Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych

i Nadciśnienia Tętniczego

Kierownik Katedry i Kliniki (UMW)
Lekarz Kierujący Oddziałem (USK)
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
tel.: 71 736 40 00
Oddziały

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,
Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego

Lokalizacjaul.Borowska 213, Budynek A, V piętro

KontaktTelefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 736 40 00

(71) 736 40 09


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 736-4080
Lekarz Dyżurny(71) 736-4090


Skład osobowy Kliniki

Kierownik Katedry i Kliniki (UMW)
Lekarz Kierujący Oddziałem (USK)

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
tel.:71 736 40 00

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem (USK)
Dr n. med. Anna Szymańska-Chabowska
tel.: 71 736 40 51

Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki (UMW)
dr hab. Adrian Doroszko, prof. nadzw. UMW
tel.: 71 736 40 00

SEKRETARIAT:
Mgr Anna Buda tel.: 71 736 40 00
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mgr Jadwiga Weber tel.: 71 736 40 50
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Lekarze USK
lek. Daria Cisło tel.: 71 736 40 50
lek. Katarzyna Górska tel.: 71 736 40 53
lek. Grzegorz Pełka tel.: 71 736 40 54
dr n. med. Zbigniew Sajewicz tel.: 71 736 40 53
lek. Aneta Stachurska tel.: 71 736 40 53
dr n. med. Aleksandra Steinmetz-Beck tel.: 71 736 40 53
dr n. med. Szymon Wieczorek tel.: 71 736 40 20
dr n. med. Beata Wrona-Bąk 71 736 40 50
lek. Rusłana Żurawska tel.: 71 736 40 20

Lekarze będący nauczycielami akademickimi UMW:
prof. dr hab. Arkadiusz Derkacz,  tel. 71 736 40 95
prof. dr hab. Rafał Poręba,  tel. 71 736 40 00
prof. dr hab. Anna Skoczyńska,  tel. 71 736 40 00
dr n. med. Bogusław Beck,  tel. 71 733 11 18
dr n. med. Jarosław Dybko, tel. 71 736 40 35
dr n. med. Anna Jodkowska,  tel. 71 736 40 51
dr n. med. Helena Martynowicz,  tel. 71 736 40 51
lek. Jakub Gawryś,  tel. 71 736 40 30
lek. Maciej Podgórski,  tel. 71 736 40 54

Lekarze rezydenci – specjalizacja: choroby wewnętrzne:
lek. Maciej Bladowski tel.: 71 736 40 30
lek. Barbara Dobrowolska-Czopor tel.: 71 736 40 30
lek. Damian Gajecki tel.: 71 736 40 30
lek. Piotr Górecki tel.: 71 736 40 30
lek. Magda Grzęda tel.: 71 736 40 20
lek. Agnieszka Kuś tel.: 71 736 40 30
lek. Tomasz Matys tel.: 71 736 40 30
lek. Monika Michałek-Zrąbkowska tel.: 71 736 40 30
lek. Jakub Mochol tel. 71 736 40 30
lek. Danielle Ploch tel.: 71 736 40 30
lek. Mieszko Sąsiadowski tel.: 71 736 40 30
lek. Magdalena Skotnicka tel.: 71 736 40 30
lek. Magdalena Stępniewska tel.: 71 736 40 20
lek. Michał Studziński tel.: 71 736 40 20
lek. Paweł Torchała tel.: 71 736 40 30
lek. Bartosz Zawadzki tel.: 71 736 40 20
lek. Dominika Urbanik tel.: 71 736 40 54Historia Kliniki


Usługi medyczne

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej jest oddziałem pełniącym
24-godzinny ostry dyżur internistyczny oraz profilowo zajmującym się diagnostyką i leczeniem
nadciśnienia pierwotnego i wtórnego, oceną powikłań narządowych oraz leczeniem chorób współistniejących.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu oraz dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych
Klinika oferuje w ramach Oddziału Nadciśnienia Tętniczego diagnostykę i leczenie w szczególności: :


 • nadciśnienia tętniczego trudnego w kontroli,
 • opornego nadciśnienia tętniczego,
 • nadciśnienia tętniczego z towarzyszącym zespołem bezdechu sennego,
 • nadciśnienia tętniczego ze współistniejącą zaawansowana miażdżycą,
 • nadciśnienia tętniczego o etiologii hormonalnej,
 • chorych z objawami chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego,
 • leczenie zachowawcze udarów niedokrwiennych mózgu, zaburzeń rytmu, zatorowości płucnej
  i przełomów nadciśnieniowych,
 • rzadkich monogenowych form nadciśnienia tętniczego.


Klinika stanowi jeden z wiodących ośrodków oferujących kompleksową diagnostykę i opiekę nad chorymi
z ww. formami nadciśnienia tętniczego.
Dodatkowo – w ramach kontraktu kardiologicznego – Klinika świadczy pełnoprofilową diagnostykę
i zachowawcze leczenie w zakresie kardiologii nieinterwencyjnej
– m.in. choroby wieńcowej, migotania przedsionków, zatorowości płucnej, chorób naczyń obwodowych.

Profil działalności prowadzonej w klinice w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych obejmuje m.in.:

 • kompleksową diagnostykę, optymalizację terapii i ocenę powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu cukrzycy,
 • kompleksową diagnostykę, optymalizację terapii i ocenę powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu
  przewlekłej choroby nerek,
 • diagnostykę i leczenie zmian w układzie sercowo naczyniowym w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej,
 • zmian w układzie sercowo-naczyniowym będących następstwem jatrogennych działa,
  zwłaszcza onkologicznego leczenia chemioterapeutycznego,
 • kompleksowej diagnostyki i badań przesiewowych z zakresu hemato-onkologii i onkologii klinicznej,
 • konsultacji internistycznych i kardiologicznych przed zabiegami nie-kardiochirurgicznymi,
 • zasad kontroli i leczenia chorych w okresie pooperacyjnym,
 • promocji zdrowia, prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • internistycznej opieki paliatywnej.

Posiadane pracownie i możliwości diagnostyczne oraz lecznicze obejmują:

55-łóżkowy oddział prowadzący diagnostykę i leczenie większości chorób wewnętrznych
w oparciu o możliwości diagnostyczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
(pełnoprofilowa nowoczesna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa) oraz pracownie własne
działające w Katerze i Klinice w ramach Uniwersytetu Medycznego:

 • Pracownia Echokardiografii i Badań Naczyniowych z dużym doświadczeniem w wykonywaniu
  podstawowych oraz zaawansowanych badań obrazowych;
 • Pracownia Badań Wysiłkowych: diagnostyka nieinwazyjna choroby wieńcowej;
 • Pracownia Ekg: badania Ekg oraz badania Holterowskie – diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodzenia;
 • Pracownia ABPM 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego;
 • Pracownia Badań Układu Krążenia:, badanie sztywności naczyń, pełnoprofilowe badanie
  funkcji śródbłonka, tonometria aplanacyjna (w ramach działalności naukowej UMW);
 • Laboratorium Snu z kompleksową diagnostyką polisomnograficzną
  (w ramach działalności naukowej UMW) – ośrodek wiodący w regionie;
 • Pracownia Ultrasonografii – wykonująca badania obrazowe jamy brzusznej, tarczycy, tkanek miękkich;
 • Laboratoria naukowe: diagnostyka wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego,
  badania z zakresu kardiologii molekularnej, farmakoproteomiki,
  agregometrii i biotoksykologii (w ramach działalności naukowej UMW);
 • Pracownia Biopsji Aspiracyjnej Cienkoigłowej - kompleksowa diagnostyka chorób tarczycy;
 • Pracownia Medycyny Spersonalizowanej – możliwość wykonania fotoferezy pozaustrojowej
  w schorzeniach autoimmunologicznych (w ramach działalności naukowej UMW);
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego – możliwość wykonania spirometrii,
  pletyzmografii oraz oceny DLCO;
 • Łóżka monitorowane - z możliwością intensywnego nadzoru - prowadzenie chorych
  w stanie zagrożenia życia. Leczenie nieinwazyjne udarów niedokrwiennych mózgu
  (telemetria, wspomaganie wentylacji – CPAP/BIPAP).


Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej
jest wiodącym w regionie ośrodkiem kształcącym lekarzy, ratownikówi pielęgniarki oraz specjalistów
w różnych dziedzinach.

Klinika posiada miejsca specjalizacyjne (akredytację) z:

 • Chorób Wewnętrznych,
 • Hipertensjologii


W Klinice znajduje się siedziba:


 • Konsultanta Wojewódzkiego ds. Hipertensjologii – dr n. med. Anna Szymańska-Chabowska,
 • Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chorób Wewnętrznych– prof. dr hab. med. Grzegorz Mazur,
 • Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich – dr n. med. Beata Wrona-Bąk