Numer/data Temat Termin
DZP.242.458.2021 *
z dnia 2021-09-17
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Kliniki Ortopedii, Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej (Trauma + Endoprotezy) III 2021-10-01
DZP.242.449.2021 *
z dnia 2021-09-16
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrostymulacji i Elektrofizjologii Serca - wyczerpanie – ponowienie pakiet nr 16 2021-09-24
DZP.242.448.2021 *
z dnia 2021-09-16
Dostawa produktów leczniczych RDTL – Letermovir 2021-09-24
DZP.242.446.2021 *
z dnia 2021-09-08
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla ośrodków przeszczepiających nerki - ponowienie 242.387.20212021-09-16
DZP.242.422.2021 *
z dnia 2021-09-16
Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników dla Banku Mleka Kobiecego 2021-09-24
DZP.242.421.2021 *
z dnia 2021-09-01
Dostawa leku z programu lekowego - Palivizumabum2021-09-13
DZP.242.417.2021 *
z dnia 2021-09-17
Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek2021-09-24
DZP.242.408.2021 *
z dnia 2021-09-07
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla PCCE
Nowy termin składania ofert: 2021-10-07
2021-10-01
DZP.242.403.2021 *
z dnia 2021-08-27
Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 5 zadań 2021-09-01
DZP.242.401.2021 *
z dnia 2021-08-23
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrostymulacji i Elektrofizjologii Serca - wyczerpanie 2021-09-01
DZP.242.397.2021 *
z dnia 2021-08-23
Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych2021-09-03
DZP.242.391.2021 *
z dnia 2021-08-25
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu dla Patomorfologii2021-09-21
DZP.242.390.2021 *
z dnia 2021-08-30
Dostawa nici chirurgicznych2021-09-30
DZP.242.387.2021 *
z dnia 2021-08-27
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla ośrodków przeszczepiających nerki - 8 zadań2021-09-06
DZP.242.382.2021 *
z dnia 2021-08-13
Realizacja usługi przeglądów technicznych myjni – dezynfektorów w pakiecie od 1 do 6 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-08-26
2021-08-23
DZP.242.377.2021 *
z dnia 2021-09-14
Przeprowadzenie regeneracji/napraw kolumn anestezjologicznych w pakietach od 1 do 2 w okresie 12 miesięcy2021-10-11
DZP.242.375.2021 *
z dnia 2021-08-06
Dostawa leków z programów lekowych – nowy program2021-08-19
DZP.242.358.2021 *
z dnia 2021-07-30
Dostawa sprzętu medycznego dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej- ponowienie (2)2021-08-11
DZP.242.357.2021 *
z dnia 2021-08-05
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii - wyczerpanie
Nowy termin składania ofert: 2021-08-20
2021-08-16
DZP.242.356.2021 *
z dnia 2021-08-06
Dostawa produktów leczniczych – immunoglobuliny podskórne plus osprzęt2021-09-03
DZP.242.352.2021 *
z dnia 2021-08-31
Dostawa Tlenku Azotu 800ppm w butlach 10l+ dzierżawa butli i urządzeń do podaży (2)2021-09-28
DZP.242.346.2021 *
z dnia 2021-07-27
Realizacja usługi przeglądów technicznych aparatów USG w pakietach 1 – 22 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-08-30
2021-08-06
DZP.242.341.2021 *
z dnia 2021-07-30
Dostawa produktów leczniczych – leki onkologiczne2021-08-26
DZP.242.340.2021 *
z dnia 2021-08-10
Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Warszawskiej dla pacjentów Klinik USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Chałubińskiego i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz pacjentów USK przy ul. Wrocławskiej 46 w Strzelinie 2021-09-07
DZP.242.338.2021 *
z dnia 2021-09-01
Doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Urologii2021-09-22
DZP.242.322.2021 *
z dnia 2021-07-30
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- nowy asortyment – ponowienie w zakresie pakietów 68A,69A,73A,74A,75A,77A,79A
Nowy termin składania ofert: 2021-09-07
2021-08-30
DZP.242.321.2021 *
z dnia 2021-08-06
DOSTAWA RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH DLA USK 2021-08-24
DZP.242.315.2021 *
z dnia 2021-08-31
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z usługą napełniania butli i zbiorników będących własnością Zamawiającego oraz dzierżawą zbiorników i butli niezbędnych do magazynowania i dystrybucji
Nowy termin składania ofert: 2021-09-24
2021-09-09
DZP.242.307.2021 *
z dnia 2021-08-17
Realizacja usługi przeglądów technicznych sprzętu produkcji Medtronic i Varian Medical Systems (USA) w pakietach 1-9 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-09-21
2021-09-13
DZP.242.305.2021 *
z dnia 2021-07-20
Dostawa pojemników na odpady medyczne
Nowy termin składania ofert: 2021-08-02
2021-07-30
DZP.242.304.2021 *
z dnia 2021-07-19
Dostawa pompy aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca; 2021-07-28
DZP.242.289.2021 *
z dnia 2021-08-09
Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania, odkażania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, transportu wewnętrznego, selektywnej zbiórki odpadów oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad
Nowy termin składania ofert: 2021-09-21
2021-09-07
DZP.242.287.2021 *
z dnia 2021-07-01
Dostawa pt.” Szybki test POCT wykrywający met. PCR w trybie Cito SARS-CoV2 oraz grypę typ A i B z kontrolą do własnego aparaty Cobas LIAT dla SOR- wyczerpanie2021-07-09
DZP.242.270.2021 *
z dnia 2021-07-26
Dostawa pomp wspomagających pracę serca - 1 zadanie2021-08-23
DZP.242.267.2021 *
z dnia 2021-07-06
Dostawa wózka hydraulicznego, mikroskopów badawczych oraz aparatu do histochemii na potrzeby Zakładu Patomorfologii
Nowy termin składania ofert: 2021-07-16
2021-07-14
DZP.242.266.2021 *
z dnia 2021-07-21
Realizacja usługi przeglądów technicznych sterylizatorów w pakietach od 1 do 5 w okresie 36 miesięcy2021-07-30
DZP.242.265.2021 *
z dnia 2021-07-08
Dostawa materiałów opatrunkowych2021-07-16
DZP.242.261.2021 *
z dnia 2021-06-25
Dostawa szczepionek pgrypie
Nowy termin składania ofert: 2021-10-01
2021-07-05
DZP.242.253.2021 *
z dnia 2021-06-23
Naprawy wynikające z przeglądu budowlanego i przeglądu urządzeń nawigacyjnych lądowiska2021-07-01
DZP.242.248.2021 *
z dnia 2021-07-12
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- ponowienie
Nowy termin składania ofert: 2021-07-28
2021-07-23
DZP.242.241.2021 *
z dnia 2021-08-03
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii.
Nowy termin składania ofert: 2021-09-03
2021-08-31
DZP.242.235.2021 *
z dnia 2021-07-14
Dostawa środków do dezynfekcji
Nowy termin składania ofert: 2021-08-25
2021-08-10
DZP.242.227.2021 *
z dnia 2021-07-08
Osprzęt jednorazowy do strzykawki CVi dla Pracowni Hemodynamiki2021-07-21
DZP.242.225.2021 *
z dnia 2021-06-29
Realizacja usługi przeglądów technicznych i napraw diatermii w pakietach od 1 do 7 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie 2
Nowy termin składania ofert: 2021-07-08
2021-07-07
DZP.242.224.2021 *
z dnia 2021-07-20
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Pracowni Urodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2021-08-04
2021-07-29
DZP.242.220.2021 *
z dnia 2021-07-20
Usługa kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących
Nowy termin składania ofert: 2021-09-01
2021-08-20
DZP.242.211.2021 *
z dnia 2021-06-18
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Kliniki Ortopedii, Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej (Trauma + Endoprotezy) II 2021-07-20
DZP.242.201.2021 *
z dnia 2021-07-20
Realizacja usługi przeglądów technicznych respiratorów w pakietach od 1 do 21 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-08-03
2021-07-29
DZP.242.200.2021 *
z dnia 2021-06-21
Dostawa produktów leczniczych2021-07-19
DZp.242.197.2021 *
z dnia 2021-06-23
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – postępowanie dwuletnie – ponowienie postępowania DZP.242.440.2020 dla zadań 2, 9 poz. 5 – 7, 9 poz. 10, 10 poz. 16, 10 poz. 17, 11 poz. 1, 11 poz. 2, 11 poz. 4, 11 poz. 6, etc.2021-07-29
DZP.242.188.2021 *
z dnia 2021-07-16
Całodobowa ochrona osób i mienia USK w obiektach: Kompleks nr 1 przy ul. Borowskiej; nr 2 przy ul. M. Curie –Skłodowskiej, T. Chałubińskiego i wyb. L. Pasteura; nr 3 - Strzelin przy ul. Wrocławskiej 46
Nowy termin składania ofert: 2021-08-25
2021-08-13
DZP.242.180.2021 *
z dnia 2021-09-22
Dostawa akcesoriów i drobnej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – dogrywka 2021-10-05
DZP.242.175.2021 *
z dnia 2021-07-02
Dostawa obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2021-08-05
2021-07-29
DZP.242.174.2021 *
z dnia 2021-06-14
Dostawa wyrobów medycznych dla Centralnej Sterylizatorni - 16 zadań2021-07-12
DZP.242.169.2021 *
z dnia 2021-07-09
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Nefrologii i Nefrologii Pediatrycznej (Dializa dorosłych, pediatryczna, otrzewnowa, dializoterapia dla OIT)2021-08-06
DZP.242.165.2021 *
z dnia 2021-05-26
Dostawa materiałów eksploatacyjnych medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2021-07-22
2021-06-28
DZP.242.151.2021 *
z dnia 2021-07-06
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej oraz asortymentu z magazynów i innych transportów wynikających z działalności Zamawiającego pomiędzy lokalizacjami: USK ul. Borowska 213, Wrocław R2021-07-15
DZP.242.108.2021 *
z dnia 2021-07-15
Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2021-08-31
2021-08-10
DZP.242.75.2021 *
z dnia 2021-04-28
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego systemu do badań, wykonującego izolację kwasów nukleinowych i PCR w czasie rzeczywistym (real time PCR) przeznaczony do diagnostyki medycznej in vitro.
Nowy termin składania ofert: 2021-06-07
2021-05-14
DZP.242.67.2021 *
z dnia 2021-04-26
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Pracowni Hemodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2021-06-07
2021-05-24
DZP.242.54.2021 *
z dnia 2021-04-06
Dostawa obłożeń jednorazowych oraz środków ochrony indywidualnej
Nowy termin składania ofert: 2021-05-17
2021-05-07
DZP.242.16.2021 *
z dnia 2021-07-14
Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG, szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załącznikach nr 1 i 2, wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2021-09-07
2021-08-10
DZP.242.379.2020 *
z dnia 2021-04-22
Realizacja usługi przeglądów technicznych aparatów USG w pakietach 1 -22 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-05-07
2021-04-30