Klinika Nefrologii Pediatrycznej

Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Oddziały

Oddział Nefrologii Pediatrycznej

Stacja Dializ Pediatryczna

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek A, IV piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - email

(71) 736-4400

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl


Sekretariat Medyczny (71) 736-4408
Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 736-4480
Pielęgniarka Oddziałowa (71) 736-4406
662232545
Lekarz Dyżurny (71) 736-4490
Stacja Dializ Pediatryczna (71) 736-4420
Stacja Dializ - Oddziałowa (71) 736-4430
Stacja Dializ - Sala Chorych (71) 736-4440


Działalność usługowa Klinki

Na 34- łóżkowej bazie hospitalizowanych jest rocznie około 1400 dzieci. W klinice diagnozowane i leczone są dzieci chore na nerki z obszaru Dolnego Śląska, części województwa opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Wszechstronną specjalistyczną diagnostyką i leczeniem objęte są dzieci z najcięższymi postaciami zakażenia układu moczowego, pacjenci z wrodzonymi wadami nerek i dróg moczowych, pierwotnymi i wtórnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek, nadciśnieniem tętniczym, kamicą układu moczowego, ostrą i przewlekłą chorobą nerek. Obok badań biochemicznych, immunologicznych i mikrobiologicznych wykonujemy biopsje nerek. Klinika posiada Pediatryczną Stację Hemodializ; na 9 stanowiskach leczone są dzieci oraz dorośli ze schyłkową niewydolnością nerek, rocznie wykonujemy ponad 3000 zabiegów. Prowadzimy także leczenie nerkozastępcze metodą dializy otrzewnowej. Od 2000 roku, po utworzeniu Pracowni Badań Urodynamicznych, wyposażonej w nowoczesny sprzęt, diagnozowane i leczone są dzieci z zaburzeniami czynnościowymi dolnych dróg moczowych.
W celu zapewnienia pacjentom jak najlepszej kompleksowej opieki współpracujemy z lekarzami innych specjalności.
Przy klinice działa Poradnia Nefrologicza, która przyjmuje rocznie ponad 2000 pacjentów.


Przy Katedrze i Klinice Nefrologii Pediatrycznej działa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Przewlekle Chorych na Nerki Leczonych w Klinice Nefrologii Pediatrycznej we Wrocławiu.
Nr KRS 0000103836
Nr konta: 18106000760000320000446872


Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kiliś-PstrusińskaZespół Kliniki

dr hab. Kinga Musiał, prof. UM.
dr.hab . Dorota Polak-Jonkisz, prof .UM
dr.n.med Anna Medyńska
dr n med. Irena Wikiera-Magott
dr.n.med .Renata Bednorz
dr n med. Anna Jakubowska
dr n med. Agnieszka Pukajło-Marczyk
dr n med. Konstancja Fornalczyk
dr n med. Maria Miler
dr n med. Anna Puziewicz-Zmonarska
dr . Dominik Kubicki
lek .Katarzyna Prościak

  Rezydenci:
lek. Augustynowicz Monika
lek. Cherniaieva Olena
lek. Gralec Sylwia
lek. Kawalec Anna
lek. Kopczyńska – Podsiadło Katarzyna
lek. Koruba Marta
lek. Kwiatkowska Katarzyna
lek. Robuchon Agnieszka
lek Sobczak DorotaPracownik inżynieryjno-techniczny:
Danuta Karabiniewicz

Sekretariat:
mgr Maria MatuszczykHistoria Kliniki

Klinika Nefrologii Pediatrycznej została utworzona w 1970 roku i początkowo, pod nazwą Kliniki Nefrologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii, mieściła się w 2 budynkach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52. W roku 1976 została przeniesiona do wyremontowanego budynku, który wcześniej zajmowała Klinika Chirurgii Dziecięcej. Jej pierwszym kierownikiem była Pani prof. Leokadia Górska, pełniąca tę funkcję do śmierci (1984 r). W roku 1985 kierownictwo objęła Pani prof. Zuzanna Morawska, a po jej przejściu na emeryturę w 1996 roku - Pani prof. Danuta Zwolińska. W pierwszym okresie działalność usługowa Kliniki obejmowała nie tylko diagnostykę i leczenie chorób układu moczowego, ale również schorzeń ogólnopediatrycznych. Ważnym osiągnięciem było powstanie Stacji hemodializ dla dzieci w roku 1983. Był to pierwszy ośrodek leczenia nerkozastepczego w naszym makroregionie (obejmującym wówczas 5 województw), którego szefem została Pani dr n. med. Krystyna Niezbrzycka -Andrzejewska. Początkowo w jej posiadaniu był tylko 1 niedoskonały aparat “sztucznej nerki”. W kolejnych latach Stacja była systematycznie rozbudowywana i unowocześniana. Aktualnie wyposażona jest w 9 stanowisk i nowoczesną aparaturę; spełnia wszelkie standardy światowe. Dializowane są w niej nie tylko dzieci, ale również dorośli. Kolejnym ważnym osiągnięciem było wprowadzenie ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej jako alternatywnej metody leczenia nerkozastępczego oraz automatycznej dializy otrzewnowej przy użyciu cyklerów (2000r). Odpowiednie leczenie nerkozastępcze zapewnione jest obecnie wszystkim dzieciom.


Osiągnięcia
Klinika obok działalności usługowej prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.
Główne kierunki badań koncentrują się na zagadnieniach :

  • Patomechanizmy przewlekłej niewydolności nerek u dzieci leczonych zachowawczo i nerkozastępczo
  • Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy u dzieci z przewlekłą chorobą nerek
  • Molekularne podstawy zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej w przewlekłej chorobie nerek
  • Wpływ polimorfizmów genetycznych na rozwój i przebieg PCHN
  • Patogeneza i terapia pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
  • Etiopatogeneza zakażeń układu moczowego z towarzyszącymi anomaliami rozwojowymi oraz kamicy moczowej
  • Rola hormonów, wolnych rodników tlenowych, cząstek adhezyjnych i cytokin w patomechanizmie schorzeń nerek

Wyrazem aktywności badawczej Kliniki jest bogaty dorobek naukowy obejmujący liczne publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz w recenzowanych czasopismach polskich, a także aktywny udział członków zespołu w polskich i międzynarodowych kongresach. Za prace badawcze pracownicy kliniki wyróżniani byli wielokrotnie nagrodami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, JM Rektora UM we Wrocławiu oraz przez Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej. Członkowie zespołu należą do wielu Towarzystw naukowych polskich i zagranicznych ( m.in. do International Pediatric Nephrology Association oraz European Dialysis and Transplant Association)

W rozwoju naukowym kadry podkreślić należy wypromowanie 33 doktorów oraz 2 doktorów habilitowanych ( dr hab. n. med. Danuta Zwolińska –1995 r., dr n. med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska – 2008 r., dr hab. Irena Makulska – 2010r. ).

Klinika od początku swojego istnienia prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami III, IV i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz IV roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego ( ćwiczenia, seminaria, wykłady). Po utworzeniu English Division podjęto również zajęcia dydaktyczne dla studentów obu wydziałów w języku angielskim. Od początku istnienia Kliniki aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe, jego członkowie wielokrotnie zdobywali nagrody na Ogólnopolskich Konferencjach Studenckich Kół Naukowych. Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie pediatrii i nefrologii. W tym roku wystąpiono z wnioskiem o akredytację do prowadzenia specjalizacji z nefrologii. W ramach kształcenia podyplomowego prowadzone są staże specjalizacyjne, organizowane są kursy doszkalające z pediatrii i nefrologii.

O znaczącej pozycji Kliniki Nefrologii Pediatrycznej świadczy fakt wyboru jej kierownika – prof. dr hab. Danuty Zwolińskiej na przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w latach 2003-2009 (2 kadencje) oraz powołanie jej jako eksperta do Advisory Board –ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej na temat jakości życia osób dializowanych. Aktualnie, prof. D. Zwolińska jest przewodnicząca Dolnoślaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa pediatrycznego. Wyrazem uznania działalności naukowej Kliniki jest również powierzenie jej kierownikowi recenzji prac nadsyłanych do tak prestiżowych czasopism zagranicznych jak: Nephrology Dialysis Transplantation, Nephrology, Pediatric Nephrology, Nephron, International Journal of Artificial Organ, Carbohydrate Polymers, Diabetic Medicine, Blood Purification, Transplant Immunology, Central European Journal of Medicine, Journal of Postgraduate Medicine oraz do licznych czasopism polskich.

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg