Oddział Niewydolności Serca

Oddział Niewydolności Serca został powołany w celu diagnostyki oraz leczenia niewydolności serca we wszystkich jej formach. W szczególności zadaniem Oddziału, prócz diagnostyki przyczyn choroby, jest, zgodnie z najnowszymi standardami postępowania, leczenie zaostrzeń niewydolności serca, w tym optymalizacja przewlekłej farmakoterapii oraz kwalifikacja do zabiegów elektroterapii, a także transplantacji serca. Działalność Oddziału w dużej mierze opiera się na implementowaniu najnowszych metod diagnostycznych, w tym obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego serca, technik scyntygraficznych i innych, a także wdrażaniu najnowszych metod leczniczych, włączając w to wykorzystanie implantowalnych urządzeń. Filarem aktywności Oddziału jest także szeroko pojęta edukacja, obejmująca osoby chore, ich rodziny i opiekunów, a także młode kadry medyczne.
Idea kompleksowej opieki nad chorym na niewydolność serca jest skutecznie realizowana dzięki Poradni Niewydolności Serca, która oferuje chorym kontynuację opieki po pobycie w Oddziale. Podstawowe cele funkcjonowania Poradni to monitorowanie chorych na niewydolność serca po leczeniu w Centrum Chorób Serca USK, w celu redukcji śmiertelności i zmniejszenia odsetka wczesnych i późnych rehospitalizacji, a tym samym, ograniczenie kosztów psychologicznych i społecznych z tym związanych. Ponadto Poradnia zajmuje się kwalifikowaniem chorych do terapii za pomocą urządzeń wszczepialnych, w tym do elektroterapii, zabiegów MitraClip, TAVI oraz CABG i innych nowoczesnych procedur przezcewnikowych i kardiochirurgicznych. Oferuje także kwalifikację do zabiegów transplantacji serca. Realizacja powyższych celów nie byłaby możliwa dzięki edukacji, która pozostaje niezwykle ważnym elementem działania Poradni.
Do Poradni zapraszamy także chorych na zdiagnozowaną niewydolność serca, którzy dotychczas nie byli leczeni w naszym Ośrodku, dążąc w ten sposób do centralizacji opieki ambulatoryjnej nad chorymi na niewydolność serca w ujęciu regionalnym. Zarówno Oddział Niewydolności Serca, jak i Poradnia Niewydolności Serca oferuje chorym także możliwość udziału w badaniach klinicznych.

Poradnia Niewydolności Serca: tel. 71 736 42 38

 

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_421.jpg