Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
USK/ASZ/45/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest Opatrunek na bazie poliuretanu impregnowany trombiną i Chlorkiem Wapnia oraz związkiem hamującym fibrynolizę - kwasem ε-aminokapronowym których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym 2018-01-22
USK/ASZ/47/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest Prowadniki do pomiaru FFR których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-22
USK/ASZ/42/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest łaty osierdziowe których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-22
USK/ASZ/49/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest Immunoglobulina Anty RhD , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
Nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-01-23
2018-01-19
USK/ASZ/39/1/2018
z dnia 2018-01-17
Przedmiotem zamówienia jest lek levodopum/carbidopum , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-01-18
USK/ASZ/46/01/2018
z dnia 2018-01-17
Przedmiotem zamówienia worki do głębokiego mrożenia o poj. 500ml, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-19
USK/ASZ/33/01/2018
z dnia 2018-01-17
Przedmiotem zamówienia jest Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-19
USK/DZP/4.8 – 3 /2018
z dnia 2018-01-12
Przedmiotem zamówienia jest; „ Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług kompleksowego zabezpieczenia przed szkodnikami obiektów Zamawiającego wyszczególnionych w załączniku nr 1 zgodnie z wymogami systemu HACCP poprzez zainstalowan
Nowy termin składania ofert: 2018-01-19
2018-01-17
USK/DZP/4.8-8/2018
z dnia 2018-01-12
Dostarczenie mebli i wyposażenia wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, w zakresie zgodnym z projektem budowlanym pt: „ Modernizacja i
Nowy termin składania ofert: 2018-01-17
2018-01-16
USK/DZP/4.8- 9/2018
z dnia 2018-01-11
Dostawa druków i materiałów biurowych”2018-01-16
USK/DZP/4.8- 2/2018
z dnia 2018-01-05
Sprzęt gospodarczy - ostrza do strzygarki chirurgicznej akumulatorowej, wieszaki do worków na mocz, wyposażenie do maszyny samojezdnej szorująco - zbierającej, baterie, akumulatorki, ładowarki.2018-01-10
USK/ASZ/1/1/2018
z dnia 2018-01-03
Przedmiotem zamówienia glatimerat x 12 amp.strzyk. , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-04
USK/ASZ/136/12/2017
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest System do embolizacji tętnaików których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-01-22
USK/ASZ/123/12/2017
z dnia 2018-01-16
Przedmiotem zamówienia jest di chlorek radu 223 , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
Nowy termin składania ofert: 2018-01-22
2018-01-17
USK/ASZ/130/12/2017
z dnia 2018-01-16
Przedmiotem zamówienia ruksolitinib , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-16
USK/DZP/DLG/121/12/2017
z dnia 2018-01-16
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Przeglądów Okresowych Sprzętu Medycznego Prod. Trumpf w okresie 36 – miesięcy2018-01-23
USK/DZP/DUO/94/11/2017
z dnia 2018-01-15
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie przeglądów wózków do przewożenia chorych w okresie 36 miesięcy2018-01-22
USK/DZP/DUO/110/11/2017
z dnia 2018-01-12
Wykonywanie jednorazowych przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Freshenius Medical Care”
Nowy termin składania ofert: 2018-01-23
2018-01-16
USK/DZP/DUO/55/11/2017
z dnia 2018-01-12
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie Przeglądów Okresowych Pomp Infuzyjnych Różnych Producentów W Okresie 36 Miesięcy.2018-01-19
USK/DZP/DUO/109/11/2017
z dnia 2018-01-08
Wykonanie przeglądów okresowych respiratorów w okresie 36 miesięcy. 2018-01-15
USK/DZP/DLG/98/12/2017
z dnia 2017-12-29
Zakup pojemników sterylizacyjnych i transportowych na potrzeby sterylizacji
nowy termin2018-01-08
Nowy termin składania ofert: 2018-01-08
2018-01-05
USK/ASZ/130/12/2017
z dnia 2017-12-28
Przedmiotem zamówienia ruksolitinib , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-12-29
USK/DLG-S/99/12/2017
z dnia 2017-12-28
Przedmiotem zamówienia jest naprawa videoendoskopu ultrasonograficznego SN. 1911132. 2018-01-05
USK/DZP/DLG/127/12/2017
z dnia 2017-12-27
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, transport na dializoterapię, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie p
Nowy termin składania ofert: 2018-01-15
2018-01-03
USK/DZP/DUO/76/10/2017
z dnia 2017-12-20
Wykonanie Przeglądów Okresowych Topografów Rogówkowych i Siatkowego, Polomierzy Okulistycznych W Okresie 36 Miesięcy.2017-12-28
USK/DZP/DUO/76/11/2017
z dnia 2017-12-20
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie Przeglądów Okresowych Aparatów Do Znieczulenia W Okresie 36 Miesięcy.2017-12-28
USK/DZP/DUO/108/11/2017
z dnia 2017-12-20
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych aparatów EKG różnych producentów w okresie 36 miesięcy, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-12-28
USK/ASZ/92/12/2017
z dnia 2017-12-15
System rewizyjny panewki stawu biodrowego oparty na tantalowych uzupełnieniach ubytków kostnych2017-12-19
USK/DZP/DUO/112/11/2017
z dnia 2017-12-15
Wykonywanie przeglądów okresowych kardiomonitorów i monitorów medycznych różnych producentów w okresie 36 miesięcy„ 2017-12-20
USK/DLG/638/2017
z dnia 2017-12-15
Przedmiotem zamówienia jest naprawa angiografu RTG typ Innova 2100-IQ EZ24253-2A (601184BU5) – 1672VA02 zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym2017-12-20
USK/ASZ/59/12/2017
z dnia 2017-12-14
Przedmiotem zamówienia jest Endoproteza rekonstrukcyjna części miedniczej stawu biodrowego , na miarę w zalężności od stopnia i rozmiaru koniecznej rekonstrukcji w nowotworze lub ubytku kostnego Proteza indywidualna dla pacjentki D.P, których parametry sz2017-12-20
USK/ASZ/43/12/2017
z dnia 2017-12-13
Przedmiotem zamówienia jest Stent do stabilizacji spiral podczas embolizacji tętniaków w podziale naczyń mózgowych, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2017-12-21
2017-12-15
USK/ASZ/26/12/2017
z dnia 2017-12-13
Przedmiotem zamówienia jest Cewnik Pulsicoath do monitora PICCO do tętnicy udowej z przetwornikiem ciśnienia, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2017-12-21
2017-12-15
USK/DTI/100/11/2017
z dnia 2017-12-08
Dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z licencjami w związku z wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD.
Nowy termin składania ofert: 2017-12-28
2017-12-14
USK/DZP/DUO/37/10/2017
z dnia 2017-12-08
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie Przeglądów Okresowych Diatermii Elektrochirurgicznych, Przystawek Argonowych – 7 Pakietów w Okresie 36 m –cy. wg załączników2017-12-15
USK/DZP/DUO/19/11/2017
z dnia 2017-12-08
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa serwisowa jednorazowego przeglądu i konserwacji systemu poczty pneumatycznej Sumetzberger, zainstalowanego w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 wraz z dostarczeniem mate
Uwaga nowy termin.
Nowy termin składania ofert: 2018-01-12
2017-12-15
USK/DZP/DUO/94/10/2017
z dnia 2017-12-06
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie Przeglądów Okresowych Pomp Do Kontrpulsacji W Okresie 36 Miesięcy
Uwaga nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2017-12-20
2017-12-15
USK/ASZ/25/11/2017
z dnia 2017-12-06
Przedmiotem zamówienia kryzantaspaza (typu Erwinase) , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-12-06
USK/DZP/DTI/107/11/2017
z dnia 2017-12-05
Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu zapewnienia transmisji obrazu między pracowniami w ramach programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.”2017-12-11
USK/DZP/DUO/29/11/2017
z dnia 2017-12-05
Wykonywanie przeglądów okresowych komór laminarnych w okresie 36 miesięcy„ 2017-12-11
USK/DUO/80/11/2017
z dnia 2017-12-04
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu awarii 2 szt. studni głębinowych Stacji Uzdatniania Wody we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. 2017-12-06
USK/DZP/DUO/31/11/2017
z dnia 2017-12-04
Wykonanie przeglądów okresowych i legalizacji wag różnych producentów w okresie 36 miesięcy2017-12-12
USK/DUO/81/11/2017
z dnia 2017-12-04
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu awarii 16 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. Wykaz uszkodzonych zasilaczy awaryjnych UPS oraz ich podzespołów do2017-12-06
USK/ASZ/02/12/2017
z dnia 2017-12-01
Przedmiotem zamówienia jest nelarabina , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-12-06
USK/DZP/DUO/114/11/2017
z dnia 2017-11-30
Dostawa i wdrożenie urządzenia do pomiaru bioimpedancji elektrycznej nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy -1szt 2017-12-06
USK/DZP/DTI/78/11/2017
z dnia 2017-11-28
Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu doposażenia pracowni w ramach programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Stopy Cukrzycowej.”2017-12-01
USK/DZP/DUO/65/10/2017
z dnia 2017-11-27
Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja Systemów Przyzywowych W Okresie 36 – miesięcy.2017-12-05
USK/DZP/ASZ/104/09/2017
z dnia 2017-11-24
Sprzęt Dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej I Transplantacyjnej – Wyczerpanie Asortymentu2017-12-05
USK/DZP/ASZ/13/10/2017
z dnia 2017-11-24
Przedmiotem zamówienia jest : Dostawy Jednorazowych Obłożeń Szpitalnych i Jednorazowej Bielizny Aptecznej2017-12-04
USK/DZP/DDZ/91/11/2017
z dnia 2017-11-23
Dostawa warzyw i owoców2017-12-01
USK/DZP/ASZ/83/11/2017
z dnia 2017-11-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny.2017-12-01
USK/DZP/DZZ/41/10/2017
z dnia 2017-11-23
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj świeżych, której parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-12-04
USK/DFK/57/11/2017
z dnia 2017-11-20
Dostawa kasy fiskalnej i 6 drukarek fiskalnych wraz z usługą fiskalizacji oraz montażem w lokalizacjach Kupującego. 2017-11-23
USK/ASZ/38/11/2017
z dnia 2017-11-17
Przedmiotem zamówienia jest azacytydyna , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-11-20
USK/ASZ/37/11/2017
z dnia 2017-11-17
Przedmiotem zamówienia jest treosulfan , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-11-20
USK/ASZ/36/11/2017
z dnia 2017-11-17
Przedmiotem zamówienia jest trabektydyna , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-11-20
USK/ASZ/34/11/2017
z dnia 2017-11-17
Przedmiotem zamówienia jest pegfilgrastim , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-11-20
USK/ASZ/35/11/2017
z dnia 2017-11-17
Przedmiotem zamówienia kryzantaspaza (typu Erwinase) , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-11-16
USK/DZP/DUO/99/10/2017
z dnia 2017-11-16
Dostawa uchwytów do lamp operacyjnych.2017-11-22
USK/DZP/DUO/108/07/2017
z dnia 2017-11-16
Przedmiotem zamówienia jest „Usuwanie usterek w Systemie Sygnalizacji Pożaru (SAP)” w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zgodnie z formularzem cenowym” Wycena uszkodzeń w systemach pożarowych oraz montaż nowych2017-11-23
USK/DZP/DTI/101/10/2017
z dnia 2017-11-14
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pamięci masowej na potrzeby systemu archiwizacji danych obrazowych PACS.2017-11-17
USK/DZP/DTI/90/10/2017
z dnia 2017-11-14
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym w ramach doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”2017-11-21
USK/DUO/19/10/2017
z dnia 2017-11-14
Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Ostrza wielorazowe do uchwytu / mikromotora ahavera DRILLCUT-X, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-11-21
USK/DZP/DUO/64/09/2017
z dnia 2017-11-10
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji STORZ w okresie 36 m - cy2017-11-17
USK/DZP/DUO/79/09/2017
z dnia 2017-11-10
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie przeglądów okresowych densytometru i sensytometru w okresie 36 m - cy.
nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2017-11-24
2017-11-17
USK/ASZ/18/11/2017
z dnia 2017-11-10
Przedmiotem zamówienia jest Protezy naczyniowe tkane (woven) , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-11-14
USK/ASZ/17/11/2017
z dnia 2017-11-10
Łata filcowa miękka, PTFE 1,2 x 10,2 cm , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-11-14
USK/ASZ/09/11/2017
z dnia 2017-11-09
Przedmiotem zamówienia jest AFLIBERCEPT 100MG/4ML - CITO , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-11-10
USK/DUO/08/11/2017
z dnia 2017-11-08
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu 5 szt. palników gazowych oraz 5 szt. reduktorów do buli gazowych propan-butan (butle 5 kg).2017-11-13
USK/DZP/DLG/91/09/2017
z dnia 2017-11-08
Dostawa pieluch, pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych2017-11-15
USK/DZP/DLG/40-08/2017
z dnia 2017-11-07
Dostawa szafy do wydawania odzieży ochronnej.
zmiana terminu
Nowy termin składania ofert: 2017-11-17
2017-11-15
USK/DUO/88/10/2017
z dnia 2017-11-06
Usunięcie awarii siłowników do napędów zaworów regulacyjnych w układach nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych N6, N23, NW45 i N70 w bud. J2017-11-10
USK/DZP/SPJ/89/10/2017
z dnia 2017-11-03
Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego wg normy ISO 9001:2015 - Systemy Zarządzania Jakością Wymagania z uwzględnieniem transferu na zgodność z nowym wydaniem normy, oraz dwóch audytów okresowych nadzoru. ”
Nowy termin składania ofert: 2017-11-07
2017-11-06
USK/DUO/82/10/2017
z dnia 2017-10-30
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu awarii stacji uzdatniania wody dla Działu Sterylizacji: wymiana zużytych złóż filtracyjnych w butlach ciśnieniowych demi za stacją odwróconej osmozy oraz uszkodzonej pompy, których parametry szcze2017-11-03
USK/DUO/66/10/2017
z dnia 2017-10-23
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu awarii 22 szt. myjni chirurgicznych Bloku Operacyjnego na 1 piętrze bud. J, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-10-25
USK/DZP/ASZ/14/10/2017
z dnia 2017-10-20
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowej-wyczerpanie.2017-10-25
USK/ASZ/72/10/2017
z dnia 2017-10-18
Przedmiotem zamówienia kryzantaspaza (typu Erwinase) , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-10-19
USK/ASZ/71/10/2017
z dnia 2017-10-18
Przedmiotem zamówienia bortezomib s.c. , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-10-19
USK/DUO/113/07/2017
z dnia 2017-10-10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery endoskopowej, której parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-10-16
USK/DZP/ASZ/12/10/2017
z dnia 2017-10-04
„Dostawa sprzętu specjalistycznego i patomorfologicznego.”
Nowy termin składania ofert: 2017-10-11
2017-10-09
USK/ASZ/05/10/2017
z dnia 2017-10-03
Przedmiotem zamówienia są szwy chirurgiczne zgodnie z załącznikiem , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-10-06
USK/DUO/21/2/09/2017
z dnia 2017-09-29
Dostawa sprzętu medycznego na doposażenie gabinetów leczenia stopy cukrzycowej.
Nowy termin składania ofert: 2017-11-10
2017-10-03
USK/DZP/DUO/118/09/2017
z dnia 2017-09-29
Przystosowanie poczekalni i pomieszczeń do oddawania nasienia w ramach utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności wraz z wyposażeniem.2017-10-06
USK/ASZ/97/09/2017
z dnia 2017-09-29
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne dla PCCE zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-10-03
USK/DUO/5/09/2017
z dnia 2017-09-20
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego sprzętu prod. AGFA2017-09-27
USK/ASZ/55/09/2017
z dnia 2017-09-15
Przedmiotem zamówienia leku Etanercept 50mg 4 wstrz./amp-strz , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-09-19
USK/DZP/DUO/94/08/2017
z dnia 2017-09-14
Wykonanie przeglądów okresowych sterylizatorów różnych producentów w okresie 36 m-cy
Nowy termin składania ofert: 2017-09-28
2017-09-21
USK/DZP/ASZ/69/08/2017
z dnia 2017-09-13
Dostawa sprzętu dla Kliniki Nefrologii, Nefrologii Pediatrycznej oraz Stacji Dializ - dogrywka.”
Nowy termin składania ofert: 2017-10-11
2017-09-20
USK/DUO-S/41/09/2017
z dnia 2017-09-13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy łóżek2017-09-19
USK/DUO-S/34/09/2017
z dnia 2017-09-12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy łóżek prod. FAMED2017-09-19
USK/ASZ/57/08/2017
z dnia 2017-08-28
Przedmiotem zamówienia KONCENTRATÓW DO DIALIZ , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-09-01
USK/DUO/78/08/2017
z dnia 2017-08-28
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą poszyć materacy do łóżek porodowych typu Affinity 4 Lift off prod. Hill-Rom, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-09-01
USK/DUO/75/08/2017
z dnia 2017-08-28
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gondoli z materacami – 20 szt., których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-09-01
USK/DUO/62/08/2017
z dnia 2017-08-22
Przedmiotem zamówienia jest dostawa głowicy będąca elementem wyposażenia aparatu USG MyLab One której parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-08-29
USK/DUO/64/08/2017
z dnia 2017-08-22
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych systemu chłodzenia głowy w okresie 36 m-cy.
Nowy termin składania ofert: 2017-09-01
2017-08-28
USK/DUO/50/08/2017
z dnia 2017-08-22
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych wirówek w okresie 36 m-cy.
Nowy termin składania ofert: 2017-08-29
2017-08-28