Zespół Fizjoterapeutów


Zespół Fizjoterapeutów Centrum Chorób Serca został powołany do pracy na rzecz pacjentów Centrum w czerwcu 2019 r. Początkowo były to dwie osoby, obecnie w Zespole pracuje 7 fizjoterapeutów.
Działamy na potrzeby wszystkich pacjentów CChS: Kliniki Chirurgii Serca, Kliniki Kardiologii, Kliniki Chorób Serca z Oddziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Mechanicznego Wspomagania Krążenia oraz Oddziału Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej.
Zadaniem fizjoterapeutów wchodzących w skład Zespołu jest:
- edukacja pacjentów przed zabiegami kardiochirurgicznymi i małoinwazyjnymi,
- specjalistyczne usprawnianie pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych (okres wczesny) i po ostrych incydentach
kardiologicznych (okres wczesny) w ramach Oddziałów Intensywnej Terapii CChS,
- usprawnianie pacjentów Centrum: kardiologicznych i kardiochirurgicznych (często są to pacjenci z licznymi chorobami współistniejącymi: neurologia, ortopedia, onkologia, interna,
- edukacja pacjentów w ramach profilaktyki wtórnej (modyfikacja stylu życia, aktywności fizycznej etc.)
- diagnostyka funkcjonalna pacjentów z oceną wydolności układu krążeniowo-oddechowego w ramach kwalifikacji do zabiegów kardiochirurgicznych, małoinwazyjnych i leczenia zachowawczego.
- Zespół aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych realizowanych w Centrum Chorób Serca USK.

Skład Zespołu Fizjoterapeutów CChS USK:
1. dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz - koordynator, specjalista fizjoterapii
2. mgr Katarzyna Polerowicz-Borsuk - specjalista fizjoterapii
3. mgr Elżbieta Krupa - starszy asystent fizjoterapii
4. mgr Małgorzata Mazur - starszy asystent fizjoterapii
5. mgr Barbara Mieszkowska - starszy asystent fizjoterapii
6. mgr Damian Kulig - młodszy asystent fizjoterapii
7. mgr Marcin Gawłowski - młodszy asystent fizjoterapii