Program rozwoju Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

  1. W działalności naukowej przewiduję kontynuację trzech głównych kierunków badawczych, tj. zagadnień z zakresu immunopatologii, kliniki i terapii kłębuszkowych zapaleń nerek; identyfikacji nowych czynników odpowiedzialnych za postęp przewlekłych nefropatii i chorobowość sercowo-naczyniową dotkniętych nimi osób oraz adekwatność hemodializy i dializy otrzewnowej; problemów indywidualizacji leczenia immunosupresyjnego biorców przeszczepu nerki na podstawie wskaźników stanu immunologicznego. Ze szczegółowych zamierzeń na polu kłębuszkowych zapaleń nerek planuje się podjęcie badań nad rolą przeciwciał anty-LAMP-2 we wtórnych kłębuszkowych zapaleniach nerek oraz nad znaczeniem heparynazy w uszkodzeniu kłębuszkowej ściany naczyniowej. W obszarze hemodializy i dializy otrzewnowej przedmiotem oceny będzie porównanie wpływu zastosowania cytrynianu sodu do wypełniania cewników naczyniowych na ich przeżywalność, ograniczenie powikłań krwotocznych i infekcyjnych w stosunku do standardowo używanej heparyny; określenie molekularnego podłoża przebudowy ściany naczyniowej u chorych na cukrzycę, poddawanych zabiegowi wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej w celu wykrycia odmienności w stosunku do osób w schyłkowej niewydolności nerek bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej; analiza cech genetycznych oddziałujących na czynność otrzewnej jako błony dializacyjnej. W zakresie transplantacji nerek będą prowadzone prace nad wykorzystaniem pomiaru aktywności komórek regulatorowych jako wskaźnika umożliwiającego minimalizację immunosupresji oraz nad zastosowaniem fotoforezy jako leczenia wspomagającego uzyskanie operacyjnej tolerancji immunologicznej
  2. W związku z potrzebą zapewnienia ciągłości pokoleniowej w działalności naukowej Klinki planuje się wykonanie 5 prac habilitacyjnych i 6 rozpraw doktorskich.
  3. Od 13.06.2011r Klinika rozpoczęła działalność w obiektach ASK przy ul.Borowskiej 213. Oddziały Nefrologiczny i Transplantacji Nerek dysponują 75 łóżkami. Stacja Dializ ma 16 stanowisk. Działające przy Klinice Ambulatorium Dializy Otrzewnowej aktualnie obejmuje opieką 16 pacjentów. Wykwalifikowany personel medyczny zapewnia wysokospecjalistyczną opiekę pacjentom hospitalizowanym i leczonym w Poradni Nefrologicznej i Transplantacyjnej.

Sporządził: Marian Klinger , 17.02.2009

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_420.jpg