Instytut Chorób Serca


CURRICULUM VITAE

Prof. dr hab. med. Piotr Ponikowskie-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres: Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 71 736 42 58

Obecne miejsce zatrudnienia

Instytut Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
                                     Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Wykształcenie i specjalizacje
1980 – 86 – Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu
1986 – Dyplom z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
1990 - doktor medycyny, Akademia Medyczna we Wrocławiu
1997 - doktor habilitowany, Akademia Medyczna we Wrocławiu
2002 - profesor nauk medycznych
specjalista I (1989) i II stopnia (1992) chorób wewnętrznych; specjalista kardiolog (1997)

Przebieg pracy zawodowej
1986 – 93 – asystent stażysta, asystent, starszy asystent w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
1993 – 97 – kierownik Poradni Kardiologii Prewencyjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego, Wrocław
1995 – 96 – registrar in cardiology, Cardiac Department, Royal Brompton Hospital, London, UK
1997 – 2001 – starszy asystent i Ordynator I Oddziału Kliniki Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala
Klinicznego (WSK) we Wrocławiu
2001 – 2005 -- z-ca Kierownika Kliniki Kardiologii 4 WSK we Wrocławiu
2005-2019 – Kierownik Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4 WSK we Wrocławiu
2009-2021 – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2016-2019 - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-06.2021 – kierownik Centrum Chorób Serca USK
od 10.2020 – rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
od 07.2021 – dyrektor Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Najważniejsze staże zagraniczne w czasie pracy zawodowej
1991 - Stypendium Swedish Institute; Karolinska Hospital, Cardiology Department, Thoracic Clinics, Stockholm, Sweden
1992 - Stypendium British Council, National Heart&Lung Institute, Cardiac Department, London, UK
1995-96 – Stypendium Naukowe European Society of Cardiology, National Heart&Lung Institute, Cardiac Department, London, UK

Działalność w Towarzystwach Naukowych (wybrane)
Członek Heart Failure Association Board (2004-2019) i Prezes Heart Failure Association (2010-12);
Członek zarządu European Society of Cardiology (ESC) (councillor) (2012-14)
Przewodniczący zespołu roboczego 2016 ESC Heart Failure Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure
Członek Committee for Practice Guidelines of the ESC (2012-2018),
Członek Congress Programme Committee of HFA Congresses (>5 000 uczestników) od 2012
Członek Congress Programme Committee of ESC Congresses (>30000 uczestników) 2002-06, 2008-12

Nagrody (wybrane)
2019 Największa osobowość w promocji regionu (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dolnego Śląska)
2019 Ranking Menedżera Zdrowia – Najbardziej wpływowy polski kardiolog
2018 Copernicus – polsko-niemiecka nagrodą naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii
2018 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy
2018 Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta RP
2016-2020 Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za dorobek naukowy
2015 Medal od Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza "Zasłużony dla Wrocławia"
2002 Nagroda Prezesów PTK

Działalność naukowa
A. Główne zainteresowania naukowe
Niewydolność serca – badania kliniczne i eksperymentalne
Ocena regulacji odruchowych w układzie krążenia i oddychania

B. Udział w wybranych projektach badawczych
Granty Fundacji Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych, Granty Wspólnoty Europejskiej (European Community, Framework V and VII, Horyzont 2020)
Horizon 2020: Beta3_LVH (2016-21) and SECURE (2016-2021); FIM Endovascular Endovascular carotid body ablation in patients with treatment resistant hypertension: a safety and feasibility study (2014-2017)
EU Projects: BIOSTAT-CHF (2010-2015); SICA-HF Studies investigating co-morbidities aggravating heart failure (2009-2013);

Liczne plenarne wykłady w kraju i za granicą na zaproszenie towarzystw kardiologicznych (m.in. Polish Cardiac Society of Cardiology, European Society of Cardiology, Heart Failure Association of European Society of Cardiology, Royal Society of Medicine, Turkish Society of Cardiology; Italian Society of Cardiology, French Society of Cardiology, German Society of Cardiology, Portuguese Society of Cardiology, and others).

Recenzent czasopism (m.in. The Lancet, Circulation, Journal of American College of Cardiology, European Heart Journal, European Journal of Heart Failure)
Członek zespołów redakcyjnych dla: European Heart Journal, European Journal of Heart Failure, Polish Heart Journal

C. Publikacje Współautorstwo łącznie ponad 800 prac ogłoszonych drukiem w czasopismach recenzowanych Łączna ilość cytowań w piśmiennictwie międzynarodowym : >123000; h-index = 131 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Laureat Rankingu Thomson Reuters Ranking „The World's Most Influential Scientific Minds” - najwyżej cytowanych naukowców na świecie

Badania kliniczne (wybrane)

  1) komercyjne
Aktywność w Steering/Executive Committees dużych badań klinicznych badan fazy II i III:
Chair/Co-chair: AFFIRM-AHF (Vifor), CONFIRM-HF (Vifor), FAIR-HF (Vifor), RESHAPE-HF (Abbott Medical Devices); EMPULSE (Boehringer Ingelheim); EMPERIAL(Boehringer Ingelheim);
Członek Steering/Executive Committees Pre-RELAX/RELAX Programme and RELAX-AHF-2 (Novartis), TRUE-AHF (Cardiorentis); VICTORIA (BAYER and MSD), VITALITY-HFpEF (BAYER and MSD), VICTOR ((BAYER and MSD), DAPA-HF (Astra Zeneca), EMPEROR Programme (Boehringer Ingelheim), SOLOIST; GALACTIC-HF (AMGEN); CCM-HFpEF (Impulse Dynamics); METEORIC-HF (Amgen);

  2) niekomercyjne:
INFERRCT (Prevention of cardiovascular death, heart failure events and deterioration in quality of life with intravenous ferric carboxymaltose in iron deficient patients with recent myocardial infarction: a multicentre randomised, double-blind, placebo-controlled trial) co-PI globalnie w całym badaniu (finansowany przez ABM, całkowity budżet ok. 29 mln PLN)
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg