UWAGA !!!
Klinika Ginekologii z ul.CHAŁUBIŃSKIEGO
przeniesiona do USK przy ul.Borowskiej 213


Telefony do Kliniki Ginekologii
przeniesionej z ul.Chałubińskiego
Sekretariat - 733 1411
Izba Przyjęć - 733 1415
Dyżurka Lekarska - 733 1485
Konsola Położnych - 733 1482

 

Klinika Ginekologii i Położnictwa


Kierownik Kliniki prof. dr hab. Mariusz Zimmer
Oddziały Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy
Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek A, III i IV piętro

Klinika Ginekologii i Położnictwa świadczy usługi medyczne na najwyższym III poziomie referencyjności w opiece ginekologiczno–położniczej. Jest referencyjnym ośrodkiem przyjmującym najpoważniejsze przypadki medyczne z całego regionu dolnośląskiego jak również z innych, nie tylko ościennych, województw Polski.Kontakt Telefon
Sekretariat (71) 733-1400
Sekretariat - FAX (71) 733-1409
- Izba Przyjęć (71) 733-1442
- Blok Porodowy (71) 733-1404
- Patologia Ciąży (71) 733-1481
- Ginekologia (71) 733-1480
- Kolposkopia (71) 733-15-79
  Położnictwo (71) 733-1580

Klinika posiada specjalistyczną pracownię ultrasonograficzną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt ultrasonograficzny z możliwością obrazowania trójwymiarowego płodu w systemie 4D. Badania wykonywane są przez zespół lekarzy mających największe doświadczenie w zakresie badań ultrasonograficznych, posiadających certyfikaty FMF.

Prowadzony jest na szeroką skalę program prenatalnych badań genetycznych z wykonywaniem punkcji genetycznych.

Wykonywane są unikatowe w skali świata badania wytrzymałości blizny po cięciach cesarskich jako parametru kwalifikującego do sposobu odbycia porodu w kolejnych ciążach.

Klinika posiada pierwszy w Polsce Dział Szybkiej Diagnostyki Płodu – działający na zasadach „Kliniki 1 dnia”, mający możliwość dokładnej diagnostyki przypadków problematycznych, kierowanych do konsultacji z innych placówek medycznych, ustalający wytyczne do dalszego postępowania ze wskazaniem miejsca dalszego leczenia.

Poza wyżej wymienionymi specjalistycznymi działaniami, w Klinice prowadzony jest pełen zakres działalności położniczej przewidzianej dla jednostek wysokospecjalistycznych – III poziomu referencyjności w opiece perinatalnej.


W naszej placówce funkcjonuje również Pracownia Diagnostyki i Leczenia Patologii Szyjki Macicy gdzie wykonywane są min. kolposkopi, pobieranie wycinków z szyjki macicy czy też badanie szyjki macicy urządzeniem ZedScan. Urządzenie to daje możliwość zwiększenia o ok 20% wykrywalności stanów przed nowotworowych. W ramach pracowni wykonujemy również zabiegi usuwania obszarów szyjki macicy podejrzanych o nowotworzenie ( zabiegi LEEP oraz LLETZ ). Pracownia funkcjonuje w ramach tzw „Kliniki 1 dnia”.
Główne obszary działań specjalistycznych to :

Położnictwo

Specjalistyczna diagnostyka i leczenie patologii ciąży, szczególnie:

 • ciąża wysokiego ryzyka HRP – w każdym okresie jej rozwoju
 • hipotrofia płodu
 • niewydolność łożyska (unikatowa w skali świata ocena unaczynienia łożyska jako wykładnik wydolności łożyska)
 • PIH
 • ciąża wielopłodowa
 • konflikt serologiczny
 • wady rozwojowe płodu z wykonywaniem wybranych leczniczych zabiegów wewnątrzmacicznych
 • diagnostyka prenatalna w zakresie badań genetycznych.
 • zdalne monitorowanie dobrostanu płodu przy udziale tele - KTG
 • ciąża w bieliźnie po cięciu cesarskim - własny algorytm postępowania
 • ciąża z łożyskiem wrośniętym / przerośniętym - własny algorytm postępowania

Ginekologia

Pełen zakres działań ginekologii zachowawczej i operacyjnej ze szczególną specjalizacją w zakresie:

 • pełna diagnostyka i leczenie niepłodności małżeńskiej
 • operacyjne leczenie defektu blizny po cięciu cesarskim
 • endoskopia ginekologiczna
 • histeroskopia diagnostyczna i operacyjna (Klinika jest pierwszym w Polsce ośrodkiem, w którym zastosowano elektrody waporyzujące bipolarne w zabiegach histeroskopowych)
 • laparoskopia w diagnostyce i leczeniu niepłodności
 • korekta wad narządu rodnego utrudniających rozród
 • diagnostyka i leczenie zachowawcze i/lub operacyjne endometriozy
 • diagnostyka i leczenie zachowawcze i/lub operacyjne nadmiernych krwawień macicznych
 • leczenie problemów zaburzeń statyki narządu rodnego i/lub nietrzymania moczu
 • zabiegi taśmowe w leczeniu nietrzymania moczu (w Klinice wykonano pierwszy w Polsce zabieg TVT).
 • diagnostyka i leczenie patologii szyjki macicy, w tym kolposkopie, wycinki i badanie szyjki macicy technologią ZedScan ( w Klinice posiadamy pierwsze w Polsce urządzenie ZedScan ).Kierownik Kliniki:

  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer - specjalista ginekologii i położnictwa 

  Życiorys

  Prof. dr hab. Mariusz Zimmer -
  Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  Przebieg pracy zawodowej

 • 1983 rok - ukończenie z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu w i podjęcie pracy w II Katedrze i Klinice Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu

 • 1992 rok – - stopień naukowy doktora nauk medycznych, na podstawie rozprawy pt.: Badania przepływu pępowinowego, ultrasonograficzną metodą dopplerowską w ciążach powikłanych: wewnątrzmacicznym opóźnieniem wzrostu płodu (IUGR), konfliktem serologicznym w zakresie czynnika Rh, niedokrwistością ciężarnych – promotor :prof. dr hab. Janusz Woytoń

 • 2001 rok - stopień dr. habilitowanego tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Ocena gęstości unaczynienia patologicznych zmian w obrębie mięśnia macicy, za pomocą własnej metodyki z wykorzystaniem ultrasonograficznego systemu power-doppler".

 • od 2001 roku Kierownik Kliniki we Wrocławiu - obecnie 100 łóżkowej o pełnym profilu ginekologiczno - położniczym – ośrodka akademickiego – szkoleniowego - referencyjnego w Polsce .

 • od 2001 do II 2016 roku konsultant wojewódzki ds. ginekologii i położnictwa woj.dolnośląskiego

 • w latach 2005 - 2011 prorektor ds. dydaktyki Akademii Medycznej we Wrocławiu

 • w latach 1991 - 2003 (dwie kadencje) sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTG

 • w latach 2003 - 2009 (dwie kadencje) przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału PTG

 • Prezes Elekt PTG na kadencję - 2018 - 2021

 • Działalność naukowa
 • ponad 200 prac naukowych ogłoszonych w recenzowanych czasopismach.
 • członek 6 komitetów naukowych czasopism medycznych
 • członek towarzystw naukowych: PTG, OTL, PTMP, ASRM, ISUOG, AIUM, AAGL.
 • promotor 12 przewodów doktorskich i wielokrotny recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

 • Główne zainteresowania :
 • patologia ciąży - patologia łożyska; łożysko wrośnięte - przerośnięte
 • USG w położnictwie i ginekologii - ultrasonografia dopplerowska - śródporodowa; ocena blizny po cc- konsekwencje medyczne; diagnostyka dopplerowska w ginekologii
 • endoskopia ginekologiczna - przede wszystkim histeroskopia w diagnostyce i leczeniu niepłodności.
 • leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządu rodnego w tym laseroterapia w leczeniu nietrzymania moczu
 •  

 Zespół Kliniki

Kierownik Katedry i Kliniki

prof. dr hab. Mariusz Zimmer


Zastępca Kierownika Kliniki:
dr hab. n.med. Tomasz Fuchs

Adiunkci:
dr hab. n.med. Jerzy Floriański
dr hab. n.med. Tomasz Fuchs
dr n.med. Michał Pomorski
dr n.med Cyprian Goluda
dr n.med. Marek Tomiałowicz
dr n.med. Anna Rosner-Tenerowicz
dr n.med. Jakub Śliwa

Starsi wykładowcy:
dr n.med. Aleksander Pietkiewicz
dr n.med. Jacek Robaczyński

Asystenci akademiccy:
dr n.med. Robert Woytoń
dr n.med. Wojciech Homola
lek. Artur Wiatrowski
lek. Anna Kryza – Ottou
lek. Paweł Barański

Lekarze kliniczni:
dr n.med Lesław Sozański
dr n.med. Artur Kłósek
dr n.med. Wasyl Pasławski
lek. Rafał Geneja
lek. Sławomir Gosztyla
lek. Aneta Kozioł

        
Uczestnicy studiów doktoranckich:
lek. Krzysztof Nowak
lek. Justyna Murzyn
lek Krzysztof Grobelak
lek. Agata Pawłosek
lek. Katarzyna Pilecka
lek. Aleksandra Zimmer
lek. Anna Tarczyńska
lek Beata Dawiec
lek. Wiktor Bek
lek. Mariusz Kasperski

Rezydenci:
lek. Krzysztof Grobelak
lek. Aleksandra Zimmer
lek. Agata Pawłosek
lek. Katarzyna Pilecka
lek. Krzysztof Nowak
lek. Michalina Odonicz-Czarnecka
lek. Dorota Kaszubkiewicz-Wardęga
lek. Wiktor Bek
lek. Mariusz Kasperski
lek. Beata Dawiec
lek. Mateusz Sobalak
lek. Paulina Luty
lek. Anna Tarczyńska
lek. Joanna Budny - Wińska
lek. Aleksandra Piątek
lek. Kamila Pawełkiewicz
lek. Roxana Kompani – Deja
lek. Łukasz Wysoczański


 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje2.jpg

Badanie opinii pacjentów

1.jpg

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg

Medycyna Nuklearna
Unicef

USK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg