KOMUNIKAT - leczenie niepłodności

W sprawie : Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 - 2023 na realizację zadania: Kompleksowa diagnostyka i leczenie niepłodności oraz Koordynacja programu.

Z uwagi na pilny charakter przekazania informacji do Ministerstwa Zdrowia prosimy pary, które aktywnie uczestniczyły w w/w programie w okresie ostatnich 3 miesięcy i deklarują chęć kontynuacji uczestnictwa w programie o potwierdzenie deklaracji dalszego udziału w programie osobiście lub telefonicznie w Klinice do dnia 08.01.2024r. do godz. 14.35

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg