Numer/data Temat Termin
DZP.242.191.2023 *
z dnia 2023-03-22
Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu zespołu ds. transplantacji serca. Zamówienie związane z przystąpieniem do projektu „Doposażenie i modernizacja podmiotu leczniczego w celu przystosowania do programu transplantacji serca” finanso
Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu zespołu ds. transplantacji serca. Zamówienie związane z przystąpieniem do projektu „Doposażenie i modernizacja podmiotu leczniczego w celu przystosowania do programu transplantacji serca” finansowanego ze środków unijnych.
2023-03-30
DZP.242.169.2023 *
z dnia 2023-03-17
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz ul. Wrocławskiej w Strzelinie 2023-03-27
DZP.242.144.2023 *
z dnia 2023-03-24
Dostawa leków z programów lekowych
Nowy termin składania ofert: 2023-04-11
2023-04-05
DZP.242.142.2023 *
z dnia 2023-03-24
Dostawa produktów leczniczych na okres 24 miesięcy2023-04-20
DZP.242.134.2023 *
z dnia 2023-03-02
Dostawa mrożonek dla pacjentów USK we Wrocławiu-ponowienie2023-03-14
DZP.242.120.2023 *
z dnia 2023-03-03
Dostawa zestawu do ablacji migotania przedsionków z użyciem elektroporacji z dzierżawą konsoli (PFA) oraz zestaw do krioablacji balonowej z możliwością zmiany średnicy balonu dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej 2023-03-31
DZP.242.116.2023 *
z dnia 2023-03-24
Dostawa pompy aktywnie wspomagającej krążenie, pobierającej krew bezpośrednio z lewej komory serca wraz z dzierżawą dwóch jednostek sterujących dla Pracowni Hemodynamiki ICHS2023-04-21
DZP.242.112.2023 *
z dnia 2023-03-20
Świadczenie usług transportu medycznego i sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu, transport na dializoterapię) i innych wynikających z 2023-03-31
DZP.242.110.2023 *
z dnia 2023-03-21
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Ruchu (Endoprotezy) 2023-04-03
DZP.242.101.2023 *
z dnia 2023-03-06
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz mat. zużywalnych do dzierżawionych aparatów dla Lab. Analitycznych w trzech obszarach- wyczerpanie przetargów 2-letnich2023-04-06
DZP.242.90.2023 *
z dnia 2023-03-06
Dostawa zastawki aortalne (TAVI) do implantacji przezcewnikowej dla Pracowni Hemodynamiki ICHS2023-04-04
DZP.242.85.2023 *
z dnia 2023-03-03
Dostawa produktów leczniczych – leki onkologiczne2023-03-30
DZP.242.84.2023 *
z dnia 2023-03-16
Dostawa druków2023-04-04
DZP.242.82.2023 *
z dnia 2023-03-15
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Kardiochirurgii USK w okresie 24 miesięcy2023-04-13
DZP.242.75.2023 *
z dnia 2023-03-17
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Działu Bloków Operacyjnych w okresie 24 miesięcy2023-04-13
DZP.242.69.2023 *
z dnia 2023-03-23
Dostawa pompy baklofenowej dla Kliniki Neurochirurgii 2023-04-03
DZP.242.65.2023 *
z dnia 2023-02-10
Wykonywanie cyklicznie usługi deratyzacji, dezynsekcji, zwalczania, zabiegów interwencyjnych oraz monitorowania obecności szkodników w pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu 2023-02-21
DZP.242.63.2023 *
z dnia 2023-02-15
Dostawa sprzętu gospodarczego 2023-03-07
DZP.242.59.2023 *
z dnia 2023-02-20
Dostawa odczynników do procesora tkankowego TISSUE TEK dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej2023-03-02
DZP.242.54.2023 *
z dnia 2023-02-17
Dostawa leków z programów lekowych - Treprostinilum2023-03-01
DZP.242.53.2023 *
z dnia 2023-02-17
Dostawa stentgraftów dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej2023-03-20
DZP.242.52.2023
z dnia 2023-02-17
Dostawa staplerów laparoskopowych wraz z ładunkami dla Działu Bloków Operacyjnych 2023-02-27
DZP.242.51.2023 *
z dnia 2023-02-17
Dostawa leków z programów lekowych
Nowy termin składania ofert: 2023-03-22
2023-03-16
DZP.242.50.2023 *
z dnia 2023-03-22
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2023-04-18
DZP.242.40.2023 *
z dnia 2023-02-17
Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych
Nowy termin składania ofert: 2023-03-22
2023-03-17
DZP.242.36.2023 *
z dnia 2023-02-15
Dostawa narzędzi do cięcia i koagulacji naczyń i tkanek dla Działu Bloków Operacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2023-02-24
DZP.242.34.2023 *
z dnia 2023-02-20
Dostawa wyposażenia meblowego wraz z montażem przeznaczonego do pomieszczeń Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2023-02-28
DZP.242.32.2023 *
z dnia 2023-02-13
Wykonywanie kwartalnych przeglądów serwisowych oraz napraw drzwi automatycznych wraz z napędami automatycznymi2023-02-22
DZP.242.24.2023 *
z dnia 2023-03-16
Dostawa artykułów biurowych 2028-03-28
DZP.242.22.2023 *
z dnia 2023-03-03
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki
Nowy termin składania ofert: 2023-04-12
2023-03-31
DZP.242.18.2023 *
z dnia 2023-01-25
Świadczenia usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu, transport na dializoterapię) i in.2023-02-03
DZP.242.9.2023 *
z dnia 2023-02-20
Dostawa obłożeń szpitalnych II2023-03-03
DZP.242.6.2023 *
z dnia 2023-01-20
Wykonywanie cyklicznie usługi deratyzacji, dezynsekcji, zwalczania, zabiegów interwencyjnych oraz monitorowania obecności szkodników w pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu zgodnie z obowiązuj
Nowy termin składania ofert: 2023-02-06
2023-02-02
DZP.242.2.2023 *
z dnia 2023-01-30
Dostawa zastawek biologicznych serca dla Kliniki Kardiochirurgii2023-02-27
DZP.242.1.2023 *
z dnia 2023-01-24
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych przeznaczonych dla pacjentów hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 12-m-cy 2023-02-21
DZP242.1334.2022
z dnia 2023-01-18
Dostawa mieszanek mlecznych i odżywek leczniczych dla dzieci hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 12-m-cy - 1 zadanie2023-01-27
DZP.242.1333.2022 *
z dnia 2023-01-23
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego dla Pracowni Hemodynamiki CCHS2023-02-17
DZP.242.1331.2022 *
z dnia 2023-03-08
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Nefrologii i Nefrologii Pediatrycznej (Dializa dorosłych, pediatryczna, otrzewnowa, dializoterapia dla OIT)- ponowienie2023-04-04
DZP.242.1317.2022 *
z dnia 2023-01-25
Dostawa odczynników i przeciwciał do cytometrów BDFACSCanto , BDFACSCanto II oraz BD Lyric + dzierżawa aparatu, odczynniki do ozn. wstępnej cytozy na aparacie Bloue Medonic (Przylądek i Prac. Cytometrii) , przeciwciała i kolumienki do manualnej selekcji 2023-02-22
DZP.242.1305.2022 *
z dnia 2023-02-28
Dostosowanie pomieszczeń i instalacji do potrzeb nowego aparatu RTG, lasera chirurgicznego i kolumny anestezjologicznej do celów klinicznych wraz z pomieszczeniami w systemie zaprojektuj i wybuduj
Nowy termin składania ofert: 2023-03-31
2023-03-22
DZP.242.1295.2022 *
z dnia 2022-12-29
Dostawa systemu do archiwizacji badań endoskopowych wraz z integracją z systemem medycznym
Nowy termin składania ofert: 2023-01-16
2023-01-12
DZP.242.1262.2022 *
z dnia 2023-01-23
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej
Nowy termin składania ofert: 2023-03-01
2023-02-22
DZP.242.1261.2022 *
z dnia 2023-01-02
Dostawa zestawów komputerowych2022-01-13
DZP242.1234.2022
z dnia 2023-01-27
Przeprowadzenie regeneracji i napraw kolumn anestezjologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2023-03-03
2023-02-24
DZP.242.1233.2022 *
z dnia 2023-01-25
Usługa serwisu eksploatacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego firmy Kamsoft 2023-02-20
DZP.242.1231.2022 *
z dnia 2022-12-27
Dostawa materiałów opatrunkowych II 2023-01-17
DZP.242.1216.2022 *
z dnia 2023-01-10
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii. 2023-02-07
DZP.242.1150.2022 *
z dnia 2022-12-23
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2023-01-25
2023-01-20
DZP.242.1119.2022 *
z dnia 2023-01-04
Remont zasilania rezerwowego budynku szpitala i przychodni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w lokalizacji Strzelin wraz z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego2023-01-23
DZP.242.996.2022 *
z dnia 2022-11-17
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu dla Patomorfologii oraz sprzętu bezpiecznego- postępowanie dwuletnie
Nowy termin składania ofert: 2023-01-09
2022-12-20
     

 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje2.jpg

Badanie opinii pacjentów

1.jpg

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg

Medycyna Nuklearna
Unicef

USK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg