Razem dla ochrony zdrowia Dolnoślązaków
Informacja prasowa 06.05.2022

Razem dla ochrony zdrowia DolnoślązakówZacieśniamy współpracę z samorządem województwa dolnośląskiego w zakresie ochrony zdrowia. Porozumienie podpisane przez rektora UMW prof. Piotra Ponikowskiego i wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego otwiera nowy etap. Porozumienie na rzecz współpracy w ochronie zdrowia na terenie Dolnego Śląska wskazuje najważniejsze inwestycje i projekty do realizacji w najbliższych latach, które odgrywają kluczowe znaczenie dla rozwoju obu ośrodków oraz zapewnienia najlepszej opieki pacjentom w regionie.
Na liście znalazły się:
 • budowa Nowego Szpitala Onkologicznego, do którego przeniesione zostanie Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii,
 • utworzenie zintegrowanego Instytutu Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
 • utworzenie Instytutu Hematoonkologii na bazie USK,
 • powołanie w strukturach USK Centrum Nowoczesnych Technologii i Sztucznej Inteligencji w Ochronie Zdrowia,
 • rozwój medycyny robotycznej w oparciu o infrastrukturę USK oraz samorządu województwa.


 • Co ważne dla Uczelni i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu są one odzwierciedleniem zadań postawionych władzom UMW i USK w ramach uchwały Senatu w sprawie rekomendacji podjęcia przez JM Rektora działań niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych polegających na budowie Instytutu Pediatrii, Instytutu Hematoonkologii i Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Centrum Kształcenia Kadr Medycznych oraz do zakupu infrastruktury Centrum Naukowo–Badawczo–Dydaktycznego Chirurgii Robotycznej.

  - Wszyscy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w oczywisty sposób czujemy się współodpowiedzialni za zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w wojnie z pandemią był na pierwszej linii frontu, a przecież w tym samym czasie oferowaliśmy pacjentom wysokospecjalistyczne usługi. Przypomnę, że to w tym trudnym czasie rozwinęliśmy program transplantacji serca - podkreśla rektor Uczelni prof. Piotr Ponikowski. I dodaje, że zawarte porozumienie jest niezwykle dobrą wiadomością dla mieszkańców naszego regionu: - Jednocząc siły jesteśmy w stanie zabezpieczyć kluczowe obszary opieki zdrowotnej i nie tylko zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę, ale także rozwijać usługi medyczne w naszym kraju. To gwarancja inwestycji w zdrową przyszłość nas wszystkich - podkreśla prof. Piotr Ponikowski.

  Obok rozwoju infrastruktury za równie ważną kwestię uznano inwestycje w kadry medyczne. Strony zobowiązały się do poszerzania bazy dydaktycznej i klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, uzyskania środków z Ministerstwa Zdrowia na zwiększenie liczby miejsc na kierunkach medycznych oraz rozwój programów szkoleniowych.

  - Innowacyjność oraz nasza wspólna troska o zdrowie Dolnoślązaków pozwala nam realizować ważne projekty, do których należy zaliczyć rozpoczęcie programu transplantacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz start ogólnopolskiego pilotażu krajowej sieci onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Współpraca jest niezbędna, aby zapewnić mieszkańcom naszego regionu jeszcze lepsze warunki leczenia oraz profilaktykę - zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

  Celem podpisanego porozumienia jest kontynuowanie wprowadzania pozytywnych rozwiązań w obszarze rozwoju opieki zdrowotnej.

  - Dzięki współpracy możemy podejmować więcej kluczowych działań na rzecz rozwoju opieki medycznej na Dolnym Śląsku. Dziś zobowiązaliśmy do realizowania wspólnych inwestycji i programów, które są długo oczekiwane i niezwykle ważne z punktu widzenia mieszkańców Dolnego Śląska – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

  Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności: Janusza Cieszyńskiego sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii dr. hab. Adama Maciejczyka oraz p.o. dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dr. Jakuba Berezowskiego.