Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Kierownik Kliniki dr hab. n.med. Szymon Dragan
Oddziały

Oddział Kliniczny Urazowo-Ortopedyczny 

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek B, IV piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat medyczny

(71) 734-3200

(71) 734-3203;10


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 734-3280
Lekarz Dyżurny (71) 734-3290

 

Usługi medyczne

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:

 

 


 • endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego, barkowego i skokowego
 • pełnoprofilowe operacje rewizyjne – realloplastyki stawu biodrowego i kolanowego z zastosowaniem przeszczepów kostnych liofilizowanych i autogennych oraz tzw. koszyków metalowych odtwarzających strop panewki oraz specjalistycznych systemów endoprotez rewizyjnych
 • rekonstrukcje artroskopowe uszkodzonych więzadeł kolana i barku
 • rekonstrukcje chrzęstne i chrzęsto-kostne stawu kolanowego, biodrowego i skokowego
 • wykorzystanie metody osteogenezy dystrakcyjnej Ilizarowa w leczeniu nierówności
 • operacje korekcyjne w chorobach narządu ruchu – np. paluchy koślawe, biodro "przeskakujące"
 • pełnoprofilowe leczenie urazów i zmian pourazowych narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych systemów stabilizacji śródszpikowej, przykostnej i zewnętrznej
 • operacyjna korekcja wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dzieci (stopy końsko-szpotawe, płasko-koślawe, dysplazja stawów biodrowych)
 • diagnostyka i leczenie operacyjne jałowych martwic (np. choroby Perthesa), młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej
 • rehabilitacja pooperacyjna

W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne:

 • Operacyjne leczenie guzów pierwotnych i przerzutowych w narządzie ruchu z wykorzystaniem endoprotez prelekcyjnych, segmentarnych
 • przeszczepy chrząstki stawowej
 • wertebroplastyka przezskórna w wykorzystaniem śródoperacyjnego tomografu komputerowego O-arm
 • zastosowanie metody dystrakcyjnej osteogenezy wg. Ilizarowa w leczeniu nierówności i zniekształceń wrodzonych i nabytych narządu ruchu
 • korekcje deformacji kręgosłupa, w tym skolioz, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod korekcji
 • leczenie operacyjne skomplikowanych, wielomiejscowych złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem osteosyntezy wewnętrznej i zewnętrznej

 
Skład osobowy Kliniki


Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
ul Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 32 00
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Szymon Dragan

Z-ca Kierownika Kliniki

lek., mgr rehabilitacji Łukasz Mucha 

Gabinet Konsultanta
Prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan

Sekretariat
Anna Słupska-Jarema tel. 71 734-32-00

Sekretariat medyczny
Beata Gaim tel. 71 734-32-10
Gabriela Wójciak tel. 71 734-32-03

Gabinet Lekarski tel.: 71 734 32 30
Dr n med. Wiktor Orzechowski

Gabinet Lekarski tel.: 71 734-32-40
lek. Jerzy Płochowski
lek. Mateusz Majda
dr n med. Andrzej Kochman

Gabinet lekarski tel. 71 734-32-50
lek. Stefan Leśkow
lek. Andrzej Cieślar

Gabinet Lekarski tel. 71 734-32-60
lek. Marcelina Caban

Gabinet lekarski tel. 71 734-32-95
lek. Aleksander Zarzycki
lek. Jarosław Gryglewicz
lek. Dariusz Brok
lek. Piotr Anek

Gabinet Lekarski tel. 71 734-32-70;75
lek. Andrzej Wielgus
dr n. med. Piotr Wodziński
lek. Tomasz Żóraw
lek. Kajetan Starzyk

Gabinet Lekarski tel. 71 734-32-55
lek. Grzegorz Odonicz-Czarnecki
lek. Wojciech Ignasiak

Gabinet lekarski tel. 71 734-32-08

Gabinet Lekarza Dyżurnego tel.: 71 734-32-90


Historia Kliniki

Historia powstania we Wrocławiu nowoczesnej chirurgii i powstania ortopedii datuje się od czasów objęcia przez Jana Mikulicza Radeckiego Katedry Chirurgii, która w początkowym okresie (w latach 1885-1891) mieściła się w Szpitalu Wszystkich Świętych (obecnie przy Placu Jana Pawła II). Po przeniesieniu Kliniki Chirurgicznej do nowej siedziby na Szczytnikach (obecnie ul. Marii Skłodowskiej –Curie) Mikulicz w 1901 roku otworzył zakład ortopedyczny i zorganizował przychodnię ortopedyczną. Pionierem i inicjatorem powołania Katedry Ortopedii w Uniwersytecie Wrocławskim był doktor medycyny Józef Wolszczan, wychowanek poznańskiej szkoły ortopedycznej, uczeń Profesora Ireneusza Wierzejewskiego i Profesora Wiktora Degi. Do Wrocławia przybył w dniu 25.10.1945 roku i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w dniu 01.11.1945r. w Katedrze Chirurgii, a z dniem 01.04.1946 objął równocześnie stanowisko ordynatora Oddziału Ortopedii w Szpitalu Wszystkich Świętych we Wrocławiu. Na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 30.04.1946, Rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu prof. Stanisław Kulczyński powołał Katedrę Ortopedii wraz z 31 katedrami innych specjalności na Wydziale Lekarskim.

Z dniem 1.04.1981r. funkcję kierownika Kliniki Ortopedii objął Docent Andrzej Wall. Po rozwiązaniu Instytutu Chirurgii w 1981 roku zarządzeniem nr 10 Rektora Akademii Medycznej została powołana Katedra i Klinika Ortopedii. Zwiększeniu uległa liczba pomocniczych pracowników nauki w 1985 roku do siedmiu osób a w 1992 do 10 osób. Docent Wall obok kontynuacji dotychczasowych i rozwijania nowych kierunków badań znacznie poszerzył zakres leczenia operacyjnego w chorobach narządów ruchu, zwłaszcza w chorobach zwyrodnieniowych dużych stawów i kręgosłupa, wadach wrodzonych i nabytych. Znacznemu rozszerzeniu uległ zakres leczenia złamań i ich powikłań. W omawianym okresie działalności Kliniki Ortopedii zostały wprowadzone nowe metody leczenia operacyjnego: jak wysoka dodatnia osteotomia goleni w leczeniu artrozy kolana ( 1981 ), bezcementowa całkowita alloplastyka stawu biodrowego ( 1985 ), stabilizacja zewnętrzna złamań systemem Ex-Fi-Re (1986), leczenie operacyjne nierówności i zniekształceń kończyn metodą dystrakcyjnej osteogenezy wg. Ilizarowa (1988).

Główne kierunki badań naukowych jak patomechanizm chorób i urazów kręgosłupa, diagnostyka i leczenie zmian zwyrodnieniowych narządów ruchu oraz wad wrodzonych i nabytych, zastosowania stabilizacji zewnętrznej w ortopedii i traumatologii, leczenie nierówności i zaburzeń osi kończyn, poszukiwania optymalnych metod oceny stanu czynnościowego narządu ruchu realizowane były we współpracy z Politechniką Wrocławską, Akademią Wychowania Fizycznego oraz w ramach programów resortowych, uczelnianych i w ramach badań własnych Katedry.

W 2007 roku, który był szczególnym rokiem przygotowań do przejścia do nowej siedziby i nieoczekiwanie wymuszonego zakończenia pracy w Szpitalu Wojewódzkim im. Babińskiego, rozpoczął się trzeci okres rozwoju Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Po wielu latach pracy w murach pamiętających czasy Jana Mikulicza Radeckiego przyszedł wreszcie długo oczekiwany czas przenosin do nowej siedziby. Ostatnia wizyta lekarska, stopniowo pustoszejące korytarze i sale chorych, mimo perspektywy rozpoczęcia działalności w Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej 213, wprowadzały uczucie niepewności i zdenerwowania wśród zespołu pracowników. Żegnając się z murami, w których wielu z pracowników spędziło całe lub znaczną cześć życia lekarskiego, pracownicy spotkali się przed bramą wejściową aby upamiętnić tę chwilę. We wrześniu 2007 roku Klinika rozpoczęła pracę w nowej siedzibie. Przygotowania do rozpoczęcia działalności 40. łóżkowego oddziału klinicznego, części administracyjnej i sali operacyjnej trwały ponad miesiąc. Z dniem 1 października zespół lekarzy pod kierunkiem nowego, wyłonionego w drodze konkursu, Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dr. hab. Szymona Dragana prof. nadzw AM rozpoczął nowy Rok Akademicki w Szpitalu noszącym nazwisko Profesora Mikulicza-Radeckiego.

Tak więc zachowana została ciągłość wrocławskiej tradycji ortopedycznej. Obecnie Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dysponuje komfortowo wyposażonym 40-to łóżkowym oddziałem klinicznym, zapleczem administracyjno-naukowym i dwiema bardzo nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi . Nowe warunki pozwalają leczyć chorych na wysokim poziomie, wykorzystując najnowocześniejsze techniki operacyjne. Rozszerzane jest spektrum zabiegów operacyjnych. Wsparcie ręki chirurga nawigacją wspomaganą ruchomym małym tomografem komputerowym sprawia, że ryzyko niepowodzenia operacji zostało znacznie zredukowane. W Klinice wykonywane jest pełne spektrum operacji urazowych narządu ruchu, operacje rekonstrukcyjne i naprawcze oraz wprowadzane nowe techniki, zwłaszcza z zakresu chirurgii kręgosłupa. Działania lecznicze wiążą się z dotychczasową działalnością naukową i rozwijanymi nowymi badaniami naukowymi. We współpracy z Katedrą Histologii Akademii Medycznej, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym prowadzone są badania nad nowymi biomateriałami oraz własnościami osteoindukcyjnymi i osteokondukcyjnymi nowych powierzchni pokrywających implanty a także nad nowymi technikami stosowanymi we wspomaganiu operacji ortopedycznych. Rozpoczynają się prace nad florą bakteryjną organizmu człowieka i jej wpływem na powstawanie zakażeń w chirurgii ortopedycznej.

W 2008 roku po wieloletnich staraniach kierowników Kliniki decyzją Senatu i JM. Rektora Akademii Medycznej do Katedry Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu został włączony Zakład Rehabilitacji, kierowany przez prof. dr hab. n.f. Zdzisławę Wrzosek, w którym kształceni są w zakresie rehabilitacji medycznej studenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Obecnie w skład Katedry Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wchodzą Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Zakład Rehabilitacji.

W czerwcu 2008 roku Katedra i Klinika zorganizowała VIII Polsko-Niemiecki Kongres Ortopedyczno-Traumatologiczny, w którym wzięło udział wielu ortopedów z Niemiec i Polski. Rok 2008 jest dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu rokiem jubileuszu pięćdziesięciolecia wznowienia powojennej działalności. Minione pół wieku było czasem ciężkiej pracy kolejnych kierowników Kliniki i zespołu lekarzy, tworzeniem tradycji Wrocławskiej Szkoły Ortopedycznej, ciągłym patrzeniem w przyszłość i budowaniem podwalin dla obecnej teraźniejszości.

 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Odwołanie wizyty

1.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

USK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg