Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-278/2018
z dnia 2018-09-17
Dostawa sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych - dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2018-10-03
2018-09-26
USK/DZP/PN-275/2018
z dnia 2018-09-12
Wykonanie przebudowy wskazanych obszarów w budynku USK zgodnie z projektem ( I, IV piętro, budynek H)
Nowy termin składania ofert: 2018-10-04
2018-10-03
USK/DZP/PN-274/2018
z dnia 2018-09-25
Dostawa sprzętu w ramach utworzenia oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego przy ul. Ludwika Pasteura 10 we Wrocławiu - powtórzenie
Miejsce składania i otwarcia ofert: lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-10-05
USK/DZP/PN-268/2018
z dnia 2018-09-24
Dostawa warzyw i owoców
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zakupów i Zamówień publicznych – pok.15, ul. Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
2018-10-04
USK/DZP/PN-265/2018
z dnia 2018-08-24
Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia modernizowanej Sali DDE dedykowanej do zabiegów endourologicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-09-20
2018-09-03
USK/DZP/PN-261/2018
z dnia 2018-09-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - endoprotezy – dogrywka 22018-10-04
USK/DZP/PN-260/2018
z dnia 2018-09-24
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii; Pracowni Naczyniowej; PCCE-wyczerpanie asortymentu (3)2018-11-02
USK/DZP/PN-257/2018
z dnia 2018-08-27
Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D, wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków, obszaru lądowiska dla śmigłowców medycznych USK oraz obszaru zielonego w2018-09-07
USK/DZP/PN-256/2018
z dnia 2018-09-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - – dogrywka 22018-10-03
USK/DZP/PN-250/2018
z dnia 2018-08-31
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca, wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2018-09-13
2018-09-12
USK/DZP/PN-249/2018
z dnia 2018-09-04
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki – Klinika Kardiologii - dogrywka2018-10-11
USK/DZP/PN-247/2018
z dnia 2018-09-07
Wykonanie prac remontowo budowlanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – modernizacja 4 sal – montaż klimatyzacji, żaluzji zewnętrznych, modernizacja instalacji ciekłego azotu w Banku Komórek Krwiotwórczych.
Nowy termin składania ofert: 2018-10-02
2018-09-26
USK/DZP/PN-245/2018
z dnia 2018-09-07
Dostawa mebli biurowych, wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii oraz Centrum Badań Klinicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Bor2018-09-19
USK/DZP/PN-244/2018
z dnia 2018-08-23
Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia Działu Diagnostyki Endoskopowej.2018-10-01
USK/DZP/PN-243/2018
z dnia 2018-08-16
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu (2)
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zakupów i Zamówień publicznych – pok.15, ul. Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
2018-08-24
USK/DZP/PN-241/2018
z dnia 2018-08-30
Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych, konserwacji i wymianie filtrów w instalacjach na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2018-09-10
USK/DZP/PN-240/2018
z dnia 2018-07-27
Wykonanie przebudowy wskazanych obszarów w budynku USK zgodnie z projektem ( I, IV piętro, budynek H).
Nowy termin składania ofert: 2018-08-28
2018-08-17
USK/DZP/PN-238/2018
z dnia 2018-08-21
Dostawa środków dezynfekcyjnych - wyczerpanie 2018-08-31
UE/USK/DZP/PN-237/2018
z dnia 2018-08-28
Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego i informatycznego dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku: cz.1 wyposażenie meblowe; cz.2 wyposażenie gospodarcze; cz.3 wyposażenie informatyczne-komputery; cz. 4 wyposażenie informatyczne-dru
Miejsce składania i otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-09-07
USK/DZP/PN-236/2018
z dnia 2018-08-21
Usługa transportu szpiku kostnego dla pacjentów USK we Wrocławiu na terenie Polski i poza granicami kraju2018-08-29
USK/DZP/PN-235/2018
z dnia 2018-08-31
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Stockert i Dideco w okresie 36 miesięcy2018-09-12
USK/DZP/PN-234/2018
z dnia 2018-09-19
Dostawa kołder, poduszek, koców, piżam szpitalnych, rogali noworodkowych, pościeli, ubranek noworodkowych, pieluch tetrowych2018-09-27
USK/DZP/PN-233/2018
z dnia 2018-09-19
Dostawa wielorazowej bielizny operacyjnej2018-09-27
USK/DZP/PN-232/2018
z dnia 2018-09-21
Odczynniki dla Banku Komórek Krwiotwórczych, Pracowni hematologicznych, Pracowni Immunologicznej oraz Laboratorium Analitycznego wraz z dzierżawą i serwisem aparatów w okresie 24 miesięcy2018-10-30
USK/DZP/PN-230/2018
z dnia 2018-08-08
Dostawa produktów leczniczych - dogrywka
Miejsce składania i otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
2018-09-17
USK/DZP/PN-229/2018
z dnia 2018-08-31
Dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego - dogrywka2018-09-12
USK/DZP/PN-228/2018
z dnia 2018-08-31
Dostawa akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów, defibrylatorów, respiratorów - dogrywka.
Nowy termin składania ofert: 2018-09-13
2018-09-10
USK/DZP/PN-225/2018
z dnia 2018-08-03
Dostawa dozowników na płyn dezynfekcyjny/mydło, dozowników na ręczniki papierowe, dozowników na papier toaletowy, koszy na odpady oraz pozostałego asortymentu gospodarczego
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-08-14
2018-08-13
USK/DZP/PN-224/2018
z dnia 2018-08-13
Dostawa sprzętu w ramach doposażenia oddziałów w wózki reanimacyjne i zabiegowe oraz parawany wg pakietów 1-3
Nowy termin składania ofert: 2018-08-28
2018-08-23
USK/DZP/PN-222/2018
z dnia 2018-07-19
Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia modernizowanej Sali DDE dedykowanej d0 zabiegów endourologicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-07-31
2018-07-27
USK/DZP/PN-221/2018
z dnia 2018-08-09
Roboty budowlane obejmujące wykonanie prac malarskich na 4 klatkach schodowych w budynku klinicznym przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-08-27
USK/DZP/PN-219/2018
z dnia 2018-09-06
Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej 2018-10-16
USK/DZP/PN-218/2018
z dnia 2018-08-07
Dostawa leków z programów lekowych
Miejsce składania i otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
2018-09-14
USK/DZP/PN-217/2018
z dnia 2018-09-10
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 1-1062018-10-17
USK/DZP/PN-216/2018
z dnia 2018-08-14
Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Wczesnego Reagowania Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Miejsce składania i otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-08-24
2018-08-23
USK/DZP/PN-214/2018
z dnia 2018-07-24
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania 2018-08-27
USK/DZP/PN-213/2018
z dnia 2018-08-09
Usługa wykonania naprawy aparatury i sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy wg pakietów 1 – 124 – powtórzenie
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-08-29
USK/DZP/PN-208/2018
z dnia 2018-08-02
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca – Klinika Kardiologii2018-09-10
USK/DZP/PN-207/2018
z dnia 2018-07-12
Dostawa wyposażenia meblowego wraz z transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Psychiatrii USK przy ul. Pasteura 10 w ramach zadania pt. „ Przebudowa Kliniki Psychiatrii .”2018-07-23
USK/DZP/PN-205/2018
z dnia 2018-07-18
Dostawa leków z programów lekowych
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-08-03
2018-07-31
USK/DZP/PN-204/2018
z dnia 2018-07-17
Dostawę sprzętu bezpiecznego, jednorazowego – do wykonywania procedur z naruszeniem ciągłości tkanek.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych ( pok. 19 )
2018-07-27
USK/DZP/PN-200/2018
z dnia 2018-08-17
Usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-10-02
USK/DZP/PN-198/2018
z dnia 2018-09-12
Dostawa sprzętu dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej2018-09-20
USK/DZP/PN-196/2018
z dnia 2018-07-18
Dostawa sprzętu medycznego do izolacji żył płucnych w migotaniu przedsionków. 2018-08-24
USK/DZP/PN-190/2018
z dnia 2018-06-22
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego oraz dostawczego na potrzeby USK
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych ( pok. 19 )
Nowy termin składania ofert: 2018-07-13
2018-07-02
USK/DZP/PN-189/2018
z dnia 2018-06-29
Wykonanie przebudowy wskazanych obszarów w budynku USK zgodnie z projektem ( I, IV piętro, budynek H).
Nowy termin składania ofert: 2018-07-23
2018-07-19
USK/DZP/PN-188/2018
z dnia 2018-08-20
Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania, odkażania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, terenów zewnętrznych, transportu wewnętrznego, selektywnej zbiórki odpadów oraz współdziałania z personelem medycznym
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zakupów i Zamówień publicznych – pok.15, ul. Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
Nowy termin składania ofert: 2018-10-11
2018-09-28
USK/DZP/PN-187/2018
z dnia 2018-08-24
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego –dosprzętowienie Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej
Nowy termin składania ofert: 2018-09-20
2018-09-06
USK/DZP/PN-185/2018
z dnia 2018-07-24
Dostawa systemu elektroanatomicznego 3D dla Kliniki Kardiologii - elektrody ablacyjnej z łącznikami 2018-09-03
USK/DZP/PN-182/2018
z dnia 2018-08-09
Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-08-23
2018-08-22
USK/DZP/PN-175/2018
z dnia 2018-06-30
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego, koncentratów do dializy
Zmiana miejsca otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
2018-08-08
USK/DZP/PN-173/2018
z dnia 2018-07-17
Dostawa środków dezynfekcyjnych.
Nowy termin składania ofert: 2018-08-29
2018-08-23
USK/DZP/PN-170/2018
z dnia 2018-08-14
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 55 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2018-08-29
2018-08-24
USK/DZP/PN-160/2018
z dnia 2018-06-06
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni- dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2018-07-27
2018-07-17
USK/DZP/PN-150/2018
z dnia 2018-06-14
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2018-08-09
2018-07-24