Kierownicy Działów

 

Stanowisko Telefon Osoba

Kierownik Działu Organizacyjnego

(71) 733 11 26

Anna Kołodziej

Zastępca Głównego Księgowego

(71) 784 20 62

Anika Świercz

Kierownik Działu Sprzedaży

(71) 784 20 69

Ewa Cynek

Kierownik Działu Personalnego

(71) 733 11 97

Bernadetta Kurowska

Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

(71) 733 11 55

Krzysztof Hipszer

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

(71) 784 24 77

k. 662 232 567

Magda Jellin

Kierownik Działu Żywienia

k. 662 232 556

Anna Reszuta

Kierownik Działu Organizacji Opieki nad Pacjentami

(71) 733 11 92

Małgorzata Gdesz

Kierownik Działu Logistyki

(71) 733 16 07

Magdalena Karykowska

Kierownik Apteki Szpitalnej

(71) 733 29 19

Karolina Niewodniczańska-Góra

Kierownik Działu Sterylizacji

(71) 733 12 41

Irena Czopik

Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

(71) 733 17 30

Małgorzata Terpińska

Kierownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej

(71) 733 11 29

Patrycja Korolewicz

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rehabilitacji

(71) 736 49 80 

Natalia Staroń

Kierownik Działu Projektów Rozwojowych

(71) 327 09 97

Kamila Bzowy

Kierownik Działu Rachunkowości Zarządczej i Budżetowania

(71) 784 20 03

k. 515 038 864

Wojciech Lang

Kierownik Działu Utrzymania Obiektu

(71) 733 11 94

Małgorzata Kubik

Kierownik Działu Zdrowia Publicznego

(71) 733 11 75

Ryszard Andrzejak

Kierownik Działu Teleinformatyki

(71) 733 11 83

Marek Kowalski

Kierownik Uniwersyteckich Przychodni Specjalistycznych

(71) 733 16 12

Ryszard Smoliński

Kierownik Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

(71) 733 16 60

Marek Sąsiadek

Kierownik Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej

(71) 734 39 50

Agnieszka Hałoń

Kierownik Działu Diagnostyki Endoskopowej 

(71) 734 30 20

Dariusz Rychlewski

Kierownik Działu Epidemiologii, Higieny i Transportu Wewnętrznego

(71) 733 11 91