Zamówienia publiczne - Dostawy

 

Numer/data Temat Termin
DZP.242.330.2022 *
z dnia 2022-05-12
Zakup narzędzi typu Thanderbeat z dzierżawą dla Działu Bloków Operacyjnych - 1 zadanie2020-05-20
DZP.242.318.2022 *
z dnia 2022-05-11
Dostawa leków z programów lekowych 2022-06-06
DZP.242.317.2022 *
z dnia 2022-05-05
Dostawa produktu leczniczego RDTL - Acalabrutynib2022-05-13
DZP.242.304.2022 *
z dnia 2022-04-28
Dostawę pt. „ Wymiana AWL Blok Operacyjny cz. A wraz zabezpieczeniem chłodu „2022-05-10
DZP.242.301.2022 *
z dnia 2022-04-29
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny 2022-05-27
DZP.242.295.2022 *
z dnia 2022-05-02
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza- i dojelitowego i koncentratów do dializ2022-05-30
DZP.242.290.2022 *
z dnia 2022-05-06
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych przeznaczonych dla pacjentów hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 6-m-cy 2022-06-07
DZP.242.268.2022 *
z dnia 2022-04-14
Dostawa prowadników do pomiaru FFR dla Pracowni Hemodynamiki ICHS
Nowy termin składania ofert: 2022-05-02
2022-04-29
DZP.242.265.2022 *
z dnia 2022-05-02
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej- ponowienie2022-05-31
DZP.242.259.2022 *
z dnia 2022-04-19
Naprawa Angiografu RTG Arttis Zee - Ponadregionalne Centrum Chirurgii Endowaskularnej 2022-04-29
DZP.242.257.2022 *
z dnia 2022-03-29
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi - powtórzenie 22022-04-07
DZP.242.253.2022 *
z dnia 2022-05-06
Dostawa artykułów spożywczych sypkich i innych 2022-05-17
DZP.242.252.2022 *
z dnia 2022-04-01
Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych
Nowy termin składania ofert: 2022-05-05
2022-04-29
DZP.242.240.2022 *
z dnia 2022-04-04
Dostawa zawiesiny superparamagnetycznych nanocząsteczek tlenku żelaza w wodzie do stosowania miejscowego w termoterapii guzów mózgu
Nowy termin składania ofert: 2022-05-10
2022-05-05
DZP.242.236.2022 *
z dnia 2022-03-29
Dostawa pomp infuzyjnych objętościowych i strzykawkowych wraz ze stacjami dokującymi2022-04-15
DZP.242.234.2022 *
z dnia 2022-03-28
Dostawa produktów leczniczych – leki onkologiczne2022-04-25
DZP.242.229.2022 *
z dnia 2022-04-13
Dostawa woreczków do poczty pneumatycznej 2022-04-22
DZP.242.215.2022 *
z dnia 2022-04-01
Dostawa stentgraftów branchowanych dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej
Nowy termin składania ofert: 2022-05-10
2022-04-29
DZP.242.187.2022 *
z dnia 2022-03-02
Doposażenie Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi -ponowienie2022-03-11
DZP.242.158.2022 *
z dnia 2022-04-04
Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej 2022-05-04
DZP.242.123.2022 *
z dnia 2022-02-22
Dostawa środków czystości - przetarg roczny2022-03-25
DZP.242.122.2022 *
z dnia 2022-02-23
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Nowy termin składania ofert: 2022-03-29
2022-03-22
DZP.242.103.2022 *
z dnia 2022-03-01
Zakup materiałów elektrycznych2022-03-11
DZP.242.78.2022 *
z dnia 2022-02-23
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz mat. zużywalnych wraz z dzierżawą dla Lab. Analitycznych w trzech obszarach na okres 24 miesięcy 2022-03-22
DZP.242.721.2021 *
z dnia 2022-01-14
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej 2022-02-14
DZP.242.676.2021 *
z dnia 2022-01-03
Dostawa stentgraftów dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej2021-01-31
DZP.242.666.2021 *
z dnia 2021-12-31
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca
Nowy termin składania ofert: 2022-02-09
2022-01-31