Prof. dr hab. med. Marian Klinger
Katedra i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Akademii Medycznej we Wrocławiu

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel. (71) 733 25 00
Fax (71) 733 25 09


Życiorys


Data i miejsce urodzenia: 16.05. 1948, Warszawa


Wykształcenie, rozwój zawodowy:

 • 1972 – lekarz po ukończeniu z wyróżnieniem studiów na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu
 • 1978 – stopień dr nauk medycznych
 • 1984 – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 1992 – tytuł profesora nauk medycznych
 • specjalista w dziedzinach chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej

Doświadczenia zagraniczne:

 • sierpień 1985 – Klinika Nefrologii w Bazylei (Prof. G. Thiel)
 • 1987/88 – Post-Doctorate Fellow, Klinika Nefrologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles (Prof. S.G. Massry)
 • Grudzień, 1992 – Klinika Nefrologii w Monachium (Prof. H.J. Gurland)

Niektóre pozycje uniwersyteckie:

 • od 1998 r. do chwili obecnej kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu
 • lata 1993 – 1999 i obecnie od 2009 r. członek senatu AM we Wrocławiu
 • lata 1999 – 2005 prorektor ds. nauki AM we Wrocławiu

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe:

 • immunopatologia, klinika i terapia pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek
 • toksyny mocznicowe, dostęp naczyniowy dla celów hemodializy, czynniki wpływające na adekwatność hemodializy i dializy otrzewnowej
 • monitorowanie odpowiedzi immunologicznej u biorców przeszczepu nerki, zastosowanie nowych protokołów leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu nerki

Publikacje:

Autor 358 publikacji w bazie PubMed, współczynnik wpływu 211.9, 564 cytowania do lipca 2009 wg danych w bazie Scopus, indeks Hirsha = 13.
Publikacje w następujących czasopismach międzynarodowych:
Lancet, Journal of the American Society of Nephrology, Kidney International, American Journal of Kidney Diseases, American Journal of Nephrology, Nephrology, Dialysis Transplantation, Nephron, Clinical Nephrology, International Journal of Artificial Organs, Seminars in Nephrology, Transplantation, Transplant International, Blood Purification, Transplant Immunology, Transplantation Proceedings.
Recenzent dla: Journal American Society of Nephrology, American Journal of Kidney Diseases, American Journal of Nephrology, Nephrology Dialysis Transplantation, Nephron, Clinical Nephrology, Blood Pressure& Kidney Research, Transplantation Proceedings, Medicinal Research Reviews oraz projektów w programie ramowym Unii Europejskiej, w konkursach Polskiej, Czeskiej i Izraelskiej Agencji Badan Naukowych.


Promotor 16 rozpraw doktorskich, opiekun 2 przewodów habilitacyjnych, 3 współpracowników uzyskało tytuły profesora nauk medycznych.


Recenzent w 12 postępowaniach o tytuł profesora nauk medycznych, 16 rozpraw habilitacyjnych, 28 prac doktorskich.


Członek z wyboru zarządów międzynarodowych towarzystw naukowych:
Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego [ Council member European Renal Association/European Dialysis Association (ERA/EDTA) i Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Toksemią Mocznicową [ Council member International Society of Uremic Research and Toxicity (ISURIT) ].
Członek z wyboru Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (czwarta kolejna kadencja). Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.