Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny hematologii i transplantacji szpiku

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Oddział kliniczny hematologiczny pobytu dziennego
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

 


Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i grup badawczych m.in. European Haematology Association, American Society of Hematology. Zainteresowania badawcze prof. T. Wróbla obejmują m.in nowotwory układu chłonnego. Jest autorem/ współautorem wielu publikacji m.in w Annals of Oncology, Lancet Haematology, Leukemia & Lymphoma, i American Journal of Hematology.  

Informacja o Klinice:Klinika Hematologii jest największym ośrodkiem hematologicznym na Dolnym Śląsku oraz jednym z największych w Polsce. Klinika zajmuje się leczeniem schorzeń nowotworowych układu krwiotwórczego, układu chłonnego, terapią zaburzeń krzepnięcia i innych nienowotworowych chorób krwi. Klinika bierze udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
W skład kliniki wchodzi Oddział Hematologiczny, Oddział Transplantacji Szpiku oraz Poradnia Hematologiczna z Oddziałem Leczenia Dziennego.Lekarze z naszego ośrodka są zaangażowani w działalność „Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków” (Polish Lymphoma Research Group), Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek (Polish Adult Leukemia Group), Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (Polish Myeloma Consortium).
 

 

 Zespół lekarski Kliniki:

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Zespół Kliniki

Prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
Prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak
Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Dr hab. Donata Urbaniak-Kujda
Dr hab. Anna Czyż
Dr hab. Justyna Rybka
Dr n. med. Stanisław Potoczek
Dr n. med. Marta Sobas
Dr n. med. Monika Biedroń
Dr n. med. Monika Biernat
Dr n. med. Ewa Mędraś
Dr n. med. Ewa Frączak
lek. med. Szeremet Agnieszka
lek. med. Jakub Dębski
dr n. med. Elżbieta Kalicińska
lek. med. Magdalena Olszewska -Szopa
lek. med. Aleksandra Bogucka-Fedorczuk


Rezydenci:
lek. med. Jacek Kwaitkowski
lek. med. Magdalena Laszkowska-Lewko
lek. med. Katarzyna Wicherska-Pawłowska
lek. med. Angela Walasek
lek. med. Agnieszka Ożańska
dr n. med. Maciej Majcherek
lek. med. Bartłomiej Kuszczak