We Wrocławiu spotykają się specjaliści w dziedzinie hematologii dziecięcej, onkolo-gii i transplantologii komórek krwiotwórczych

We Wrocławiu spotykają się specjaliści w dziedzinie hematologii dziecięcej, onkolo-gii i transplantologii komórek krwiotwórczych


Dzisiaj, we Wrocławiu rozpoczęła się trzydniowa Konferencja 12TH MIDSUMMER MEETING ON PEDIATRIC HEMATOLOGY, ONCOLOGY AND STEM CELL TRAN-PLANTATION, w której uczestniczą specjaliści w dziedzinie hematologii dziecięcej, onkologii i transplantologii komórek krwiotwórczych, nie tylko z Polski, ale również z całej Europy. Obradom przewodniczy prof. Krzysztof Kałwak, Kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, prof. Petr Sedlacek z Charles University Prague, prof. Meinolf Suttorp z Technical University Dresden. Honorową Przewodniczącą Konferencji jest prof. Alicja Chybicka z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, Senator RP X kadencji.

Poprzednia edycja Konferencji odbyła się w 2019 roku w Karpaczu, a przerwa w edycjach spowodowana była pandemią. Tym razem spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, a miej-sce to zostało wybrane nie bez powodu. Wrocław jest nie tylko trzecim największym mia-stem w Polsce i pozostaje gospodarczą, kulturalną jak i intelektualną stolicą Dolnego Ślą-ska, ale znajduje się w nim także Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu „Przylądek Nadziei” – największe pediatryczne centrum onkohematologii dziecięcej i transplantologii komórek krwiotwórczych w Polsce (i jeden z największych dziecięcych ośrodków przeszczepo-wych w Europie).

W trakcie Konferencji lekarze będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z wybitnymi specjalistami z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, krajów nadbałtyc-kich, Ukrainy i innych krajów europejskich. Podczas spotkania omówione zostaną za-równo dotychczasowe, jak i nowe osiągnięcia w dziedzinie onkohematologii dziecięcej oraz transplantologii komórek krwiotwórczych u dzieci.

Więcej informacji: https://12meeting.pl/ 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg