Nagrody im. prof. W. Brossa za osiągnięcia medyczne oficjalnie rozdane

07.12.2023 r.Nagrody im. prof. W. Brossa za osiągnięcia medyczne oficjalnie rozdaneUniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny po raz drugi uhonorowały zespoły kliniczne za osiągnięcia medyczne realizowane w USK we Wrocławiu. Specjalne nagrody za lata 2021-2022 przyznano w trzech kategoriach.

Wręczenie nagród im. prof. Wiktora Brossa było częścią Święta Uczelni – Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, które obchodzono w czwartek, 7 grudnia, po raz pierwszy w nowej formule.

– Działamy jako system naczyń połączonych i tylko współpraca w obszarze nauki, dydaktyki, klinicznym, administracji przy wyraźnym i widocznym zaangażowaniu studentów ma szansę zaprocentować – podkreśla rektor UMW, prof. dr hab. Piotr Ponikowski.

Prorektor ds. klinicznych prof. dr hab. Dariusz Janczak, przewodniczący Kapituły poinformował, że o przyznaniu nagród za działalność kliniczną decydowała kapituła, złożona z 18 osób – wybitnych profesorów oraz zarządu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Kapituła z 41 zgłoszeń ostatecznie zdecydowała o przyznaniu 9 nagród w trzech kategoriach. A sama liczba wniosków świadczy o tym, jak wiele dzieje się w USK we Wrocławiu.

– Stawiamy na zespoły oraz współpracę, dlatego te nagrody są uhonorowaniem pracy całych zespołów lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i tak mógłbym wymieniać kolejne grupy zaangażowanych. Tak naprawdę to nagrody dla tych wszystkich osób, które aktywnie pracowały na rzecz naszych pacjentów. Medycyna to również współpraca pomiędzy różnymi zespołami, stąd też nagrodziliśmy grupę kilku klinik – dodaje Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Nagroda im. prof. Wiktora Brossa za osiągnięcia w zakresie organizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych i współpracę międzykliniczną w latach 2021-2022:

  • I miejsce – Zespoły: Kliniki Kardiochirurgii; Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Bloku Operacyjnego za „Utworzenie programu transplantacji serca”
Program transplantacji serca i mechanicznego wspomagania krążenia w USK jest najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem transplantacyjnym w Polsce. Już w pierwszym roku działalności zespół był drugim w kraju ośrodkiem pod względem ilości wykonanych transplantacji serca, a w 2022 r. wykonał najwięcej transplantacji u osób dorosłych w Polsce, tym samym doganiając ośrodki z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Obecnie zespół może się pochwalić przeszło 126 transplantacjami serca, w tym 6 retransplantacjami, a także 4 równoczasowymi przeszczepami nerki. W latach 2021-2022 wykonany został pionierski zabieg retransplantacji serca z jednoczesnym przeszczepieniem nerki.

  • II miejsce – Zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii za „Organizację i uruchomienie Zespołu Wczesnego Reagowania”
Zespół Wczesnego Reagowania w USK to najlepiej zorganizowana struktura tego typu w kraju oraz wzorcowy model funkcjonowania szpitalnych zespołów ratunkowych w Polsce. Od czasu powołania ZWR zrealizował blisko 55 tys. procedur interwencyjnych u pacjentów w stanach zagrożenia życia. Zespół ofiarnie realizował również swoje zadania w czasie pandemii COVID-19.

  • III miejsce – Zespół Instytutu Chorób Serca za „Utworzenie Pododdziału Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej”
Pododdziału Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej to nowatorskie rozwiązanie w obszarze ogólnopolskiej opieki kardiologicznej, które umożliwia wykonywanie wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno-terapeutycznych w ciągu jednego dnia, bez konieczności pozostawania chorych w szpitalu. PSDK każdemu choremu zapewnia możliwość poszerzenia diagnostyki oraz leczenie na Oddziale Klinicznym Kliniki Kardiologii, z którym ściśle współpracuje oraz konsultacji w pozostałych klinikach USK.

Nagroda im. prof. Wiktora Brossa za osiągnięcia w zakresie wprowadzenia nowych technologii, metod diagnostycznych i terapeutycznych w latach 2021-2022:

  • I miejsce – Zespół: Zespół Instytutu Chorób Serca za „SHOCK TEAM”
SHOCK TEAM powstał w listopadzie 2020 r. Na początku zespół działał tylko w ramach USK, ale finalnie poszerzył swoją działalność i obecnie zajmuje się kwalifikacją i leczeniem pacjentów również z całego Dolnego Śląska. Głównym zadaniem zespołu jest współdziałanie lekarzy kardiologów, kardiochirurgów i anestezjologów w leczeniu pacjentów ze wstrząsem kardiogennym o różnych etiologiach oraz w trakcie zatrzymania krążenia. SHOCK TEAM w USK to pierwsza i jak dotąd jedyna tego typu inicjatywa w Polsce.

  • II miejsce – Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii za „ECMO – leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej w przebiegu ARDS”
Regionalne Centrum ECMO powstało w szczytowym okresie pandemii na bazie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Terapiom ECMO w przebiegu COVID-19 i H1N1 poddano ponad 45 pacjentów, w tym 6 pacjentek ciężarnych lub w połogu. U dwóch z nich przeprowadzono cięcie cesarskie w trakcie terapii, a u trzech udało się utrzymać ciążę, która zakończyła się urodzeniem zdrowych dzieci. Przeżywalność w tej grupie wyniosła 83 proc. Przeżywalność zaś wszystkich leczonych pacjentów poddanych terapii ECMO wyniosła 48 proc., co jest znacznie lepszym wynikiem niż raportowany w polskim badaniu kohortowym tej grupy pacjentów i najlepszym w Polsce.

  • III miejsce – Zespół Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej za „Diagnostykę i leczenie pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej”
To nagroda dla interdyscyplinarnego, międzynarodowego zespołu lekarzy i naukowców z Polski i USA, którzy zajmują się diagnostyką i leczeniem pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej pod kierownictwem prof. Mai P. Hoang z Uniwersytetu Harvarda. Naukowcy przygotowali model prognostyczny z aplikacją internetową dla pacjentów z czerniakiem o wyższej skuteczności prognostycznej niż stosowana w Europie Zachodniej i USA klasyfikacja molekularna bazująca na sygnaturach genowych. Taniej, prościej, precyzyjniej – tak określane są zalety tego przedsięwzięcia opartego o techniki uczenia maszynowego, służącego do oceny rokowania pacjentów z czerniakiem gałki ocznej.

Nagroda im. prof. Wiktora Brossa za osiągnięcia w zakresie przeprowadzenia nowoczesnej, skutecznej procedury terapeutycznej w latach 2021-2022

  • I miejsce – Zespół Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej za „Wdrożenie programu wszczepienia stentgraftów z odgałęzieniami do łuku aorty typu ARCH BRANCH”.
Leczenie tętniaków łuku aorty jest dużym problemem klinicznym, obarczonym wielkim ryzkiem zgonu pacjenta. Metoda prowadzona w klinice jest mniej inwazyjna dla chorych, nie wymaga otwarcia klatki piersiowej ani też krążenia pozaustrojowego. Stentgrafty z odgałęzieniami do tętnic łuku aorty wprowadzane są przezskórnie. Metoda ta pozwala na zdecydowane skrócenie rekonwalescencji pacjenta w porównaniu do metody tradycyjnej. W latach 2021-2022 w USK wykonano 6 takich operacji. Takie nowoczesne i skomplikowane zabiegi operacyjne są oferowane w nielicznych ośrodkach w Polsce i Europie.

  • II miejsce – Zespół Kliniki Kardiologii za "Przeprowadzenie pierwszego w Polsce zabiegu – implantacja zastawki aortalnej BASILICA"
Pierwszy w Polsce zabieg BASILICA został przeprowadzony podczas przezskórnej implantacji zastawki aortalnej. Procedurę tę wykonuje się jedynie w najbardziej zaawansowanych ośrodkach kardiologicznych na świecie. Zabieg polega na przezcewnikowym – bez otwarcia klatki piersiowej – rozcięciu płatka własnej, zdegenerowanej zastawki aortalnej w sposób umożliwiający zachowanie napływu krwi do zagrożonych tętnic po wszczepieniu zastawki sztucznej. Pierwszy zabieg tego typu przeprowadzono na świecie w 2017 r. w Waszyngtonie.

  • III miejsce – Zespół Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej za "Zastosowanie techniki torakoskopowej wrodzonych malformacji dróg oddechowych"
W Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej USK, jako jedynym ośrodku w Polsce, zastosowano technikę torakoskopową do rutynowego leczenia wrodzonych malformacji dróg oddechowych już w pierwszych miesiącach życia. Wczesne wykonanie pozwala m.in. uniknąć poważnych następstw wady, a wykorzystanie torakoskopii na uniknięcie deformacji klatki piersiowej. W latach 2021-2022 wykonano 13 operacji tego typu u niemowląt z różnych zakątków kraju.

W ramach Nagrody im. prof. Wiktora Brossa przewidziano również 15 wyróżnień, laureatów poznamy już wkrótce

Dodajmy, że czwartkowe Święto Uczelni było okazją do wyróżnienia przedstawicieli wszystkich filarów uczelni: naukowców, klinicystów, dydaktyków, pracowników administracji i studentów.

Kompletna lista wyróżnionych znajduje się tu: https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/swieto-uczelni-w-uroczystej-oprawie

Nagroda prof. W. Brossa została przyznana po raz pierwszy w 2020 r., a samo wręczenie było kulminacyjnym momentem uroczystości inaugurującej Obchody 70-lecia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jej nazwa pochodzi od wybitnego chirurga, pioniera torakochirurgii i kardiochirurgii polskiej – prof. Wiktora Brossa, który zajął się organizacją, a później w latach 1946-1973 kierował II Katedrą i Kliniką Chirurgii ówczesnej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Właśnie w tej jednostce 12 lutego 1958 r. prof. Wiktor Bross przeprowadził pierwszą w Polsce operację na otwartym sercu.

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg