. Alicję Chybicką, a od 2000 roku przez prof. Krzysztofa Kałwaka.

Obecnie o pacjentów troszczy się ok. 200-osobowy zespół lekarzy, pielęgniarek, pracowników laboratorium, nauczycieli, psychologów, pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.