Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii

Kierownik Kliniki dr hab. n. med. Wojciech Barg

Oddziały Lekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny chorób wewnętrznych

dr hab. n. med. Wojciech Barg

Oddział kliniczny alergologicznydr hab. n. med. Wojciech Barg

Lokalizacja ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław

Kontakt Telefon
Sekretariat
Sekretariat - FAX
e-mail
(71) 784-25-21
(71) 327-09-54

Kierownik Kliniki:
dr hab. n. med. Wojciech Barg - specjalista chorób wewnętrznych i alergologii

Informacja o Klinice:

Klinika udziela świadczeń całodobowo z zakresu hospitalizacji pacjentów pełnoletnich. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym i nagłym. Oddziały wyróżniają się szerokim profilem leczonych schorzeń. W Klinice hospitalizowani są pacjenci zarówno bez ustalonego wstępnie rozpoznania, jak i pacjenci z przewlekłymi i powikłanymi chorobami wielu narządów. Najczęściej są to: niedokrwienie mózgu wraz z udarem, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca.