Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Flaga Godło


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na inwestycję budowlaną.

Nazwa Funduszu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania: „Wykonanie rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej na potrzeby Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych – w związku z COVID-19”

Całkowita wartość zadania wynosi: 197 500,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 197 500,00 zł

Okres realizacji: 2022 r.

Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie oferty leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową dzięki zastosowaniu terapii wysokoprzepływowej tlenem. Doprowadzenie tlenu do budynku, w którym zlokalizowana jest Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych zwiększy możliwości Kliniki i znacząco wpłynie na czas udzielania świadczeń dla pacjentów wymagających suplementacji tlenu. Klinika z poradnią specjalistyczną jest ponadregionalnym centrum diagnostyki i leczenia chorób infekcyjnych, gorączek nawrotowych o etiologii autozapalnej oraz niezakaźnych chorób wątroby u dzieci i młodzieży. Klinika odgrywa priorytetową rolę w Polsce w kształceniu podyplomowym lekarzy i pielęgniarek w zakresie chorób zakaźnych u dzieci i młodzieży oraz profilaktyki zakażeń metodą szczepień.

W ramach przyznanej dotacji wykonane zostaną kompleksowe prace budowlane polegające na modernizacji źródła tlenu na potrzeby klinik przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a, wykonaniu rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej.

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości i niezawodności działania źródła tlenu dla instalacji tlenowej w budynku przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a. Utrzymanie odpowiedniej wydajności i ciągłości zaopatrzenia w tlen niezależnie od wielkości i zmienności poboru z instalacji, a także uniezależnienie od terminowości i szybkości wymiany butli stanowiących aktualnie źródło tlenu. Dzięki realizacji budynek zostanie wyposażony w niezawodne źródło podstawowe, rezerwowe i awaryjne.


 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_421.jpg