Numer/data Temat Termin
DZP.242.309.2020 *
z dnia 2020-09-16
Usługa dystrybucji / przesyłu energii cieplnej pod postacią gorącej wody do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki
2020-09-21
DZP.242.308.2020
z dnia 2020-09-14
Usługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy ALTERIS 2020-09-22
DZP.242.307.2020
z dnia 2020-09-17
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii-ponowienie II 2020-09-28
DZP.242.301.2020 *
z dnia 2020-09-10
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej (6)2020-09-21
DZP.242.295.2020 *
z dnia 2020-09-08
Dostawa produktu leczniczego Siltuksimabum2020-09-16
DZP.242.292.2020 *
z dnia 2020-08-27
Dostawa uzdatniacza oraz paneli dializacyjnych dla Stacji Dializ dla Dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu (3) 2020-09-04
DZP.242.289.2020
z dnia 2020-09-14
Dostawa szczotek sterylnych suchych do chirurgicznego mycia rąk oraz pojemników na odpady medyczne 2020-09-24
DZP.242.277.2020 *
z dnia 2020-09-10
Dostawa leków z programów lekowych2020-09-22
DZP.242.275.2020 *
z dnia 2020-09-01
Dostawa środków ochrony indywidualnej do zabezpieczenia personelu w razie kontaktu z pacjentem potencjalnie zakażonym koronavirusem covid-19 2020-09-18
DZP.242.273.2020 *
z dnia 2020-08-25
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych2020-09-07
DZP.242.270.2020
z dnia 2020-09-03
Dostosowanie pomieszczeń – Klinika Kardiologii i Klinika Chirurgii Serca
Nowy termin składania ofert: 2020-09-22
2020-09-17
DZP.242.267.2020
z dnia 2020-08-27
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki na okres 12 miesięcy wg pakietów 1 – 12 – dogrywka w zakresie pakietów 4, 9 poz. 7 i 10, 10 poz. 3, 11 poz. 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14 i 21
Nowy termin składania ofert: 2020-09-09
2020-09-08
DZP.242.266.2020 *
z dnia 2020-09-01
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- ponowienie III
Nowy termin składania ofert: 2020-09-11
2020-09-10
DZP.242.261.2020 *
z dnia 2020-08-27
Dostawa odczynników i przeciwciał do cytometrów BDFACSCanto i BDFACSCanto II ( Przylądek i Pracownia Cytometrii) – wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2020-09-10
2020-09-09
DZP.242.260.2020 *
z dnia 2020-08-19
Dostawa produktu leczniczego Imiglucerasum2020-08-27
DZP.242.255.2020
z dnia 2020-09-01
Dostawa środków ochrony indywidualnej do zabezpieczenia personelu w razie kontaktu z pacjentem potencjalnie zakażonym Covid-19.
Nowy termin składania ofert: 2020-09-21
2020-09-14
DZP.242.254.2020 *
z dnia 2020-08-26
Dystrybucja / przesył energii cieplnej pod postacią gorącej wody do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2020-09-08
DZP.242.253.2020 *
z dnia 2020-08-18
Dostawa stentgraftów branchowanych dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej (2)2020-09-18
DZP.242.252.2020
z dnia 2020-09-10
Dostawa odczynników do diagnostyki polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora 3500 Genetic Analyzer 2szt (dwa obszary) -przetarg roczny2020-09-18
DZP.242.251.2020 *
z dnia 2020-09-15
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii – przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2020-10-05
2020-10-16
DZP.242.249.2020
z dnia 2020-08-26
Usługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy ALTERIS2020-09-07
DZP.242.248.2020 *
z dnia 2020-08-18
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2020-09-18
DZP.242.243.2020 *
z dnia 2020-08-31
Dostawa odczynników i sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej do aparatów CliniMACs oraz CliniMACs PRODIGI2020-10-05
DZP.242.242.2020 *
z dnia 2020-08-28
Doposażenie Działu Diagnostyki Endoskopowej2020-09-30
DZP.242.240.2020
z dnia 2020-07-30
Przeglądy serwisowe i usuwanie awarii kompresorów i osuszaczy w obiektach USK w okresie 36 m-cy – Pakiet nr 2
Nowy termin składania ofert: 2020-08-12
2020-08-07
DZP.242.239.2020 *
z dnia 2020-09-02
Dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem respiratorów dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2020-09-15
DZP.242.238.2020 *
z dnia 2020-08-10
Dostawa produktu leczniczego Omalizumabum2020-08-18
DZP.242.231.2020
z dnia 2020-07-28
Usługa transportu zmarłych z kompleksu Klinik USK we Wrocławiu ul. M. Curie–Skłodowskiej - ul. Chałubińskiego - ul. Pasteura do chłodni w Zakładzie Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marcinkowskiego 1 we Wrocławiu przez okres 24 miesię2020-08-10
DZP.242.224.2020
z dnia 2020-09-04
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej Wrocław ul. Borowska 213 do kompleksu Klinik przy ulicach: M. C. Skłodowskiej 66/68, M. Curie Skłodowskiej 50/52, ul. Ludwika Pasteura 4. 2020-09-14
DZP.242.222.2020 *
z dnia 2020-08-08
Dostawa sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki – wyczerpanie asortymentu2020-09-07
DZP.242.221.2020
z dnia 2020-08-07
Realizacja usług przeglądów technicznych i napraw wózków w pakietach od 1 do 27 w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2020-08-25
2020-08-20
DZP.242.220.2020
z dnia 2020-07-29
Dostosowanie sali multimedialnej do funkcji sali obserwacyjnej, gipsiarki i gabinetu konsultacyjnego2020-08-17
DZP.242.217.2020 *
z dnia 2020-07-29
Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA I VEMURAPHENIBUM2020-08-06
DZP.242.216.2020 *
z dnia 2020-07-28
Dostawa uzdatniacza oraz paneli dializacyjnych dla Stacji Dializ dla Dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu (2)
Nowy termin składania ofert: 2020-08-10
2020-08-07
DZP.242.214.2020 *
z dnia 2020-07-24
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej (5) 2020-08-04
DZP.242.212.2020
z dnia 2020-07-15
Dostawa odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego i aptecznego, utensyliów szklanych i plastikowych na rok dla Laboratorium Analitycznego (oba obszary) i Apteki
Nowy termin składania ofert: 2020-08-03
2020-07-27
DZP.242.210.2020 *
z dnia 2020-08-07
Dostawa środków do dezynfekcji - wyczerpanie
Nowy termin składania ofert: 2020-09-17
2020-09-08
DZP.242.209.2020
z dnia 2020-07-31
Doposażenie Działu Bloków Operacyjnych wg pakietów 1 - 7
Nowy termin składania ofert: 2020-08-18
2020-08-13
DZP.242.208.2020
z dnia 2020-07-15
„Dostawa sprzętu DBS dla Kliniki Neurochirurgii – wyczerpanie asortymentu“ 2020-07-24
DZP.242.206.2020 *
z dnia 2020-07-16
Dostawa testu dwugenowego do jakościowego oznaczania wirusa SARSCoV-2 w próbkach pobranych z układu oddechowego (a'96 ozn) dla Laboratorium Molekularnego na 1 rok
Nowy termin składania ofert: 2020-08-04
2020-07-30
DZP.242.205.2020
z dnia 2020-06-30
Dostawa/ Zakup energii cieplnej w okresie 24 m-cy 2020-07-13
DZP.242.204.2020
z dnia 2020-07-02
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- ponowienie II
Nowy termin składania ofert: 2020-07-20
2020-07-13
DZP.242.203.2020 *
z dnia 2020-07-09
Dostawa leków z programów lekowych2020-07-17
DZP.242.201.2020 *
z dnia 2020-07-06
Dostawa obłożeń jednorazowych (2)
Nowy termin składania ofert: 2020-07-21
2020-07-17
DZP.242.200.2020
z dnia 2020-06-25
Usługa przeglądów serwisowych oraz konserwacji central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych 220 szt. wraz z wentylatorami wyciągowymi 413 szt
Nowy termin składania ofert: 2020-07-09
2020-07-08
DZP.242.199.2020 *
z dnia 2020-07-03
Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA2020-07-13
DZP.242.197.2020 *
z dnia 2020-07-02
Dostawa leków hematologicznych i onkologicznych2020-08-04
DZP.242.196.2020 *
z dnia 2020-06-25
Dostawa leków hematologicznych i onkologicznych2020-07-09
DZP.242.193.2020
z dnia 2020-07-31
"Wykonanie rezerwowego źródła wody dla kompleksu przy ul. Skłodowskiej/Pasteura/Chałubińskiego wraz z dostosowaniem pomieszczeń i instalacji"2020-08-18
DZP.242.192.2020
z dnia 2020-07-17
Doposażenie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej2020-07-29
DZP.242.181.2020 *
z dnia 2020-07-01
Realizacja usługi przeglądów technicznych i napraw aparatów do krążenia pozaustrojowego w pakietach 1-2 w okresie 36 miesięcy2020-07-09
DZP.242.180.2020 *
z dnia 2020-07-10
Dostawa materiałów opatrunkowych w okresie 24 miesięcy2020-08-12
DZP.242.179.2020 *
z dnia 2020-07-03
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca2020-08-04
DZP.242.177.2020 *
z dnia 2020-06-16
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii - ponowienie2020-07-03
DZP.242.174.2020
z dnia 2020-06-10
„Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Bloku Centralnego- ponowienie“
Nowy termin składania ofert: 2020-06-26
2020-06-19
DZP.242.173.2020 *
z dnia 2020-06-16
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej- ponowienie III2020-06-26
DZP.242.172.2020 *
z dnia 2020-06-25
Dostawa uniwersalnego zestawu transportowego dla wirusów, chlamydii, mykoplazm i ureaplazm oraz odczynników do izolacji DNA/RNA do własnego aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych MagNA Pure 96 oraz stacji pipetującej Myra dla Laboratorium
Nowy termin składania ofert: 2020-07-15
2020-07-09
DZP.242.169.2020
z dnia 2020-06-29
Realizacja usług przeglądów technicznych łóżek w pakietach od 1 do 23 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2020-07-15
2020-07-10
DZP.242.154.2020 *
z dnia 2020-06-29
Dostawa materiałów eksploatacyjnych medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-08-17
2020-07-31
DZP.242.151.2020 *
z dnia 2020-06-10
Dostawa sprzętu do sprawowania opieki pielęgniarskiej - powtórzenie2020-07-14
DZP.242.148.2020 *
z dnia 2020-06-02
Dostawy odczynników dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej – przetarg dwuletni2020-07-03
DZP.242.138.2020 *
z dnia 2020-06-29
Dostawa Specjalistycznego Sprzętu Medycznego Trauma dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej (2) 2020-07-08
DZP.242.134.2020 *
z dnia 2020-05-18
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii ponowienie w zakresie pakietu nr 14A2020-06-18
DZP.242.133.2020 *
z dnia 2020-06-04
Dostawę szwów chirurgicznych 2020-07-08
DZP.242.108.2020 *
z dnia 2020-08-06
Dostawa żywności w pakietach 1-30, dla Działu Żywienia USK ( lokalizacja Brochów)2020-08-17
DZP.242.99.2020
z dnia 2020-05-27
Dostawa odczynników, kontroli do badań laboratoryjnych metodą HPLC Chromsystems do analizatora własnego Chromsystems Electrochemical Detector CLC100 wraz z dzierżawą aparatu zapasowego na 24 m-c dla Lab. Analitycznych2020-06-04
DZP.242.96.2020 *
z dnia 2020-05-29
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Klinik Neonatologii
Nowy termin składania ofert: 2020-07-14
2020-07-03
DZP.242.88.2020
z dnia 2020-05-13
Dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych 2020-06-17
DZP.242.57.2020
z dnia 2020-05-15
Dostawa kołder, poduszek, koców, piżam szpitalnych, rogali noworodkowych, pościeli i ubranek noworodkowych, bielizny wielorazowej operacyjnej2020-05-25