Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do Szpitala

  • Przyjęcie planowe
  • Przyjęcie nagłe
    • W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie