Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

Kierownik Kliniki prof dr hab n med Magdalena Krajewska
Oddziały

Oddział Kliniczny Nefrologiczny
Oddział Kliniczny Transplantacji Nerek
Stacja Dializ

Lokalizacja Wrocław, ul.Borowska 213
Budynek A, I piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

 

 

Sekretariat - FAX

71 733 2500

71 733 2505

 

71 733 2509


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
71 733 2580
Stacja Dializ
(24 h na dobę)
71 733 1219
Usługi medyczne

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej zajmuje się:


  • kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób nerek, zwłaszcza skojarzonych z chorobami tkanki łącznej i zaburzeniami układu odpornościowego (oddział dysponuje możliwością wykonania diagnostyki immunologicznej w szerokim zakresie)
  • diagnostyką i leczeniem nadciśnienia nerko-pochodnego
  • diagnostyką i leczeniem chorych przed i po przeszczepieniu nerek
  • leczeniem zabiegowym ostrej i schyłkowej niewydolności nerek w oparciu o hemodializy oraz dializy otrzewnowe
  • wykonywaniem stałego dostępu naczyniowego dla celów leczenia nerkozastępczego (zespolenie tętniczo-żylne, cewniki ostre, cewniki permanentne)


W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne:

  • W ramach działalności Kliniki funkcjonuje 16-stanowiskowy Oddział Dializ. Chorzy leczeni w trybie stacjonarnym w Oddziale Nefrologicznym otrzymują terapię zgodną ze schematami obowiązującymi aktualnie na świecie. Postawy szczegółowej diagnostyki nerek oprócz biopsji narządowej, którą wykonuje się na bieżąco, stanowią badania immunologiczne i immunohistochemiczne, których wyniki są dostępne w ciągu 24-48 godzin
  • Zespół realizuje wysokospecjalistyczne procedury medyczne dla pacjentów z całej Polski. Jest to jednocześnie ośrodek wykonujący największą liczbę przeszczepów narządów unaczynionych (nerek) w Polsce. Pod stałą opieką Poradni Transplantologicznej pozostaje około 850 chorych po przeszczepie nerki, a najstarsze funkcjonujące przeszczepy wykonane były w 1983 roku.
Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

prof dr hab n med Magdalena Krajewska


Zespół Kliniki
prof. dr hab. Maria Boratyńska
prof. dr hab. Wacław Weyde
dr hab. Magdalena Krajewska, prof. nadzw.
dr Dorota Kamińska
dr Oktawia Mazanowska
dr Sławomir Zmonarski
dr Krzysztof Falkiewicz
dr Maria Magott-Procelewska
dr Józef Penar
dr Mirosław Banasik
dr Mariusz Kusztal
  dr Ewa Wątorek
dr Hanna Augustyniak-Bartosik
dr Bogdan Dubiński
dr Ilona Dziemianko
dr Tomasz Gołębiowski
dr Magdalena Kuriata-Kordek
dr Waldemar Letachowicz
dr Katarzyna Madziarska
dr Danuta Smolska
dr Ewa Słowik-Czyż
dr Grażyna Szymańska
dr Krzysztof Letachowicz
lek. Barbara Penar

Rezydenci
lek. Zofia Bednarz
lek. Katarzyna Grzegorczyk
lek. Katarzyna Jakuszko
dr Aleksandra Karbowska
lek. Jan Penar
lek. Beata Strempska
lek. Maciej Szymczak
dr Małgorzata Zynek-Litwin
lek. Dagna Bigaj


-> Osiągnięcia


-> Program rozwoju

Historia Kliniki

Klinika powstała w 1958 roku z inicjatywy prof. Zdzisława Wiktora, ucznia wielkiego internisty – Edwarda Szczeklika. Prof. Zdzisław Wiktor stworzył pierwszą w Polsce nowoczesną klinikę leczenia chorób nerek z oddziałem dializy pozaustrojowej oraz licznymi pracowniami naukowymi i diagnostycznymi: biochemiczną, histochemiczną i serologiczną. Zorganizował również pracownię nefrologii eksperymentalnej oraz duże ambulatorium nefrologiczne.

Po przedwczesnej śmierci Zdzisława Wiktora, kierownictwo kliniki objął jego uczeń – Prof. Zenon Szewczyk. W latach 1970-1998 pod kierunkiem prof. Szewczyka prowadzono szereg oryginalnych prac badawczych, których wyniki ogłoszono w czołowych, światowych czasopismach nefrologicznych. Można tutaj przytoczyć pionierskie badania nad zaburzeniami funkcji limfocytów T w submikroskopowym kłębuszkowym zapaleniu nerek, nad udziałem parathormonu w rozwoju niedoboru immunologicznego wikłającego schyłkową niewydolność nerek, prace doświadczalne nad wpływem alkoholu etylowego na funkcję hemodynamiczną nerek, badania nad mediatorami zapalenia w modelach doświadczalnych kłębuszkowych zapaleń nerek, osiągnięcia z zakresu immunopatologii ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepionej nerki oraz w wytwarzaniu dostępu do naczyń dla celów hemodializy.

Pięciu uczniów Prof. Szewczyka uzyskało tytuł naukowy profesora: Tomasz Szepietowski, Marian Klinger (kierujący Katedrą od 1998 r.), Rajmud Adamiec, Zbigniew Hruby i Andrzej Steciwko. Dwoje dalszych uczniów: Maria Boratyńska i Jakub Kuźniar uzyskało stopnie doktora habilitowanego.

Dorobek naukowy Katedry, która w 2000 r. dołączyła w swej nazwie do nefrologii drugi człon – medycynę transplantacyjną, został przedstawiony w ponad 1040 publikacjach. Rozszerzenie nazwy Kliniki wynikło z faktu utworzenia wspólnie z Kliniką Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Transplantacyjnej czołowego w Polsce ośrodka przeszczepów nerek, w którym rocznie leczonych jest tą metodą ponad 100 chorych na schyłkową niewydolność nerek, a pod ambulatoryjną opieką znajduje się ponad 900 biorców długotrwale funkcjonującego przeszczepu nerki. Miarą pozycji Katedry jest zaliczenie jej przez European Renal Association do europejskich centrów szkoleniowych.

 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje2.jpg

Badanie opinii pacjentów

1.jpg

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg

Medycyna Nuklearna
Unicef

USK pomaga UkrainieObraz_423.jpg