Zakład Fizjoterapii Chorób Układu Krążenia


Zakład Fizjoterapii Chorób Układu Krążenia Instytutu Chorób Serca USK został powołany do pracy na rzecz pacjentów Instytutu w czerwcu 2019 r. Początkowo były to dwie osoby, pracujące w Centrum Chorób Serca USK. Obecnie w Zakładzie Fizjoterapii pracuje 12 fizjoterapeutów.
Działamy na potrzeby wszystkich pacjentów IChS: Kliniki Kardiologii, Kliniki Kardiochirurgii.

Zadaniem fizjoterapeutów zatrudnionych w Zakładzie Fizjoterapii jest:
- edukacja pacjentów przed zabiegami kardiochirurgicznymi i małoinwazyjnymi,
- specjalistyczne usprawnianie pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, transplantacjach serca (okres wczesny)
  i po ostrych incydentach kardiologicznych (okres wczesny) w ramach Oddziałów Intensywnej Terapii Instytutu,
- usprawnianie pacjentów Instytutu: kardiologicznych i kardiochirurgicznych (często są to pacjenci z licznymi
  chorobami współistniejącymi: neurologia, ortopedia, onkologia, interna, - edukacja pacjentów w ramach
  profilaktyki wtórnej (modyfikacja stylu życia, aktywności fizycznej etc.)
- diagnostyka funkcjonalna pacjentów z oceną wydolności układu krążeniowo-oddechowego w ramach kwalifikacji
  do zabiegów kardiochirurgicznych, małoinwazyjnych i leczenia zachowawczego.
- Zespół aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Chorób Serca USK.


Skład osobowy Zakładu Fizjoterapii Chorób Układu Krążenia IChS USK:

1. dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz - kierownik, specjalista fizjoterapii
2. mgr Katarzyna Aleksandrowicz - specjalista fizjoterapii
3. mgr Elżbieta Krupa - starszy asystent fizjoterapii
4. mgr Małgorzata Mazur - starszy asystent fizjoterapii
5. mgr Barbara Mieszkowska - starszy asystent fizjoterapii
6. mgr Aneta Kołodziejska - młodszy asystent fizjoterapii
7. mgr Damian Kulig - młodszy asystent fizjoterapii
8. mgr Marcin Gawłowski - młodszy asystent fizjoterapii
9. mgr Karol Piekarz - młodszy asystent fizjoterapii
10. mgr Dawid Gut - młodszy asystent fizjoterapii
11. mgr Sebastian Spychalski - młodszy asystent fizjoterapii
12. mgr Michał Zakrzeczkowski - młodszy asystent fizjoterapii
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg