Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med Paweł Reichert
Oddziały

Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

Oddział Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek K, III piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 734-3800

(71) 734-3809


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 734-3880
Lekarz Dyżurny (71) 662-232-519
Pokój konsultacyjny (71) 734-3808


Usługi medyczne

Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem uszkodzeń czynnego i biernego narządu ruchu. W jednostce wykonywane są specjalistyczne operacje z zakresu chirurgii ręki, a leczeniem objęte są zarówno przypadki urazowe, wady wrodzone, jak i późne następstwa urazów. Zaopatrywane są przypadki uszkodzeń wielotkankowych.

Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki łączy w sobie cechy pełnoprofilowego oddziału zaopatrującego przypadki z zakresu traumatologii narządu ruchu i ośrodka z doświadczeniem mikrochirurgicznym. W Klinice wykonywane są unikatowe mikrochirurgiczne zabiegi naprawcze splotu ramiennego w uszkodzeniach urazowych u dorosłych i okołoporodowych u dzieci. Ośrodek posiada doświadczenie w leczeniu urazowych uszkodzeń nerwów obwodowych oraz zespołów uciskowych nerwów (idiopatycznych, pourazowych, popromiennych).
W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne w zakresie:

  • leczenia urazowych uszkodzeń obwodowego układu nerwowego, a w szczególności obrażeń splotu ramiennego
  • usuwania guzów nerwów obwodowych przy użyciu technik mikrochirurgicznych
  • artroskopii stawu kolanowego, ramiennego i promieniowo-nadgarstkowego

 
Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Lekarz kierujący

prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert


Zespół Kliniki

 

Zastępca Kierownika Kliniki:

dr n. med. Krzysztof ZimmerSpecjaliści:

dr n. med. Karol Elster

dr n. med. Michał Kułakowski

dr n. med. Jarosław Witkowski

lek. Maciej Dejnek

lek. Krzysztof Korolczuk

lek. Roman Lech

lek. Piotr Pławski

lek. Ewa Wagner

lek. Paweł Wietecki

lek. Jakub Wodzisławski

lek. Konrad Wodzisławski

 

Fizjoterapia:

dr hab. Aleksandra Królikowska

 
Rezydenci

Specjalizujący się:

lek. Raman Bahamazau

lek. Agnieszka Dłużniewska-Nieścioruk

lek. Bartosz Grabowy

lek. Kamil Kokosa

lek. Marcin Lech

lek. Magdalena TarkowskaHistoria Kliniki

Klinika Chirurgii Urazowej została powołana w 02.02.1972 r. w ramach ówczesnego Instytutu Chirurgii AM we Wrocławiu. W 1981 r. po likwidacji instytutów powstała Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej. Pierwszym kierownikiem Kliniki był prof. nadzw. Władysław Wrężlewicz. Od 1977r. funkcję kierownika Kliniki pełnił dr hab. Włodzimierz Kowalski. Kierownikiem Katedry i Kliniki w latach 1981-1995 był prof. dr hab. Henryk Kuś. Po jego przyjściu na emeryturę kierownikiem jednostki został prof. dr hab. Roman Rutowski, który sprawował tę funkcję w latach 1995-2013. W 1996 roku zmieniona została nazwa Kliniki, która brzmi: „Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki”.
Funkcję kierownika jednostki pełnił w latach 2013-2020 prof. dr hab. Jerzy Gosk, a od 2020 roku kierownikiem Katedry i Kliniki jest prof. dr hab. Paweł Reichert.

W 1981r. do Katedry Chirurgii Urazowej włączono Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, a w 1998r. Klinikę Chirurgii Plastycznej. W 2005 r. Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów oraz Klinika Chirurgii Plastycznej zostały przeniesione na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny AM we Wrocławiu. W tym samym roku powołano Zakład Medycyny Sportowej, który stanowił integralny element Katedry Chirurgii Urazowej do 2014 r. Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki jest siedzibą Centrum Chirurgii Splotu Ramiennego, które zostało powołane zarządzeniem JM Rektora AM we Wrocławiu z dnia 25.06.2001 r.