Kariera i Konkursy
DZH/15/II/2023/RM-KOORDYNATOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/15/II/2023/RM-KOORDYNATOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika Medycznego – Koordynatora ds. Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Instytucie Chorób Serca - Klinice Kardiochirurgii w lokalizacji: Borowska 213. Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta 
DZH/14/II/2023/KAIIT

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/14/II/2023/KAIIT

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO. ORDYNACJA PODSTAWOWA MIN 100 H/M-C. DYŻURY MEDYCZNE, PROCEDURY Z ZAKRESU SPECJALIZACJI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, REAZLIAZJA ZADAŃ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta 
DZH/13/II/2023/RM

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/13/II/2023/RM

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika Medycznego - w zakresie Ratownictwa Medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacjach: Borowska 213, MCS, Strzelin. Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta 
DZH/12/II/2023/PI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/12/II/2023/PI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarkę - w zakresie opieki pielęgniarskiej w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacjach: Borowska 213, MCS, Strzelin. Praca w systemie zmianowym. Procedury w ramach uprawnień pielęgniarki.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta 
DZH/11/II/2023/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/11/II/2023/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII LUB ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU. W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY MIN. 120 H/M-C, DYŻURÓW MEDYCZNYCH, KONSULTACJI.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta 
DZH/10/I/2023/KNG

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/10/I/2023/KNG

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII W KLINICE NEUROCHIRURGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, PROCEDURY WSYSOKOSPECJALISTYCZNE KONSULTACJE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...
RODO
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
DZH/9/I/2023/UPS – PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/9/I/2023/UPS – PORADNIA KARDIOLOGICZNA

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII W PORADNII KARDIOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...
RODO
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
DZH/8/I/2023/PORADNIA OKULISTYCZNA STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/8/I/2023/PORADNIA OKULISTYCZNA STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU OKULISTYKI W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO LOKALIZACJA STRZELIN. KONSULTACJE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...
RODO
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
DZH/7/I/2023/PRZYCHODNIA LEKARZ RODZINNEGO (PEDIATRIA) STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/7/I/2023/PRZYCHODNIA LEKARZ RODZINNEGO (PEDIATRIA) STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII LUB CHORÓB PŁUC U DZIECI, LUB ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ, LUB GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ LUB KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ, LUB NEFROLOGII DZIECIĘCEJ, LUB NEONATOLOGII, LUB ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ, LUB PEDIATRII METABOLICZNEJ, ALBO LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z ZAKRESU PEDIATRII LUB CHORÓB PŁUC U DZIECI, LUB ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ, LUB GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ LUB KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ, LUB NEFROLOGII DZIECIĘCEJ, LUB NEONATOLOGII, LUB ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ, LUB PEDIATRII METABOLICZNEJ,W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO LOKALIZACJA STRZELIN. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...
RODO
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
DZH/6/I/2023/PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/6/I/2023/PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII ALBO LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII, W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO LOKALIZACJA STRZELIN.PRACA W PODDSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...
RODO
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
Oferta 10/2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:


1. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej,
2. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Okulistyki,
3. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, 4. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku – Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku,
5. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii,
6. Pielęgniarki/Pielęgniarza/Położnej/Położnika Oddziałowego w Klinice Neonatologii,
7. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej,
8. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
9. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej,
10. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Centrum Chorób Cywilizacyjnych,
11. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Pediatrii, Alergologii i Kardiologii,
12. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego,
13. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
14. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Oddziale Medycyny Paliatywnej,
15. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
16. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Izbie Przyjęć,
17. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
18. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Instytucie Chorób Serca – Oddział Kliniczny Kardiochirurgii,
19. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Oddziale Klinicznym Nefrologii Pediatrycznej,
20. Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Neurochirurgii,
21. Położnej/Położnika Oddziałowego w II Klinice Ginekologii i Położnictwa - Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy,
22. Położnej/Położnika Oddziałowego w I Klinice Ginekologii i Położnictwa - Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy.


Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z poźn. zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 392) - § 4 ust. 11./***

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, tj.
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
  UWAGA !
  - Dokumenty wskazane powyżej, muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  - Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;
  UWAGA !
  - Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
6) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 08.02.2023 r., do godz. 14:00 określonym w § 9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430)tj. nie krótszym niż 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, na adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Dokumenty należy składać w Kancelarii Szpitala , budynek H, parter, p. 1.21
- na kopercie kandydat umieszcza : swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału................................., " (wpisać nazwę oddziału)
- Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur- marzec 2023 rok w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 50.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Dyrektor Szpitala
 
DZH/5/I/2023/PORADNIA ENDOSKOPII STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/5/I/2023/PORADNIA ENDOSKOPII STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII LUB LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LUB LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ, LUB LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII , LUB LEKARZA Z I STOPNIEM SPECJALIZACJI Z ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ LUB W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH POSIADAJĄCEGO POTWIERDZENIE UMIEJĘTNOŚCI WYKONYWANIA OKREŚLONYCH BADAŃ ENDOSKOPOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO, W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO LOKALIZACJA STRZELIN.PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
DZH/4/I/2023/PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/4/I/2023/PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII LUB CHIRURGII OGÓLNEJ, ALBO LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ I STOPNIA W DZIEDZINIE CHIRURGII OGÓLNEJ, LUB LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE CHIRURGII OGÓLNEJ, ALBO LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ ORAZ LEKARZA I STOPNIA W DZIEDZINIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO LOKALIZACJA STRZELIN.PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
DZH/3/I/2023/PORADNIA NOCNEJ I ŚWIATECZNEJ OIPIEKI ZDROWOTNEJ STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/3/I/2023/PORADNIA NOCNEJ I ŚWIATECZNEJ OIPIEKI ZDROWOTNEJ STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA POSIADAJACEGO PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO LOKALIZACJA STRZELIN. ORDYNACJA PODSTAWOWA.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
DZH/2/2/2023/PORADNIA DIABETOLOGICZNA STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/2/2/2023/PORADNIA DIABETOLOGICZNA STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU DIABETOLOGII LUB ENDOKRYNOLOGII, ALBO LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI W ZAKRESIE DIABETOLOGII , LUB LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ I STOPNIA W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z CO NAJMNIEJ 5 – LETNIM DOŚWIADCZENIEM W PRACY W ODDZIALE LUB PORADNII ZGODNIE Z PROFILEM ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO LOKALIZACJA STRZELIN. ORDYNACJA PODSTAWOWA. DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
DZH/1/I/2023/ODDZIAŁ CHORÓB WEWMĘTRZNYCH STRZELIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/1/I/2023/ODDZIAŁ CHORÓB WEWMĘTRZNYCH STRZELIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM J. MIKULICZA – RADECKIEGO LOKALIZACJA STRZELIN. ORDYNACJA PODSTAWOWA. DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
Oferta 09/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Lekarz ginekolog


 

Szczegóły oferty

 
DSP-1/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DSP-1/2023

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie badań do przeszczepów na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych na rzecz pacjentów uniwersyteckiego szpitala klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w zakresie:

I. Rehabilitacji kardiologicznej pacjentów w ramach opieki kompleksowej po przebytym zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych

II. Rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego w ośrodku lub oddziale dziennym.

III. Kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w ramach opieki kompleksowej pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego w warunkach domowych.Kod CPV 851 45000-7

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

Szczegółowe warunki konkursu
Oświadczenie
Formularz ofertowy
Projekt Umowy


Informacja o wyborze oferenta

 
Oferta 08/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Referenta/Inspektor/Specjalista ds. sprzedaży


 

Szczegóły oferty

 
Oferta 07/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Referenta/Inspektor/Specjalista ds. umów


 

Szczegóły oferty

 
Oferta 06/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Specjalisty ds. personalnych (socjalnych i benefitów)


 

Szczegóły oferty

 
Oferta 05/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Lekarz specjalista/w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Lokalizacja: Strzelin


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 04/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Asystent farmacji do Apteki Szpitalnej


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 03/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Pielęgniarz/pielęgniarka anestezjologiczna/operacyjna w Dziale Bloków Operacyjnych


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 02/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • lekarz internista, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra


Szczegóły oferty
 
Oferta 01/2023

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Specjalista ds. umów cywilnoprawnych


Szczegóły oferty
 
DZH/104/XII/2022/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/104/XII/2022/KNG

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :  

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ONKOLOGII, HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ, Z ZAKRESU PEDIATRII W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ. ORDYNACJA PODSTAWOWA. DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

  
DZH/103/XII/2022/KNG

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/103/XII/2022/KNG

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII W KLINICE NEUROCHIRURGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, DYZURY TROMBEKTONIJNE, PROCEDURY WSYSOKOSPECJALISTYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
Oferta 24/2022

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Administrator/ka Obiektu


Szczegóły oferty
 
Oferta 23/2022

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Neonatologa


Szczegóły oferty
 
DZH/102/XII/2022/TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/102/XII/2022/TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII W PRACOWNI ELRKTROFIZJOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU.PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY,DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
oferta 22/2022

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

 • Magazyniera


Szczegóły oferty
 
DSP-4/2022

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DSP-4/2022

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:

W OKRESIE OD 1.01.2023 DO 31.12.2023 W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓWKOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Kod CPV 851 45000-7

 

1. Czytaj o ogłoszeniu ...

2 .Szczegółowe warunki konkursu
3. Załącznik nr 1 do oferty - Oświadczenie Oferenta
4. Załącznik nr 2 do oferty - formularz ofertowy
5. Kryteria oceny
6. Projekt umowy
7. Załącznik nr 1 do umowy
8. Załącznik nr 1a do umowy
9. Załącznik nr 2 do umowy
10. Załącznik nr 3 do umowy


1. 15.12 - Odpowiedź na pytania oferentów
2. 15.12 - Szczegółowe warunki konkursu DSP-4/2022
3. 15.12 - Załącznik 2 do oferty
4. 15.12 - Kryteria oceny dokumentów

Rozstrzygniecie konkursu - 30.12.pdf
  
DZH/101/XII/2022/RM

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/101/XII/2022/RM

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

Ratownika Medycznego - w zakresie Ratownictwa Medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacjach: Borowska 213, MCS, Strzelin. Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 45

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg