Klinika Neurologii

Kierownik Kliniki dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw. UMW
Oddziały

Oddział Kliniczny Neurologii

Oddział Kliniczny Udarowy

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek B, III piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - email

(71) 734-3100

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 734-3180
Lekarz Dyżurny (71) 734-3190
Pielęgniarka Oddziałowa(71) 734-3106

Usługi medyczne

Klinika Neurologii zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:


  • Chorób naczyniowych mózgu (Pododdział Udarowy)
  • Chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane)
  • Zespołów pozapiramidowych, otępiennych i zaburzeń wyższych czynności nerwowych (neuropsychologia)
  • Chorób nerwowo-mięśniowych

W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne:

  • Wysokospecjalistyczna, elektrofizjologiczna diagnostyka schorzeń układu nerwowego (EEG, EMG, ENG), ze szczególnym uwzględnieniem badań potencjałów wywołanych (PW)
  • Polisomnografia, diagnostyka okulograficzna, wideometria
  • Akustyczna analizy zaburzeń mowy w chorobach układu nerwowegoPracownie działające przy Klinice

• Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej (Pracownia Elektroencefalografii, Pracownia Elektromiografii, Pracownia Polisomnografii) - tel. - (71) 734-31-30
• Pracownia Potencjałów Wywołanych – tel. (71) 734-31-21
• Pracownia Akustycznej Analizy Mowy – tel. (71) 734-31-45
• Pracownia Neuropsychologii - tel. (71) 734-31-45


Skład osobowy Kliniki

 

Kierownik kliniki:
dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw. UMW

Zastępca Kierownika Kliniki:
dr n.med. Paweł Urbanowski

 

Adiunkci

dr Edyta Dziadkowiak
dr Justyna Chojdak-Łukasiewicz
dr Ewa Gruszka
dr Konstanty Gurański
dr hab.Maria Ejma, prof.nadzw.
dr hab. Magdalena Koszewicz
dr Ewa Koziorowska-Gawron
dr Marta Nowakowska-Kotas
dr hab. Anna Pokryszko-Dragan, prof. nadzw.
dr Krzysztof Słotwiński
dr hab. Marta Waliszewska-Prosół
dr Mieszko Zagrajek
dr Mariusz Szydło

Asystenci

dr Klaudia Jeżowska-Jurczyk
dr Krystian Obara
dr Monika Służewska-Niedźwiedź

dr n. med. Paulina Konieczna (Papier)

 

Pracownicy naukowo-
i inżynieryjno-techniczni
mgr Małgorzata Cyrul
mgr Elżbieta Kusińska
mgr Paweł Peć
 
Studia doktoranckie
lek. Małgorzata Błauciak
lek. Katarzyna Markowska
lek. Jakub Ubysz
lek. Justyna Korbecka
lek. Karol Marschollek

Lekarze kliniczni (USK)
dr Halina Bielecka
lek. Katarzyna Lewczuk-Sierocka
dr Krzysztof Jadanowski
dr Paweł Urbanowski

Rezydenci
lek. Szymon Andrusiów
lek. Andrzej Bereza
lek. Małgorzata Boroń
lek. Krzysztof Giroń
lek. Natalia Janicka
lek. Mariola Kapturowska
lek. Agnieszka Kikowska
lek. Patrycja Kłębek
lek. Kamila Lesik
lek. Łukasz Machała
lek. Anna Pieniaka
lek. Natalia Pietraczyk
lek. Katarzyna Sulima
lek. Małgorzata Śniatowska

Technik EEG
Maciej Różycki (USK)

Sekretariat
Bożena Paszkowska (USK)
Maria Matuszczyk (USK)Historia Kliniki

Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu została powołana do życia z początkiem 1946 r., w ocalałych pomieszczeniach przedwojennej Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej przy ulicy Bujwida 44. Organizatorem i pierwszym kierownikiem wrocławskiej Kliniki Neurologii była prof. Stanisława Falkiewiczowa, która pełniła tę funkcję w latach 1946-1947, 1949-1951 oraz 1968-1971. Kolejni Kierownicy, którzy nawiązywali do tradycji neurologii lwowskiej okresu międzywojennego, to: doc. Leopold Jaburek (1947-1949), prof. Rudolf Arend (1951-1968) oraz prof. Andrzej Brzecki (1971-1991). W latach 1991 - 2017 kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii był prof. Ryszard Podemski. Od października 2017 r. funkcję tę sprawuje dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw. UMW.

W dniu 01 stycznia 1972 r. w Katedrze Neurologii utworzono Samodzielną Pracownię Neuroelektrofizjologii Klinicznej. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była prof. Anna Rudkowska-Brzecka. Od 1990 do 2016 roku funkcję tę pełniła dr hab. Małgorzata Bilińska. Obecnie kierownikiem pracowni jest dr hab. Magdalena Koszewicz.

W swojej powojennej historii Klinika Neurologii trzykrotnie zmieniała lokalizację: z ulicy Bujwida została przeniesiona do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Kraszewskiego, następnie, w 1968 roku – do Szpitala Specjalistycznego przy ul. Traugutta, a od 2007 r. znajduje się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego przy ul. Borowskiej.

Główne tematy badań

• Zastosowanie metod elektrofizjologicznych w diagnostyce schorzeń układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem badań potencjałów wywołanych.
• Akustyczna analiza zaburzeń mowy w chorobach układu nerwowego.
• Klinika, patogeneza, patomorfologia i epidemiologia zespołów otępiennych.
• Zaburzenia wyższych czynności nerwowych (neuropsychologia).
• Postępy diagnostyki i terapii chorób nerwowo mięśniowych.


Ważniejsze Publikacje z ostatnich 5 lat :
1. S. Budrewicz, K. Słotwiński, R. Podemski, M. Koszewicz: Acoustic assessment of time parameters of speech in patients with Parkinson's disease trated with L-Dopa. In: Structures - Waves - Human Health (ed. R. Panuszka), Polish Acoustical Society, Kraków 2003, Vol. 12, 2, 127 - 132.

2. R. Podemski, M. Bilińska, M. Ejma, M. Koszewicz, R. Martynów, S. Budrewicz: Application of Magnetic Resonance Imaging (MRI), Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEPs) and Blink Reflex (BR) in identification of disseminated Demyelinating Lesions in Brain. In: Structures - Waves -Health (ed. R. Panuszka), Polish Acoustical Society, Kraków 2003, Vol. 12, 2, 157 - 166.

3. A. Brzecka, M. Ejma, R. Podemski, R. Jankowska, E. Kusińska: Function of central nervous system evaluated by different types of evoked potentials in patients with obstructive sleep apnea syndrome. In: Structures - Waves -Health (ed. R. Panuszka), Polish Acoustical Society, Kraków 2003, Vol. 12, 2, 17 - 26.

4. A. Pokryszko-Dragan, K. Słotwiński, R. Podemski: Modality-specific changes in P 300 parameters in patients with dementia of Alzheimer type. Med.Sci.Monit. 2003, 9,130-134.

5. M. Bilińska, I. Frydecka, R. Podemski: Ekspresja receptora Fas na limfocytach krwi obwodowej we wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego. Pol. Merk. Lek. 2003, 14, 421 - 424.

6. M. Bilińska, I. Frydecka, R. Podemski, E. Gruszka: Fas expression on T cells and sFas in relapsing - remitting multiple sclerosis. Acta Neurol. Scand. 2003, 107, 387-393.

7. D. Boćko, M. Bilińska, T. Dobosz, M. Żołędziewska, K. Suwalska, A. Tutak, E. Gruszka, I. Frydecka: Lack of Association between an Exon 1 CTLA-4 Gene Polymorphism A(49)G and Multiple Sclerosis in Polish Population of the Lower Silesia Region. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2003, 51, 201-205.

8. M. Bilińska, I. Frydecka, L. Noga, T. Dobosz, M. Żołędziewska, K. Suwalska, A. Tutak, Pokryszko-Dragan: Progression of multiple sclerosis is associated with exon 1CTLA-exon gene polymorphism. Acta Neurol Scand 2004, 108, 67 – 71.

9. Budrewicz S., Słotwiński K., Koszewicz M., Podemski R., Bilińska M.: The influence of intravenous infusion of amantadine sulphate on time parameters of speech in computer acoustic analysic in patients with advanced Parkinson’s disease. W: Structures-Waves- Human Health (ed. R. Panuszka), Kraków, Polish Acoustical Soc. 2004, 13, 9-14.

10. B. Paradowski, M. Zagrajek: Epilepsy in the middle-aged and elderly people: A three-year observation. Epileptic Disord. 2005, 7, 91 – 95.

11. Paradowski B, Maciejak A.: TOAST classification of subtypes of ischaemic stroke; Diagnostic and therapeutic procedures in stroke. Cerebrovasc. Dis. 2005, 20, 319-324.

12. S. Budrewicz, K. Słotwiński, A. Brzecka, R. Podemski, M. Koszewicz: Acoustic assessment of basic tone (Fo) of speech in patients with Parkinson disease. W: Structures-Waves-Human health (ed. R. Panuszka), Vol.XIV, 2, 22-25. Polish Acoustical Society, Kraków 2005.

13. R. Podemski, K. Słotwiński, A. Brzecka, K. Gurański, M. Ejma, R. Martynów-Medoń:
The acoustic speech analysis in the patients with obstructive sleep apnea syndrome. In:
Works on Acoustical and Health Care Engineering (ed. R. Panuszka, M.W.Dobry, M.
Iwaniec). Polish Acoustical Society, Kraków 2005, pp. 86 – 96.

14. A. Kosmaczewska, M. Bilińska, L. Ciszak, L. Noga, E. Pawlak, A. Szteblich, R.
Podemski, I. Frydecka.: Different patterns of activation markers expression and CD4+
T-cell responses to ex vivo stimulation in patients with clinically quiescent multiple
sclerosis (MS) J.Neuroimmunol. 2007 Vol.189 no.1-2; s.137-146.

15. A. Kosmaczewska, M. Bilińska, L. Ciszak, L. Noga, E. Pawlak, A. Szteblich, R.
Podemski, I. Frydecka.: Different patterns of activation markers expression and CD4+
T-cell responses to ex vivo stimulation in patients with clinically quiescent multiple
sclerosis (MS) J.Neuroimmunol. 2007 Vol.189 no.1-2; s.137-146.

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg