VII Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia
05.06.2024 r.

Zdarzenia niepożądane, jakość i bezpieczeństwo - rozmowy o priorytetach i wyzwaniach w USK we WrocławiuPoznaliśmy pierwszego laureata nagrody „Jakość okiem Pacjenta”. Zespół Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu został wyróżniony za największą zwrotność ankiet wśród Klinik w szpitalu i najwyższą ocenę, w których pacjenci mieli okazję ocenić jakość świadczonych przez Klinikę usług. Wręczenie statuetki rozpoczęło środowe VII Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia, zorganizowane przez USK we Wrocławiu.

Trudny temat zdarzeń niepożądanych nie przysporzył problemów w rozmowach ekspertów, którzy spotkali się w ramach konferencji. Tegoroczna edycja wydarzenia, będąca kontynuacją wieloletnich działań, koncentrowała się również na zagadnieniach związanych z zapewnieniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej.

W inauguracyjnym przemówieniu dr Marcin Drozd, dyrektor USK we Wrocławiu podkreślił, że dynamiczny rozwój medycyny wymaga nieustannego wprowadzania nowych technologii oraz skomplikowanego sprzętu medycznego.

- Złożoność procesu diagnostycznego oraz rosnąca liczba wysokospecjalistycznych procedur zwiększają ryzyko nieprawidłowości. Kluczowa jest tu umiejętność wyciągania wniosków z niepowodzeń i wdrażania rozwiązań zapobiegających ich powtórzeniu - zaznaczył dr Marcin Drozd. - Współpraca między jednostkami całego systemu ochrony zdrowia jest niezbędna.

Nagroda dla najlepszych okiem pacjenta

Przedstawiciele systemu ochrony zdrowia zgodnie podkreślają, że satysfakcja pacjenta oraz wyrażona przez niego opinia jest najlepszym sposobem na rozwój szpitala i zapewnienie najwyższej jakości usług.

- Jednym ze wskaźników jakości dla pacjenta, jest możliwość wyrażenia swojej opinii, a jednym z narzędzi do tego jest ankietowanie. Najważniejsze by rozmawiać o jakości, zarażali się nią i dzielili dobrymi praktykami - zwróciła uwagę Agnieszka Pietraszewska-Macheta, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Centrum Monitorowania Jakości.

- Absolutnie się z tym zgadzam i dokładam jeszcze jeden element: opinia pacjenta pozwala nam również zaobserwować nasze wewnętrzne, często drobne, ale jakże ważne dobre praktyki. Takie, które sprawiają, że pacjent czuje się w naszym szpitalu dobrze, komfortowo i bezpiecznie - mówiła Agnieszka Zdęba-Mozoła, z-ca Dyrektora ds. Personalnych i Jakości.

Ustanowiona przez Dyrektora USK we Wrocławiu nagroda „Jakość okiem Pacjenta” ma za zadanie docenić dobre praktyki w szpitalu poprzez nagrodzenie kliniki, która uzyska najwyższą zwrotność ankiet satysfakcji pacjenta i najwyższą ocenę przyznaną przez tych pacjentów.

Pierwsze wyróżnienie otrzymał Zespół Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Nagrodę odebrali prof. dr hab. Leszek Szenborn, kierownik Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych USK we Wrocławiu wraz z mgr Dorotą Polańską, pielęgniarką oddziałową z Kliniki.

- To wielka satysfakcja. Mam wielkie szczęście do dobrych ludzi, z którymi współpracuję. Osiągnęliśmy to wspólnie, ale z pewnością nie jesteśmy wyjątkiem w naszym szpitalu, bo jest tu bardzo dużo wspaniałych oddziałów - mówił po otrzymaniu nagrody prof. Szenborn. - Jakość jest tak naprawdę oceniana po czasie. Proszę zwrócić uwagę, że rodzice chorego dziecka są w wielkim stresie. Choroba dziecka to problem całej rodziny. Dokładamy wszelkich starań by rozmawiać z pacjentami i uzmysławiać pacjentów o konieczności dbania o siebie przez całe życie.

Kluczem raportowanie

Jak przypomniał prof. dr hab. Dariusz Janczak, prorektor ds. Klinicznych UMW, już prawie 20 lat temu - w 2005 roku - Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów opublikował projekt wytycznych WHO dotyczących systemów raportowania zdarzeń niepożądanych i uczenia się – „od informacji do działania”. Celem projektu było zwiększenie świadomości, postęp we wdrażaniu i stosowaniu systemów raportowania i uczenia się dotyczących bezpieczeństwa pacjentów. Na podstawie argumentów przemawiających za tym, że ważne jest wyciąganie wniosków z niepowodzeń w świadczeniu opieki, w wielu krajach świata i Europy zaczęto ustanawiać systemy raportowania zdarzeń niepożądanych na poziomach: placówki lub organizacji opieki zdrowotnej, krajowego systemu opieki zdrowotnej, grup lekarzy, pielęgniarek. Kluczowym elementem była edukacja i stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. Regularne szkolenia z zakresu nowych metod leczenia, procedur bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem, które pozwalają na zminimalizowanie błędów.

- Doświadczenia różnych krajów pokazują, iż samo funkcjonowanie systemów raportowania zdarzeń niepożądanych, jak również świadomość personelu medycznego na temat istotności ich zgłaszania oraz analizy i wdrażania działań naprawczych pozwalają na stałe doskonalenie świadczonych przez szpitale usług - mówił prof. dr hab. Dariusz Janczak.

Oczekiwanie na kolejną edycję

VII Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia, które zgromadziło ponad 160 uczestników z całej Polski i stanowiło nie tylko okazję do zdobycia nowej wiedzy, ale również do nawiązania współpracy i dzielenia się pomysłami na zapewnienie jakości w ochronie zdrowia. Uczestnicy forum zgodnie podkreślali, że takie spotkania są niezbędne dla ciągłego doskonalenia i zapewnienia najwyższej jakości opieki zdrowotnej w Polsce, wyrażając oczekiwanie na kolejne edycje konferencji. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem prof. dr hab. Piotra Ponikowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedsięwzięcie wspiera Polska Unia Szpitali Klinicznych oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_420.jpg