Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-207/2018
z dnia 2018-07-12
Dostawa wyposażenia meblowego wraz z transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Psychiatrii USK przy ul. Pasteura 10 w ramach zadania pt. „ Przebudowa Kliniki Psychiatrii .”2018-07-23
USK/DZP/PN-201/2018
z dnia 2018-06-25
Usługa polegająca na wykonaniu rozdziału zładów c.w.u. dla bud. J i K w węźle cieplnym w bud. J. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu- powtórzenie2018-07-04
USK/DZP/PN-194/2018
z dnia 2018-06-22
Dostawa sprzętu neonatologicznego.2017-07-06
USK/DZP/PN-193/2018
z dnia 2018-07-13
Dostawa sprzętu medycznego do neuronawigacji dla Kliniki Neurochirurgii – dogrywka 2. 2018-07-25
USK/DZP/PN-191/2018
z dnia 2018-06-18
Świadczenie usług w zakresie transportu osób zmarłych w szpitalu, wycinków do badań histopatologicznych i cytologicznych do Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej oraz obsługa prosektorium na 24 miesiące (2)2018-06-26
USK/DZP/PN-190/2018
z dnia 2018-06-22
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego oraz dostawczego na potrzeby USK
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych ( pok. 19 )
Nowy termin składania ofert: 2018-07-13
2018-07-02
USK/DZP/PN-189/2018
z dnia 2018-06-29
Wykonanie przebudowy wskazanych obszarów w budynku USK zgodnie z projektem ( I, IV piętro, budynek H). 2018-07-19
USK/DZP/PN-186/2018
z dnia 2018-07-05
Dostawa sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych.
Nowy termin składania ofert: 2018-07-20
2018-07-13
USK/DZP/PN-181/2018
z dnia 2018-06-25
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej ( separator komórkowy, preparatyka komórek
Nowy termin składania ofert: 2018-07-16
2018-07-06
USK/DZP/PN-178/2018
z dnia 2018-06-07
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu” w
Ofertę należy złożyć w USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zamówień Publicznych ( pokój nr 19 ),
Nowy termin składania ofert: 2018-06-21
2018-06-15
USK/DZP/PN-175/2018
z dnia 2018-06-30
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego, koncentratów do dializy 2018-08-08
USK/DZP/PN-166/2018
z dnia 2018-06-22
Usługa wykonania procedury termocyklu w sprzęcie medycznym Rezonans Magnetyczny, typ Magnetom Avanto, nr seryjny 57101
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w lokalizacji: ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-07-19
2018-07-12
USK/DZP/PN-162/2018
z dnia 2018-06-19
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-07-04
2018-07-02
USK/DZP/PN-161/2018
z dnia 2018-06-07
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – dogrywka 2018-06-15
USK/DZP/PN-160/2018
z dnia 2018-06-06
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni- dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2018-07-27
2018-07-17
USK/DZP/PN-158/2018
z dnia 2018-05-30
Dostawa środków dezynfekcyjnych-wyczerpanie
Ofertę należy złożyć w USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zamówień Publicznych ( pokój nr 19 ),
Nowy termin składania ofert: 2018-06-15
2018-06-13
USK/DZP/PN-150/2018
z dnia 2018-06-14
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2018-07-24
USK/DZP/PN-149/2018
z dnia 2018-06-13
Dostawa sprzętu specjalistycznego do urodynamiki dla Kliniki Urologii
Nowy termin składania ofert: 2018-06-27
2018-06-22
USK/DZP/PN-148/2018
z dnia 2018-06-14
Dostawa środków czystości .2018-06-22
USK/DZP/PN-147/2018
z dnia 2018-06-13
Materiały do sterylizacji – wyczerpanie2018-06-22
USK/DZP/PN-145/2018
z dnia 2018-06-11
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – dogrywka (cz. 2)2018-07-18
USK/DZP/PN-143/2018
z dnia 2018-06-01
dostawa artykułów sypkich i innych artykułów spożywczych
Ofertę należy złożyć w USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zamówień Publicznych ( pokój nr 19 )
2018-06-11
USK/DZP/PN-139/2018
z dnia 2018-06-25
Dostawa sprzętu specjalistycznego i patomorfologicznego
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych ( pok. 19 )
Nowy termin składania ofert: 2018-07-19
2018-07-16
USK/DZP/PN-138/2018
z dnia 2018-04-30
Dostawa i montaż angiografu w ramach projektu pn.: „Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im Jana Mikulicza – Radeckiego we WrocławiuR
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-05-25
2018-05-14
USK/DZP/PN-137/2018
z dnia 2018-06-22
Dostawa wideogastroskopu do Pracowni Endoskopowej dla Dorosłych - powtórzenie
Ofertę należy złożyć; ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-07-17
2018-07-10
USK/DZP/PN-136/2018
z dnia 2018-04-27
Dostawa pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-05-09
USK/DZP/PN-128/2018
z dnia 2018-05-18
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – wyczerpanie asortymentu 2018-05-30
USK/DZP/PN-123/2018
z dnia 2018-05-22
Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Olympus w okresie 36 miesięcy2018-05-30
USK/DZP/PN-120/2018
z dnia 2018-05-17
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2018-07-02
2018-06-26
USK/DZP/PN-116/2018
z dnia 2018-06-06
Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia Działu Diagnostyki Endoskopowej .
Nowy termin składania ofert: 2018-07-25
2018-07-17
USK/DZP/PN-114/2018
z dnia 2018-06-28
Usługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy Alteris
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych ( pok. 19 )
2018-07-16
USK/DZP/PN-113/2018
z dnia 2018-05-24
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego-wyczerpanie asortymentu
Ofertę należy złożyć w USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zamówień Publicznych ( pokój nr 19 )
Nowy termin składania ofert: 2018-06-08
2018-06-07
USK/DZP/PN-112/2018
z dnia 2018-05-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki – Klinika Kardiologii2018-06-29
USK/DZP/PN-101/2018
z dnia 2018-04-17
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki - dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2018-05-09
2017-04-27
USK/DZP/PN-94/2018
z dnia 2018-04-23
Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej na 24 miesiące
Nowy termin składania ofert: 2018-06-04
2018-05-30
USK/DZP/PN-82/2018
z dnia 2018-05-14
Dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – dogrywka 2018-06-21
USK/DZP/PN-80/2018
z dnia 2018-04-17
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiorników kriogenicznych z oprzyrządowaniem do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-05-29
USK/DZP/PN-69/2018
z dnia 2018-05-29
Wykonywanie kwartalnych przeglądów serwisowych oraz napraw 106 szt. drzwi wraz z napędami automatycznymi, zamontowanych w obiektach USK w okresie 2 lat
Ofertę należy złożyć w USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zamówień Publicznych ( pokój nr 19 ),
Nowy termin składania ofert: 2018-06-12
2018-06-07
USK/DZP/PN-68/2018
z dnia 2018-04-13
Dostawę rękawic jednorazowych dla USK.2018-05-22
USK/DZP/PN-51/2018
z dnia 2018-03-17
Dostawa produktów leczniczych
Nowy termin składania ofert: 2018-04-30
2018-04-25
USK/DZP/PN-48/2018
z dnia 2018-03-23
Dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu: Wyposażenie Sali Intensywnego Nadzoru na oddziale Kliniki Chirurgii Serca
Nowy termin składania ofert: 2018-04-18
2018-04-06
USK/DZP/PN-243/2017
z dnia 2018-01-18
Dostawa sprzętu dla Kliniki Okulistyki.2018-02-27
USK/DZP/PN-224/2017
z dnia 2018-03-05
Dostawa sprzętu do pielęgnacji pacjenta – wózków do transportu bielizny, miski pneumatycznej do mycia głowy pacjenta
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-05-21
2018-04-16
USK/DZP/PN-128/2017
z dnia 2017-08-16
Dostawę sprzętu dla Kliniki Okulistyki - wyczerpanie + dogrywka2017-09-21
USK/ASZ/35/11/2016
z dnia 2016-11-09
Wyroby medyczne dla okulistyki.2016-11-14
USK/DZP/PN-202/2016
z dnia 2016-11-08
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki - przetarg roczny.
Nowy termin składania ofert: 2016-12-19
2012-12-12
USK/DZP/PN-193/2016
z dnia 2016-10-11
Sprzęt dla Kliniki Okulistyki - dogrywka, wyczerpanie.
Nowy termin składania ofert: 2016-10-20
2016-10-19
USK/DZP/PN-107/2016
z dnia 2016-06-15
Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki-wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2016-06-30
2016-06-27
USK/DZP/PN-69/2016
z dnia 2016-05-02
Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki-dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2016-05-24
2016-05-12
USK/DZP/PN-169/2015
z dnia 2015-11-30
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki2016-01-07
USK/DZP/PN-143/2015
z dnia 2015-10-06
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki-wyczerpanie asortymentu2015-11-13
USK/DZP/PN-47/2015
z dnia 2015-05-07
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki
Nowy termin składania ofert: 2015-05-22
2015-05-18
USK/DZP/PN-127/2014
z dnia 2014-11-12
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki
Nowy termin składania ofert: 2015-01-08
2014-12-18
USK/DZP/PN-77/2014
z dnia 2014-06-27
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki- dogrywka2014-08-04
USK/DZP/PN-39/2014
z dnia 2014-03-26
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki - dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2014-04-09
2014-04-04
USK/DZP/PN-141/2013
z dnia 2013-09-11
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki
Nowy termin składania ofert: 2013-10-30
2013-10-18
ASK/DZP/PN-77/2013
z dnia 2013-05-27
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki- wyczerpanie asortymentu i dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2013-06-07
2013-06-05
ASK/DZP/PN-13/2013
z dnia 2013-02-19
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki II2013-03-01
ASK/DZP/PN-89/2012
z dnia 2012-08-21
Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki
Nowy termin składania ofert: 2012-10-18
2012-09-27
ASK/DZP/PN-47/2012
z dnia 2012-06-08
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki- dogrywka II2012-06-18
ASK/DZP/PN-5/2012
z dnia 2012-02-10
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Okulistyki - dogrywka2012-03-21
ASK/DZP/PN-77/2011
z dnia 2011-07-15
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki
Nowy termin składania ofert: 2011-09-05
2011-08-26