Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-76/2019
z dnia 2019-03-12
Dostawa sprzętu DBS dla Kliniki Neurochirurgii 2019-03-25
USK/DZP/PN-74/2019
z dnia 2019-03-21
Dostawa atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz filtrów absolutnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej) 2019-04-01
USK/DZP/PN-71/2019
z dnia 2019-03-13
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - kolejne powtórzenie2019-04-15
USK/DZP/PN-53/2019
z dnia 2019-03-07
Odczynniki dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej- wyczerpanie
Nowy termin składania ofert: 2019-03-25
2019-03-18
USK/DZP/PN-49/2019
z dnia 2019-03-06
Dostawa nośników technetowych, generatorów, zestawu do elucji i tabletek jodowych dla Pracowni Medycyny Nuklearnej – 2 pakiety2019-03-18
USK/DZP/PN-46/2019
z dnia 2019-02-22
Wykonanie linii kablowej zasilającej zestaw pompowy w parku Skowronim przy ul. Spiskiej (długość około 300 m) wraz z rozdzielnią i układem automatyki pomp
Nowy termin składania ofert: 2019-03-14
2019-03-08
USK/DZP/PN- 41/2019
z dnia 2019-03-06
Przegląd okresowy tomografu komputerowego Somatom Defintion AS w okresie 24 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2019-03-18
2019-03-15
USK/DZP/PN-39/2019
z dnia 2019-03-19
Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej2019-03-29
UE/USK/DZP/PN-37/2019
z dnia 2019-02-12
Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego w postaci wyposażenia gospodarczego w ramach projektu pn.: „Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wro2019-02-20
USK/DZP/PN-36/2019
z dnia 2019-02-22
Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 52 - powtórzenie2019-03-04
USK/DZP/PN-34/2019
z dnia 2019-03-08
Usługa serwisowa na przegląd, naprawę i dostawę części eksploatacyjnych do systemu poczty pneumatycznej firmy Sumetzberger
Nowy termin składania ofert: 2019-03-27
2019-03-18
USK/DZP/PN-31/2019
z dnia 2019-03-04
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni- powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-03-19
2019-03-14
USK/DZP/PN-30/2019
z dnia 2019-02-27
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i z
Nowy termin składania ofert: 2019-03-25
2019-03-08
USK/DZP/PN-29/2019
z dnia 2019-02-26
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych2019-03-11
USK/DZP/PN-27/2019
z dnia 2019-02-22
Remont i dostosowanie pomieszczeń do Oddziału Okulistyki Dziecięcej z obszaru Kliniki Otolaryngologii w budynku K, piętro II Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2019-03-13
USK/DZP/PN-24/2019
z dnia 2019-03-04
Dostawa leków z programów lekowych2019-04-04
USK/DZP/PN-22/2019
z dnia 2019-02-28
Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej2019-03-26
USK/DZP/PN-20/2019
z dnia 2019-03-14
Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Centrum Chorób Cywilizacyjnych.2019-04-02
USK/DZP/PN-18/2019
z dnia 2019-02-22
Dostawa odczynników do aparatów RKZ dla oddziałów z dzierżawą, odczynniki immunologiczne Laboratorium Analitycznego z dzierżawą analizatora oraz Poradni Genetycznej w okresie 12 miesięcy2019-03-04
USK/DZP/PN-17/2019
z dnia 2019-03-04
Dostawa defibrylatorów dla Izby Przyjęć
Nowy termin składania ofert: 2019-03-26
2019-03-13
USK/DZP/PN-15/2019
z dnia 2019-03-01
Wykonanie remontu pomieszczeń w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w budynku przy wyb. Pasteura 4 USK we Wrocławiu
Termin WIZJI LOKALNEJ : 07.03.2019r. , godzina : 11:00, miejsce budynek administracji DUO ul. M. Curie-Skłodowskiej 58
2019-03-19
USK/DZP/PN-14/2019
z dnia 2019-02-19
Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej trzech budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, usytuowanych przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 66 – 68, ul. Chałubińskiego 1 oraz ul. Chałubińskiego 3
Nowy termin składania ofert: 2019-03-07
2019-03-05
USK/DZP/PN-12/2019
z dnia 2019-02-25
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego – dogrywka II
Nowy termin składania ofert: 2019-03-14
2019-03-08
USK/DZP/PN-9/2019
z dnia 2019-01-17
Wykonanie prac remontowo budowlanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – wykonanie instalacji doprowadzającej ciekły azot do Banku Komórek Krwiotwórczych.
Nowy termin składania ofert: 2019-03-15
2019-02-04
USK/DZP/PN-7/2019
z dnia 2019-02-18
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, cielęcego i drobiowego 2019-02-28
USK/DZP/PN-6/2019
z dnia 2019-02-20
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego, koncentratów do dializy2019-03-25
USK/DZP/PN-5/2019
z dnia 2019-02-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - trauma2019-03-25
USK/DZP/PN-1/2019
z dnia 2019-01-24
Dostawa leków z programów lekowych2019-02-27
USK/DZP/PN-403/2018
z dnia 2019-02-11
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy2019-02-21
USK/DZP/PN-402/2018
z dnia 2019-01-22
System zamknięty do pobierania krwi.
Nowy termin składania ofert: 2019-02-14
2019-02-01
USK/DZP/PN-400/2018
z dnia 2019-03-06
Świadczenie usług serwisowych sprzętu radiologicznego produkcji GE2019-04-10
USK/DZP/PN-399/2018
z dnia 2019-02-18
Zakup i dostawa materiałów do instalacji sanitarnych, gazowych i wentylacyjnych oraz narzędzi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej) 2019-02-26
USK/DZP/PN-398/2018
z dnia 2019-01-18
Dostawa produktów leczniczych na okres 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-02-25
2019-02-20
USK/DZP/PN-396/2018
z dnia 2019-02-11
Dostawę leków –DICHLOREK RADU 223 2019-03-14
USK/DZP/PN-394/2018
z dnia 2019-01-22
Dostawa środków czystości wg pakietów 1 – 292019-02-25
USK/DZP/PN-390/2018
z dnia 2019-01-18
Dostawa atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz filtrów absolutnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej).2019-01-31
USK/DZP/PN-387/2018
z dnia 2019-01-22
Dostawa sprzętu DBS dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni 2019-02-22
USK/DZP/PN-386/2018
z dnia 2019-01-08
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2019-02-11
USK/DZP/PN-377/2018
z dnia 2019-01-03
Dostawa sprzętu specjalistycznego- stentgrafty dla PCCE- przetarg roczny2019-02-06
USK/DZP/PN-373/2018
z dnia 2018-12-19
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla wszystkich oddziałów USK 2019-01-22
USK/DZP/PN-365/2018
z dnia 2018-12-17
Dostawa sprzętów do utrzymania czystości w szpitalu wg pakietów 1 – 5 2019-01-30
USK/DZP/PN-361/2018
z dnia 2018-12-14
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - endoprotezy2019-01-16
USK/DZP/PN-358/2018
z dnia 2018-12-21
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE-przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2019-02-13
2019-01-29
USK/DZP/PN-356/2018
z dnia 2018-11-19
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-01-10
2018-12-20
USK/DZP/PN-353/2018
z dnia 2018-11-29
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA BLOK OPERACYJNY- PRZETARG ROCZNY
Nowy termin składania ofert: 2019-01-23
2019-01-03
USK/DZP/PN-351/2018
z dnia 2019-01-04
Dostawa obłożeń jednorazowych
Nowy termin składania ofert: 2019-02-21
2019-02-07
USK/DZP/PN-347/2018
z dnia 2018-12-28
Odczynniki dla Pracowni hematologicznych, Laboratorium Analitycznego oraz Poradni Genetycznej w okresie 24 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2019-01-30
2019-01-28
USK/DZP/PN-332/2018
z dnia 2018-12-27
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Chirurgii Szczękowej2019-01-28