Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii

Dziecięcej

Oddziały

• Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci (parter)


• Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej (I piętro)


• Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru
(II piętro)


• Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej (III piętro)

 

Lokalizacja ul. Borowska 213, budynek D

Kontakt Telefon

Sekretariat (07:30 - 15:05)

Sekretariat - FAX

Sekretariat - e-mail

71-733 27 00

71-733 27 09

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rejestracja (07:30 - 15:05)
71-733 27 10
   
Lekarz dyżurny 885 852 282
(onkologia)
 
(pon.-pt. 15.05-7.30, weekendy i święta 24/7), w dni powszednie:
w godz. 11.00-13.00 telefony obsługują sekretarki Kliniki)
885 852 283
(przeszczepy)
  
Hotel 71-733 27 12
  
Psycholog 71-733 27 08


Jedna z największych w Polsce, wysokospecjalistycznych placówek, która leczy dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz schorzeniami układu krwiotwórczego. W klinice, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod terapii, wyleczalność ostrych białaczek limfoblastycznych i chłoniaków nieziarniczych wynosi ponad 80 proc., a chłoniaków ziarniczych ponad 95 proc.

W ośrodku wykorzystywane są także innowacyjne metody leczenia niedokrwistości aplastycznych, przewlekłych małopłytkowości o immunologicznym podłożu, zespołów niedoboru odporności i chorób metabolicznych. Placówka obejmuje opieką dzieci z hemofilią z Dolnego Śląska, zapewniając im kompleksowe leczenie i rehabilitację.

Placówka dysponuje 85 łóżkami szpitalnymi - rocznie hospitalizuje około 6 tys. dzieci i udziela około 7 tys. porad medycznych. Przy klinice działa hotel dla rodziców i opiekunów małych pacjentów.

Klinika - jako pierwsza i jedyna w kraju - otrzymała certyfikat, który pozwala leczyć dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną za pomocą terapii genowej CAR-T.

Ośrodek odpowiada za ogólnopolską koordynację diagnostyki i leczenia: mięsaków, guzów Wilmsa, chłoniaków nieziarniczych, zespołów mielodysplastycznych, wznów białaczek limfoblastycznych i przewlekłej białaczki szpikowej.

W 1994 r. w klinice powstał trzyłóżkowy Oddział Transplantacji Szpiku. W latach 1999-2000 (dzięki wsparciu fundacji „Porozumienie bez barier” oraz „Polsat dzieciom”) został on powiększony o kolejnych dziewięć stanowisk, stając się największym pediatrycznym odziałem przeszczepowym w Polsce i jednym z największych w Europie (rocznie wykonuje około 80-90 transplantacji). Od 2015 r. już w budynku Przylądka Nadziei pacjenci oddziału mają do dyspozycji 17 stanowisk oraz trzyłóżkową salę do aferez/fotoferez.

Od 1994 r. w klinice wykonano: 1639 przeszczepienia, w tym: 1159 allogeniczne i 480 autologicznych. Wśród allogenicznych transplantacji wykonano: 280 od zgodnego dawcy rodzinnego, 723 od dawcy niespokrewnionego i 142 od dawcy haploidentycznego.

Dzięki współpracy z Laboratorium Biologicznym w Heildelbergu, pacjenci kliniki oraz współpracujących z nią pediatrycznych ośrodków onko- i hematologicznych - w przypadku wznowy lub lekooporności pierwotnej nowotworów - mogą zostać zbadani w systemie INFORM (ang. Individualized Therapy For Relapsed Malignancies in Children), który umożliwia wykonanie badań molekularnych w celu ewentualnego zastosowania terapii celowanej.


Najważniejsze osiągnięcia:

• pierwszy w Polsce przeszczep od dawcy niespokrewnionego dla dziecka (2000);
• pierwszy w Polsce, zakończony sukcesem, przeszczep haploidentyczny u dziecka
z wrodzonym niedoborem odporności SCID po selekcji pozytywnej komórek CD34+ (1999);
• pierwszy przeszczep komórek hematopoetycznych w chorobach metabolicznych (m.in. pierwszy w Europie przeszczep w chorobie Pelizaeusa-Merzbachera);
• pierwsze w Polsce podanie komórek mezenchymalnych oraz komórek CIK (cytokine-induced killer cells);
• największa liczba przeszczepów komórek macierzystych układu krwiotwórczego w Polsce;
• największa liczba przeprowadzonych zabiegów ECP w Polsce;
• Trzecie miejsce w liczbie transplantacji szpiku w Europie;
• pierwszy w Polsce przeszczep komórek CAR-T u dziecka.


Oferta komercyjna:

Dla pacjentów bez ubezpieczenia Klinika oferuje terapię CAR-T u dzieci z oporną i nawrotową postacią ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych B. Zgłoszenia na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Historia Kliniki

Największy obecnie w Polsce ośrodek hematologii i onkologii dziecięcej stworzyła prof. Janina Bogusławska-Jaworska (1930-2002). Jego początki sięgają 1973 r., kiedy w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej przy ul. Wrońskiego 13 powstał Oddział Hematologii, a prof. Bogusławska-Jaworska została jego kierownikiem, pracując nad badaniami pozwalającymi udoskonalić diagnostykę i metody leczenia nowotworów. Ich wyleczalność u dzieci była wówczas na poziomie 15 proc. W 1981 r. oddział został przekształcony w samodzielną Klinikę Hematologii Dziecięcej, a w 2002 r. w Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Gdy w siedzibie przy ul. Wrońskiego zaczęło brakować miejsc dla rosnącej liczby pacjentów, prof. Bogusławskiej-Jaworskiej udało się pozyskać budynek przy ul. Bujwida 44, w którym przed wojną mieściła się Królewska Klinika Neurologiczna, pod kierownictwem Aloisa Alzheimera. Profesor powołała i stanęła na czele Społecznego Komitetu Budowy, dzięki któremu w 1989 r. klinika przeniosła się do wyremontowanego i największego w Polsce centrum hematologii i onkologii pediatrycznej, którym prof. Janina Bogusławska-Jaworska kierowała do 2000 r. Na stanowisku zastąpiła ją uczennica i wychowanka, prof. Alicja Chybicka. 1 października 2021 r. nowym kierownikiem został Prof. Krzysztof Kałwak.

W listopadzie 2015 r. - po wieloletnich staraniach kierownictwa kliniki i władz Uniwersytetu Medycznego - otwarty został „Przylądek Nadziei” przy ul. Borowskiej 213. Pieniądze na budowę nowoczesnej siedziby kliniki pochodziły z funduszy unijnych (85 mln zł), budżetu Ministerstwa Zdrowia (10 mln zł) oraz zbiórki Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” (10 mln zł).

Skład osobowy Kliniki

Kierownik

Prof. dr hab. Krzysztof Kałwak (lekarz kierujący)

Z-ca lekarza kierującego:
prof. dr hab. Bernarda Kazanowska

Lekarze kliniczni:

dr Iwona Dachowska-Kałwak
dr Grzegorz Dobaczewski
dr Jowita Frączkiewicz
dr hab. Ewa Gorczyńska, prof. UMW
lek. Katarzyna Gul
lek. Aneta Kaczorowska
lek. Justyna Kwaśnicka
dr Elżbieta Latos-Grażyńska
dr Monika Mielcarek-Siedziuk
dr Igor Olejnik
dr Joanna Owoc-Lempach
dr Anna Panasiuk
dr Wojciech Pietras
dr Beata Rosińska
dr Małgorzata Salamonowicz-Bodzioch
dr Dorota Sęga-Pondel
lek. Agnieszka Sokół
lek. Bogna Ukielska-Hoffmann
prof. dr hab. Marek Ussowicz

dr Jadwiga Węcławek-Tompol
dr hab. Grażyna WróbelRezydenci:
lek. Sara Antas
lek. Magdalena Banaszewska
lek. Tomasz Brutkowski
lek. Marta Hetman
lek. Michalina Horochowska
dr Małgorzata Janeczko-Czarnecka
lek Agnieszka Kwella
lek. Maria Kunecka
lek. Karolina Liszka
lek. Paweł Marschollek
lek. Katarzyna Merdzik
lek. Izabella Miśkiewicz-Migoń
lek. Justyna Miśkiewicz-Bujna
lek. Małgorzata Moj-Hackemer
lek. Agnieszka Pomykała-Słupianek
lek. Anna Rodziewicz-Konarska
lek. Monika Rosa
lek. Elżbieta Wawrzyniak-Dzierżek
lek. Katarzyna Wilczyńska

Pielęgniarki (ogólna liczba 84):
mgr Julia Peszyńska
Kierownik ds. organizacji pracy pielęgniarskiej w obszarze klinik dziecięcych

Bożena Hajok
p.o. pielęgniarki oddziałowej

mgr Monika Czyrniańska
pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

Irena Gil
pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

mgr Jolanta Krukowska-Bartnicka
pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych

Danuta Musielak
pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych


Rehabilitacja
mgr Ewa Andrzejewska
mgr Maria Klimek

Sekretariat Kliniki:
mgr Tomasz Becela/mgr Ewelina Lach
mgr Anna Jodłowska-Kopacz - Asystent budżetowy

Sekretariat Hematologia I:
mgr Karolina Pawłowska

Specjalista ds. Organizacyjnych:
mgr Natalia Kusztal

Rozliczenia:
mgr Aleksandra Wójcik
Karolina Trynkos

Archiwum:
mgr Anna Dobras
Dominika Górna

Rejestracja:
Grażyna Ptaszyńska
mgr Edyta Januszewicz

Administrator hotelu :
Sylwia Pawlicka

Informatyk :
mgr inż. Bogusław Tompol

Data Manager – Kurier :
Tomasz Zaleski

 

 

 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Odwołanie wizyty

1.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

USK pomaga UkrainieObraz_421.jpg