Uniwersytecka dermatologia we Wrocławiu wkracza w XXI wiek

Uniwersytecka dermatologia we Wrocławiu wkracza w XXI wiek

 

 

To będzie zupełnie nowe otwarcie. Zmieni się nie tylko zabytkowa lokalizacja, ale przede wszystkim sposób leczenia i dostępność dla pacjentów. Uniwersyteckie Centrum Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej powstanie z dotychczasowej Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, które wkrótce zostaną przeniesione do lokalizacji przy ul. Borowskiej, zyskując tym samym dostęp do wielospecjalistycznej opieki dla swoich pacjentów. To część dużego projektu „RozwijaMY”, który od 1 lipca 2024 r. zakłada m.in. zmiany w strukturach organizacyjnych jednostek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

PUniwersyteckie Centrum Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej zorganizuje dr hab. Alina Jankowska-Konsur. – Na całym świecie przeważa obecnie tendencja do skracania czasu hospitalizacji, co wiąże się z postępem technologii medycznej umożliwiającej szybszą i bardziej efektywną diagnostykę i leczenie, a także sprzyja zmniejszaniu ryzyka zakażeń szpitalnych. Współczesna dermatologia wpisuje się w ten trend. Pacjent dermatologiczny może i powinien być leczony przede wszystkim ambulatoryjnie lub w ramach oddziału jednodniowego i do tego chcemy zmierzać. Zamiast skupiać się – nazwijmy to potocznie – na zapełnianiu oddziału dużą liczbą łóżek, powinniśmy skoncentrować się na poszerzaniu oferty z zakresu nowoczesnych terapii lekowych i zabiegowych w ramach porad ambulatoryjnych oraz oddziału jednodniowego – wyjaśnia dr hab. Alina Jankowska-Konsur.

Zmiany, po ich przeprowadzeniu, szybko powinni odczuć pacjenci. – Przeprowadzka na Borowską daje dużo korzyści, bo tam warunki hospitalizacji dla pacjentów oraz warunki pracy dla personelu są znacznie lepsze. Zmiana jest również zgodna z ogólną tendencją światową, która promuje tworzenie dużych centrów uniwersyteckich. Skupienie wszystkich klinik w jednym miejscu znacznie usprawnia bowiem proces diagnostyczny i terapeutyczny, a także konsultacje międzyoddziałowe i międzykliniczne, które są niezbędne do efektywnej diagnostyki i terapii pacjentów – mówi Jankowska-Konsur.

– W nowym miejscu, na ul. Borowskiej, pacjenci będą mieli dostęp do lepszej infrastruktury i bardziej skoordynowanej opieki medycznej. Unikniemy też sytuacji, że pacjenci w pierwszej kolejności trafiali na SOR przy ul. Borowskiej, skąd musieli być transportowani na konsultację i to często w nocy do kliniki na ul. Chałubińskiego. Bywało i tak, że pacjent spędzał kilka godzin na SOR i w karetce, zanim otrzymał właściwą pomoc. Takich problemów już nie będzie – dodaje.

Pacjenci będą przychodzić na diagnozę i leczenie rano, a wieczorem będą mogli wracać do domu. To pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów kliniki i skrócenie czasu oczekiwania na leczenie, a docelowo zapewniona zostanie opieka medyczna dla jeszcze większej liczby pacjentów.

Uniwersyteckie Centrum Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej będzie obejmować szerokie spektrum chorób skóry u dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto będzie rozwijany obszar diagnostyczno-leczniczy obejmujący onkologię dermatologiczną, dermatologię estetyczną i medycynę regeneracyjną skóry oraz obszar badań innowacyjnych.

***


RozwijaMY” - najważniejsze zmiany w skrócie:
 
Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu powstanie Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Wydział Fizjoterapii.
 
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym od 1 lipca powstaną:
 
· Instytut Chorób Wewnętrznych – będzie obejmować 8 katedr i klinik funkcjonujących na bazie USK oraz 1 katedrę funkcjonującą na bazie obcej. Obejmie 9 zakresów: alergologia, nefrologia, reumatologia, geriatria, angiologia, diabetologia, gastroenterologia, endokrynologia i pulmonologia. Nowa jednostka ma obejmować swoim zakresem działalność kliniczną, naukową i dydaktyczną.

· Uniwersyteckie Centrum Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – utworzone zostanie z połączenia klinik chirurgicznych, co jest naturalnym i racjonalnym ruchem, pozwalającym na lepsze wykorzystanie obecnej bazy, z położeniem jeszcze większego nacisku na chirurgię onkologiczną, w tym wspieraną robotyką;

· Uniwersyteckie Centrum Neurologii i Neurochirurgii – ma pomóc w lepszej koordynacji opieki nad pacjentami, będzie to kliniczna część wiodącego zespołu w obszarze neuronauk, który powołany został na UMW;

· Uniwersyteckie Centrum Położnictwa i Ginekologii – naturalne dokończenie rozpoczętych parę lat temu zmian w tej dziedzinie. Już dziś USK odnotowuje znaczący wzrost liczby porodów – o 20 proc. w ciągu jednego tylko roku. A co najważniejsze, ogromny wzrost satysfakcji pacjentek;

· Uniwersyteckie Centrum Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej – powstanie z dotychczasowej katedry i kliniki, które zostaną przeniesione do lokalizacji przy ul. Borowskiej, zyskując tym samym dostęp do wielospecjalistycznej opieki dla swoich pacjentów. Te same korzyści dotyczą alergologii i geriatrii – co w kontekście wielochorobowości osób starszych nabiera kluczowego znaczenia.

 


alt
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg