<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP.242.671.2021 z dnia 2021-12-09

TEMAT: Doposażenie Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2021-12-17 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2021-12-17 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.