Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego


Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosmala


Budynek FA, parter, pokój 1.13
Tel. 71 736 42 20


Sekretariat
Tel. 71 736 42 30

Lekarze Zakładu

dr hab. Tomasz Witkowski
dr n. med. Anna Goździk
dr n. med. Tomasz Kotwica
dr n. med. Marta Obremska
dr n. med. Agnieszka Witkowska
lek. Magdalena Krawczyk


Pielęgniarka

mgr Teresa Kłos


Zakład Obrazowania Chorób Serca
aktualnie obejmuje Pracownię Echokardiografii, a w najbliższej perspektywie przewidziane jest utworzenie Pracowni Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Serca. Pracownia Echokardiografii wykonuje badania dwu- i trójwymiarowe przezklatkowe i przezprzełykowe, badania obciążeniowe wysiłkowe i farmakologiczne (z dobutaminą), badania śródoperacyjne i w trakcie inwazyjnych procedur przezskórnych (implantacja zastawek serca, okluzja uszka lewego przedsionka, zamykanie komunikacji międzyprzedsionkowej i przecieków okołozastawkowych, usuwanie elektrod stymulatorowych), badania kontrastowe mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych.