Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej

,,Przylądek Nadziei”

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. Alicja Chybicka
Oddziały

• Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci (parter)

• Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej (I piętro)

• Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru
(II piętro)

• Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej (III piętro)

Lokalizacja ul. Borowska 213, budynek D

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

71-733 27 00

71-733 27 09


Rejestracja
71-733 27 10
Izba Przyjęć 71-733 27 15
Dyżurka Lekarska 71-733 27 21
Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci (parter) - lada pielęgniarska 71-733 27 80
Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej (I piętro) - lada pielęgniarska 71-733 27 85
Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z
Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru (II piętro) - lada pielęgniarska
- Odcinek I
- Odcinek II
71-733 28 80
71-733 28 81
Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej (III piętro) - lada pielęgniarska 71-733 28 85
71-733 28 86
71-733 28 87
Psycholog 71-733 27 07
71-733 27 08
FAX, Oddział Przeszczepowy 71-733 28 09Kierownik: Prof. dr hab. Alicja Chybicka
Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej
,,Przylądek Nadziei”

współpracuje z

Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.

Konto ogólne Fundacji (PLN):
97 1160 2202 0000 0000 9394 2103

KRS: 0000086210


Skład osobowy Kliniki

Kierownik

Prof. dr hab. Alicja Chybicka


Z-ca kierownika:
Dr hab. Bernarda Kazanowska
Prof. dr hab. Krzysztof Kałwak
Dr hab. Ewa Gorczyńska

Adiunkci dydaktyczni:
Dr hab. Marek Ussowicz
Dr Elżbieta Latos – Grażyńska
Adiunkci:
Dr hab. Grażyna Wróbel
Dr Grzegorz Dobaczewski
Dr Jadwiga Węcławek-Tompol
Dr Joanna Owoc-Lempach

Starszy wykładowca:
Dr Wojciech Pietras

Asystenci:
Dr Ewa Niedzielska-Łoś
Dr Monika Mielcarek
Dr Justyna Kwaśnicka
Dr Joanna Milczarek
Dr Joanna Krukowska- Jaros
Dr Julita Porwolik

Lekarze kliniczni:
Dr Beata Rosińska
Dr Jolanta Bonar
Dr Dorota Sęga-Pondel
Lek. Agnieszka Sokół-Jeżewska
Lek. Aneta Kaczorowska
Rezydenci:
Lek. Małgorzata Janeczko
Lek. Joanna Krukowska-Jaros
Lek. Mateusz Stachowiak
Lek. Aleksander Krzywulski
Lek. Iwona Milczarek
Lek. Kamila Ospa
Lek. Julita Porwolik
Lek. Kinga Potocka
Lek. Anna Rodziewicz
Lek. Katarzyna Sierżęga
Lek. Dorota Sokalla
Lek. Martyna Węglerska
Lek. Iwona Milczarek
Lek. Karolina Galant
Lek. Małgorzata Wytyczak-Partyka
Lek. Jowita Frączkiewicz

Laboratorium:
Dr Blanka Rybka
Mgr Renata Ryczan

Informatyk:
Bogusław Tompol
Asystent budżetowy:
Mgr Anna Jodłowska


Archiwum:
Anna Dobras

Rejstracja:
Grażyna Ptaszyńska
Jadwiga Badek

Sekretariat:
Mariola Stawna
Agnieszka Braburska

Lista nauczycieli Zespół Szkół NR 13,
pracujących w Ponadregionalnym Centrum
Onkologii Dziecięcej ,,Przylądek Nadziei”:

Mgr Małgorzata Nowak
Mgr Elżbieta Orzeszyna-Biegańska
Mgr Beata Niemczycka
Mgr Dorota Giedo
Mgr Małgorzata Kośmider
Mgr Julita Jasińska
Mgr Anna Kaczorowska
Mgr Anastazja Morańska
Mgr Magdalena Baranczenko
Mgr Ewa Lerach
Mgr Aleksandra Charlikowska
Mgr Małgorzata Szypska
Mgr Barbara Świrydo
Mgr Ewa Szlagor
Mgr Anna Białkowska-Karbownik
Mgr Małgorzata Wikłacz
Mgr Ewa Urbanowska
Mgr Anna Kadyszewska
Dyr. Zespołu Szkół Nr 13: mgr Grażyna Majewska-Rajca


Historia Kliniki

Wspomnienie o prof. dr hab. Janinie Bogusławskiej- Jaworskiej


Profesor dr hab. Janina Bogusławska- Jaworska była twórcą kliniki, organizatorem onkologii dziecięcej na Dolnym Śląsku, kawalerem Orderu Uśmiechu. Od 1955 roku wykładowca Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1973 roku zorganizowała Oddział Hematologii, który przekształciła w Klinikę Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci AM we Wrocławiu i kierowała nią w latach 1981 – 2000.Była inicjatorem budowy nowej siedziby Kliniki przy ul. Bujwida i twórcą Społecznego Komitetu Budowy i jego aktywnym członkiem.

Prof. dr hab. Janina Bogusławska-Jaworska zyskała środki na stypendia które pozwoliły na wykształcenie zagranicą 20 pracowników Kliniki (lekarzy, pielęgniarek, pracowników laboratorium) w onkologicznych ośrodkach Niemiec, Austrii, Francji, Anglii, Holandii i Szwecji. Była inicjatorem organizacji i budowy Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Chorobami krwi w Kudowie Zdroju, w którym pełni społeczną funkcję Przewodniczącej Zespołu Konsultantów. Była współtwórcą Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Była członkiem uczelnianej Komisji Wydawniczej, była specjalistą krajowym wojewódzkim ds. pediatrii dla miasta wydzielonego Wrocławia i woj. wrocławskiego. Była specjalistą wojewódzkim ds. hematologii dziecięcej we Wrocławiu. Była regionalnym specjalistą w dziedzinie onkologii dziecięcej dla Dolnego Śląska. Była członkiem uczelnianego programu Erasmus przygotowującego Uczelnię do wprowadzenia standardów nauczania obowiązujących w Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Janina Bogusławska-Jaworska była autorka ok. 360 publikacji z zakresu pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, współautorką podręczników: „Onkologia dziecięca“, „Hematologia Kliniczna“, „Pediatria“, „Białaczki u dzieci“. W 1994 roku został wydany pod redakcją Pani Profesor skrypt pt. „Onkologia dziecięca” dla studentów i lekarzy. Profesor dr hab. Janina Bogusławska-Jaworska przewodniczyła sesjom naukowym na wielu międzynarodowych zjazdach. Wygłaszała wykłady na uniwersytetach europejskich i w USA.
Jest laureatką Nagrody Rady Miasta Wrocławia (1999). W 2000 roku otrzymała Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski.
Dzięki działalności prof. Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej we Wrocławiu powstał silny, największy w Polsce ośrodek hematologii i onkologii dziecięcej spełniający międzynarodowe standardy, znany i ceniony w Europie, współpracujący z międzynarodowymi organizacjami naukowymi, stanowiący aktywne centrum szkoleniowe i naukowe, przyciągające do Wrocławia wybitnych naukowców, specjalistów i studentów z kraju i zagranicy. Zmarła po ciężkiej chorobie we własnej klinice 23.IV.2002 roku.

Historia powstania Kliniki

W 1973 roku utworzono w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu Oddział Hematologii w siedzibie przy ul. Wrońskiego 13. Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oddział w 1981 roku zyskał status Kliniki Hematologii Dziecięcej, od roku 1988 szyld znów zmieniono – na Klinikę Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci AM. W roku 2000 przyjęto kolejną nazwę – Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którą zmieniono w 2002 roku na Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologiii Hematologii Dziecięcej. Dzisiaj Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” jest jedyną specjalistyczną placówką na Dolnym Śląsku, która prowadzi leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi i układu krwiotwórczego. Rocznie hospitalizowanych jest ~ 6300 dzieci i udziela się tutaj 7 tysięcy porad konsultacyjnych. Od 1976 roku Klinika prowadzi także szpital dzienny, który przyjmuje około 6 tysięcy dzieci rocznie.

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod terapii osiągnięto znaczącą poprawę w leczeniu nowotworów. Wyraźny jest wzrost wyleczeń ostrych białaczek limfoblastycznych i nieziarniczych chłoniaków złośliwych – z zerowej do 80-procentowej skuteczności. W ziarnicy złośliwej skuteczność sięga 98 proc. Wprowadzono nowe metody leczenia niedokrwistości aplastycznych, przewlekłych małopłytkowości o immunologicznym podłożu oraz zespołów niedoboru odporności. Obejmując opieką wszystkie dzieci z hemofilią na terenie Dolnego Śląska stworzono podstawy organizacyjne dla kompleksowego leczenia i rehabilitacji dzieci z wrodzonymi skazami krwotocznymi. We wrześniu 1989 roku Klinika przeniosła się do nowego budynku przy ul. Bujwida 44 we Wrocławiu. W pięciu oddziałach jest miejsce dla 60 pacjentów, sale 1,2 i 3-osobowe. Udało się wtedy wygospodarować sześć miejsc hotelowych dla matek małych pacjentów.
W nowej siedzibie Klinika znacznie poszerzyła zakres swojej działalności, 4-łóżkowy oddział intensywnej opieki medycznej stworzył szansę wyleczenia najciężej chorych dzieci. W starej siedzibie było to niemożliwe.
Po uzyskaniu specjalistycznego wyposażenia w 1994 roku otwarty został 3 stanowiskowy, zbudowany i wyposażony przez Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” oraz szwajcarską Fundację GIGAX, oddział transplantacji szpiku kostnego. Dzięki Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” w roku 1999 Oddział powiększono o kolejne 3 stanowiska. W 2000 roku dzięki Fundacji „Polsat Dzieciom” Małgorzaty Żak Oddział powiększył się o kolejne 6 stanowisk.
W 2002 roku otwarto wyjazdowe hospicjum dla dzieci. W 2003 oddano do użytku wyremontowany za środki Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” oddział intensywnej opieki hemato-onkologicznej.


Przy Klinice działał również Wyjazdowy Zespół Opieki Paliatywnej. Dzieci przebywają w Klinice pod opieką matek. Dzięki staraniom Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” w pobliżu Kliniki przy ul. Bujwida 42 zakupiono mieszkania hotelowe dla pacjentów i ich matek, tych, którzy nie muszą przebywać w warunkach szpitalnych przez całą dobę.

W skład Kliniki wchodzą:
- Konsultacyjna Poradnia Onkologiczna i Hematologiczna;
- Konsultacyjna Poradnia Skaz Krwotocznych;
- Konsultacyjna Poradnia Przeszczepień Szpiku;
- Pracownia Separacji Komórek Krwi;
- Pracownia USG i RTG;
- Pracownia Biologii Molekularnej;
- Pracownia Rehabilitacji.

Klinika współpracowała ściśle ze Szpitalem Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla Dzieci „ORLIK” w Kudowie Zdroju. Klinika dysponuje nowoczesnym wyposażeniem. Zakupionym ze środków inwestycyjnych.

„PRZYLĄDEK NADZIEI”

Dziś przy ul. Borowskiej 213 jest 68 miejsc klinicznych, w tym dwa oddziały hematologiczno-onkologiczne, oddział reanimacji i intensywnej opieki medycznej, oddział szpitala dziennego oraz największy w Polsce Dziecięcy Oddział Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej. Wykonywane są w nim wszystkie rodzaje przeszczepień: allogeniczne - od dawcy rodzinnego zgodnego, haploidentyczne - od dawcy częściowo zgodnego i od dawców niespokrewnionych. W 2005 roku wykonano 78 transplantacji, w tym 56 przeszczepień allogenicznych. To wynik światowy – absolutna czołówka w świecie transplantologii pediatrycznej.
Praca naukowa Katedry i Kliniki koncentruje się wokół zagadnień optymalizacji diagnostyki i leczenia nowotworów dziecięcych oraz roli zaburzeń immunologicznych w ewolucji chorób nowotworowych dzieci, przeszczepiania komórek hematopoetycznych oraz terapii genowej.
Wyrazem uznania dla terapeutycznych osiągnięć Kliniki było powierzenie jej krajowej koordynacji leczenia nieziarniczych chłoniaków złośliwych, przewlekłej białaczki szpikowej, wznów białaczek limfoblastycznych, guzów kości, guzów tkanek miękkich, stosowania czynników wzrostu. W wyniku wieloletnich działań wyleczalność nowotworów zbliżyła się do międzynarodowych standardów. Klinika zajęła w Polsce dwukrotnie I miejsce w rankingu Newsweeka.
Efektem naukowej działalności Kliniki jest opublikowanie ponad 500 prac, 150 doniesień na kongresach i sympozjach międzynarodowych. Klinika uczestniczyła w organizacji 3 zjazdów krajowych oraz 3 międzynarodowych. W Klinice przeprowadzono 33 przewody doktorskie i 5 habilitacyjnych. Katedra prowadzi wykłady dla studentów AM, a także szkolenia podyplomowe i egzaminy specjalizacyjne z zakresu pediatrii. Klinika prowadzi także Studium Doktoranckie w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej. Przy Klinice prężnie działa Studenckie Koło Naukowe. Klinika współpracuje z 11 akademickimi ośrodkami onkologii dziecięcej w kraju realizując programy naukowe finansowane przez Komitet Badań Naukowych.
Do osiągnięć naszej Katedry należy zaliczyć wprowadzenie w Polsce nowych metod leczenia nieziarniczego chłoniaka złośliwego i wznów białaczek limfoblastycznych oraz wykazanie skuteczności profilaktycznego stosowania cytokin, G-CSF i GM-CSF w zwalczaniu wtórnej niewydolności szpiku u dzieci. Opisaliśmy także defekt wytwarzania IL-1 przez makrofagi chorych na nowotwory układu krwiotwórczego oraz trwałego obniżenia interleukiny 1 i 6 po zakończeniu leczenia białaczki limfoblastycznej. Możemy się też pochwalić opracowaniem skutecznej metody immunoprofilaktyki WZW typu B i wprowadzeniem terapii genowej w postaci leczenia antysensami. Wykonanie ponad 500 transplantacji stawia nas w czołówce dziecięcych oddziałów przeszczepowych w Europie.
W latach 1990-2006 opublikowano > 200 prac naukowych, lekarze z naszej Kliniki aktywnie uczestniczyli w licznych zjazdach naukowych, także międzynarodowych.
Działalność naukowa Katedry i Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM była kilkakrotnie wyróżniana nagrodami ministra zdrowia oraz JM Rektora AM we Wrocławiu. Uczestniczymy aktywnie w pracach międzynarodowych towarzystw naukowych: Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrów Onkologów i Hematologów, Międzynarodowego Towarzystwa Pediatrów Onkologów i Hematologów, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.