Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

Nazwa programu:
Narodowa Strategia Onkologiczna Nazwa zadania: "Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 535 853,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 531 313,04 zł

Udział własny USK wynosi: 4 539,96 zł


W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1. kardiomonitor ze stacją do centralnego monitorowania – 1 zestaw,
2. termocykler – 1 szt.,
3. komora laminarna – 2 szt.,
4. kriostat – 1 szt.,
5. separator komórkowy – 2 szt.,
6. wirówka laboratoryjna – 3 szt.


Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi cenne doposażenie Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, które poprawi jakość diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory hematologiczne.

Kardiomonitory ze stacją centralnego monitorowania umożliwią stworzenie jednego centralnego punktu monitorowania parametrów życiowych pacjentów bez konieczności wchodzenia na salę, skracając czas reakcji w razie konieczności interwencji. Możliwość monitorowania centralnego parametrów życiowych pozwoli również na zmniejszenie ryzyka zakażeń chorych w immunosupresji pozostających w warunkach tzw. „odwróconej izolacji”.

Komory laminarne, kriostat oraz separatory komórkowe pozwolą na optymalizację procedur transplantacyjnych, tym samym zwiększą dostępność do procedur chorym zakwalifikowanym do transplantacji komórek krwiotwórczych lub zaawansowanych terapii komórkowych. Termocykler i wirówki umożliwią wprowadzenie nowych metod diagnostycznych w celu podwyższenia jakości diagnostyki oraz monitorowania chorych na nowotworowy układu krwiotwórczego i chłonnego.
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_423.jpg