Z ostatniej chwili
Polska patolog laureatką
 
Polska patolog laureatką prestiżowej nagrody

Dr Martyna Trzeszcz z zespołu Prof. Michała Jelenia, kierownika Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej USK zakończyła prestiżowe specjalistyczne szkolenie w ramach nagrody Giordano Fellowship Europejskiego Towarzystwa Patologów (ESP) w Advanced Training Center ESP w Sheffield - europejskim centrum patologii perinatalnej i pediatrycznej.
Dr Trzeszcz, pierwszy i do tej pory jedyny polski patolog, laureat nagrody Giordano Fellowship ESP, zakończyła z sukcesem bardzo intensywne dwumiesięczne szkolenie specjalistyczne w prestiżowym centrum patologii perinatalnej i pediatrycznej w Sheffield (UK).


- Nagroda stała się dla mnie nie tylko wyróżnieniem, zaszczytem i możliwością dalszego doskonalenia moich umiejętności w zakresie patologii perinatalnej na najwyższym europejskim i światowym poziomie, ale przede wszystkim docenieniem moich umiejętności w tej dziedzinie patologii - mówi dr Martyna Trzeszcz z Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej USK.

Jak podkreśla dr Trzeszcz zakres zakończonego szkolenia jest imponujący: 40 autopsji perinatalnych (w tym 5 sądowo-lekarskich) zakończonych wstępnym raportem autopsyjnym do użytku klinicznego; wykonanie 29 pełnych końcowych raportów autopsyjnych z analizą badań dodatkowych (genetycznych, obrazowych post mortem, mikrobiologicznych oraz immunopatologicznych); 110 specjalistycznych rozpoznań placentologicznych z pełnym raportem uwzględniającym korelacje kliniczno-patologiczne; uczestnictwo w Intradepartmental Multidisciplinary Mortality Meetings; analiza i konsultacja merytoryczna przypadków medyczno-prawnych.

Potwierdzeniem teoretycznych oraz praktycznych umiejętności dr Trzeszcz była bezpośrednia rekomendacja dr Marty Cohen, mentora szkolenia i przewodniczącej minionej kadencji International Paediatric Pathology Association oraz dr Gordana Vujanica, aktualnego przewodniczącego PPS, skutkująca decyzją Zarządu na tegorocznym PPS AG committee meeting w Paryżu przyjęciem do elitarnego grona członków Peadiatric Pathology Society.

Pozostaje mieć nadzieję, że sukces dr Trzeszcz doda odwagi innym polskim młodym patologom do podejmowania wyzwania aplikowania do tej cennej i prestiżowej Nagrody ESP.

Liczyć należy także, że będzie on istotnym wkładem w rozwój polskiej patologii perinatalnej i placentologii klinicznej, dziedzin istotnych, ale ciągle niewystarczająco docenianych w naszych krajowych warunkach.

Gratulacje!

  
Kardiochirurgiczna hybryda
 
Kardiochirurgiczna hybryda

(9.10.2018 r.) Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu otworzył kolejną 21 salę bloku operacyjnego - kardiochirurgiczną salę hybrydową. Sala dedykowana jest do zabiegów z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz kardiologii. Sala hybrydowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu jest jedną z najnowocześniejszych sal tego typu w Polsce. Koszt inwestycji to ponad 7 mln. złotych. Sala została wybudowana dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Zdrowia oraz środkom własnym USK.

W sali zabiegi wykonywać mogą kardiochirurdzy, chirurdzy naczyniowi oraz kardiolodzy.

- Jej funkcjonalność polega na tym, że można w niej wykonywać pacjentowi dwa różne zabiegi jednocześnie. Zwykle zabiegi odbywają się z koniecznością czasowej przerwy pomiędzy nimi, potrzebnej na rekonwalescencję, co wiąże się z ryzykiem dla pacjenta, który może doznać powikłań z powodu odłożenia drugiego zabiegu – tłumaczy prof. Marek Jasiński, kierownik Kliniki Chirurgii Serca. - Sala hybrydowa niesie również możliwość operacji małoinwazyjnej, dzięki temu skracamy czas leczenia pacjenta i jego pobytu w szpitalu – dodaje prof. Jasiński.

- Mamy w Polsce coraz więcej lekarzy, którzy są pionierami w medycynie i piszą jej światową historię – mówi dr n. med. Piotr Pobrotyn, dyrektor USK. - Mamy dostęp do coraz lepszych nowoczesnych technologii. Teraz sukcesem w medycynie nie jest tylko wynik wczesny czyli przeżycie operacji, ale wynik odległy mierzony jego jak najdłuższym przeżyciem po operacji i jak najlepszą jego jakością.

Sala wyposażona jest m.in. w technologię quantum - to najnowocześniejsze urządzenie do krążenia pozaustrojowego na świecie, które po bezpiecznym zatrzymaniu pracy serca, pozwala na dokładną i ciągłą analizę parametrów życiowych i badań krwi w trakcie operacji. Zespół kardiochirurgów USK dzięki zastosowaniu quantum może wykonywać najbardziej złożone operacje serca.

- Quantum to przykład na to, jaki postęp sprzętowy i rozwój następuje obecnie w kardiochirurgii. – Postęp technologii związanych z operacjami kardiochirurgicznymi jest ogromny – mówi prof. Marek Jasiński, szef Kliniki Chirurgii Serca w USK. - Funkcja spektrum w tym urządzeniu wykonuje w systemie ciągłym badania gazometryczne i metaboliczne krwi, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa pacjenta i powodzenia zabiegu. Znacząco również skraca zabieg, bo zespół operujący na bieżąco – sekunda po sekundzie – posiada pełną informację na temat stanu pacjenta. Jesteśmy posiadaczami tego urządzenia jako pierwsi w Polsce i jako jedni z pierwszych w Europie.

Światowe sukcesy kardiochirurgii USK

Technologia quantum wykorzystywanej jest do zabiegów operacyjnych w USK od stycznia 2018 r.

- W pierwszej dekadzie roku wykonaliśmy pierwsze na świecie dwie kompleksowe, złożone operacje zastawkowo-aortalne z użyciem technologii quantum – mówi prof. Marek Jasiński. - Operacje zakończyły się powodzeniem. Uczestniczyli w nich eksperci z różnych krajów, bo była to dla nich wyjątkowa okazja do poznania tej nowej technologii.

Pierwszy zabieg polegał na kompleksowej naprawie zastawek serca - aortalnej i mitralnej, natomiast u drugiego pacjenta w trybie pilnym zoperowano tętniaka aorty wstępującej. Tego typu złożone operacje stanowią szczególne wskazania do zastosowania w przyszłości tego typu najnowocześniejszych technologii, która zmniejsza inwazyjność i skraca czas operacji – mówi prof. Jasiński.

Dotychczas na świecie z wykorzystaniem urządzenia quantum przeprowadzano tylko operacje związane z chorobami wieńcowymi.

Całkowity koszt sali hybrydowej to 7,1 ml. zł. Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia z Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD wyniosło 3,5 mln złotych. Pozostałą kwotę szpital pokrył ze środków własnych.

  
Sukces hipertensjologów z USK
 
Sukces hipertensjologów z USK

Z przyjemnością informujemy, że na tegorocznym Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego ISH 2018 w Pekinie, nagrodę za najlepszy plakat pt "The Effect of Obstructive Sleep Apnea on Blood Pressure Variability in Resistant Hypertension" autorstwa: Heleny Martynowicz, Dominiki Urbanik, Moniki Michałek, Grzegorza Mazura, Katarzyny Gosławskiej, Anny Wojakowskiej, Pawła Gać, Piotra Macek, Rafała Poręby odebrała dr n. med. Helena Martynowicz z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W Kongresie brało udział 2818 uczestników z 86 krajów, którzy zgłosili ponad 1600 plakatów.

Gratulujemy i życzymy autorom dalszych sukcesów!

  
IV Turniej Piłki Nożnej
 
IV Turniej Piłki Nożnej

Szanowni Państwo, z radością i dumą informujemy, że podczas IV Turnieju Piłki Nożnej w Ochronie Zdrowia, który odbył się 22.09.2018 r. w Olimpijskim Football Club'ie we Wrocławiu drużyna VICTORIA z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zajęła I miejsce. Serdecznie gratulujemy całej drużynie, wszystkim piłkarzom biorącym udział w Turnieju a także kibicom. Zwycięzcy IV Turnieju Piłki Nożnej w Ochronie Zdrowia: I miejsce Victoria USK II miejsce Team 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny III miejsce Pogotowie Ratunkowe Ziębicka Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej do udziału w Turnieju Piłki Nożnej w Ochronie Zdrowia za rok.

  
Reprezentant Polski spotkał się z chorymi dziećmi
 
Zawodnik reprezentacji Polski spotkał się z chorymi dziećmi.

Kuba Błaszczykowski już po raz trzeci odwiedził podopiecznych Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Pomocnik reprezentacji Polski w piłce nożnej przyjechał do Wrocławia z kadrą Polski, która 11 września rozegra towarzyski mecz z Irlandią.

Piłkarz spędził w klinice półtorej godziny. Sala konferencyjna, w której odbywało się spotkanie była wypełniona po brzegi. Zawodnik odpowiadał na pytania dzieci, pozował do zdjęć opowiadał także o swoich planach na przyszłość. Każde dziecko dostało także od piłkarza upominek.

  
Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej
 

Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznejDziałając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz.1318, z późniejszymi zmianami) oraz §75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, indywidualna dokumentacja medyczna z poniżej wymienionych jednostek, po upływie okresów przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła::

 • - Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej z 1997 roku,
 • - Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii z 1997 roku,
 • - Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii z 1997 roku,
 • - Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej z 1997 roku,
 • - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z 1997 roku,
 • - Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego z 1997 roku,
 • - Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki z 1997 roku.

 • Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji.

  W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane odbiorem własnej indywidualnej dokumentacji medycznej, aby zgłaszały się do Archiwum Zakładowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 do dnia 5 sierpnia 2018 roku z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem w dniach:
  środa i czwartek, w godz. od 8 do 14,
  po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonicznym:
  (71) 733 16 10.
  Po ww. terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie zniszczona.

  Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki
  Magdalena Dylewicz
 
Turniej piłki nożnej
 
 
Warsztaty dla seniorów
 
Warsztaty dla seniorów
  
Zawody pożarnicze
 

Pierwsze Zawody Pożarnicze OnkoludkówW sobotę 2. czerwca przyjaciele Fundacji Orange oraz Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce zorganizowali dla dzieci leczonych w Klinice „Przylądek Nadziei” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu niespodziankę z okazji Dnia Dziecka.Impreza rozpoczęła się od przyjazdu Korowodu Motocyklistów i samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej wokół kliniki. Dla małych pacjentów wolontariusze zorganizowali także Pierwsze Zawody Pożarnicze dla Onkoludków. Strażacy ochotnicy dotarli także z upominkami do dzieci, które nie mogły opuścić swoich łózek. 
Spartanie w Przylądku
 

Spartanie w Przylądku19. maja żużlowcy WTS-u Sparty Wrocław odwiedzili małych pacjentów leczonych w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Reprezentacja klubu przyjechała do „Przylądka Nadziei” w swoim najsilniejszym składzie tj.: Maciej Janowski, Tai Woffinden, Damian Dróżdż, Max Fricke, Maksym Drabik oraz Przemysław Liszka.Spartanie przygotowali dla dzieci niespodziankę – przywieźli klubowy motocykl. W tym dniu spełniło się marzenie 13-letniego Mikołaja, który chciał zobaczyć zawodników na żywo. To jednak z uwagi na stan zdrowia chłopca było niemożliwe. Chłopiec od wielu lat jest fanem żużla. Dziś spełniło się jego marzenie - miał okazję porozmawiać z zawodnikami drużyny, której od lat kibicuje. 
Warsztaty edukacyjne
 

Warsztaty edukacyjne z okazji Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelita


 

 
RODO
 
 

RODO W USK


W dniu 25 maja 2018r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO). RODO to duże wyzwanie dla wszystkich, których prawa i obowiązki akt ten reguluje. Jednym z celów przyświecających projektodawcom RODO było zapewnienie skuteczności ochrony danych osobowych w zmieniających się środowiskach: :technologicznym, organizacyjnym i gospodarczym w całej Unii Europejskiej. RODO wprowadza szczególne instrumenty prawne i mechanizmy odnoszące się do specyfiki gospodarki cyfrowej. Pojawiają się nowe lub zdefiniowane na nowo prawa, takie jak: prawo do usunięcia danych i prawo do zapomnienia oraz prawo do przenoszalności danych. Ponadto wprowadzono koncepcje, które dotąd były jedynie postulatami o charakterze teoretycznym, min.: zapewnienie ochrony danych na etapie projektowania, domyślna ochrona danych i zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych. Zmodyfikowano również dotychczasowe zasady dotyczące automatycznego podejmowania decyzji opartych przede wszystkim na profilowaniu.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego dostosował swoje przepisy w dziedzinie ochrony danych osobowych i od dnia 25 maja 2018 roku rozpoczyna stosowanie wymogów RODO.
W szpitalu funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), który zastąpił dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
Szczegółowe informacje dla pacjentów szpitala związane z RODO znajdują się na stronie internetowej szpitala w zakładce "Dla pacjenta".

 


 
Pierwsi w Europie

Wrocław, 7.05.2018 r.

Pierwsi w Europie przeszczepili rzepkę u chorego z guzem olbrzymiokomórkowym

Na sali operacyjnej w czasie przeszczepu, było dwóch Szymonów Draganów ojciec i syn, wspierający się w trakcie tego zabiegu.


Zabieg wykonywany był przez zespół w składzie: dr Szymon Dragan (ortopeda), dr Krzysztof Zimmer (mikrochirurg), lek. Łukasz Mucha (ortopeda), nadzorujący zabieg - prof. Szymon Dragan (ortopeda), Paweł Mikołajczyk (pielęgniarz instrumentariusz), Krystyna Molka (pielęgniarka instrumentariuszka pomagająca), lek. Hanna Gordziewicz (anestezjolog), Małgorzata Perec (pielęgniarka anestezjologiczna).


prof. Szymon Dragan, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Unikalność operacji polega na tym, że została ona wykonana u pacjenta, który był leczony z powodu guza olbrzymiokomórkowego, zajmującego tylko rzepkę. Standardowo wykonuje się u takich pacjentów wycięcie guza i uzupełnienie loży po nim przeszczepami kostnymi lub materiałem kościozatępczym. Czasami stosuje się także endoprotezy poresekcyjne. W tym przypadku było to niemożliwe, trzeba było zrekonstruować tzw. aparat wyprostny, by możliwe było u pacjenta prostowanie stawu kolanowego. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przeszczepie. Materiał do przeszczepu został przygotowany przez bank tkanek RCKiK w Katowicach.

To była dość długa droga. Nie była to decyzja podejmowana w przeciągu kilku dni, tylko kilku miesięcy, z dużymi wątpliwościami, z prześledzeniem piśmiennictwa, literatury, z wyjaśnieniem każdego kroku tego zabiegu operacyjnego.

Było to duże wyzwanie. Mieliśmy zastosować przeszczep allogenny, pobrany ze zwłok. Nie wiedzieliśmy, czy się „przyjmie”. Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy stosowali żadnej immunosupresji, czyli nie będą osłabiane siły odpornościowe organizmu po to, żeby ułatwić funkcjonowanie przeszczepu. Poza tym nie wiedzieliśmy, jak zachowa się martwa kość – przeszczepiona w „żywy” staw kolanowy i czy osiągniemy założony cel. Czy pacjent wróci do pracy i czy będzie normalnie funkcjonował?

Mieliśmy świadomość, że są to bardzo rzadkie operacje. Wcześniej, zgodnie z naszą wiedzą, tylko jedna taka operacja była przeprowadzona w guzie olbrzymiokomórkowym, ale jesteśmy chirurgami, pracujemy w jednym z najlepszych szpitali w Polsce, jeżeli nie w Europie Środkowowschodniej. Szpital jest wspaniale wyposażony i jednocześnie dąży do tego, żeby stworzyć tutaj centrum doskonałości w wybranych dziedzinach medycyny, zwłaszcza ortopedycznej.


Dr Szymon Dragan, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

40-letni pacjent, po urazie skrętnym stawu kolanowego trafił na ostry dyżur – tam został zdiagnozowany, zaopatrzony zgodnie z wytycznymi postępowania po urazie skrętnym kolana i przypadkowo została u niego zlokalizowana zmiana w rzepce. Pacjent później diagnozował się w poradniach ortopedycznych i na pewien czas zaniechał leczenia, wrócił do naszej kliniki z silnym bólem kolana wynikającym z nowotworu, który znajdował się w rzepce. Guz był izolowanym nowotworem, nie przekraczał granic rzepki. Pacjent zakwalifikowany został do leczenia operacyjnego. Ze względu na silny ból nie mógł pracować. Uniemożliwiało mu to normalne funkcjonowanie.

Tego typu guz występuje dosyć często w ortopedii, natomiast w tej lokalizacji jest bardzo rzadki. Niewiele takich nowotworów w przeciągu ostatniego wieku zostało opisanych, te ilości, zgodnie z literaturą, nie przekraczają 150 przypadków. Nie było możliwości klasycznego leczenia, typowego dla tego typu nowotworu. W związku z tym poszukiwaliśmy innowacyjnych rozwiązań takich, które by pozwoliły pacjentowi na powrót do normalnej funkcji stawu. Zastanawialiśmy się, co możemy dla pacjenta zrobić i doszliśmy do wniosku, że właśnie tego typu metoda, czyli przeszczep całego aparatu wyprostnego stawu kolanowego – łącznie z rzepką, czyli kością zajętą przez nowotwór, będzie najrozsądniejszym rozwiązaniem. Było to oczywiście pewne ryzyko, bo zgodnie z naszą wiedzą jest to drugi tego typu zabieg wykonany na świecie przy tym rozpoznaniu. Problemy mogły być bardzo różnorodne, łącznie z odrzuceniem przeszczepu, brakiem wgajania się części kostnych. Pacjent mógł też nie zaakceptować tego przeszczepu. Na szczęście wszystkie badania kontrolne wykazują prawidłową funkcję i przebudowę przeszczepionego aparatu. Nowotwór mieścił się w rzepce. Została ona w całości usunięta. Na szczęście nie znaleźliśmy żadnych cech „przejścia” nowotworu poza rzepkę.

Z tego, co udało nam się ustalić jest to drugi tego typu zabieg na świecie – pierwszy wykonany w Europie. Pierwszy na świecie był wykonany w Indiach (jest on opisany w amerykańskim czasopiśmie), było to kilka lat temu. Mamy nadzieję, że niebawem ukaże się także nasz opis przypadku.


Pacjent:

Moje problemy pojawiły się przed trzema laty. Zacząłem jeździć na rolkach. Dosyć często, praktycznie codziennie – tak mi się spodobało to jeżdżenie. Po pewnym czasie zacząłem odczuwać bóle w prawym kolanie. Podejrzewałem, że to jest związane z jazdą na rolkach, że za dużo jeżdżę. W sumie nic z tym nie robiłem, pomyślałem, że jak przestanę jeździć, to się będę lepiej czuł, ale wchodząc po schodach – potknąłem się i wtedy właśnie się zaczęły moje problemy z nogą.

Nowotwór, usłyszałem pierwszy raz, kiedy dostałem wyniki biopsji. Wtedy dowiedziałem się, że to jest guz olbrzymiokomórkowy. Wtedy poczułem żal do losu, że to akurat mnie spotkało w tak młodym wieku. Opcja przeszczepu i możliwość leczenia, która pomoże mi zachować mobilność stawu kolanowego pojawiła się dwa lata temu. Na początku się bałem, jak to będzie? Czy to się w ogóle sprawdzi? Jak to będzie wyglądać? Czy ja zachowam mobilność tego stawu.

Pól roku po operacji wróciłem do pracy. Nic mnie nie boli. Czuję się super. Wróciłem do pełnej sprawności fizycznej. Może nie mogę uprawiać aktywnie sportu, bo to jednak jest związane z tym, że trzeba tę nogę oszczędzać. Staram się jednak korzystać aktywnie z wypoczynku – spaceruję, troszkę jeżdżę na rowerze, mogę wykonywać takie nie obciążające stawu kolanowego czynności. Czasami myślę o tym, że mam czyjąś rzepkę w sobie. Cieszę się, że ktoś mi pomógł i że w tej chwili medycyna ma takie możliwości. 
Uruchamiamy Dzieciaki 2018
 
 

II Edycja Akcji Uruchamiamy Dzieciaki 2018


Drodzy Państwo,


Dziękując za tak liczny udział w pierwszej konferencji II edycji akcji Uruchamiamy Dzieciaki 2018, organizowanej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wraz z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym przy ul. Borowskiej oraz Fundacją Biegaj dla Zdrowia, serdecznie zapraszamy Państwa na 2. spotkanie ze specjalistami z zakresu zdrowia, ruchu i profilaktyki dzieci i młodzieży.

Odbędzie się ono 22 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej 210 na parterze Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

Tradycyjnie już zapraszamy na konferencję wszystkich zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, rodziców i studentów.

W programie spotkania znajdują się m.in. wykład dr hab. Tomasz Zatońskiego (Katedra i Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi) pt. „Smog a zdrowie, wpływ smogu na aktywność”, dr Katarzyny Neubauer (Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Zakład Dietetyki) pt. "Czy dieta wegetariańska jest zdrowa?" oraz wykład Michała Kopra z Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu na temat sportu w profilaktyce uzależnień.

Nasz zespół będzie też zbierać zapotrzebowanie na ankiety wśród chętnych do udziału w akcji szkół, a także przyjmować zwroty wypełnionych ankiet i ustalać z Państwem wszelkie pozostałe sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Patronat nad akcją Uruchamiamy Dzieciaki objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Ziętek, a jej współorganizatorami są: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. Akcja Uruchamiamy Dzieciaki została również objęta honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz Konsulatu Królestwa Norwegii we Wrocławiu. Głównym Partnerem Akcji jest Lekki Tornister – organizowany przez Fundację Rosa program profilaktyki wad postawy u dzieci.

Liczymy na Państwa obecność.

Z poważaniem,


dr hab. Tomasz Zatoński
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

 


 
Klinicyści szkolą pediatrów oraz lekarzy rodzinnych

Klinicyści szkolą pediatrów oraz lekarzy rodzinnych10.03.2018 zapraszamy lekarzy pediatrów, lekarzy POZ do udziału w XI konferencji "Rozwiązywanie sytuacji klinicznych w pediatrii. Praktyczne podejmowanie decyzji diagnostyczno-terapeutycznych". Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Szanowni Państwo,
Po raz jedenasty zapraszamy do Wrocławia na szkoleniowo-naukową konferencję Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W latach ubiegłych konferencja gromadziła setki uczestników, co zachęca nas do przedstawiania atrakcyjnego pod względem praktycznym i naukowym programu. W tym roku nasz zespół, złożony z aktualnych i byłych pracowników kliniki, rozwiąże kilkanaście sytuacji klinicznych wywołanych zakażeniami różnymi drobnoustrojami oraz przedstawi naukowe opracowanie aktualnych problemów pediatrycznych. Cieszymy się na osobiste spotkania ze wszystkimi uczestnikami, które owocują dobrą współpracą z naszym oddziałem w rozwiązywaniu problemów infekcjologicznych.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw.

Miejsce spotkania:
Hotel Novotel Wrocław Centrum
ul. Powstańców Śląskich 7

Program konferencji:

8:20 - 9:00

Warsztaty interaktywne przed posiedzeniem głównym
Problemy ze szczepionkami. K.Toczek-Kubicka
Rozpoznawanie chorób ze zmianami na skórze i błonach śluzowych J. Jasonek

9:00 - 9:05

Otwarcie konferencji i moderowanie Leszek Szenborn

9:05 - 11:00 Sesja I

Renesans zachorowań na WZW typu A. K.Toczek-Kubicka
Rodzinny urlop w ciepłych krajach A. Matkowska-Kocjan
Zakaźna pamiątka z podróży - potrzeba gotowości do rozpoznania. A. Popiel
Antybiotykoterapia pierwszego wyboru - korzyść dla lekarza i pacjenta. L. Szenborn
Efekty programów szczepień przeciw pneumokokom i aktualne rekomendacje A. Książek, Dział Medyczny GSK
Procedury higieniczne w przecinaniu dróg transmisji zakażeń na oddziałach pediatrycznych w praktyce ambulatoryjnej E. Starostecka
Neuroinfekcje w przebiegu zakażeń Mycoplasma Pneumoniae B. Kraszewska-Głomba
Pouczająca niespodzianka J.Gruszka
Nowe strategie zapobiegania krztuścowi i grypie L. Szenborn

11:00 - 11:15

Pytania i dyskusja

11:15 - 12:00

Przerwa kawowa

12:10 - 14:15 Sesja I

Kogo szczepić, a kogo badać w kierunku zakażenia wirusem odkleszczowego zapalenia mózgu? K. Waszczuk
Wrocławski program profilaktyki HPV u dziewcząt - jak lepiej wykorzystać szansę na zdrowie. K. Ludwikowska, L. Szenborn
Diagnostyka chorób wątroby u dzieci. I. Zaleska
Skuteczność kliniczna szczepień przeciwko pneumokokom L. Szenborn
Zespoły wrzodziejąco-węzłowe u dzieci. Z. Szymańska-Toczek
Przydatność badania USG w rozpoznawaniu wybranych chorób infekcyjnych M. Gwoździk
Borelioza - łatwe rozpoznanie i skuteczne leczenie M. Burkietowicz
Choroba Dłoni, Stóp i Ust - doświadczenie czyni mistrza K. Kochańska, J. Nowak, A. Tusznicka

14:15 - 14:30

Pytania i dyskusja

14:15 - 14:30

Zakończenie konferencji i odbiór zaświadczeń

Rejestracja on - line:
http://gmkonferencje.pl/engine/index.php?page=rejestracja&mode=p&form=67&id=123

Program w PDF
 
Warsztaty Transplantacyjne

Warsztaty Transplantacyjne


W dniach 9-10 marca 2018 r. Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierowana przez prof. Tomasza Wróbla, organizuje warsztaty transplantacyjne. Na spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące: kwalifikacji chorych, poszukiwania dawców, wskazań do przeszczepu i najnowszych metod transplantacji szpiku. Celem warsztatów jest także pogłębienie współpracy między ośrodkami hematologicznymi i ośrodkiem transplantologicznym w zakresie opieki nad chorymi poddawanymi transplantacji komórek krwiotwórczych.


Spotkanie dedykowane jest lekarzom oraz farmaceutom.

Program i informacje organizacyjne:
www.warsztaty2018.pl
 
Jaskra

Cichy złodziej wzroku: jaskra drugą przyczyną ślepoty na świecie


Wysoki cholesterol, chronicznie zimne dłonie i stopy oraz niedociśnienie tętnicze – każda z tych dolegliwości zwiększa ryzyko rozwoju jaskry, nieuleczalnej choroby oczu o wyjątkowo podstępnym przebiegu. Przez lata rozwija się bezobjawowo, a gdy zaczyna dawać się we znaki, na ratunek wzroku jest już za późno. Prof. Marta Misiuk-Hojło, kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Kierownik Kliniki Okulistyki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, przypomina o roli profilaktyki tego schorzenia przy okazji inauguracji Światowego Tygodnia Jaskry.


Jaskra jest chorobą nerwu wzrokowego i rozwija się wskutek zbyt wysokiego ciśnienia, które panuje w oku. Często bywa mylona z zaćmą, od której, poza specyfiką, odróżnią ją fakt, że jest nieuleczalna. Zaćma jest schorzeniem prowadzącym do zmętnienia soczewki, którą można wymienić operacyjnie – w przypadku jaskry cofnięcie skutków choroby jest niemożliwe. Można jedynie zahamować jej rozwój, a pierwszym krokiem ku temu jest profilaktyka, znajdująca się w centrum obchodów Światowego Tygodnia Jaskry w dniach 11 - 17 marca 2018 r.


Szacuje się, że około 800 tys. Polaków choruje na jaskrę. Połowa z nich została zdiagnozowana, jednak leczy się zaledwie około 65 tys. osób – mówi prof. Misiuk-Hojło. – Diagnoza postawiona w porę pozwala zastosować leczenie pierwszego rzutu, najczęściej ograniczającego się do przyjmowania leków, które może sprawić, że wzrok pacjenta mimo choroby do końca życia pozostanie dobry.


Około 90 proc. przypadków tej choroby w naszym rejonie geograficznym to jaskra pierwotna otwartego kąta, która przebiega podstępnie i bezobjawowo. Jedynie 10 proc. pacjentów cierpi na jaskrę wysokiego kąta przesączania, której towarzyszy silny ból głowy i zaczerwienione oko, co często kończy się koniecznością wizyty w szpitalu. Jeśli więc nie będziemy się badać, możemy nie wiedzieć, że choroba postępuje.


Istnieje wiele czynników sprzyjających rozwojowi jaskry, przez co nietrudno znaleźć się w grupie ryzyka. – Podstawową grupą zagrożonych są osoby powyżej 35. roku życia. Mniej więcej w tym czasie pojawiają się również pierwsze symptomy nadwzroczności związane z wiekiem, a więc trudności w czytaniu bez okularów. To na ogół zmusza nas do wizyty u okulisty. Przy tej okazji warto więc poprosić o przeprowadzenie badania wykluczającego jaskrę, które zazwyczaj nie jest elementem standardowego badania okulistycznego – radzi prof. Misiuk-Hojło.


Wyższe ryzyko wystąpienia jaskry istnieje również u osób, w których rodzinie wystąpiły takie przypadki, ale także u tych ze średnią lub wysoką krótkowzrocznością, tj. powyżej 3 dioptrii. Czynnikiem ryzyka są także zaburzenia gospodarki lipidowej, związane z podwyższonym poziomem tzw. złego cholesterolu.


Ponieważ jaskra wiąże się z ciśnieniem krwi, również jego zaburzenia mogą przyczyniać się do rozwoju choroby. – Warto podkreślić, że w tym wypadku do choroby prowadzi przede wszystkim niedociśnienie tętnicze, które może wystąpić także wskutek niewłaściwego leczenia nadciśnienia. Część pacjentów mających zbyt wysokie ciśnienie przyjmuje leki, które powodują jego gwałtowny spadek w nocy. Tak powstałe niedociśnienie prowadzi do niedokrwienia nerwu wzrokowego i rozwoju jaskry – dodaje ekspert.


Zdiagnozowaną jaskrę można leczyć i jest to kuracja mało uciążliwa, najczęściej kroplami do oczu. Warunkiem jej powodzenia jest regularność. – Żeby skutecznie zahamować rozwój choroby, leki na jaskrę najczęściej trzeba przyjmować do końca życia – mówi prof. Misiuk-Hojło. – To wpływa na fakt, że pacjenci po jakimś czasie tracą motywację, żeby regularnie je stosować – i to jest pułapka. Pacjent chorujący na jaskrę, który odstawi leki, może nie odczuwać konsekwencji tego zaniechania przez wiele lat, ale w tym czasie choroba cały czas się rozwija – przestrzega ekspert.


Jaskra jest drugą po zaćmie przyczyną utraty wzroku na świecie, jednak jest nieodwracalna, przez co tym ważniejsze jest uświadamianie o jej istnieniu i konsekwencjach. Obecnie około 70 proc. przypadków jaskry w Polsce jest wykrywanych zbyt późno, żeby uratować widzenie. Według danych Polskiego Związku Niewidomych, co piąta osoba niewidoma straciła wzrok właśnie w wyniku tej choroby.


Katarzyna Szulik
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
Higiena Snu - jak spać lepiej

Higiena Snu - jak spać lepiej


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład poświęcony medycynie snu.


– Podczas spotkania opowiemy jak poprawić jakość snu, jakie są przyczyny zaburzeń i gdzie się zgłaszać jeśli pojawią się u nas problemy ze spaniem – mówi dr Helena Martynowicz z Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. - Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do pacjentów, liczę także na obecność studentów oraz lekarzy.


Wykład odbędzie się 16 marca 2018 r., w USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, o godz.15.00. Zapraszamy do sali seminaryjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych, która znajduje się na 5 piętrze. Wykład poprowadzą lekarze USK dr Monika Michałek oraz dr Dominika Urbanik. Spotkanie organizowane jest w ramach Światowego Dnia Snu, który obchodzony jest 16 marca.

 
Profesjonalny makijaż

Profesjonalny makijaż każdego dnia - warsztaty


Znamy już datę kolejnych warsztatów pielęgnacji i makijażu, które organizuje Fundacja Piękniejsze Życie - Piękny Sposób na Raka. Zajęcia odbędą się 23.03.2018 r. od godz. 10.00 do 12.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest wcześniejsze zapisanie się.


Warsztaty są bezpłatne. Mogą w nich uczestniczyć pacjentki zmagające się z chorobą nowotworową. Zawodowi makijażyści i kosmetyczki zaprezentują wieloetapowy program pielęgnacji skóry i makijażu, który pomaga pokonać i ukryć widoczne efekty uboczne leczenia.

Zajęcia trwają 2 godziny. Każda pacjentka - uczestniczka spotkania otrzymuje w prezencie zestaw produktów kosmetycznych. Program jest całkowicie neutralny - uczestnicy programu nie promują żadnego produktu, marki, salonu, instytutu ani usługi.


Zapisy: Oddział Onkologii - Dorota Kluczyńska, tel. 71 733 10 17, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dorota Kluczyńska, współorganizator warsztatów z ramienia USK:
"Z całego serca dziękuję za wspaniałe spotkanie i warsztaty makijażu, które odbyły się 23.02.2018 r. w USK we Wrocławiu. Jeszcze długo po spotkaniu, Pacjentki, które w nim uczestniczyły dzieliły się pozytywnymi wrażeniami. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie :) Dziękuję za profesjonalizm, zaangażowanie, ale przede wszystkim za okazane ciepło, serce i wspaniałą atmosferę, którą stworzyły prowadzące warsztat: Agnieszka Freus, Jolanta Łoza i Bożena Różańska oraz Aneta Augustyn, organizator spotkania”.


Aneta Augustyn, organizator spotkania - Fundacja Piękniejsze Życie - Piękny Sposób na Raka:
"Te zajęcia to nie tylko nauka pielęgnacji. To także oderwanie się od trosk, od spraw związanych z leczeniem, z obowiązkami. To wreszcie czas dla siebie. To przede wszystkim lekcja tego, jak zatroszczyć się o siebie samą i tego, że niezależnie od okoliczności, można wyglądać kobieco. Choroba to nie powód, żeby o tym zapominać. Dobry wygląd poprawia samopoczucie, a psychika ma niebagatelny wpływ na proces zdrowienia”.
 
Pierwszy taki przeszczep w Europie

Pierwszy taki przeszczep w Europie


Informacja prasowa

Lekarze z Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zdecydowali się na rzadki zabieg rekonstrukcji uszkodzonego nerwu kulszowego z użyciem nerwów pobranych od zmarłego dawcy, by pomóc w powrocie do pełnej sprawności policjantowi, który został ranny podczas strzelaniny w Wiszni Małej.
.

- Leczenie ran postrzałowych obarczone jest dużym ryzykiem wystąpienia powikłań – tłumaczy specjalista chirurg – ortopeda dr Jacek Martynkiewicz. - Składa się z dwóch etapów, pierwszy to - leczenie zagrożeń życia, drugi to rekonstrukcja utraconych funkcji organizmu.

Pierwsza operacja odbyła się 11 grudnia. Polegała na oczyszczeniu rany postrzałowej, usunięciu odłamków kości udowej oraz wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego. Podczas zabiegu lekarze ocenili także charakter i stopień uszkodzenia nerwu kulszowego.

- W trakcie pierwszej operacji stwierdziliśmy ubytek ciągłości części strzałkowej nerwu kulszowego wynoszący 7 cm – mówi specjalista chirurg – ortopeda prof. Jerzy Gosk. - Postrzał spowodował uszkodzenie wszystkich tkanek z wyjątkiem naczyń krwionośnych: skóry, więzadeł, mięśni, kości oraz nerwów. W związku z tym zaproponowaliśmy pacjentowi znaną z amerykańskiej literatury medycznej rekonstrukcję nerwem pobranym od dawcy zmarłego.

8 lutego odbył się drugi zabieg - rekonstrukcji nerwu kulszowego. Po wycięciu kikutów części strzałkowej nerwu kulszowego ubytek ciągłości nerwu wynosił 10 cm. Konieczna była również resekcja części piszczelowej nerwu kulszowego z uwagi na wytworzenie się nerwiaków w poszczególnych pęczkach nerwowych. Pacjent został przebadany i przygotowany według standardowej procedury biorców Polatransplantu. Nerw obwodowy pobrany został od dawcy zmarłego po stwierdzeniu śmierci pnia mózgu. Nerw dawcy został wszyty techniką mikrochirurgiczną. Przez jakiś czas po zabiegu konieczna jest terapia immunosupresyjna – zapobiegająca odrzutowi.

- Zastosowana przez nas metoda daje największe szanse spośród wszystkich znanych - mówi specjalista chirurgii ręki dr Adam Domanasiewicz. - Dziś już z całą pewnością można powiedzieć, że pacjent powoli wraca do zdrowia. Czeka go jeszcze intensywna i długotrwała rehabilitacja. Jest także pod stałą opieką lekarzy z Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki. O pełnym sukcesie będzie jednak można powiedzieć dopiero za kilkanaście miesięcy.

Regeneracja nerwu kulszowego powinna nastąpić po ok dwóch latach.

- Gdyby nie ten zabieg pacjent nie miałby szans na normalne życie – tłumaczy dr Jacek Martynkiewicz. – Nie mógłby pozwolić sobie na poruszanie się bez ortezy i wysiłek fizyczny. Jeszcze większym problemem byłaby higiena – kończyna wymagałaby wielu zabiegów, by nie doszło do infekcji. Największy problem stanowiłby przykurcze stawowe i zaniki mięśniowe oraz brak czucia i ewentualne związane z tym urazy.

Rekonstrukcję nerwu wykonał prof. Jerzy Gosk w asyście doktorów: Jacka Martynkiewicza, Adama Domanasiewicza, Szymona Manasterskiego oraz przy wsparciu zespołu anestezjologicznego oraz pielęgniarskiego. Zabiegi operacyjne i leczenie pacjenta są refundowane przez NFZ. Dodatkowe koszty leczenia (nieobjęte procedurą) szpital pokrył ze środków własnych.

Z literatury naukowej wynika, że to pierwszy przeszczep nerwu nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Dotychczasowe rekonstrukcje nerwów:

Doktor Susan E. Mackinnon w 1988 USA - pierwsza na świecie przeprowadziła rekonstrukcję pourazowego ubytku nerwu kulszowego nerwem pobranym od dawcy zmarłego u 8 - letniego chłopca. Do 2018 r. – wykonano kilkanaście rekonstrukcji nerwu.

Monika Kowalska
rzecznik prasowy
tel. 662 232 599
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 
To szansa dla chorych z nieoperacyjnym rakiem trzustki
 

(21.02.2018 r.) Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako pierwszy ośrodek w regionie, kupił właśnie aparat NanoKnife do leczenia chorych z guzami nowotworowymi, które ze względu na swoje usytuowanie, rozmiar i naciek nowotworowy na naczynia krwionośne nie kwalifikują się do operacji. Pierwszy zabieg usunięcia guza trzustki tą metodą lekarze USK we Wrocławiu przeprowadzili w czwartek 22 lutego u 60-letniej pacjentki. Operację wykonał zespół profesora Wojciecha Kielana wraz z asystą prof. Pawła Lampego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, od wielu lat uznanego specjalisty w leczeniu chorób nowotworowych trzustki oraz prof. Michała Studniarka, radiologa z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Pierwszą taką operację, na pożyczonym sprzęcie przeprowadziliśmy w 2013 r. – mówi prof. Wojciech Kielan, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK. - Od tego czasu czyniłem starania o jego zakup. Wreszcie szpitalowi udało się pozyskać środki na zakup własnego sprzętu. Od wielu tygodni przygotowujemy się do tej operacji pod okiem doświadczonych kolegów ze Śląska.
Prof. Kielan podkreśla, że na każde 100 osób, które zgłaszają się do USK z rozpoznaniem raka trzustki tylko ok. 15 proc. kwalifikuje się do radykalnego zabiegu operacyjnego, a ok. 85 proc. z nich już tylko do zabiegów paliatywnych.
- Nie można u nich usunąć guza w tradycyjny sposób, bo jest za duży i nacieka na inne naczynia, które w trakcie operacji mogą zostać uszkodzone – dodaje chirurg. Urządzenie NanoKnife to także szansa dla chorych z pojedynczymi przerzutami w wątrobie. Wykorzystuje się go także do leczenia raka prostaty, kiedy zabieg chirurgiczny nie jest już możliwy.


Metoda NanoKnife jest bardzo bezpieczna dla pacjentów, choć pacjent musi być operowany w znieczuleniu ogólnym, co stanowi zawsze ryzyko. W trakcie operacji można poszerzyć jej zakres o wycięcie węzłów chłonnych oraz wykonanie koniecznych omijających zespoleń. Ta metoda jest najlepsza w przypadku pojedynczych zmian, ale także u pacjentów ze zmianami przerzutowymi daje szansę na pomoc.
System NanoKnife wytwarza serię mikrosekundowych impulsów elektrycznych w celu wytworzenia ubytków w błonach komórkowych, co powoduje utratę homeostazy, a następnie śmierć komórki. Impulsy elektryczne są aplikowane w tkance za pomocą elektrod o kształcie igieł. Zabieg odbywa się pod kontrolą USG śródoperacyjnego. W wyniku zastosowania odpowiedniego napięcia, komórki nowotworowe zostają nieodwracalnie uszkodzone i obumierają. Badania dowodzą, że naczynia krwionośne i nerwy w rejonie uszkadzanych przez NanoKnife komórek nowotworowych zachowują swoją żywotność, co czyni z tej metody często jedyną perspektywę terapii w miejscach dotychczas trudnych do leczenia chirurgicznego.


Zabieg nie jest refundowany. Do każdej operacji potrzebny jest zestaw igieł jednorazowych, których cena to ok. 18 tys. złotych.


Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości metoda ta będzie podlegała refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia – mówi prof. Wojciech Kielan. - Jako ośrodek akademicki, w którym jest leczona bardzo duża liczba chorych z chorobami nowotworowymi trzustki musimy stworzyć pacjentom dostęp do najnowszych metod leczenia.


 
Sprzet do diagnostyki raka szyjki macicy
 
 

Pierwszy w Polsce tak nowoczesny sprzęt do diagnostyki raka szyjki macicy


Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu otrzymała nowoczesne urządzenie diagnostyczne do wykrywania zmian przednowotworowych na szyjce macicy. Urządzenie ZedScan ufundowało Miasto Wrocław, które od lat wspiera nasz szpital. To pierwsze takie urządzenie w Polsce. Jego koszt to ok. 50 000 zł.

- Miasto Wrocław chętnie wspiera wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, zarówno poprzez własne programy profilaktyczne jak i zakupy sprzętu dla jednostek medycznych. Jest nam niezmiernie miło, iż dzięki naszemu wsparciu możliwe jest diagnozowanie pacjentek z podejrzeniem raka szyjki macicy z wykorzystaniem po raz pierwszy w Polsce tak innowacyjnych urządzeń medycznych - mówi, Magdalena Piasecka, Wiceprezydent Wrocławia.

Badanie jest bezbolesne. Wykonywane jest w trakcie Kolposkopii, która polega na oglądaniu nabłonka szyjki macicy pod dużym powiększeniem, przy pomocy urządzenia – kolposkopu.

- Dzięki nowemu urządzeniu ZedScan zmiany nowotworowe będzie można wykryć na wcześniejszym etapie co znacznie zwiększa możliwość całkowitego wyleczenia pacjentek – mówi prof. Mariusz Zimmer, Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa USK. – Na badanie zgłaszać się mogą wszystkie pacjentki, które mają nieprawidłowy wynik cytologii.

USK testuje obecnie również najnowocześniejszy – mobilny kolposkop. Kolposkopia to prosta i nieinwazyjna metoda stosowana u pacjentek z nieprawidłową cytologią, która pozwalana na wykrycie obszarów podejrzanych, pobranie biopsji następnie małoinwazyjne leczenie na wczesnym etapie zaawansowania choroby.

Urządzenie ZedScan wykorzystuje zjawisko zmniejszonego oporu elektrycznego w nabłonku szyjki macicy, w którym rozpoczyna się proces nowotworowy. Dzięki ZedScan możliwe jest wykrycie ponad 20% więcej zmian przednowotworowych aniżeli w czasie samej kolposkopii. Urządzenie wskazuje też precyzyjnie obszar najbardziej podejrzany, z którego powinniśmy pobrać wycinki do badania histopatologicznego - mówi dr Wojciech Homola koordynator badań w Klinice Ginekologii i Położnictwa USK.

Wskazania do badania:

• kiedy wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy
• przy wykryciu infekcji HPV;
• kontrola po leczeniu zabiegowym zmian na szyjce macicy
• w celu kontroli poprzednich nieprawidłowych zmian w badaniu kolposkopowym.

Przygotowanie do badania

• Na kilka dni przed badaniem nie powinno się współżyć, wykonywać irygacji pochwy ani poddawać badaniu ginekologicznemu. Mogłoby to spowodować trudności w ocenie szyjki macicy. Ponadto badania nie przeprowadza się w trakcie miesiączki. Przed badaniem należy poinformować lekarza o uczuleniu na jod oraz skłonnościach do krwawień (o ile występują). Kolposkopię przeprowadza się na fotelu ginekologicznym w takiej samej pozycji jak przy badaniu. Jeżeli w czasie kolposkopii lekarz zobaczył podejrzane obszary, od razu może pobrać z nich małe wycinki do badania histopatologicznego. Całe badanie trwa kilkanaście minut. Przed badaniem konieczna jest rejestracja.

Kontakt z kliniką w sprawie badań kolposkopowych oraz badania ZedScan:

• Dr n. med. Wojciech Homola
• Telefon: 71-733-15-79

• email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 
Uruchamiamy Dzieciaki

II Edycja akcji Uruchamiamy Dzieciaki


Szanowni Państwo,

Z wielką radością pragnę zaprosić Państwa na pierwszą w 2018 roku konferencję edukacyjną otwierającą II. edycję akcji Uruchamiamy Dzieciaki, organizowanej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wraz z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym przy ul. Borowskiej oraz Fundacją Biegaj dla Zdrowia, inicjatorem corocznego Biegu Uniwersytetu Medycznego. W tym roku zdecydowaliśmy połączyć siły z kampanią Lekki Tornister – organizowanym przez Fundację Rosa programem profilaktyki wad postawy u dzieci, spowodowanych w dużym stopniu przeciążonymi plecakami szkolnymi. Patronat nad akcją Uruchamiamy Dzieciaki objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Ziętek, a jej współorganizatorami są: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. Akcja Uruchamiamy Dzieciaki została objęta honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz Konsulatu Królestwa Norwegii we Wrocławiu. Głównym Partnerem Akcji jest Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Konferencja odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej 210 na parterze Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6. Zapraszamy na nią wszystkich zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, rodziców i specjalistów z zakresu dietetyki.

Podobnie jak w poprzedniej edycji najważniejszym dla nas tematem są dzieci i ich aktywność fizyczna oraz nawyki żywieniowe. Bogatsi o wyniki zeszłorocznej ankiety możemy stwierdzić, że najwięcej uwagi powinniśmy zwrócić na to, w jaki sposób, ile i co jedzą dzieci, jak długo śpią oraz jak wiele czasu kosztem ruchu poświęcają na spędzanie go przed ekranem tabletu czy telefonu.

Podczas pierwszej konferencji profilaktycznej chcemy podzielić się wnioskami z zeszłorocznej ankiety przeprowadzonej w szkołach, zaprezentować planowane na ten rok działania oraz przede wszystkim dostarczyć Państwu wiedzy na aktualne tematy dotyczące profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży. Tradycyjnie już zaprosimy na tę okazję grono specjalistów z dziedziny dietetyki oraz wykładowców Uniwersytetu Medycznego.

Przypomnijmy – w ubiegłym roku w ramach akcji Uruchamiamy Dzieciaki zorganizowaliśmy 6 otwartych konferencji naukowych poświęconych problemowi nadwagi i otyłości, w 36 wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjach zrealizowaliśmy badanie ankietowe ok. 10 tys. uczniów pod kątem aktywności fizycznej oraz żywienia, a także przeprowadziliśmy w nich testy Coopera, na Stadionie Olimpijskim odbył się finał akcji połączony z zawodami, a we wrześniu miał miejsce Bieg Uniwersytetu Medycznego dla dzieci – BUMKIDS2017. W imieniu swoim oraz pozostałych organizatorów serdecznie zapraszam do zapisu na konferencję pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jednocześnie przypominam, że do akcji Uruchamiamy Dzieciaki przystąpić mogą nadal wszystkie dolnośląskie szkoły podstawowe i gimnazja. Więcej informacji na
http://www.bieg.umed.wroc.pl lub kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Z poważaniem,
dr hab. Tomasz Zatoński
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu .

 
 
Bezpłatne warsztaty

Bezpłatne warsztaty z pielęgnacji i makijażu dla pacjentek


Fundacja Piękniejsze Życie - Piękny Sposób na Raka organizuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przy ul. Borowskiej bezpłatne warsztaty z pielęgnacji i makijażu dla pacjentek walczących z chorobą nowotworową. Zawodowi makijażyści i kosmetyczki zaprezentują wieloetapowy program pielęgnacji skóry i makijażu, który pomaga pokonać i ukryć widoczne efekty uboczne leczenia. Zajęcia programu „Piękniejsze życie...” odbędą się 23.02.2018 r. o godz. 10.00. Konieczne jest wcześniejsze zapisanie się w Oddziale Onkologii u Pani Doroty Kluczyńskiej, tel. 71 733 10 17.


Zajęcia trwają 2 godziny, prowadzą je profesjonaliści - wizażyści i kosmetyczki. Każda pacjentka - uczestniczka spotkania otrzymuje zestaw produktów. Program jest całkowicie neutralny - uczestnicy programu nie promują żadnego produktu kosmetycznego, marki, salonu, instytutu ani usługi

 
 
Najmniejszy rozrusznik na świecie

Najmniejszy na świecie rozrusznik serca wszczepiony w USK


12 stycznia w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wykonano pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi wszczepienia bezelektrodowych stymulatorów serca. Operatorami byli lek. Marcin Dzidowski i dr hab. Wiktor Kuliczkowski. Dwoje pacjentów w dobry stanie opuściło po kilku dniach Klinikę.

- W tych szczególnych przypadkach, zastosowanie u obu pacjentów nowatorskiej metody było zabiegiem ratującym życie - mówi prof. Andrzej Mysiak, kierownik Kliniki Kardiologii.

Najsłabszym ogniwem obecnie stosowanych stymulatorów serca są elektrody wewnątrzsercowe. W większości przypadków elektrody stymulatorów wprowadzane są do serca przez układ żylny oraz implantowane bezpośrednio w obrębie prawego przedsionka i prawej komory serca. Powikłania mogą być związane z samą procedurą implantacji, uszkodzeniu mogą ulegać także elektrody, stanowiąc w niektórych sytuacjach punkt wyjścia do infekcji skutkujących odelektrodowym zapaleniem wsierdzia i uogólnioną sepsą. Wystąpienie tego rodzaju powikłań zmusza najczęściej do usunięcia elektrod wraz z całym układem stymulującym, co jest zabiegiem wysokiego ryzyka, możliwym do wykonania wyłącznie w wysokospecjalistycznych ośrodkach.

Rozwiązaniem tych problemów stała się możliwość zastosowania stymulatorów bezelektrodowych. Stymulatory te są o 93% mniejsze od stosowanych dotychczas urządzeń i przypominają gabarytami dużą kapsułkę. Sam stymulator pełni w tym wypadku także funkcję elektrody. Ze względu na jego małe rozmiary, jest on w całości wszczepiany do serca. Urządzenie wprowadza się przez żyłę udową i lokalizuje na przegrodzie międzykomorowej od strony prawej komory serca. Jak wynika z obecnych doświadczeń ryzyko infekcji związanej ze wszczepieniem urządzenia jest w tym wypadku minimalne, a zabieg ma porównywalny profil bezpieczeństwa i skuteczności do implantacji wykonywanych dotychczas. Szacowany czas pracy tego rodzaju stymulatora wynosi około 12. lat. Ważnym aspektem jest też możliwość wykonywania u pacjentów z implantowanym wcześniej stymulatorem bezprzewodowym, koniecznych z różnych przyczyn badań za pomocą rezonansu magnetycznego. Tego rodzaju stymulator można stosować obecnie tylko u chorych wymagających wyłącznie tzw. stymulacji jednojamowej, czyli tylko komór serca; prace nad bezelektrodową stymulacją przedsionków są jednak już zaawansowane.

fot. Marcin Protasiewicz USK .


 
I Rocznica Banku Mleka Kobiecego

PIERWSZA ROCZNICA REGIONALNEGO BANKU MLEKA KOBIECEGO
W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU


WROCŁAW, 05 LUTY 2018 r. - Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) im. Jana Mikulicza-Radeckiego, obchodzi pierwszą rocznicę powstania Regionalnego Banku Mleka Kobiecego, który działa pod patronatem Fundacji Banku Mleka Kobiecego. Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce 19 grudnia 2016 roku. Jednak data 5 lutego jest również szczególnie istotna, ponieważ dokładnie rok temu pierwsza porcja mleka kobiecego z BMK trafiła do pacjenta Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka w USK.

Głównym celem działalności Banku Mleka Kobiecego jest zwiększenie dostępności do mleka kobiecego, wśród dzieci przedwcześnie urodzonych, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do pokarmu własnej mamy. Niezmiernie istotne jest również w działalności Banków mleka wsparcie laktacyjne mam, które urodziły przedwcześnie. To właśnie dla tych najmniejszych pacjentów przebywających na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka pokarm kobiecy ma działanie terapeutyczne i jest traktowane jak lek.

Zespół banku mleka tworzą specjaliści z dziedziny laktacji, diagnostyki laboratoryjnej, terapii żywieniowej noworodka oraz personel pomocniczy i wolontariusze:


• Prof. Barbara Królak-Olejnik - konsultant medyczny banku, lekarz neonatolog kierujący Oddziałem oraz Katedrą i Kliniką Neonatologii w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

• Dr n med. Matylda Czosnykowska-Łukacka - koordynator Banku Mleka, diagnosta laboratoryjny

• Mgr Lucyna Świderska - położna laktacyjna

• Mgr Zuzanna Sycz - biotechnolog, farmaceutka, wolontariuszka BMK


Sukces pierwszego roku

Rok działalności banku mleka należy zaliczyć zdecydowanie do udanych. W pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania placówki nawiązano współpracę z 32 honorowymi dawczyniami mleka kobiecego, uzyskano 1250 butelek pasteryzowanego, przebadanego pokarmu, łącznie ponad 150 litrów mleka zostało przekazane na Oddział. Z zasobów banku skorzystało prawie 150 pacjentów. W ramach przekazywania mleka kobiecego do innych szpitali w regionie, dwa szpitale podpisały umowę na przekazywanie mleka kobiecego.

Według licznych prac naukowych, dotyczących wpływu żywienia pokarmem kobiecym dzieci przedwcześnie urodzonych, ryzyko powikłań w tym, nekrotycznego zapalenia jelit, spada nawet o 80%. Jest to widocznew codziennej pracy lekarzy neonatologów. Dzięki uruchomieniu banku mleka i możliwości zastąpienia mieszanek naturalnym pokarmem kobiecym, w Klinice Neonatologii USK przez rok funkcjonowania BMK nie było incydentu związanego z nekrotycznym zapaleniem jelit, co niepodważalnie dowodzi o potrzebie jego funkcjonowania i w odczuciu zespołu BMK jest największym sukcesem. Mleko pochodzące z profesjonalnego banku jest szansą dla noworodków, których mamy nie mogą karmić własnym mlekiem. Ze względu na swój skład i liczne właściwości działa ochronnie, jak i wspiera rozwój, dlatego jest szczególnie potrzebne dzieciom chorym i przedwcześnie urodzonym.

Po niespełna roku działalności, dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia, udało się doposażyć Regionalny Bank Mleka Kobiecego we Wrocławiu o kolejny nowoczesny sprzęt, który pozwoli na zwiększenie standardu pracy, ale również w znacznym stopniu ją przyśpieszy i ułatwi. W ramach wygranego projektu, szpital zakupił nowy pasteryzator mleka kobiecego oraz zamrażarkę szokową, która pozwoli w jeszcze większym i lepszym stopniu zachować właściwości mleka kobiecego.

Podczas 4 Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego w Glasgow, który odbył się w październiku 2017 roku, uczestniczyło aż siedem osób z naszego kraju. W tym dwie osoby BMK we Wrocławiu. W ramach sesji ustnych i posterowych zaprezentowano wyniki pracy BMK dotyczące składu mleka kobiecego po dwóch latach laktacji i możliwości jego bankowania oraz do kogo w jakich ilościach oraz jak długo trafia mleko kobiece z BMK w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka w USK.

Plany na przyszłość

Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, wciąż poszerza swój zasięg działania i podwyższa standardy pracy. Placówka chciałaby i może przekazywać swoje zasoby do kolejnych szpitali, aby każdy noworodek urodzony na terenie Dolnego Śląska miał dostęp do kobiecego mleka.

Bank mleka rozszerza także swoją działalność na polu naukowo-badawczym. Zostały rozpoczęte pracę nad oceną kliniczną pacjentów Oddziału Neonatologii w zależności od sposobu żywienia. Realizowany również będzie projekt dotyczący wpływu schorzeń metabolicznych matki (nadciśnienia, otyłości, cukrzycy) na właściwości immunologiczne mleka kobiecego i stan kliniczny noworodków.

- Kobiece mleko to skarb. Cieszę się, że nasze maluszki mogły skorzystać z banku mleka. Jestem wdzięczna kobietom, które mają możliwość oddać tak cenne dla zdrowia i rozwoju wcześniaków mililitry mleka kobiecego. Meko kobiece jest najzdrowszym i niezastąpionym pokarmem dla noworodków. Wcześniaki na starcie stykają się z wieloma trudnościami. Ich układ pokarmowy jest niedojrzały, a zawarte związki w mleku kobiecym pomagają w adaptacji i w lepszym przyswajaniu. Dziękuję za możliwość skorzystania z Banku Mleka Kobiecego. - powiedziała jedna z mam wcześniaka, który skorzystał w minionym roku z Banku.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego

Fundacja Bank Mleka Kobiecego powstała, aby promować w środowisku medycznym oraz wśród rodziców ideę dzielenia się naturalnym, przebadanym pokarmem kobiecym zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF. Banki mleka kobiecego to specjalistyczne placówki, które umożliwiają karmienie naturalnym pokarmem dzieci, których z przyczyn losowych nie mogą karmić własne mamy. Przewodniczącą Rady Naukowej Fundacji jest prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska Kornacka - gorąca entuzjastka idei banku mleka i orędowniczka zwiększenia dostępu do mleka matki najmniejszym pacjentom, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Kontakt z Bankiem Mleka Kobiecego USK
71 733 15 54, 71 733 15 15
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


autor: dr Matylda Czosnykowska - Łukacka
Fot. Tomasz Gola (1-3)
Fot. Archiwum USK (4-5)

 
Informacja
 
  Przedłużenie naboru do dnia 28.02.1018 r. Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

 

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Termin składania ofert upływa 28.02.2018 r.

 

Załączniki:
Szczegóły ogłoszenia
Formularz oferty oferty
Wzór umowy 
Z Prasy 21.01.2017 r. - Dzień Dobry TVN
 
 

O pionierskiej metodzie leczenia skoliozy u dzieci opowiadają lekarze z Kliniki Ortopedii USK: prof. Szymon Dragan i dr Wiktora Urbański.

Materiały filmowe (rozmowa w studio oraz poniżej materiał filmowy z USK) 

https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/pionierskia-metoda-leczenia-skoliozy,251060.html/

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 9