HTML Source EditorWord wrap

 

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny pediatrii i gastroenterologii

Prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak


Lokalizacjaul. Marii Curie-Skłodowskiej 50-52, 50-369 Wrocław

KontaktTelefon
sekretariat

Sekretariat - FAX

e-mail

(71) 770-30-45

(71) 770-30-46


Sekretariat czynny w godzinach 7:00 - 12:50

Oddziałowa(71) 770-30-47
Izba przyjęć
(71) 770-30-57
Lekarz dyżurny
515 038 853

Prof_BarbaraIwanczak.JPG
Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. Barbara Iwańczak jest absolwentem  Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu. W 1981 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1999 roku na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej - stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2005 roku uzyskała tytuł naukowy profesora. Jest specjalistą II stopnia z pediatrii i gastroenterologii, członkiem towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, członkiem Grupy Roboczej H.pylori ESPGHAN.  Brała czynny udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Od 2005 roku jest kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.


Informacja o Klinice:


Klinika specjalizuje sie w diagnostyce i leczeniu żółtaczek patologicznych nieinfekcyjnych, choroby refluksowej przełyku, zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, diagnostyce i leczeniu przewlekłych biegunek, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego - Crohna, chorób trzustki.
W Klinice prowadzi się badania nad epidemiologią i leczeniem zakażenia Helicobacter pylori.
Wprowadzono także testy płatkowe do diagnostyki alergii pokarmowej.

Usługi medyczne:

Opieka stacjonarna , konsultacje gastroenterologiczne.

 

 Zespół lekarski Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak

Zespół Kliniki

Lekarze

Dr Elżbieta Krzesiek
Dr Krystyna Mowszet
Dr Andrzej Stawarski
Dr Tomasz Pytrus
Dr Krzysztof Matusiewicz
Dr Małgorzata Ruczka
Dr Agnieszka Kosmowska-Misków
Dr Anna Kofla-Dłubacz
Dr Agata Szlachcic
Dr Agnieszka Borys-Iwanicka.

   Historia Kliniki:

W 1950 roku została powołana II Katedra i Klinika Pediatrii kierowana przez prof. dr hab. med. Maria Wierzbowską. W 4 budynkach przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 50/52 znajdowały się oddziały szpitalne, poradnie, laboratorium, pracownia rtg, sala wykładowa, kuchnia mleczna i ogólna oraz oddział laryngologiczny, przekształcony następnie w oddział chirurgii dziecięcej a w dalszych latach w samodzielną Klinikę Chirurgii Dziecięcej. W 1970 roku z Kliniki Pediatrii wydzielono klinikę Nefrologii Pediatrycznej. W 1994 roku zmieniono nazwę Kliniki Pediatrii na Klinikę Pediatrii i Gastroenterologii. Rozszerzono działalność usługową i naukową Kliniki. Zorganizowano pracownie endoskopową przewodu pokarmowego, pracownię USG, pracownię pH-metrii i impedancji oraz motoryki przewodu pokarmowego, rozszerzono diagnostykę alergii pokarmowej o testy płatkowe. Kolejnymi kierownikami Katedry i Kliniki byli: prof. dr hab. med. Wanda Klinowska, prof. dr hab. med. Franciszek Iwańczak, a od 2005 roku prof. dr hab. med. Barbara Iwańczak.

Osiągnięcia Kliniki:

Poprawa diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży
Update Cancel