Instytut Chorób Serca

 

 


Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50-558 Wrocław
Budynek H, II piętro, pokój 3.46

Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. Piotr Ponikowski


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Kliniki Kardiologii:
tel. 71 736 42 58

Sekretariat medyczny:
tel. 71 736 42 30
tel. 71 736 42 32

Lada pielęgniarska Kliniki Kardiologii:
tel. 71 736 42 80

Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej:
PSDK 1 tel. 71 736 42 60
PSDK 2 tel. 71 736 42 30

Sekretariat Kliniki Kardiochirurgii:
tel. 71 736 41 00

Lada pielęgniarska Kliniki Kardiochirurgii:
tel. 71 736 41 80

Struktura
1. Klinika Kardiologii

  1) Oddział Kliniczny Kardiologiczny

   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Reczuch

   Z-ca 1: prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala

   Z-ca 2: dr hab. Robert Zymliński

  - Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej 1

   Koordynator: dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz

  - Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej 2

   Koordynator: dr Hanna Szczepanik-Osadnik

  - Obszar Zaburzeń Rytmu Serca

   Koordynator: dr Krzysztof Nowak

  - Obszar Niewydolności Serca / Oddział Kliniczny Kardiologii bud. K

   Koordynator: dr Adam Kołodziej

  - Obszar Wad Wrodzonych i Nadciśnienia Płucnego

   Koordynator: dr Ewa Mroczek

  - Pracownia Hemodynamiki

   Kierownik: doc. Wiktor Kuliczkowski

  - Pracownia Elektrofizjologii i Telemedycyny

   Kierownik: dr Krzysztof Nowak

  - Ośrodek Intensywnej Terapii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

   Kierownik: dr hab. Robert Zymliński

  - Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

   Koordynator: dr hab. Robert Zymliński

  - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

   Koordynator: dr hab. Jan Biegus


 

2. Klinika Kardiochirurgii

  1) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii

   Kierownik: Dr Roman Przybylski

  2) Pododdział Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

   Kierownik: prof. dr hab. Michał Zakliczyński

3. Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kosmala

4. Zakład Badań Klinicznych Chorób Układu Krążenia

  Kierownik: dr Joanna Szachniewicz

5. Zakład Fizjoterapii Chorób Układu Krążenia

  Kierownik: dr Krzysztof Aleksandrowicz

 

 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Odwołanie wizyty

1.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

USK pomaga UkrainieObraz_422.jpg