Wykaz Badań

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

WYKAZ WYKONYWANYCH BADAŃ

 • HEMATOLOGIA
  • Morfologia
  • Morfologia 5 diff
  • Morfologia 5 diff z retikulocytami
  • Morfologia krwi-CBC + retikulocyty
  • Rozmaz mikroskopowy
  • Weryfikacja patologicznego leukogramu
  • OB
  • Retikulocyty
  • Oksymetria (frakcje hemoglobin)
  • Eozynofilia - wymaz
  • Eozynofilia bezwzględna
  • Mielogram - cytomorfologia
  • Płytki krwi metoda mikroskopowa
  • Fosfataza alkaliczna w granulocytach
  • PFA - ocena funkcji płytek krwi
 • KOAGULOLOGIA
  • Wskaźnik protrombinowy (PT i inr)
  • APTT
  • Czas trombinowy
  • Fibrynogen - aktywność
  • D-dimery metoda ilościowa
  • Antytrombina III (ATIii)
  • Białko C - aktywność
  • Oporność na aktywne białko C (proc global)
  • Białko S - aktywność
  • Białko S (frakcja wolna) - stężenie
  • Krążące antykoagulanty (test skriningowy)
  • Lupus antykoagulant (LA)
  • Czynnik krzepnięcia V
  • Czynnik krzepnięcia VII
  • Czynnik krzepnięcia VIII
  • Czynnik krzepnięcia IX
  • Czynnik krzepnięcia X
  • Czynnik krzepnięcia XI
  • Czynnik krzepnięcia XII
  • Czynnik krzepnięcia XIII
  • Czynnik von Willebranda - aktywność
  • Czynnik von Willebranda - stężenie
  • Diagnostyka choroby von Willebranda
  • Niedobory czynników układu zewnątrzpoch.
  • Niedobory czynników układu wewnątrzpoch.
  • Inhibitor czynnika VIII - ilościowy (test met. Bethesda)
 • DIAGNOSTYKA ANEMII
  • Transferyna
  • Ferrytyna
  • Wit. B12
  • Kwas foliowy
  • erytropoetyna (EPO)
 • ANALITYKA OGÓLNA
  • Mocz - badanie ogólne
  • Mocz dobowy - glukoza
  • Mocz dobowy - białko
  • Mocz - glukoza, ciała ketonowe
  • Mocz - liczba Addisa
  • Mocz - liczba Hamburgera
  • Erytrocyturia (ocena w mikroskopie fazowo-kontr.)
  • Kał - badanie ogólne
  • Kał - pasożyty
  • Kał - krew utajona (met. immunochemiczna))
  • Kał - lamblie (test immunochemiczny)
  • Kał - pH
  • Wymaz na owsiki
  • PMR - badanie ogólne
  • Płyny z jam ciała
  • PMR lub płyny z jam ciała - rozmaz
  • Sondy - dwunastnica lub żołądkowa
  • Próba ciążowa
  • Wymaz z pochwy
  • Wymaz z pochwy - preparat barwiony (met. Grama)
  • Krystalizacja śluzu
  • Test inwazyjny
  • Test po stosunku
  • Nasienie - badanie ogólne
  • Preparat nasienia
  • P/ciała antyplemnikowe
 • CHEMIA KLINICZNA
  • AIAt
  • Albuminy/Globuliny
  • Amylaza
  • AspAt
  • Białko całkowite
  • Bilirubina bezpośrednia i pośrednia
  • Bilibrubina całkowita
  • Ca całkowity
  • Ca zjonizowany
  • Chlorki
  • Cholesterol całkowity
  • Cholesterol HDL i LDL
  • CK (kineza kreatywna)
  • CK-MB - aktywność
  • CRP (met. Turbidymetryczna))
  • Elektroforeza białek
  • Etanol
  • Fosfataza alkaliczna (alp)
  • Fosforany nieorganiczne
  • Gazometria
  • GGTP
  • Glukoza
  • Krzywa cukrowa
  • Klirens kreatininy
  • Kreatynina
  • Kwas mlekowy
  • Kwas moczowy
  • LDH
  • Lipaza
  • Lipidogram (ch, ch-hdl, ch-ldl, tg)
  • Magnez
  • Mocznik
  • Osmolalność
  • Sód i Potas
  • TIBC, UIBC
  • Trójgricerydy
  • Żelazo
  • Prokalcytonia
 • DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
  • Insulina
  • C-peptyd
  • Mikroalbuminy w moczu (ilościowo)
  • Hemoglobina - glikowana (hadaic)
 • BIAŁKA SPECYFICZNE I INNE
  • Homocysyeina
  • Troponina I
 • MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓW
  • Cyklosporyna (csa)
  • Takrolimus
  • Sirolimus
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI WZW A
  • P/ciała anty-HAV total
  • P/ciała anty-HAV IgM
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI WZW B
  • Antygen HBS
  • Antygen Hbe
  • P/ciała anty-Hbe
  • P/ciała anty-HBs
  • P/ciała anty-HBc total
  • P/ciała anty-HBc IgM
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI WZW C
  • P/ciała anty-HCV
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI HIV
  • P/ciała anty-HIV
  • P/ciała anty-HIV / HIV Ag
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI - CYTOMEGALOWIRUS
  • P/ciała anty-CMV IgM
  • P/ciała anty-CMV IgG ilościowo
  • Wczesny antygen cytomegalii pp65 (met. Immunochemiczne)
  • Avidność CMV
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI - WIRUS EBV
  • EBV IgM
  • EBV IgG
  • EBV (CA-IgG, CA-IgM, EBNA-IgM, EBNA-IgG) (IF)
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI -WIRUS HSV
  • P/ciała dla serotypu 1/2 w klasie IgM
  • P/ciała dla serotypu 1/2 w klasie IgG
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI - INNE INFEKCJE
  • Helicobacter pylori antygen (Elisa)
  • Helicobacter pylori - IgG - ilościowo
  • Toxoplasma - przeciwciała IgM - jakościowo
  • Toxoplasma - przeciwciała IgG - ilościowo
  • P/ciała Borelia IgG
  • P/ciała Borelia IgM
  • Test potwierdzenia p/ciał Borelia IgM
  • Test potwierdzenia p/ciał Borelia IgG
 • GOSP. HORMO. - DIAGNOST. CHORÓB TARCZYCY
  • TSH
  • T3 - wolne (ft3)
  • T4 - wolne (FT4)
  • P/ciała anty - TG>
  • P/ciała anty - TPO (p/ciała, p/peroksydazie tarczycowej)
 • GOSP. HORMO. - HORMONY PŁCIOWE
  • FSH
  • LH
  • Estradiol
  • Progesteron
  • Prolaktyna
  • HCG - ilościowo (gonadotropina kosmówkowa), beta-HCG
  • Testosteron
  • ACTH (hormonadenokortykotropowy)
  • Kortyzol
  • Parathormon (pth)
  • Kwas wanilinomigdałowy (met. kolumienkowa)
  • Kwas wanilinomigdałowy , Kwas 5-hydroxyindolooctowy, Kwas homowanilinowy (met. hplc)
  • Metoksypochodne katecholamin (metanefryna.normetanefryna, 3 - metoksytyramina) (met. hplc)
  • Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopomina) (met. hplc)
  • Serotonina w moczu (met. hplc)
  • 17-ketosterydy w moczu
  • 17-OH-sterydy w moczu
 • SEROLOGIA KRWI
  • Grupa krwi
  • Grupa krwi z wpisem do dowodu
  • P/ciała anty-Rh
  • Próba zgodności krwi z 1 workiem
  • Kwalifikacja do podania immunoglobuliny
 • BADANIA SEROLOGICZNE RÓŻNE
  • ASO (met. turbidymetryczna - ilościowa)
  • Czynnik reumatoidalny RF (met. turbidymetryczna - ilościowa )
  • Czynnik reumatoidalny Waalera-Rosego
  • WR ( serodiagnostyka kiły) (met. chromatograficzna)
 • MARKERY NOWOTWOROWE
  • CEA
  • OM-MA (CA 125)
  • GI-MA (CA 19.9)
  • CA15-3
  • PSA całkowite
  • a-fetoproteina (AFP)
  • PSA wolne
 • ALERGOLOGIA
  • IgE całkowite - ilościowo
  • IgE panel Oddechowy (20 alergenów)
  • IgE panel pediatryczny (20 alergenów)
  • IgE panel pokarmowy (20 alergenów)
 • IMMUNOLOGIA
  • IgG
  • igA
  • IgM
  • Limfocyty T subpopulacje (CD3+, CD4+, CD8+)
  • Limfocytów T, B, NK subpopulacje (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+56+, CD19+)
  • Komórki macierzyste (CD34+)
  • Ocena żywotności komórek
  • Komplement - całkowita aktywność hemolityczna - CH50
  • Komplement - komponent C3c (met. turbidymetryczna)
  • Komplement - komponent C4 (met. turbidymetryczna)
  • Krioglobuliny
 • AUTOIMMUNOLOGIA
  • P/ciała p/kardiolipinowe /IgG/IgM (elisa)
  • P/ciała cANCA /pANCA (met. dot blot)
  • P/ciała anty-MPO (pANCA) (elisa)
  • P/ciała p/jądrowe ANA (if)
  • P/ciała cANCA (elisa)
  • Profil p/ciał ENA dla rozpuszczalnych antygenów jądrowych (ss-A/Ro, SS-b/La, Sm, Sm/RNP, Jo-1, Scl-70)
  • P/ciała anty-GBM (elisa lub if)
  • P/ciała ds DNA (IF)
  • P/ciała IgA dla transglutaminazy tkankowej (elisa)
  • P/ciała IgG dla Gliadyny (iF)
  • P/ciała Iga dla Gliadyny (iF)
  • P/ciała anty CENP-B (p/centromerowi) (iF)
  • Panel wątrobowy (ana, asma, ama, lkm-1) (IF)
  • Test potwierdzający AMA-M2, LKM-1, LC, SLA/LP (met. Dot blot)
  • P/ciała anty-cytrulinowe (CCP) (elisa)
  • P/ciała anty-GAD (elisa)
  • P/ciała anty-wyspowe ICA (if)
 • BIOLOGIA MOLEKULARNA
  • CMV - DNA (ilościowo)
  • HBV-DNA (ilościowo)
  • HCV - RNA (jakościowo)
  • HCV - RNA (ilościowo)
  • HCV - RNA genotypowanie
  • HPV - DNA (jakościowo)
  • EBV - DNA (ilościowo)
  • BKV (jakościowo)
  • BKV (ilościowo)
  • HIV - RNA (ilościowo) /na odczynniku z Krajowego Centr. d/s AIDS/
  • B19 PARWOWIRUS (ozn. ilościowe)
  • Chlamydia Trachomatis - DNA
  • Chimeryzm - badanie wstępne
  • Chimeryzm - badanie kontrolne
  • Chimeryzm - selekcja CD3+
  • BCR/ABL (ALL+CML)
  • Translokacja t (4; 11)
 • MIKROBIOLOGIA
  • Posiew moczu
  • Posiew wymazu z górnych dróg oddechowych
  • Posiew plwociny
  • Inne wymazy
  • Posiew ropy tlenowy
  • Posiew ropy beztlenowy
  • Posiew kału ogólny
  • Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella - badanie na nosicielstwo
  • Posiew kału od chorego w kierunku Salmonella/Shigella
  • Posiew kału w kierunku Escherichia coli patogennej
  • Posiew kału w kierunku Campylobacter
  • Rotawirusy i adenowirusy /antygen w kale/
  • Posiew kału w kierunku Escherichia coli 0157:H7
  • Posiew wydzieliny oskrzelowej
  • Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego
  • Posiew krwi i płynów ustrojowych tlenowy
  • Posiew krwi i płynów ustrojowych beztlenowy
  • Posiew w kierunku grzybów
  • Antygen Chlamydia pneumoniae - wymaz
  • Antygen Chlamydia trachomatis - wymaz
  • Chlamydia pneumoniae - p/ciała w klasie IgM
  • Chlamydia pneumoniae - p/ciała w klasie IgA
  • Chlamydia pneumoniae - p/ciała w klasie IgG
  • Mycoplasma pneumoniae - p/ciała w klasie IgM
  • Mycoplasma pneumoniae - p/ciała w klasie IgA
  • Mycoplasma pneumoniae - p/ciała w klasie IgG
  • Mycoplasma pneumoniae -skrining p/ciała
  • Antygeny grzybów w surowicy - cena za jeden antygen
  • Wymaz z nosa i gardła na nosicielstwo MRSA
  • Wykrywanie toksyny A i B Clostridium difficile
  • Badanie na obecność antygenu Helicobacter pylori w kale
  • Kontrola bakteriologiczna środowiska szpitalnego (powierzchnie)
  • Kontrola bakteriologiczna środowiska szpitalnego (powietrze)
  • Identyfikacja szczepu
  • Wykonanie antybiogramu (15-18 krążków)
  • Kontrola procesu sterylizacji
 • PRACOWNIE NAUKOWE
  • Badanie aktywności chymotrypsyny w kale
  • Badanie elastazy trzustkowej - 1 w kale
 • POBRANIE KRWI
  • Pobranie krwi
  • Pobranie krwi pediatryczne
  • Pobranie krwi w domu pacjenta

Powrót...

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg