Prof.Bogusławska-Jaworska

 

Nie byłoby wrocławskiej i dolnośląskiej onkologii dziecięcej bez jednej osoby – Pani Prof. Janiny Bogusławskiej Jaworskiej. Wybitna lekarka urodziła się 15. sierpnia 1930 roku w Jarosławiu. Studiowała medycynę w latach 1948-53 w Krakowie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej. Po zakończeniu tego etapu edukacji rozpoczęła pracę w Klinice Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie. Kolejnym etapem w jej bogatej karierze naukowej była przeprowadzka do Wrocławia. To właśnie w I Klinice Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu: w latach 1956–1958 pracowała jako asystent Zakładu Chemii Fizjologicznej (w roku 1963 została doktorem nauk medycznych), a potem starszym asystentem i adiunktem w II Klinice Pediatrii – późniejszym Instytucie Pediatrii. W 1971 r. uzyskała stopień dr habilitowanego, a dwa lata później stanowisko docenta.

Prof. Alicja Chybicka, wieloletnia szefowa Klniki (2000-2021), gdy była na III roku medycyny poznała świeżo upieczoną Panią docent Jaworską. Gdy zaproponowano jej indywidualny tok nauki, musiała znaleźć opiekuna naukowego. Wybór padł na Janinę Bogusławską-Jaworską, która oczywiście się zgodziła.

W tamtych czasach niezwykle trudno leczyło się dzieci chore na nowotwory (wyleczalność wynosiła zaledwie 15 %). Dla małego pacjenta taka diagnoza oznaczała praktycznie wyrok śmierci. Pani Prof. Bogusławska-Jaworska chciała to zmienić. Od dłuższego czasu zastanawiała się nad stworzeniem Oddziału Hematologii Dziecięcej, gdyż było jej ciężko leczyć dzieci porozrzucane w Klinice Pediatrycznej przy ul. Wrońskiego. Brakowało jej też stałej obsady lekarskiej. Młodzi adepci medycyny traktowali to jako zesłanie. Wiele osób nie wytrzymywało obciążenia psychicznego i złych warunków, w których przyszło im pracować.

Z czasem stworzenie nowego oddziału zaczęło przynosić efekty – wzrosła wyleczalność, zwiększała się też liczba dzieci, którym można było pomóc. Na bazie oddziału powstała w 1981 roku Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci. Rok później Prof. Bogusławska-Jaworska została profesorem nadzwyczajnym. W miarę upływu lat warunki leczenia zaczęły się pogarszać – „przy Wrońskiego” znajdowały się wieloosobowe sale, jedna łazienka dla pacjentów i personelu, brakowało pracowni naukowych oraz zwiększała się ilość dzieci chorujących na nowotwory. To wymusiło decyzję o stworzeniu nowej, większej, nowocześniejszej kliniki. Prof. Jaworska otrzymała budynek przy ul. Bujwida 44 we Wrocławiu (przed wojną mieściła się tam Królewska Klinika Neurologiczna, jej kierownikiem był Alois Alzheimer). W czasach, gdy wszystkiego brakowało, a na sklepowych półkach znajdowały się jedynie butelki z octem, przeprowadzenie remontu wydawało się zadaniem niezwykle trudnym. W roku 1984 powołano specjalny społeczny komitet budowy kliniki w skład, którego weszły wpływowe osoby. Ułatwiło to niewątpliwie prace przy remoncie, który nadzorowała osobiście Prof. Jaworska. Po pięciu latach nastąpiła długo wyczekiwana przeprowadzka do nowej siedziby, zbudowanej w większości ze środków społecznych. Inne ośrodki mogły tylko zazdrościć nowoczesnych i komfortowych warunków leczenia. W 1991 roku Prof. Jaworska objęła stanowisko profesora zwyczajnego. Kierowała kliniką do 2000 roku. Po niej obowiązki przejęła jej wychowanka – Prof. Alicja Chybicka.

Prof. Janina Bogusławska-Jaworska zmarła na chorobę nowotworową 23 IV 2002 r. w „swojej” klinice. Została pochowana na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu

Największe sukcesy Prof. Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej:

• Stworzyła oddział, a potem klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej;
• Autorka 360 publikacji;
• Promotorka 10 doktoratów (w tym pracy doktorskiej obecnego Kierownika Kliniki – Prof. dr hab. Krzysztofa Kałwaka);
• Wdrożyła nowoczesne protokoły leczenia dla chłoniaków, nieziarniczych, dzięki którym zwiększono wyleczalność z 33% do 82%.

Najważniejsze Nagrody i Odznaczenia:

• Złoty Krzyż Zasługi;
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski;
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
• Medal Komisji Edukacji Narodowej;
• Medal Służby Zdrowia;
• Nagroda Rady Miasta Wrocławia;
• Order Uśmiechu.


 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_421.jpg