Klinika Neurochirurgii

Kierownik Kliniki dr hab. Paweł Tabakow
Oddziały

Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek B, III piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 734-3400

(71) 734-3409


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 734-3480
Lekarz Dyżurny (71) 734-3490

Usługi medyczne

Klinika Neurochirurgii zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:


 • nowotworów centralnego układu nerwowego
 • nowotworów splotu ramiennego i nerwów obwodowych
 • choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
 • urazów centralnego układu nerwowego
 • urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego z zastosowaniem nowoczesnych metod i systemów do stabilizacji kręgosłupa
 • chorób naczyniowych mózgu i rdzenia kręgowego
 • jamistości rdzenia kręgowego


W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne:

 • Terapia komórkowa
 • Glejowe komórki węchowe/urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego
 • Modelowanie matematyczne urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
 • Wykorzystanie traktografii /DTI/ rdzenia kręgowego i mózgu w leczeniu chorób i urazów centralnego układu nerwowego
 • Doskonalenie metod diagnostycznych wodogłowia oraz zaburzeń krążenia mózgowego
 • Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz nowotwory kręgosłupa - techniki leczenia operacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych sposobów stabilizacji
 • Tętniaki mózgu - aspekty kliniczne i chirurgiczne
 • Biomechanika kręgosłupa i rdzenia kręgowego w różnych ich patologiachSale operacyjne Kliniki Neurochirurgii posiadają łączność wizyjną z aulą oraz salą konferencyjną w Klinice. Klinika liczy 40 łóżek i posiada wydzielone łóżka / docelowo 10 łóżek intensywnego nadzoru neurochirurgicznego / w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W Klinice funkcjonują następujące pracownie:

 • Pracownia Nadciśnienia Wewnątrzczaszkowego i Wodogłowia
 • Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Krążenia Mózgowego
 • Pracownia Zastosowań Metod Numerycznych w Neurochirurgii
 • Pracownia Neuronawigacji i Stereotaksji.

Wyposażenie Kliniki

 • 2 mikroskopy operacyjne typ. Pentero
 • ultradźwiękowy aspirator neurochirurgiczny typu CUSA
 • urządzenie do śródoperacyjnej neuronawigacji
 • śródoperacyjny rezonans magnetyczny PoleStar
 • urządzenie do śródoperacyjnego monitorowania funkcji neurologicznych system ISIS
 • rama stereotaktyczna typu Leksell.
 • aparatura do neuronawigacji firmy Brainlab.
 • mikroskop operacyjny Leica.

Skład osobowy Kliniki

Kierownik Kliniki:

dr hab. Paweł Tabakow


Profesorowie:
prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz
prof. dr hab. Wojciech Lesław Zub

Starsi asystenci:

dr Artur Weiser
dr Rafał Załuski
dr Waldemar Szarek
dr Maciej Miś
dr Jowita Woźniak
lek. med. Krzysztof Chmielak

 

Młodsi asystenci:
lek. med. Łukasz Tomiałowicz

 

 
Lekarze rezydenci:

lek. Konrad Kubicki
lek. Katarzyna Smarzewska
lek. Przemysław Błauciak
lek. med. Tristan Baliński

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Bernadetta Knihinicka

 

Sekretariat:

Monika Mocha - sekretarka medyczna


Asystent Kierownika Kliniki:

mgr Malwina Malinowska
pedagog spec.Zainteresowania naukowe

 1. Terapia komórkowa /Glejowe komórki węchowe / urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego
 2. Modelowanie matematyczne urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
 3. Wykorzystanie traktografii /DTI/ rdzenia kręgowego i mózgu w leczeniu chorób i urazów centralnego układu nerwowego
 4. Doskonalenie metod diagnostycznych wodogłowia oraz zaburzeń krążenia mózgowego
 5. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz nowotwory kręgosłupa - techniki leczenia operacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych sposobów stabilizacji
 6. Tętniaki mózgu - aspekty kliniczne i chirurgiczne
 7. Biomechanika kręgosłupa i rdzenia kręgowego w różnych ich patologiach.
 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Odwołanie wizyty

1.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

USK pomaga UkrainieObraz_425.jpg