Prof.Krzysztof Kałwak

 

Prof. Krzysztof Kałwak urodził się 10 października 1969 r. W szkole średniej (VII LO we Wrocławiu) był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W latach 1988-1994 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i ukończył ją z wyróżnieniem. Kolejnym etapem w naukowej karierze były studia doktoranckie, a po nich obrona pracy doktorskiej (pt. „Wczesna i późna rekonstytucja immunologiczna u dzieci po przeszczepieniu komórek układu krwiotwórczego z uwzględnieniem immunomodulacji i immunoterapii”) napisanego pod kierunkiem Pani Prof. Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej . W 2000 roku został doktorem nauk medycznych. W 2006 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Temat rozprawy brzmiał: „Wybrane zagadnienia z immunologii okresu poprzeszczepowego u dzieci poddanych transplantacji komórek hematopoetycznych”. Profesorem został 19.02.2014 roku. Po dwóch wybitnych poprzedniczkach (Prof. Janinie Bogusławskiej-Jaworskiej oraz Prof. Alicji Chybickiej) został nowym szefem Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej w dniu 1.10.2021 r.


Największe sukcesy Prof. Krzysztofa Kałwaka:

• Autor i współautor > 170 publikacji pełnotekstowych wydrukowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Łączny Impact Factor > 470, liczba cytowań 2090, indeks Hirscha 22/24 (Web of Science/Scopus, stan na listopad 2021);

• Kierownik i wykonawca licznych grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawnego KBN), otrzymał wiele nagród i odznaczeń resortowych i państwowych;

• Główny badacz grantu międzynarodowego w ramach programu UE Horyzont 2020;

• Uczestnik staży zagranicznych w Monachium, Ulm i Tybindze (Niemcy);

• Krajowy koordynator ds. leczenia wrodzonych neutropenii w ramach SCNIR (Severe Congenital Neutropenia International Registry) oraz przewlekłej białaczki szpikowej u dzieci;

• Członek Zespołu Ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej ds. terapii komórkowych i komórek macierzystych;

• Funkcje w Międzynarodowych Towarzystwach Naukowych:

o członek Zarządu EBMT Working Party Pediatric Diseases (i Scientific Trials Subcommitee);
o członek EBMT Inborn Errors Working Party;
o Członek Zarządu I-BFM SCT Committee;

• Funkcje w Krajowych Towarzystwach Naukowych:

o Wiceprzewodniczący Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych;
o Wiceprezes Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku;

• Certyfikacja ośrodka na potrzeby terapii CAR-T w listopadzie 2019, która zaowocowała pierwszym zastosowaniem tej innowacyjnej technologii u pacjenta pediatrycznego w Polsce (Marzec 2020). Od tego czasu 10 kolejnych pacjentów otrzymało terapię;

• Główny badacz ośrodka klinicznego należącego do konsorcjum unijnego RECOMB, które wprowadza autologiczną terapię genową z wykorzystaniem zmodyfikowanych komórek macierzystych hematopoezy w leczeniu pacjentów z RAG1-SCID;

• Koordynator pracy Zespołu, który przeprowadził pierwsze przeszczepienia w Polsce w chorobach metabolicznych i niektórych rzadkich pierwotnych niedoborach odporności u dzieci;

• Wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego – opiekun naukowego zdobywcy Studenckiego Nobla 2021;

• Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału WLKP w latach 2012-2015r.;

• Organizator licznych międzynarodowych konferencji Midsummer Meeting on Pediatric Oncology and Hematology;

• Wieloletni Wiceprezes ds. medycznych Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”;

• Wieloletni Kierownik naukowy kursów współfinansowanych przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Podstawy przeszczepiania hematopoetycznych komórek macierzystych u dzieci”; • Dwukrotny Kierownik Kursów dla lekarzy ukraińskich: „Polish-Ukrainian Hematopoietic Stem Cell Transplantation Symposia” 2019-2020 r.;

• Liczne wykłady plenarne na konferencjach krajowych i zagranicznych organizowanych przez towarzystwa onkologii i hematologii dziecięcej oraz transplantologii (American Society of Hematology, American Society for Transplantation and Cellular Therapy, European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), EBMT Pediatric Diseases Working Party, EBMT Inborn Errors Working Party, The European Society for Pediatric Oncology (SIOPe), European Society for Immunodeficiencies (ESID), Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Hematologów I Transfuzjologów);

• W roku 2020 – 48. miejsce w prestiżowym plebiscycie „Pulsu Medycyny” – „Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie”;

• W roku 2020 – laureat VI edycji projektu „30 kreatywnych Wrocławia” w kategorii nauka.

 


 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_421.jpg